PASS:526619859

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep-tphcmdich-vu-ke-toan-tron-goi-tphcmdich-vu-thanh-lap-cong-ty-tphcm

Các gói dịch vụ đăng ký kinh doanh tại TP. HCM

Thời gian ra GPKD từ 3 - 5 ngày làm việc

Phí dịch vụ trọn gói

+ Tại TP.HCM: 1.200.000 VNĐ (đã bao gồm phí dịch vụ và lệ phí nhà nước)

+ Tại Hà Nội: từ 699.000 VNĐ (đã bao gồm phí dịch vụ và lệ phí nhà nước)

 1. Giấy phép đăng ký kinh doanh
 2. Mã số thuế + Mã số XNK
 3. Dấu tròn loại tốt
 4. Thông báo mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia
 5. Đăng bố cáo trên cổng thông tin quốc gia

Quy trình sử dụng dịch vụ

 • Bước 1
 • Khách hàng:
 1. Ghi đầy đủ thông tin vào Phiếu khai báo thông tin và gửi về Email: hungphat247@gmail.com (TPHCM) hoặc info@hungphatgroup.net (Hà Nội)
 2. Chuẩn bị CMND sao y của người đại diện theo pháp luật và các thành viên (Sao y bản chính không quá 3 tháng)
 • Bước 2
 • Luật Hùng Phát:

1. Tư vấn tất cả các vấn đề liên quan đến việc thành lập công ty của quý khách hàng

2. Soạn hồ sơ và gửi email cho quý khách để kiểm tra và xác nhận

3. In hồ sơ và gửi khách hàng ký tên

4. Nhận CMND sao y và hồ sơ khác (nếu có)

 • Bước 3
 • Luật Hùng Phát: 
1. Tiến hành nộp hồ sơ tại Sở KHĐT

2. Nhận kết quả và tiến hành khắc dấu

2. Hoàn tất hồ sơ thuế và các điều khoản liên quan của gói dịch vụ

3. Bàn giao toàn bộ hồ sơ cho khách hàng

Tải Chỉ thị 16/CT-UBND 2018 mới nhất về việc công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã Hải Phòng

Tải bản PDF
Tải bản Word

Một số nội dung chính trong Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2018 về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 do thành phố Hải Phòng ban hành

Số hiệu: 16/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Văn Thành
Ngày ban hành: 22/06/2018 Ngày hiệu lực: 22/06/2018
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực thi pháp tiếp tục củng cố Luật Hợp tác xã năm 2012, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị và đề nghị Ủy ban của thành phố Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ sau:

I. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, đào tạo về luật hợp tác xã cho toàn bộ hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu Luật Hợp tác xã, cũng như vai trò và lợi ích Lợi ích của các tổ chức hợp tác phát triển kinh tế – xã hội. cấp ủy Đảng, chính quyền cần phải quán triệt sâu sắc về vai trò kinh tế của tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường, xu hướng phát triển trong mối quan hệ với các tổ chức kinh tế khác. nội dung xây dựng và phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng để công tác tuyên truyền thực và hiệu quả, với nhiều hình thức đa dạng, khác nhau.

2. Tiếp tục theo dõi, giám sát và kiểm tra việc thi hành các quy định trong Luật Hợp tác xã. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn việc hoàn cục bộ của chuyển đổi, tổ chức lại hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã và làm cho tan hoàn toàn dừng lại làm việc hợp tác, không làm việc trên thành phố.

3. Thực hiện các dự án và các chương trình để hỗ trợ hợp tác xã; bố trí kinh phí để thực hiện các chính sách hỗ trợ, phát triển ưu đãi của hợp tác xã.

4. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý của nhóm phát triển kinh tế nhà nước, hợp tác xã, liên quan đến việc lãnh đạo và chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp trong việc phát triển hợp tác xã; vốn điều lệ thêm để hỗ trợ sự phát triển của hợp tác xã.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành Luật Hợp tác xã; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân viên chất lượng toàn diện và các thành viên của hợp tác xã.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ VÀ NGÀNH, CƠ QUAN VÀ ĐỊA PHƯƠNG

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Tăng cường công tác quản lý nhà nước của nền kinh tế tập thể, hợp tác xã; theo dõi và giám sát việc thi hành Luật Hợp tác xã và hướng dẫn thực hiện chính sách kinh tế đối với các tập thể, hợp tác xã; theo dõi, đôn đốc các ngành, các báo cáo địa phương; tổng hợp các báo cáo đột xuất, định kỳ theo quy định;

– Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn việc hoàn cục bộ của chuyển đổi, tổ chức lại hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã và làm cho tan hoàn toàn dừng lại làm việc hợp tác, không làm việc trong khu vực của thành phố.

– Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của các hợp tác xã trong thành phố, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết theo thẩm quyền để loại bỏ kịp thời, tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển hợp tác xã.

– Tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ thủ tục cho các hiệp hội hoặc hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân khi đăng ký tại Bộ phận đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Chính sách hỗ trợ Đề án Xây dựng cơ chế, nhóm phát triển kinh tế.

2. Sở Tài chính

– Cân, đề xuất để đảm bảo bố trí kinh phí để thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch, chính sách về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của nền kinh tế tập thể trong thành phố.

– Đề xuất, sắp xếp và tích hợp các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới để hỗ trợ các hợp tác xã.

– Tham khảo ý kiến ​​với Ủy ban thêm vốn làm việc nhân dân thành phố để tài trợ cho hợp tác xã hàng năm hỗ trợ phát triển.

– Tổng hợp tình hình nợ của hợp tác xã đề xuất unhandled, tạo điều kiện cho hợp tác xã có tình hình tài chính lành mạnh.

– Hướng dẫn thực hiện chính sách tài khóa đối với khu vực của nền kinh tế tập thể.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

– Hỗ trợ thực hiện các hợp tác xã nông nghiệp theo Nghị quyết số 13 / NQ Hội đồng của ngày 2017/07/20 của Hội đồng nhân dân thành phố cho các cơ chế, chính sách ban hành để hỗ trợ sự phát triển của nông nghiệp, thủy sản, thương mại kinh tế nông thôn và nâng cao của nông dân thu nhập Hải Phòng, giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025; Kế hoạch số 269 / 2017/12/28 Uỷ ban Kế hoạch ngày của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Nghị quyết.

– Hướng dẫn quy hoạch địa phương trong giai đoạn và kế hoạch cụ thể hàng năm để thực hiện Kế hoạch số 269 / 2017/12/28 Uỷ ban Kế hoạch ngày của Ủy ban nhân dân thành phố.

4. The State Bank of Vietnam – Hai Phong Branch

Tiếp tục chỉ đạo các chi nhánh của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh để thực hiện chính sách tín dụng đối với hợp tác xã, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã, tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

Khẩn trương thực hiện sự ủng hộ hợp tác của các ứng dụng hoạt động, khoa học, kỹ thuật và chuyển giao công nghệ mới để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh; tham gia vào các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia.

6. Sở Thương mại

Hỗ trợ sự tham gia hợp tác trong các chương trình xúc tiến thương mại và xúc tiến công nghiệp, cung cấp thông tin thị trường để sự tham gia hợp tác trong chuỗi giá trị hàng hóa.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường

nhu cầu rà soát, thực hiện đo đạc, đánh dấu và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản trên đất cho hợp tác xã theo quy định; các cơ chế thành phố đề xuất để hỗ trợ các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác trong giao đất, cho thuê đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

8. Thành phố Bảo hiểm xã hội

– Tổ chức và thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động làm việc trong hợp tác xã theo quy định của pháp luật.

– Hướng dẫn việc thực hiện của hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ của hợp tác xã.

9. Uỷ ban nhân dân huyện

– Tăng cường công tác quản lý nhà nước của nền kinh tế tập thể và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; đôn đốc việc thực hiện hợp tác của chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

– Hoàn thành việc chuyển đổi, tổ chức lại hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và được hòa tan hoàn toàn hợp tác xã ngừng hoạt động, không hoạt động tại địa phương.

– Tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ thủ tục cho hợp tác xã địa phương đăng ký tại Sở Tài chính – Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

– Bố trí cán bộ chuyên trách theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quản lý nhà nước của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

– Xem lại các tổ hợp tác đang hoạt động trên địa bàn tỉnh phù hợp với pháp luật.

10. Liên hiệp các Hợp tác xã và kinh doanh Hải Phòng – Thường trực của Ban Chỉ đạo của thành phố phát triển kinh tế tập thể

– Tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của hợp tác xã trong điều kiện mới cho xã viên và cộng đồng.

– Phổ biến, tập huấn cho các phòng ban hợp tác xã của pháp luật, các địa phương và các đơn vị của Luật Hợp tác xã và vai trò và lợi ích của hợp tác xã trong phát triển kinh tế – xã hội.

– Đẩy mạnh tư vấn và hợp tác xã hỗ trợ, liên hiệp hợp tác công suất hoạt động.

– Hỗ trợ, hướng dẫn, chính quyền địa phương hoàn thành việc chuyển đổi, tổ chức lại hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã và làm cho tan hoàn toàn dừng lại làm việc hợp tác, không làm việc trên thành phố.

– Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý của hợp tác xã theo Quyết định số 3155 / QĐ-UBND ngày 2016/12/16 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã giai đoạn 2016-2020 Hải Phòng với tinh thần đổi mới và sáng tạo .

– Chì và hướng dẫn hợp tác xã xúc tiến thương mại Hội chợ thường niên Liên minh HTX Việt Nam tổ chức; phối hợp với các sở, lựa chọn địa phương của sản phẩm chủ lực xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm; tiếp tục đẩy mạnh việc giới thiệu các sản phẩm của hợp tác xã và các đơn vị thành viên.

– Thực hiện hỗ trợ hiệu quả cho các hợp tác xã vốn thông qua phát triển các hợp tác xã quỹ hỗ trợ.

11. Đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, thành phố Cựu chiến binh, chức năng Union City Hải Phòng và nhiệm vụ của mình góp phần đẩy nhanh tiến độ thi hành Luật Hợp tác xã.

– Ủy ban Trung ương của các thành phố và các tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các cơ quan nhà nước nhằm tăng cường tuyên truyền, vận động và lựa chọn các nội dung thiết thực để truyền cảm hứng và động viên nhân dân tham gia phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã.

– Tham gia tư vấn, hỗ trợ việc thành lập các hợp tác xã mới, xây dựng và mở rộng các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã hoạt động có hiệu quả.

– Tăng cường công tác giám sát hoạt động của việc thực hiện Luật Hợp tác xã và các chính sách phát triển kinh tế của tập thể, hợp tác xã.

III. THỰC HIỆN

Giám đốc Sở, Thủ trưởng các phòng ban và các đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tích cực triển khai; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị này hàng năm trước ngày 1 tháng 12, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND thành phố để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. /.

Nơi nhận:
– Văn phòng;
– Bộ KH & ĐT;
– TTTU, Chủ tịch Hội Đồng Thành Phố;
– CT, Hội đồng nhân dân thành phố;
– Sở và các cơ quan TP;
– Uỷ ban nhân dân huyện;
– Uỷ ban nhân dân Thành phố Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân thành phố, Thành phố Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh thành phố, Đoàn Thanh Hải Phong;
– LMHTX & DN thành phố;
– Đài Loan PT & TH HP, báo HP, Báo ANHP, điện tử cổng thông tin TP;
– C, PVP;
– Phòng: OP, KTGSTDKT;
– Các CV MPC;
– Lưu VT.

TM. THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN
CHO. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyen Van Thanh

Văn bản liên quan đến Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2018 về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 do thành phố Hải Phòng ban hành

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2018 về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Chỉ thị 12/CT-TTg năm 2018 về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thủy sản, kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập nông dân thành phố Hải Phòng giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025
Kế hoạch 1647/UBND-KH năm 2016 thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Kon Tum ban hành
Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2016 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thi hành Luật hợp tác xã do Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ ban hành
Luật hợp tác xã 2012

Bài viết khác

Comments are closed.