PASS:526619859

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep-tphcmdich-vu-ke-toan-tron-goi-tphcmdich-vu-thanh-lap-cong-ty-tphcm

Các gói dịch vụ đăng ký kinh doanh tại TP. HCM

Thời gian ra GPKD từ 3 - 5 ngày làm việc

Phí dịch vụ trọn gói

+ Tại TP.HCM: 1.200.000 VNĐ (đã bao gồm phí dịch vụ và lệ phí nhà nước)

+ Tại Hà Nội: từ 699.000 VNĐ (đã bao gồm phí dịch vụ và lệ phí nhà nước)

 1. Giấy phép đăng ký kinh doanh
 2. Mã số thuế + Mã số XNK
 3. Dấu tròn loại tốt
 4. Thông báo mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia
 5. Đăng bố cáo trên cổng thông tin quốc gia

Quy trình sử dụng dịch vụ

 • Bước 1
 • Khách hàng:
 1. Ghi đầy đủ thông tin vào Phiếu khai báo thông tin và gửi về Email: hungphat247@gmail.com (TPHCM) hoặc info@hungphatgroup.net (Hà Nội)
 2. Chuẩn bị CMND sao y của người đại diện theo pháp luật và các thành viên (Sao y bản chính không quá 3 tháng)
 • Bước 2
 • Luật Hùng Phát:

1. Tư vấn tất cả các vấn đề liên quan đến việc thành lập công ty của quý khách hàng

2. Soạn hồ sơ và gửi email cho quý khách để kiểm tra và xác nhận

3. In hồ sơ và gửi khách hàng ký tên

4. Nhận CMND sao y và hồ sơ khác (nếu có)

 • Bước 3
 • Luật Hùng Phát: 
1. Tiến hành nộp hồ sơ tại Sở KHĐT

2. Nhận kết quả và tiến hành khắc dấu

2. Hoàn tất hồ sơ thuế và các điều khoản liên quan của gói dịch vụ

3. Bàn giao toàn bộ hồ sơ cho khách hàng

Tải Quyết định 05/2018/QĐ-UBND mới nhất về việc tiêu chí phân hạng doanh nghiệp và xây dựng Sách Xanh Bình Dương

Tải bản PDF
Tải bản Word

Một số nội dung chính trong Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về quy định tiêu chí đánh giá, phân hạng doanh nghiệp và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương

Số hiệu: 05/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Mai Hùng Dũng
Ngày ban hành: 06/03/2018 Ngày hiệu lực: 01/04/2018
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật

Căn cứ chính quyền địa phương tổ chức ngày 19 tháng sáu năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 Tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 06 tháng năm năm 2012;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng sáu năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 02 Tháng năm 2015 quy định của Chính phủ về kế hoạch bảo vệ môi trường, chiến lược đánh giá môi trường, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch học bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định 154/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng mười một năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc đăng ký khai thác nước ngầm, tài liệu mẫu để cấp, gia hạn, điều chỉnh và tái cấp phép tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 Tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cho các dự án bảo vệ môi trường một cách chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại;

Căn cứ Thông tư 43/2015/TT-BTNMT 29 09 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về các báo cáo hiện trạng môi trường, các chỉ số và dữ liệu môi trường quản lý, giám sát môi trường,

Căn cứ Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về khu công nghiệp bảo vệ môi trường, lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng và các cơ sở sản xuất, dịch vụ kinh doanh;

tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam Căn cứ NTR 01: 2008/BXD về quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008 / QĐ-BXD của ngày 03 Tháng Tư năm 2008 của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 118/TTr STNMT 02 Tháng Năm 27, 2018,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Phạm vi

1. Quyết định này quy định về tiêu chí đánh giá, phân loại và xây dựng doanh nghiệp tỉnh OPI Bình Dương.

2. Quyết định này áp dụng cho phân loại của các doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương để xây dựng Sách Xanh khen, khen thưởng và công bố rộng rãi trong thông tin công cộng phương tiện truyền thông.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các doanh nghiệp tham gia vào sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2. Các phòng ban và đơn vị liên quan để đánh giá và phân loại các doanh nghiệp và xây dựng tỉnh Sách Xanh Bình Dương.

Điều 3. Nguyên tắc lập tiêu chí đánh giá, phân loại và xây dựng Sách Xanh

1. Việc thành lập các tiêu chí đánh giá, chấm điểm dựa trên các yêu cầu pháp lý về các biện pháp môi trường áp dụng để ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tuân thủ của công ty trong việc bảo vệ môi trường làm việc.

2. Việc xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương để đảm bảo tính chính xác, công khai, công bằng, dân chủ và kịp thời trên cơ sở hiệu quả và đánh giá đúng những thành tựu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của doanh nghiệp.

3. Blue Book lưu ý tỉnh Bình Dương và tôn vinh những thành tựu của các doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường tính đến thời điểm công bố.

4. tỉnh Sách Xanh Bình Dương được thực hiện và công bố hai năm một lần vào dịp kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới hay chiến dịch làm sạch thế giới.

5. Giá trị Bình Dương Blue Book trong thời gian 2 năm. Các doanh nghiệp trong Sách Xanh sẽ được đánh giá, phân loại lại sau hai năm kể từ thời điểm phát hành.

Điều 4. Điều kiện và tiêu chí đánh giá và chấm điểm các doanh nghiệp

1. Điều kiện để đánh giá, phân loại và xây dựng Sách Xanh

Để được đưa vào danh sách đánh giá, phân loại và xây dựng Sách Xanh, các doanh nghiệp phải đảm bảo thoả mãn đồng thời 3 (ba) các điều kiện sau:

a) Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT) hoặc giấy chứng nhận / chứng từ xác nhận cam kết bảo vệ môi trường (CKBVMT) hoặc Giấy chứng nhận / đăng ký chứng nhận tiêu chuẩn môi trường (BDKDTCMT) hoặc Quyết định về chương trình chính / chứng nhận trên bảo vệ môi trường (EPP) theo các quy định về bảo vệ môi trường.

b) xây dựng xử lý chất thải và hoạt động thường xuyên làm việc này.

c) Không bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và qua xác minh của cộng đồng nơi doanh nghiệp đang suy tư nhà máy về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong thời gian ít nhất 2 năm, kể từ thời điểm đánh giá trở về trước.

2. Tiêu chuẩn, và làm thế nào chấm điểm

a) Tiêu chuẩn đánh giá và điểm số của từng chỉ tiêu sử dụng cho việc đánh giá và phân loại của các doanh nghiệp được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. Doanh nghiệp phải đạt được điểm tối đa của tiêu chí 1 (50 điểm) để nhận thêm xem xét, đánh giá các tiêu chí 2.

b) điểm số được xác định như sau:

– Đối với tiêu chí 1: Doanh nghiệp có kết quả đo đạc và phân tích các nguồn thải (như nước thải, khí thải, tiếng ồn, độ rung …) quy định tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường, nó đạt đến 50 điểm. Trong trường hợp một trong những nguồn chất thải (như nước thải, khí thải, tiếng ồn, độ rung, ….) Không được tiêu chuẩn, quy chuẩn trước khi thải ra môi trường hoặc kinh doanh không thực hiện tốt công tác vệ sinh công nghiệp quốc phòng không phải là điểm trong này thể loại.

– Đối với Tiêu chí 2: Điểm cho sẽ dựa trên việc thực hiện các thủ tục và phù hợp với quy định. Trường hợp doanh nghiệp không chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành theo quy định tại tiêu chuẩn này, các doanh nghiệp vẫn còn số liệu của từng thủ tục.

– Tiền thưởng: Tiền thưởng điểm được chăm sóc tối đa điểm hiện nay đạt tiêu chuẩn 1.

– Điểm tổng cộng tổng các chỉ tiêu 1, 2 và tiêu chuẩn khen thưởng. tổng số điểm là cơ sở để phân loại và xây dựng Sách Xanh cho các doanh nghiệp.

Điều 5. Các hình thức phân loại và xây dựng Sách Xanh

1. Doanh nghiệp có tổng cộng 90 điểm trở lên: xếp loại vào nhóm màu xanh lá cây.

2. Doanh nghiệp có tổng số điểm từ 80 đến dưới 90 điểm: xếp loại về đội xanh.

3. Doanh nghiệp có tổng số điểm dưới 80 điểm: phân loại vào nhóm Hoàng Hải.

Các doanh nghiệp được phân loại thành các nhóm màu xanh và các nhóm màu xanh sẽ được đưa vào Sách Xanh, tỉnh Bình Dương.

Điều 6. Quá trình phân loại, xây dựng Sách Xanh và các doanh nghiệp thưởng

1. Định kỳ hai lần một năm, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thông báo rộng rãi về tổ chức, xây dựng Sách Xanh và các điều kiện cho việc đánh giá và chấm điểm và xây dựng Sách Xanh cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương trên phương tiện thông tin đại chúng để các doanh nghiệp biết và tham gia. Cũng dựa trên tình hình quản lý môi trường, tiến hành lập danh sách sơ bộ của các doanh nghiệp để đáp ứng các điều kiện cho việc đánh giá, phân loại và xây dựng Sách Xanh theo quy định tại khoản 1, Điều 4 của Quyết định này.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức một cuộc khảo sát, thu thập thông tin và thiết lập một Hội đồng để đánh giá sự hài lòng của điều kiện cụ thể để đánh giá, phân loại và xây dựng Sách Xanh theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Quyết định này.

3. Doanh nghiệp đáp ứng tất cả các điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 4 của Quyết định này được đánh giá thêm đánh giá của Hội đồng, chấm điểm theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Quyết định này.

4. Căn cứ vào tổng số điểm đạt được, tiến hành phân loại và xây dựng Sách Xanh cho doanh nghiệp theo quy định tại Điều 5 của Quyết định này.

5. Xem lại thêm việc chấp hành quy định pháp luật như thuế, an sinh xã hội, tổ chức công đoàn, lao động … để thưởng doanh nghiệp xuất sắc, tiêu biểu của Sách Xanh.

6. Bộ Môi trường của UBND tỉnh Tài nguyên và cấp tỉnh Sách Xanh Bình Dương. Trong số các doanh nghiệp được công nhận Sách Xanh, Sở Tài nguyên và Môi trường chọn những doanh nghiệp tiêu biểu (với tổng số điểm từ 100 điểm trở lên) và tuân thủ pháp luật và các quy định, như thuế, bảo hiểm xã hội, tổ chức công đoàn và lao động để phối hợp với thi đua cấp tỉnh và Ban thưởng thuộc Sở nội vụ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khen thưởng.

Điều 7. Quyền và trách nhiệm của các doanh nghiệp được công nhận và khen thưởng các Blue Book

1. Các doanh nghiệp trong danh sách thì được khen thưởng theo quy định tại khoản 6 Điều 6 của Quyết định này sẽ nhận được Bằng khen “Doanh nghiệp thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và logo của Sách xanh.

2. Các doanh nghiệp được công nhận hoặc khen thưởng Sách Xanh là công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Sách Xanh trên sản phẩm hoặc trên các phương tiện truyền thông đại chúng ở thị trường trong nước và quốc tế.

3. Các doanh nghiệp đang dần nhận ra OPI thường phải thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật.

Điều 8. Thu hồi công nhận của Sách Xanh

1. Căn cứ vào mức độ vi phạm của các doanh nghiệp, có thể rút lại sự thừa nhận của Sách Xanh cho các doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp từ thời điểm công nhận các quy tắc Sách Xanh vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường và các luật khác có ảnh hưởng đến hình ảnh và mục đích của xây dựng Sách xanh, tỉnh Bình Dương.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường vào danh sách công nhận đề nghị thu hồi Sách Xanh Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét thu hồi.

3. Việc thu hồi đã được công bố trong các phương tiện truyền thông đại chúng.

Điều 9 Thực hiện

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Phối hợp với các ban, ngành khác và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức các doanh nghiệp đánh giá và chấm điểm và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương kỳ hai năm một lần.

b) Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Sách Xanh Bình Dương phối hợp với Sở Uỷ ban giao nội bộ nhân dân tỉnh các doanh nghiệp thưởng với thành tích xuất sắc theo quy định tại khoản 6 Điều 6 của Quyết định này.

2. Giao Ban Quản lý các Khu Bình Dương công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc các doanh nghiệp thống kê thực hiện quản lý thẩm quyền bảo vệ môi trường gửi đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để phục vụ cho việc đánh giá, phân loại và xây dựng doanh nghiệp tỉnh OPI Bình Dương.

3. Cục Thuế Assign, Bảo hiểm xã hội, Liên đoàn Lao động, Sở Lao động và Xã hội phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương để xem xét việc chấp hành các quy định của pháp luật về thuế, xã hội bảo hiểm, tổ chức công đoàn, tổ chức lao động để thưởng cho các doanh nghiệp theo quy định tại khoản 6 Điều 6 của Quyết định này.

4. Gán thi đua khen thưởng Ban thuộc Sở Nội vụ sẽ phối hợp Tài nguyên và Môi trường Ủy ban tự nhiên của các doanh nghiệp phần thưởng nhân dân cấp tỉnh có thành tích xuất sắc theo quy định tại Khoản 6 Điều 6 của Quyết định này. chi phí tiền thưởng theo quy định hiện hành.

Điều 10. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban; Thủ trưởng các cơ quan; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 04 tháng 5 năm 2018 và thay thế Quyết định số 03/2011/QĐ-Ủy ban vào ngày 27 01 tháng năm năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chí phân loại doanh nghiệp và xây dựng Sách Xanh Bình Dương và Quyết định số 14 / 2011/QĐ-Ủy ban ngày 27 tháng sáu năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của tiêu chí phân loại doanh nghiệp và xây dựng Bình Dương Sách xanh được ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011 ban/QĐ-01 trên 27 tháng 5 năm 2011.

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Sở quy phạm pháp luật KTVB – Bộ Tư pháp;
– CT, PCT UBND tỉnh;
– VN UBMTTQ tỉnh;
– Sở Tư pháp (CSDLQG của pháp luật);
– Như Điều 10;
– Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh:
– Văn phòng Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;
– TT. Gazette, Website Thái Bình Dương;
– LDVP (Lg, Th), Ch, Tn, TH;
– Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHO. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Mai Hung Dung

Văn bản liên quan đến Quyết định 05/2018/QĐ-UBND về quy định tiêu chí đánh giá, phân hạng doanh nghiệp và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương

Quyết định 29/2017/QĐ-UBND về sửa đổi Quy định tiêu chuẩn, điều kiện công nhận, phương pháp đánh giá “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định 31/2016/QĐ-UBND
Quyết định 28/2017/QĐ-UBND về quy chế quản lý, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Quyết định 222/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Nghị định 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Thông tư 31/2016/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Thông tư 43/2015/TT-BTNMT về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
Thông tư 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Thông tư 26/2015/TT-BTNMT quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
Luật bảo vệ môi trường 2014
Thông tư 27/2014/TT-BTNMT về việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Nghị định 201/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật tài nguyên nước
Luật tài nguyên nước 2012
Quyết định 04/2008/QĐ-BXD về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bài viết khác

Comments are closed.