Công ty TNHH 2 thành viên là gì?

Công ty TNHH 2 thành viên là gì?

Theo quy định tại luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có các chủ thể kinh doanh sau: hộ gia đình, công ty cổ phần, công ty TNHH (Công ty TNHH một thành viên, hai thành viên), Công ty Hợp Danh, Doanh nghiệp tư nhân.
Trong đó thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải từ 2 thành viên góp vốn .
Quy định theo Luật doanh nghiệp 2014 tại Điều 47 có giải thích rõ Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là gì
“1. Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó:
a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi;”
cong-ty-tnhh-2-thanh-vien
Quyền quyết định vốn sở hữu đối với thành viên góp vốn:
Đối với phần góp vốn công ty TNHH 2 thành viên sẽ có những quyền quyết định đối phần vốn sở hữu của mình cụ thể là:
Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên theo Điều 53 Điều 54 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:
“1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52, khoản 5 và khoản 6 Điều 54 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:
a) Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;
b) Chỉ được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy định tại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.”
Thành viên chuyển nhượng vẫn có các quyền và nghĩa vụ đối với công ty tương ứng với phần vốn góp có liên quan cho đến khi thông tin về người mua quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 49 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên.
Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng.”
Xem thêm bài viết: Dịch vụ kế toán 
Khoản 5,6 Điều 54 quy định:
“5. Thành viên có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác.
Trường hợp người được tặng cho là vợ, chồng, cha, mẹ, con, người có quan hệ họ hàng đến hàng thừa kế thứ ba thì đương nhiên là thành viên của công ty. Trường hợp người được tặng cho là người khác thì chỉ trở thành thành viên của công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.
Trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ thì người nhận thanh toán có quyền sử dụng phần vốn góp đó theo một trong hai hình thức sau đây:
a) Trở thành thành viên của công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;
b) Chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó theo quy định tại Điều 53 của Luật này.”
=> Như vậy, chúng ta đã biết công ty TNHH 2 thành viên trở lên là gì, đối với loại hình doanh nghiệp này thì mỗi thành viên sẽ chịu trách nhiệm hữu hạn trên phần vốn góp của mình giống như như việc góp vốn trong công ty TNNH 1 thành viên và công ty Cổ phần nhưng tùy thuộc vào số người đăng ký góp vốn ban đầu mà ta chọn loại hình doanh nghiệp cho phù hợp ( 1 người góp vốn thì thành lập công ty 1 thành viên, 2 người thì thành lập công ty 2 thành viên, 3 người trở lên thì có thể thành lập công ty 2 thành viên trở lên hoặc cổ phần)
Tham khảo bài viết:
Làm giấy phép kinh doanh
Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Trên đây là những tư vấn của Luật Hùng Phát. Nếu bạn vẫn còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn tận tình và hoàn toàn miễn phí qua Hotline: 0869.666.247
Trân trọng./.

Rate this post