PASS:526619859

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep-tphcmdich-vu-ke-toan-tron-goi-tphcmdich-vu-thanh-lap-cong-ty-tphcm

Các gói dịch vụ đăng ký kinh doanh tại TP. HCM

Thời gian ra GPKD từ 3 - 5 ngày làm việc

Phí dịch vụ trọn gói

+ Tại TP.HCM: 1.200.000 VNĐ (đã bao gồm phí dịch vụ và lệ phí nhà nước)

+ Tại Hà Nội: từ 699.000 VNĐ (đã bao gồm phí dịch vụ và lệ phí nhà nước)

 1. Giấy phép đăng ký kinh doanh
 2. Mã số thuế + Mã số XNK
 3. Dấu tròn loại tốt
 4. Thông báo mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia
 5. Đăng bố cáo trên cổng thông tin quốc gia

Quy trình sử dụng dịch vụ

 • Bước 1
 • Khách hàng:
 1. Ghi đầy đủ thông tin vào Phiếu khai báo thông tin và gửi về Email: hungphat247@gmail.com (TPHCM) hoặc info@hungphatgroup.net (Hà Nội)
 2. Chuẩn bị CMND sao y của người đại diện theo pháp luật và các thành viên (Sao y bản chính không quá 3 tháng)
 • Bước 2
 • Luật Hùng Phát:

1. Tư vấn tất cả các vấn đề liên quan đến việc thành lập công ty của quý khách hàng

2. Soạn hồ sơ và gửi email cho quý khách để kiểm tra và xác nhận

3. In hồ sơ và gửi khách hàng ký tên

4. Nhận CMND sao y và hồ sơ khác (nếu có)

 • Bước 3
 • Luật Hùng Phát: 
1. Tiến hành nộp hồ sơ tại Sở KHĐT

2. Nhận kết quả và tiến hành khắc dấu

2. Hoàn tất hồ sơ thuế và các điều khoản liên quan của gói dịch vụ

3. Bàn giao toàn bộ hồ sơ cho khách hàng

Tải Nghị quyết 14/2017/NQ-HĐND mới nhất về việc lệ phí đăng ký kinh doanh Cà Mau

Tải bản PDF
Tải bản Word

Một số nội dung chính trong Nghị quyết 14/2017/NQ-HĐND về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 14/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Văn Hiện
Ngày ban hành: 27/04/2017 Ngày hiệu lực: 01/06/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật

Căn cứ tổ chức chính quyền địa phương 19 Tháng Sáu năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 5 6, 2015;

Căn cứ phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 Tháng Mười Một 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 85/TTr-Ban 13 Tháng Tư 2017 của Ủy ban nhân dân Cà Mau về dự thảo Nghị định về lệ phí đăng ký kinh doanh tại các tỉnh Cà Mau và Báo cáo thẩm tra số 33/BC -HDND 17 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban Hội đồng dân tộc của người dân; các cuộc thảo luận của Hội đồng đại biểu nhân dân trong phiên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi

Nghị quyết này quy định về tổ chức thu, nộp, tỷ lệ và đăng ký kinh doanh phí quản lý trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức bộ sưu tập

cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Đối tượng nộp

hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Điều 3. Mức thu

1. Hộ gia đình kinh doanh

a) Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, thay đổi giấy chứng nhận nội dung đăng ký kinh doanh, tỷ lệ 150.000 đồng / 1 (150,000);

b) Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tỷ lệ 75.000 VND / 1 (75.000).

2. Hợp tác xã

a) Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, thay đổi giấy chứng nhận nội dung đăng ký kinh doanh, tỷ lệ 150.000 đồng / 1 (150,000);

b) Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, nội dung giấy chứng nhận thay đổi đăng ký cho các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, tỷ lệ 100.000 đồng / 1 (một trăm nghìn);

c) Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã kinh doanh, tỷ lệ 75.000 VND / 1 (75.000);

d) Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, tỷ lệ 50.000 / 1 (năm mươi nghìn).

3. Liên hiệp các Hợp tác xã

a) Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, thay đổi giấy chứng nhận nội dung đăng ký kinh doanh, tỷ lệ 200.000 đồng / 1 (hai trăm nghìn);

b) Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, nội dung giấy chứng nhận thay đổi đăng ký cho các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã, tỷ lệ 100.000 đồng / 1 (Một trăm nghìn đồng);

c) Cấp lại công đoàn hợp tác xã chứng nhận đăng ký kinh doanh, tỷ lệ 100.000 đồng / 1 (một trăm nghìn);

d) Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã, tỷ lệ 50.000 / 1 (năm mươi nghìn).

Điều 4. Quản lý và sử dụng

1. Tổ chức nộp lệ phí trước 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

2. Chi phí cho việc thu lệ phí do ngân sách nhà nước trong dự toán bố trí của tổ chức thu được theo chế độ, mức độ hiện tại của chi tiêu ngân sách.

Điều 5. Thực hiện

1. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện Nghị quyết này.

Hội đồng nhân dân 2. Thường trực, Ban Hội đồng nhân dân, Tổ chức Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết của tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau IX, kỳ họp thứ ba (bất thường) thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2017, có hiệu lực từ ngày 01 tháng sáu năm 2017 và thay thế Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND, ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Hội đồng về lệ phí chứng nhận nhân dân cấp tỉnh đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau./.

Nơi nhận:
– Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
– Goverment;
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Tài chính;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra pháp luật);
– TT. Tỉnh ủy;
– UBND tỉnh;
– BTT. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh -;
– Các phòng ban và các cơ quan, đoàn thể tỉnh;
– TT. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố;
– tỉnh Portal điện tử;
– Trung tâm Công báo – Tin học tỉnh;
– Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Tran Van Hien

Văn bản liên quan đến Nghị quyết 14/2017/NQ-HĐND về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Nghị quyết 106/2016/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Quyết định 126/2016/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Quyết định 49/2016/QĐ-UBND về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Thông tư 250/2016/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật phí và lệ phí
Luật phí và lệ phí 2015
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015

Bài viết khác

Comments are closed.