PASS:526619859

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep-tphcmdich-vu-ke-toan-tron-goi-tphcmdich-vu-thanh-lap-cong-ty-tphcm

Các gói dịch vụ đăng ký kinh doanh tại TP. HCM

Thời gian ra GPKD từ 3 - 5 ngày làm việc

Phí dịch vụ trọn gói

+ Tại TP.HCM: 1.200.000 VNĐ (đã bao gồm phí dịch vụ và lệ phí nhà nước)

+ Tại Hà Nội: từ 699.000 VNĐ (đã bao gồm phí dịch vụ và lệ phí nhà nước)

 1. Giấy phép đăng ký kinh doanh
 2. Mã số thuế + Mã số XNK
 3. Dấu tròn loại tốt
 4. Thông báo mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia
 5. Đăng bố cáo trên cổng thông tin quốc gia

Quy trình sử dụng dịch vụ

 • Bước 1
 • Khách hàng:
 1. Ghi đầy đủ thông tin vào Phiếu khai báo thông tin và gửi về Email: hungphat247@gmail.com (TPHCM) hoặc info@hungphatgroup.net (Hà Nội)
 2. Chuẩn bị CMND sao y của người đại diện theo pháp luật và các thành viên (Sao y bản chính không quá 3 tháng)
 • Bước 2
 • Luật Hùng Phát:

1. Tư vấn tất cả các vấn đề liên quan đến việc thành lập công ty của quý khách hàng

2. Soạn hồ sơ và gửi email cho quý khách để kiểm tra và xác nhận

3. In hồ sơ và gửi khách hàng ký tên

4. Nhận CMND sao y và hồ sơ khác (nếu có)

 • Bước 3
 • Luật Hùng Phát: 
1. Tiến hành nộp hồ sơ tại Sở KHĐT

2. Nhận kết quả và tiến hành khắc dấu

2. Hoàn tất hồ sơ thuế và các điều khoản liên quan của gói dịch vụ

3. Bàn giao toàn bộ hồ sơ cho khách hàng

Tải Quyết định 1201/QĐ-UBND 2017 mới nhất về việc Quy chế phối hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp Cần Thơ

Tải bản PDF
Tải bản Word

Một số nội dung chính trong Quyết định 1201/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế phối hợp trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cấp phép kinh doanh có điều kiện do thành phố Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 1201/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Võ Thành Thống
Ngày ban hành: 28/04/2017 Ngày hiệu lực: 28/04/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa kết nối tại trụ sở hành chính của nhà nước tại địa phương;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Nội vụ,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính để đăng ký thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và điều kiện cấp giấy phép kinh doanh.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Tài nguyên và môi trường, giao thông, Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ban hành. /.

CHỦ TỊCH

Vo Thanh Thong

QUY ĐỊNH

PHỐI HỢP TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỂ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH, HỘ KINH DOANH VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CẤP PHÉP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1201/QĐ-Ủy ban ngày 28 Tháng Tư năm 2017 của Ủy ban tất cả nhân dân thành phố Cần Thơ)

Chương I

QUY TẮC CHUNG

Điều 1. Phạm vi

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung và sẽ hợp tác trong việc giải quyết các thủ tục hành chính đối với đăng ký thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc huyện người dân của Ủy ban và các thủ tục hành chính đối với các điều kiện cấp giấy phép kinh doanh theo thẩm quyền giải quyết bằng các phòng ban và các cơ quan nêu tại Phụ lục.

2. thủ tục hành chính khác do Chủ tịch quyết định Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Sở Thương mại.

3. Ban quản lý của chế xuất và khu công nghiệp tại Cần Thơ.

4. Sở Thông tin và Truyền thông.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6. Sở Y tế.

7. Sở Giao thông vận tải.

8. Sở Khoa học và Công nghệ.

9. Sở Tài nguyên và Môi trường.

Uỷ ban nhân dân các huyện của 10 dân.

11. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến việc đăng ký thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và giấy phép kinh doanh có điều kiện về thành phố Cần Thơ.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Sự phối hợp trong giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp thành lập, thủ tục kinh doanh và kinh doanh giấy phép nhỏ đã được áp dụng điều kiện khi có yêu cầu của các tổ chức và cá nhân. Sở và các cơ quan phải thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế phối hợp khi có yêu cầu.

2. Đảm bảo sự phối hợp, chặt chẽ, kịp thời, các quy định của pháp luật, quản lý hiệu quả đăng ký nhà nước của cơ sở của các doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và điều kiện cấp giấy phép kinh doanh.

3. Để đảm bảo việc xử lý nhanh chóng, thuận tiện cho các tổ chức và cá nhân.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP VÀ TRÁCH NHIỆM

Điều 4. Điều kiện áp dụng

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu điều kiện cấp giấy phép kinh doanh, đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có thể được thực hiện đồng thời hai thủ tục hành chính được thành lập đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh và giấy phép kinh doanh điều kiện theo thủ tục quy định tại Điều 5 của Quy chế này.

Điều Process 5. Thực hiện

1. Quá trình thực hiện đối với hồ sơ nộp trực tiếp

a) Đối với doanh nghiệp:

– Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính áp dụng để đăng ký thành lập doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư; nhận được một hồ sơ tiếp nhận;

– Bước 2: Tổ chức, cá nhân có thể nộp đơn xin giấy phép với điều kiện kinh doanh tại Lễ tân và kết quả của các phòng ban và các cơ quan có thẩm quyền ban hành kinh doanh cho phép có điều kiện (đơn vị cấp phép sau đây viết tắt) mà không có một giấy chứng nhận đăng ký thành lập vào các hồ sơ kinh doanh linh kiện, chỉ cần hiện tại một nhận hồ sơ đăng ký cho công chức hiện nay nhận;

– Bước 3: Tính đến kết quả hẹn thời gian, tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; bản bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hợp lệ và kết quả tại giải quyết thủ tục cấp giấy phép kinh doanh giấy phép có điều kiện trong đơn vị hoặc nhận kết quả qua đường bưu điện nếu đã đăng ký.

b) Đối với việc bảo vệ các doanh nghiệp:

– Bước 1: Cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính áp dụng để đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong Tiếp nhận và kết quả-huyện; nhận nhận hồ sơ và kết quả hẹn trả tiền;

– Bước 2: Cá nhân có thể nộp đơn xin giấy phép với điều kiện kinh doanh tại Lễ tân và phát hành của các đơn vị cấp phép mà không cần giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong hồ sơ cá nhân thành phần chỉ trình bày các giấy biên nhận và hẹn ghi lại kết quả của hồ sơ đăng ký để tiếp nhận kinh doanh chính thức;

– Bước 3: Tính đến kết quả hẹn thời gian, tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh tại Lễ tân và kết quả-huyện; bản bổ sung giấy chứng nhận hợp lệ đăng ký kinh doanh và thủ tục cấp phép dàn xếp kết quả kinh doanh có điều kiện cấp giấy phép trong đơn vị hoặc nhận kết quả qua đường bưu điện nếu đã đăng ký.

2. Quá trình thực hiện cho các ứng dụng gửi trực tuyến

a) Đối với doanh nghiệp:

– Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp cổng thông tin đăng ký kinh doanh trực tuyến về đăng ký doanh nghiệp quốc gia (tại dangkykinhdoanh.gov.vn), nhận biên lai qua mạng điện tử;

– Bước 2: Tổ chức, cá nhân có thể nộp đơn xin giấy phép với điều kiện kinh doanh, trực tiếp hoặc trực tuyến trên hệ thống một cửa điện tử của các đơn vị cấp giấy phép (đối với các thủ tục kinh doanh có các sự kiện đang cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4). Đặc biệt, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được thay thế tạm thời bởi một nhận hồ sơ đăng ký bây giờ nhận được điện tử trước đây;

– Bước 3: Tính đến kết quả hẹn thời gian, tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện:

+ Đối với hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trực tuyến sử dụng chữ ký số công cộng: Nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư). Đối với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tuyến đăng ký sử dụng tài khoản kinh doanh, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ gốc đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư);

+ Đối với hồ sơ đề nghị điều kiện cấp giấy phép kinh doanh: Tổ chức, cá nhân nộp giấy trong các điều kiện cấp giấy phép kinh doanh thủ tục đề xuất cho các đơn vị cấp phép, nhận trực tiếp tại Lễ tân và trả về kết quả qua đường bưu điện hoặc kết quả (nếu đăng ký) giải quyết thủ tục cấp giấy phép kinh doanh giấy phép có điều kiện từ các đơn vị.

b) Đối với việc bảo vệ các doanh nghiệp:

– Bước 1: Cá nhân nộp đơn đăng ký kinh doanh trực tuyến trên hệ thống một cửa điện tử của Uỷ ban nhân dân huyện, quận, tiếp nhận hồ sơ giấy tờ nhận và kết quả chỉ định bằng điện tử;

– Bước 2: Cá nhân có thể nộp đơn xin cấp giấy phép điều kiện kinh doanh, trực tiếp hoặc trực tuyến trên hệ thống một cửa điện tử của các đơn vị cấp giấy phép (đối với các thủ tục điều kiện kinh doanh các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4). Đặc biệt, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được thay thế tạm thời bằng cách nhận tài liệu giấy và kết quả phiếu của hồ sơ đăng ký kinh doanh điện tử nhận được trước đó;

– Bước 3: Tính đến kết quả hẹn thời gian, tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện:

+ Hồ sơ của thủ tục đăng ký giấy cho doanh nghiệp (đối với tiếp tân và dẫn-huyện);

+ Hồ sơ của thủ tục yêu cầu điều kiện cấp phép kinh doanh giấy (đối với đơn vị cấp giấy phép).

Tổ chức, cá nhân trực tiếp tại Lễ tân và phát hành hoặc qua đường bưu điện (nếu đăng ký) thủ tục kết quả giải quyết đăng ký hộ kinh doanh từ Uỷ ban nhân dân các huyện, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện kết quả giải quyết giấy phép của đơn vị.

Điều 6. Thành phần hồ sơ, phí và lệ phí

hồ sơ thành phần, phí, lệ phí và các hình thức phí thanh toán và phí các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ, thủ tục cấp phép và điều kiện kinh doanh được thực hiện theo quy định tại Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan có thẩm quyền đơn vị giải quyết công bố .

Điều 7. Thời gian giải quyết

Tổng thời gian giải quyết của quá trình đăng ký, phối hợp thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và điều kiện cấp giấy phép kinh doanh bao gồm: điều kiện cấp giấy phép kinh doanh Time.

kết quả thời gian giải quyết thủ tục đăng ký hẹn trả tiền cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh được ghi trên biên lai của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn kết quả của Uỷ ban nhân dân các huyện là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được một ứng dụng hợp lệ.

thủ tục cấp giấy phép kết quả giải quyết hẹn trả tiền thời gian và điều kiện kinh doanh ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn kết quả của đơn vị cấp giấy phép: Theo thời gian quy định của từng thủ tục cấp giấy phép tại Bộ phận cấp giấy phép hành chính thủ tục.

Điều 8. Mối quan hệ, quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận cá nhân, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 13/2016 / QĐ-Ủy ban 22 tháng tư năm 2016 của Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa kết nối trong việc giải quyết chính trị quốc phòng tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập tổ chức kinh doanh và cá nhân theo quy định tại các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của việc giải quyết cục đã được công bố. Trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu làm thủ tục điều kiện cấp giấy phép kinh doanh, Sở Kế hoạch và căn cứ đầu tư Danh mục thủ tục hành chính cho các điều kiện cấp giấy phép kinh doanh tại Phụ lục kèm theo Quy chế này, tổ chức hướng dẫn, cá nhân cho các phòng ban và các cơ quan liên quan đến nộp hồ sơ đề xuất kinh doanh điều kiện cấp giấy phép và ghi chú phối hợp hồ sơ.

2. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và kết quả giải quyết chuyển nhượng đầu tư cho các đơn vị cấp giấy phép:

a) Trường hợp hồ sơ đăng ký kinh doanh thành lập được phê duyệt, đăng ký Phòng kinh doanh gửi Giấy chứng nhận đăng ký thông tin với điều kiện kinh doanh đại lý cấp phép để thông báo việc thành lập đăng ký đã hoàn tất. Thông tin được gửi dưới dạng file văn bản đầy đủ của thông tin về các doanh nghiệp đã đăng ký và được gửi từ hộp thư điện tử của cơ quan đăng ký kinh doanh (sokhdt_pdkkd@cantho.gov.vn) để người cấp phép hộp thư điện tử duy nhất;

b) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc để bổ sung, sửa đổi hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm gửi thông báo yêu cầu hồ sơ sửa đổi hình ảnh cho các đơn vị được cấp phép biết. Thông báo được gửi dưới dạng file văn bản trong cùng một cách mô tả trong đoạn 2 của Điều này;

c) Trường hợp kết quả được báo cáo ghi lại không đủ điều kiện để đăng ký bây giờ, Sở lợi nhuận đầu tư cho các tổ chức, cá nhân Kế hoạch và; đồng thời, các cá nhân và tổ chức hướng dẫn để có được những kỷ lục đề nghị cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện về đơn vị cấp phép.

Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện

1. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh quy định tại Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của việc giải quyết đơn vị đã được công bố, ghi chú để phối hợp hồ sơ. Trong trường hợp người nộp đơn có nhu cầu để thực hiện các thủ tục điều kiện cấp giấy phép kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết bằng các phòng ban và các cơ quan của thành phố, tiếp tân và cơ sở kết quả huyện trong danh sách cấp phép và điều kiện kinh doanh bằng tay hành chính trong phụ lục kèm theo Quy định này, hướng dẫn ứng viên các phòng ban và các cơ quan liên quan để xin giấy phép điều kiện kinh doanh và ghi chú kỷ lục phối hợp hồ sơ.

2. Chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Uỷ ban nhân dân các huyện chuyển kết quả giải quyết cấp giấy phép đơn vị (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc thông báo kết quả hồ sơ không đủ điều kiện đăng ký kinh doanh). Thông tin được gửi dưới dạng file văn bản đầy đủ của thông tin về hộ kinh doanh đã đăng ký và được gửi từ địa chỉ email của Tiếp nhận và kết quả-huyện đến hộp thư điện tử của đơn vị cấp phép.

3. Trong trường hợp, kết quả là, hồ sơ thông báo không đủ điều kiện để đăng ký thành lập hộ kinh doanh, Tiếp nhận và kết quả-huyện trả lại kết quả cho người đề nghị; đồng thời, hướng dẫn người nộp đơn để nhận các hồ sơ giấy phép kinh doanh có điều kiện về đơn vị cấp phép.

Điều 11. Trách nhiệm của các đơn vị cấp phép

1. Khi nhận được điều kiện cấp giấy phép kinh doanh của các tổ chức, cá nhân, mà không có một giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp và hộ kinh doanh mà chỉ có biên lai do Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc nhận tài liệu giấy và tiếp nhận kết quả phiếu và kết quả của huyện vẫn tiếp nhận và ghi chú phối hợp hồ sơ.

2. Tiến hành hồ sơ xử lý ngay lập tức; đồng thời, theo dõi tình trạng của hồ sơ đăng ký chế biến để thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ của Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Uỷ ban nhân dân huyện (qua email hoặc điện thoại liên lạc với Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tiếp nhận và kết quả-huyện).

3. Sau khi nhận được kết quả của các hồ sơ giải quyết từ Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Uỷ ban nhân dân các huyện:

a) Nếu việc đăng ký không đủ điều kiện để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hồ sơ giấy phép kinh doanh có điều kiện coi như bị hủy bỏ;

b) Trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ, đề nghị các tổ chức, hồ sơ kinh doanh hoàn toàn bổ sung cá nhân được cấp giấy phép với điều kiện lưu trữ theo quy định;

c) Bằng thời hạn, thanh toán các điều kiện cấp giấy phép kinh doanh hoặc văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân.

4. thông tin phản hồi để chứng nhận đăng ký đại lý của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh đối với tổ chức, cá nhân hoạt động hoặc hoạt động đủ điều kiện không đủ điều kiện.

Chương III

THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm của các cơ quan tham gia phối hợp

1. Có nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến nội dung trực tiếp của Quy chế này cho các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tại thành phố Cần Thơ.

2. Tổ chức Tiếp nhận và trả lại kết quả để đảm bảo dịch vụ tốt hơn cho việc phối hợp thực hiện việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

3. Sắp xếp cán bộ làm việc tại Tiếp nhận và Thả và các bộ phận chuyên môn đảm bảo các tiêu chuẩn quy định, chất lượng và năng lực, có kỹ năng giao tiếp tốt để đáp ứng các yêu cầu nhận, giải quyết thủ tục hành chính. bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công chức để đảm bảo hướng dẫn và ghi nhận của nhiều thủ tục hành chính liên quan đến việc chỉ đạo của liên tọa độ.

4. Phổ biến và thực hiện Quy chế này cho các phòng ban chuyên môn và các quan chức liên quan chủ động phối hợp với cơ quan chủ trì thực hiện.

5. Công khai và niêm yết các nội dung của Quy chế này và các thủ tục hành chính có liên quan tại Lễ tân và kết quả của đơn vị.

6. Thu thập các thủ tục cấp phép và điều kiện kinh doanh, được gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các doanh nghiệp để thực hiện hướng dẫn.

7. Có nhiều hình thức khen thưởng cho cán bộ công chức, viên chức hoặc bộ phận chuyên môn thực hiện tốt và xử lý hình thức cho cán bộ công chức, viên chức hoặc bộ phận chuyên môn không hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình thực hiện Quy chế này.

8. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá và báo cáo kịp thời các vấn đề Ủy ban nhân dân thành phố phát sinh trong việc thực hiện Quy chế và xây dựng các kênh thông tin liên lạc để tiếp thu và thực hiện đầy đủ Quy chế này.

9. Khi có sự thay đổi liên quan đến thủ tục hành chính và phối hợp thực hiện Quy chế này, các cơ quan tham gia phải phối hợp với các thông báo bằng văn bản cho Sở Nội vụ để kịp thời cập nhật ngay sau khi quyết định công bố thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố của.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

1. Thẩm định rà soát, công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các đơn vị giải quyết liên quan phù hợp với nội dung của Quy chế này.

2. Kiến nghị cho lỗ hổng Trung ương quy định thủ tục hành chính, cản trở việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa, phối hợp, gây khó khăn cho các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

1. Tư vấn cho Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc thực hiện các nội dung Quy chế này, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

2. Tiếp tục nghiên cứu và tư vấn cho Ủy ban nhân dân thành phố để mở rộng phạm vi áp dụng của cơ chế phối hợp này trong việc giải quyết thủ tục hành chính trong thành phố.

3. Phối hợp báo cáo sơ bộ và cuối cùng và Uỷ ban nhân dân thành phố trong quá trình triển khai và kết quả thực hiện Quy chế.

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

Đảm bảo cơ sở hạ tầng và các ứng dụng công nghệ thông tin cơ chế điều phối dịch vụ trong việc giải quyết thủ tục hành chính đối với đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh và điều kiện cấp giấy phép kinh doanh.

Điều 16. Các cơ quan báo chí, truyền thông

thành phố điện tử Portal, Cần Thơ Báo, Đài phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ và các cơ quan khác của thông tin công khai về thành phố chịu trách nhiệm phổ biến và tuyên truyền của Quy chế này cho các tổ chức cá nhân lớn để biết và thực hiện. /.

Văn bản liên quan đến Quyết định 1201/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế phối hợp trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cấp phép kinh doanh có điều kiện do thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về quy chế thực hiện liên thông nhóm thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định 3621/QĐ-UBND năm 2017 về Quy chế giải quyết thủ tục hành chính đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp theo cơ chế một cửa liên thông do tỉnh Khánh Hòa ban hành
Quyết định 1659/QĐ-UBND năm 2017 về thông qua phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc phạm vi quản lý nhà nước, thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu
Quyết định 1659/QĐ-UBND năm 2017 về thông qua phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc phạm vi quản lý nhà nước, thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu
Quyết định 1733/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế phối hợp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực đầu tư dự án trong khu công nghiệp do tỉnh Hòa Bình ban hành
Quyết định 2490/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Đăng ký thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc
Quyết định 1265/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Cà Mau
Quyết định 1716/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định 3508/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Quyết định 1638/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giải quyết đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế và đăng ký con dấu với doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp do tỉnh Bình Thuận ban hành
Quyết định 13/2016/QĐ-UBND về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước Thành phố Cần Thơ
Quyết định 09/2015/QĐ-TTg về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Quyết định 63/2014/QĐ-UBND thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Nghị quyết 88/2014/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Thông tư 12/2014/TT-BYT hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Thông tư liên tịch 09/2014/TTLT-BYT-BTC quy định nội dung, nhiệm vụ chi y tế dự phòng do Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ Tài chính ban hành

Bài viết khác

Comments are closed.