Dịch vụ làm báo cáo tài chính và hoàn thiện sổ sách kế toán giá rẻ

5/5 - (249 bình chọn)

Dịch vụ báo cáo tài chính do các công ty chuyên mở ra nhằm mục đích cho các công ty, doanh nghiệp bất cứ khi nào có nhu cầu về Thuê dịch vụ báo cáo tài chính.Cho nên dịch vụ báo cáo tài chính đang phát triển, để hiểu rõ hơn khi thuê dịch vụ làm báo cáo tài chính. Mời các bạn theo dõi bài viết sau đây của Luật Hùng Phát.

Dịch vụ báo cáo tài chính là gì?

Hiện nay nền kinh tế ngày càng phát triển, ngày càng nhiều doanh nghiệp được thành lập. Các doanh nghiệp thường phải tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh nên không có thời gian làm báo cáo tài chính và từ đó, dDịch vụ báo cáo tài chính xuất hiện. Để hiểu rõ chủ đề này, trước hết cần phải hiểu các khái niệm chính của chủ đề.

Báo cáo tài chính được hiểu một cách đơn giản, là một báo cáo tổng hợp tất cả các thông tin về tình hình tài chính của một doanh nghiệp cụ thể trong năm tài chính (tài sản và nợ phải trả, tình hình tài sản, kết quả hoạt động kinh doanh,…). Báo cáo tài chính là tài liệu bắt buộc mà doanh nghiệp phải lập và nộp cho cục thuế đúng hạn để cơ quan thuế có cơ sở kiểm tra tình hình tài chính cũng như số thuế mà doanh nghiệp phải nộp. Ngoài ra, báo cáo tài chính còn có thể dùng để thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài, vì nó thể hiện tiềm lực tài chính và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Hiện nay, có 4 loại báo cáo tài chính chính như sau: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.

Dịch vụ làm báo cáo tài chính và hoàn thiện sổ sách kế toán giá rẻ

Còn dịch vụ báo cáo tài chính thì sao? Việc báo cáo tài chính có thể được thực hiện bởi các nhân viên trong doanh nghiệp, những người cần làm báo cáo tài chính. Tuy nhiên, ngoài sự lựa chọn này, các doanh nghiệp vẫn có thể thuê ngoài, tức là tìm đến các doanh nghiệp chuyên về dịch vụ báo cáo tài chính giúp đỡ các doanh nghiệp khác. Hoạt động này là dịch vụ báo cáo tài chính. Dịch vụ báo cáo tài chính đang trên đà phát triển vì nó giúp doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu chi phí. Thay vì phải thuê nhân viên kế toán và trả lương hàng tháng, doanh nghiệp có thể lựa chọn công ty chuyên cung cấp dịch vụ báo cáo tài chính, từ đó giảm lương chi cho bộ phận kế toán, có thêm tiền và nhân lực để chuyên môn hóa sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của chính mình. Chính vì những lý do này mà các doanh nghiệp nên cân nhắc sử dụng dịch vụ báo cáo tài chính được cung cấp bởi một công ty chuyên môn, thay vì tự mình báo cáo. Vừa giảm chi phí vừa đảm bảo báo cáo này có thể được nộp cho các cơ quan chức năng mà không cần phải sửa chữa nhiều lần (do các chuyên gia có kinh nghiệm thực hiện).

Phí dịch vụ làm báo cáo tài chính (bảng giá làm báo cáo tài chính, phí làm báo cáo tài chính)

Phí dịch vụ làm báo cáo tài chính (bảng giá làm báo cáo tài chính, phí làm báo cáo tài chính)

Phí dịch vụ lập báo cáo tài chính Cuối năm, tùy theo từng nhóm ngành để phân chia, hiện tại phí dịch vụ lập báo cáo tài chính chia theo nhóm ngành như: nhóm ngành tư vấn – dịch vụ, nhóm ngành thương mại, nhóm ngành xây dựng – trang trí nội thất – sản xuất – gia công – nhà hàng – lắp đặt.

Cụ thể, phí Thuê báo cáo tài chính như sau:

Đối với nhóm ngành tư vấn – dịch vụ: Nếu không có hóa đơn, không phát sinh chi phí vốn mua thì mức phí là 1 triệu đồng, nếu có giá vốn mua thì phí là 1,5 triệu đồng. Nếu số lượng hóa đơn dưới 30 thì không phát sinh chi phí mua vốn là 3 triệu đồng, nếu có mua vốn thì tính phí là 3 triệu đồng.

Nếu số lượng hóa đơn dưới 60 thì không phát sinh chi phí mua vốn là 4 triệu đồng, nếu có vốn mua thì phí là 5 triệu đồng.

Nếu số lượng hóa đơn dưới 90 thì không phát sinh chi phí mua vốn là 5 triệu đồng, nếu mua có giá vốn thì tính phí là 6 triệu đồng, v.v. dịch vụ báo cáo tài chính tăng tương ứng.

Nhóm ngành thương mại: Tương tự như nhóm ngành tư vấn – dịch vụ, phí dịch vụ lập BCTC cuối năm cũng phụ thuộc vào số lượng hóa đơn như không có số hóa đơn 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 và 210 trở lên, ngoài ra chi phí sẽ căn cứ vào việc công ty có tờ khai hải quan hay không để xác định phí dịch vụ cụ thể.

Nhóm ngành xây dựng – trang trí nội thất – sản xuất – gia công – nhà hàng – lắp đặt: tương tự như hai nhóm trên, nhóm này chi phí dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm Ngoài ra còn phụ thuộc vào số lượng hóa đơn như không có số hóa đơn 30, 60, 90, 120 và 120 trở lên, ngoài ra giá thành sẽ tùy thuộc vào công ty xây dựng, sản xuất hay trang trí nội thất. , nhà hàng, gia công – lắp đặt.

 • Bảng giá dịch vụ báo cáo tài chính.
Số lượng hóa đơnBáo giá trọn gói
Không dậy1.000.000 won
Dưới 40 hóa đơn3.500.000 won
Từ 40-60 hóa đơn5.000.000 won
Từ 61 đến 100 hóa đơn8.000.000 won
Hơn 100 hóa đơnThỏa thuận

Thời gian nộp báo cáo tài chính

Đối với doanh nghiệp nhà nước

Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý như sau:

 • Đơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý. Đối với Công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước trong thời hạn 45 ngày.
 • Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty nhà nước nộp báo cáo tài chính quý cho Công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do Công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm như sau:

 • Đơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài chính năm trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Đối với công ty mẹ, tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày;
 • Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp báo cáo tài chính năm cho Công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do Công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

Ghi chú: Kỳ kế toán năm là 12 tháng, kể từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù về tổ chức và hoạt động được lựa chọn kỳ kế toán năm là 12 tháng theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày đầu của tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng. tháng của quý trước của năm trước. và phải thông báo cho cơ quan tài chính và cơ quan thuế;

Kỳ kế toán quý là 03 tháng, tính từ đầu ngày đầu tiên của tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý;

Kỳ kế toán tháng là 01 tháng, kể từ đầu ngày 01 đến cuối ngày cuối cùng của tháng.

Thời gian nộp báo cáo tài chính.

Đối với các loại hình kinh doanh khác

Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp báo cáo tài chính năm trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày;
Đơn vị kế toán trực thuộc nộp báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

Nhiệm vụ của dịch vụ báo cáo tài chính (các bước thực hiện dịch vụ báo cáo)

Báo cáo tài chính được coi là hoàn chỉnh khi cung cấp đầy đủ thông tin về doanh nghiệp, bao gồm:

 • Tài sản, nợ phải trả, vốn của chủ sở hữu, doanh thu, thu nhập khác; chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác; lãi, lỗ, phân bổ kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ
 • Ghi nhận vào báo cáo tài chính; Trong thuyết minh này, thông tin chi tiết là cần thiết để giải thích thêm về các khoản mục được phản ánh trong báo cáo tài chính hợp nhất.
 • Cần có Bảng cân đối kế toán; Báo cáo thu nhập, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Vì vậy, trong quá trình lập báo cáo tài chính; điều đầu tiên bạn cần làm là nắm rõ những thông tin cần thiết; để có được báo cáo đầy đủ nhất có thể.

Nhiệm vụ của dịch vụ báo cáo tài chính (các bước thực hiện dịch vụ báo cáo)

Xử phạt khi không nộp báo cáo tài chính đúng hạn

(Giả mạo báo cáo tài chính, không nộp thuyết minh báo cáo tài chính sẽ bị phạt, xử phạt các hành vi liên quan đến lập báo cáo tài chính)
Nộp báo cáo tài chính là hoạt động mà doanh nghiệp phải thực hiện và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi doanh nghiệp không nộp báo cáo tài chính đúng hạn hoặc làm sai lệch báo cáo tài chính, tùy từng trường hợp doanh nghiệp sẽ bị áp dụng các hình thức xử phạt khác nhau. Dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu các hành vi bị xử phạt liên quan đến báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành (chủ yếu tại Nghị định 41/2018 / NĐ-CP):

 • Đối với hành vi vi phạm quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính
 • Lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung hoặc không đúng biểu mẫu theo quy định; Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
 • Lập báo cáo tài chính không đầy đủ theo quy định; Áp dụng mẫu báo cáo tài chính khác theo quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán, trừ trường hợp được Bộ Tài chính chấp thuận: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.
 • Không lập báo cáo tài chính theo quy định; Lập báo cáo tài chính không phù hợp với số liệu trên sổ kế toán, chứng từ kế toán; Lập và trình bày báo cáo tài chính không tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.
 • Giả mạo báo cáo tài chính, khai man báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác khai man báo cáo tài chính hoặc khai man báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Cố ý đồng ý hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự: Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.
 • Đối với hành vi vi phạm quy định về nộp và công bố báo cáo tài chính:
 • Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm hơn 3 tháng so với thời hạn quy định; Công bố báo cáo tài chính chậm hơn 03 tháng so với thời hạn quy định: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
 • Công bố báo cáo tài chính không đầy đủ theo quy định; Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không kèm theo báo cáo kiểm toán đối với trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính; Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm hơn thời hạn quy định từ 3 tháng trở lên; Công bố báo cáo tài chính không kèm theo báo cáo kiểm toán trong trường hợp pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính; Công bố báo cáo tài chính chậm hơn thời hạn quy định từ 3 tháng trở lên: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
 • Thông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính không trung thực; Cung cấp, công bố báo cáo tài chính sử dụng tại Việt Nam với số liệu không thống nhất trong kỳ kế toán: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.
 • Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Không công bố báo cáo tài chính theo quy định: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Lời kết

Đây là một số lưu ý và mức độ quy định khi lập báo cáo tài chính, ngoài ra cung cấp một số phí dịch vụ lập báo cáo tài chính, bảng giá lập báo cáo tài chính để các doanh nghiệp tham khảo. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho các doanh nghiệp.
Nếu bạn có thắc mắc hoặc muốn được tư vấn thêm, dịch vụ làm báo cáo tài chính hoặc các vấn đề khác về kế toán, Quý khách vui lòng liên hệ Công ty Luật Hùng Phát để được tư vấn và hỗ trợ thêm!

Trả lời

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ