PASS:526619859

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep-tphcmdich-vu-ke-toan-tron-goi-tphcmdich-vu-thanh-lap-cong-ty-tphcm

Các gói dịch vụ đăng ký kinh doanh tại TP. HCM

Thời gian ra GPKD từ 3 - 5 ngày làm việc

Phí dịch vụ trọn gói

+ Tại TP.HCM: 1.200.000 VNĐ (đã bao gồm phí dịch vụ và lệ phí nhà nước)

+ Tại Hà Nội: từ 699.000 VNĐ (đã bao gồm phí dịch vụ và lệ phí nhà nước)

 1. Giấy phép đăng ký kinh doanh
 2. Mã số thuế + Mã số XNK
 3. Dấu tròn loại tốt
 4. Thông báo mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia
 5. Đăng bố cáo trên cổng thông tin quốc gia

Quy trình sử dụng dịch vụ

 • Bước 1
 • Khách hàng:
 1. Ghi đầy đủ thông tin vào Phiếu khai báo thông tin và gửi về Email: hungphat247@gmail.com (TPHCM) hoặc info@hungphatgroup.net (Hà Nội)
 2. Chuẩn bị CMND sao y của người đại diện theo pháp luật và các thành viên (Sao y bản chính không quá 3 tháng)
 • Bước 2
 • Luật Hùng Phát:

1. Tư vấn tất cả các vấn đề liên quan đến việc thành lập công ty của quý khách hàng

2. Soạn hồ sơ và gửi email cho quý khách để kiểm tra và xác nhận

3. In hồ sơ và gửi khách hàng ký tên

4. Nhận CMND sao y và hồ sơ khác (nếu có)

 • Bước 3
 • Luật Hùng Phát: 
1. Tiến hành nộp hồ sơ tại Sở KHĐT

2. Nhận kết quả và tiến hành khắc dấu

2. Hoàn tất hồ sơ thuế và các điều khoản liên quan của gói dịch vụ

3. Bàn giao toàn bộ hồ sơ cho khách hàng

Tải Quyết định 245/QĐ-KTNN năm 2013 mới nhất về việc thành lập Phòng Nghiệp vụ 5 trực thuộc Kiểm toán

Tải bản PDF
Tải bản Word

Số hiệu: 245/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 01/04/2013 Ngày hiệu lực: 01/04/2013
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật

Một số nội dung chính trong Quyết định 245/QĐ-KTNN năm 2013 thành lập Phòng Nghiệp vụ 5 trực thuộc Kiểm toán Nhà nước Chuyên ngành V

Căn cứ Luật Kiểm toán Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 601/QĐ-KTNN ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Chi nhánh Kiểm toán Nhà nước V;
Căn cứ Quyết định số 931/QĐ-KTNN ngày 12 tháng 07 năm 2007 của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ;
Căn cứ Quyết định số 827/QĐ-KTNN ngày 07 tháng 6 năm 2010 của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung, sửa đổi Quyết định số 931/QĐ-KTNN ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Tổng kiểm toán Nhà nước;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Kiểm toán Nhà nước của Chi nhánh Kiểm toán Nhà nước V,
PHÁN QUYẾT:
Điều 1. Thành lập bộ phận chuyên môn 5 kèm theo cơ quan kiểm toán Nhà nước chuyên ngành V.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Chức năng:
Phân khu 5 thuộc Chi cục Kiểm toán Nhà nước V có chức năng giúp Trưởng phòng Kiểm toán của Chi nhánh Kiểm toán Nhà nước V. Thực hiện nhiệm vụ kiểm toán được Tổng kiểm toán Nhà nước giao theo Quyết định số 601 / QĐ-Quyết định số 931/QĐ-KTNN ngày 12/7/2007, Quyết định số 827/QĐ-KTNN ngày 07/6/2010.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
Phân khu 5 có các nhiệm vụ và quyền hạn chính sau đây:
– Theo dõi việc thực hiện và thực hiện các dự án đầu tư và các chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực kiểm toán Nhà nước kiểm toán V thông qua việc thu thập thông tin từ Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch. – Đầu tư;
– Kiểm toán các báo cáo quyết toán vốn đầu tư, kiểm toán tuân thủ và các hoạt động kiểm toán trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tiền bạc và tài sản trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp và trong nông nghiệp. Các
– Tham gia các dự án kiểm toán và các dự án đầu tư nhóm A trong các lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, nông nghiệp.
Chánh Thanh tra Chi nhánh Kiểm toán Nhà nước V có trách nhiệm xác định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chi tiết của Bộ phận Chuyên môn 5 sau khi được Tổng kiểm toán Nhà nước chấp thuận.
Điều 3. Biên chế và nhân sự:
1. Biên chế của Phòng 5 do Kiểm toán viên Nhà nước kiểm toán V quyết định và được tính vào tổng biên chế được Tổng kiểm toán Nhà nước giao cho đơn vị.
2. Bộ phận chuyên môn 5 có một người đứng đầu và các phó trưởng để giúp người đứng đầu. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức công chức cấp Văn phòng hàng đầu được thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ kiểm toán nhà nước.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, kiểm toán viên trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành V, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Văn bản liên quan đến Quyết định 245/QĐ-KTNN năm 2013 thành lập Phòng Nghiệp vụ 5 trực thuộc Kiểm toán Nhà nước Chuyên ngành V

Quyết định 1665/QĐ-KTNN năm 2015 về Đề án thành lập Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán trực thuộc Kiểm toán nhà nước

Quyết định 218/QĐ-KTNN năm 2015 về thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành V

Quyết định 201/QĐ-KTNN năm 2015 thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành IV

Quyết định 2245/QĐ-KTNN năm 2014 sửa đổi Quyết định 601/QĐ-KTNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V

Bài viết khác

Comments are closed.