Dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán – Công ty kiểm toán độc lập

dich-vu-kiem-toan
dịch vụ kiểm toán
Trong nền kinh tế hiện nay, với những yêu cầu khắt khe trong việc tuân thủ hệ thống Luật pháp và các quy định hiện hành của từng ngành nghề, ý kiến của kiểm toán viên có một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quyết định của các doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đối tượng quan tâm khác.
Dịch vụ kiểm toán và đảm bảo là một trong những dịch vụ chủ chốt của chúng tôi. Phương pháp kiểm toán của chúng tôi là tập trung tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh cũng như tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng.
Qua đó, cùng với kinh nghiệm thực tiễn có được trong nhiều năm, chúng tôi có thể đưa ra các ý kiến tư vấn có giá trị đối với công việc kinh doanh của khách hàng cũng như gợi ý để hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng.
Dịch vụ kiểm toán của Luật Hùng Phát bao gồm:
–          Kiểm toán Báo cáo Tài chính theo luật định
–          Kiểm toán Báo cáo Tài chính cho mục đích đặc biệt
–          Kiểm toán hoạt động
–          Kiểm toán tuân thủ
Đưa ra đảm bảo về tình hình tuân thủ của doanh nghiệp đối với luật pháp hay các nghĩa vụ hợp đồng, chẳng hạn như các thỏa thuận vay vốn, các điều kiện cấp vốn của nhà tài trợ.
Kiểm toán thông tin tài chính tương lai
Phạm vi kiểm toán bao gồm các hậu quả tiềm tàng của các sự kiện và hoạt động có thể xảy ra trong tương lai. Dịch vụ này hướng đến tương lai và do đó, có tính chất suy đoán.
Chúng tôi chủ trương xây dựng và duy trì sự tín nhiệm, sự tôn trọng và lòng tin của khách hàng bằng việc cung cấp các nội dung tư vấn rõ ràng, phù hợp và kịp thời.
–          Kiểm toán nội bộ
–          Định giá doanh nghiệp
–          Soát xét thông tin trên Báo cáo Tài chính (Đưa ra kết luận đảm bảo vừa phải về thông tin tài chính trong trường hợp chưa cần kiểm toán toàn diện).
–          Kiểm tra trên cơ sở các thủ tục đã thỏa thuận trước (Thực hiện các thủ tục được thỏa thuận trước giữa một đơn vị và một bên thứ ba để đưa ra các phát hiện thực tế về thông tin tài chính hoặc các quy trình hoạt động).
–          Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư, quyết toán vốn xây dựng cơ bản hoàn thành
–          Soát xét và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ
Lợi ích mang lại cho Quý khách khi sử dụng dịch vụ kiểm toán tại Luật Hùng Phát:
–          Giúp thuyết phục người đọc báo cáo tài chính về tính trung thực, hợp lý trong các Báo cáo tài chính của Quý khách.
–          Là một cách khéo léo và hiệu quả để khẳng định sự minh bạch trong công tác quản lý tài chính của Quý khách.
–          Giúp Quý khách nâng cao chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ.
–          Có cơ sở tin cậy để Quý khách đưa ra quyết định quản lý, đầu tư đúng đắn nhất.
Với sự hiểu biết về môi trường kinh doanh, Luật pháp hiện hành tại Việt Nam, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn, sự hiểu rõ về lĩnh vực kinh doanh của khách hàng. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của Luật Hùng Phát chính là đại diện cho cam kết của Luật Hùng Phát về chất lượng dịch vụ và uy tín với khách hàng.
 

Rate this post

Trả lời