PASS:526619859

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep-tphcmdich-vu-ke-toan-tron-goi-tphcmdich-vu-thanh-lap-cong-ty-tphcm

Các gói dịch vụ đăng ký kinh doanh tại TP. HCM

Thời gian ra GPKD từ 3 - 5 ngày làm việc

Phí dịch vụ trọn gói

+ Tại TP.HCM: 1.200.000 VNĐ (đã bao gồm phí dịch vụ và lệ phí nhà nước)

+ Tại Hà Nội: từ 699.000 VNĐ (đã bao gồm phí dịch vụ và lệ phí nhà nước)

 1. Giấy phép đăng ký kinh doanh
 2. Mã số thuế + Mã số XNK
 3. Dấu tròn loại tốt
 4. Thông báo mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia
 5. Đăng bố cáo trên cổng thông tin quốc gia

Quy trình sử dụng dịch vụ

 • Bước 1
 • Khách hàng:
 1. Ghi đầy đủ thông tin vào Phiếu khai báo thông tin và gửi về Email: hungphat247@gmail.com (TPHCM) hoặc info@hungphatgroup.net (Hà Nội)
 2. Chuẩn bị CMND sao y của người đại diện theo pháp luật và các thành viên (Sao y bản chính không quá 3 tháng)
 • Bước 2
 • Luật Hùng Phát:

1. Tư vấn tất cả các vấn đề liên quan đến việc thành lập công ty của quý khách hàng

2. Soạn hồ sơ và gửi email cho quý khách để kiểm tra và xác nhận

3. In hồ sơ và gửi khách hàng ký tên

4. Nhận CMND sao y và hồ sơ khác (nếu có)

 • Bước 3
 • Luật Hùng Phát: 
1. Tiến hành nộp hồ sơ tại Sở KHĐT

2. Nhận kết quả và tiến hành khắc dấu

2. Hoàn tất hồ sơ thuế và các điều khoản liên quan của gói dịch vụ

3. Bàn giao toàn bộ hồ sơ cho khách hàng

Tải Quyết định 328/QĐ-BTP năm 2013 mới nhất về việc phê duyệt Đề án Bổ nhiệm bãi miễn kế toán trưởng

Tải bản PDF
Tải bản Word

Số hiệu: 328/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hà Hùng Cường
Ngày ban hành: 31/01/2013 Ngày hiệu lực: 31/01/2013
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật

Một số nội dung chính trong Quyết định 328/QĐ-BTP năm 2013 phê duyệt Đề án “Bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế, xếp phụ cấp Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán và thuê người làm Kế toán trưởng cho đơn vị kế toán do Bộ Tư pháp quản lý”

Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17 tháng sáu 2003 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực Nhà nước về kế toán; 
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang; 
Căn cứ Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương cho cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV ngày 2005/06/15 giữa Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, loại bỏ hoặc thay thế và xếp hạng các khoản phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách chiếm trong tình trạng kế toán đơn vị lĩnh vực kế toán; 
Căn cứ Thông tư số 91/2010 / TT-BTC ngày 16 Tháng Bảy năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghiệp vụ kế toán thi hành án dân sự; 
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch – Tài chính,  
QUYẾT ĐỊNH:  
Điều 1. Phê duyệt Đề án “Bổ nhiệm, miễn hoặc thay thế, xếp phụ cấp Kế toán trưởng, Kế toán và Kế toán thuê tướng cho các đơn vị kế toán do Bộ Tư pháp quản lý“cùng với điều này Phán quyết.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 93 / QĐ-BTP ngày 10 Tháng Ba năm 2006 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án bổ nhiệm, miễn hoặc thay thế, xếp phụ cấp kế toán trưởng, kế toán trưởng và thuê một kế toán trưởng cho các đơn vị kế toán thuộc Bộ quản lý. 
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Sở Kế hoạch – Tài chính, Tổng giám đốc của Thi hành án dân sự, và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:  
– Như Điều 3 (thực hiện); 
– Các Thứ trưởng (để biết); 
– Điện tử Bộ Portal Tư pháp; 
– Tiết kiệm: Sở VT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ

Ha Hung Cuong

Đề án  
bổ nhiệm, miễn hoặc thay thế, gấp trợ cấp đối với kế toán trưởng phụ trách kế toán, thuê kế toán trưởng CHO ĐƠN VỊ KẾ TOÁN CỦA BỘ QUẢN LÝ TƯ PHÁP  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 328 / QĐ-BTP ngày 31 01 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp )  
Phần I  
sỰ CẦN THIẾT phương án xây dựng  
I. cơ sở pháp lý cho việc xây dựng Đề án
Chiếm Luật được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua 17 tháng sáu năm 2003 thay thế cho Pháp lệnh Kế toán và Thống kê ngày 10 tháng 5 1988, có hiệu lực kể từ ngày 01 01 tháng năm 2004 góp phần quan trọng trong việc thống nhất quản lý kế toán, đảm bảo quản lý kế toán công cụ, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu của tổ chức, quản lý và hoạt động của các cơ quan chính phủ, các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân.
Sau khi Luật Kế toán, Nghị định số 128/2004 / NĐ-CP ngày 31/5/2004 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Kế toán của lĩnh vực kế toán nhà nước của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 50/2005 / TTLT / BTC-BNV ngày 2005/06/15 giữa Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, loại bỏ hoặc thay thế và phụ cấp xếp hạng Kế toán trưởng, Kế toán trưởng trong kế toán đơn vị của nhà nước lĩnh vực kế toán để tạo ra cơ sở pháp lý vững chắc để dần dần chuẩn hóa đội ngũ kế toán, khẳng định vị thế, vai trò, trách nhiệm, quyền lợi của người lao động trong kế toán Nhìn chung, người làm việc trong các kế toán trưởng, kế toán trưởng trong lĩnh vực kế toán tại Nhà nước đặc biệt .
Để cụ thể hóa các quy định của Luật Kế toán, Nghị định số 128/2004 / NĐ-CP, Thông tư số 50/2005 phần / TTLT / BTC-BNV phù hợp với cơ cấu tổ chức thực tế của kế toán, thời gian hợp đồng để củng cố đội ngũ kế toán trưởng, kế toán trưởng tại các đơn vị thuộc Bộ, ngày 2006/10/03, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 93 / QĐ-BTP về việc phê duyệt điều chỉnh Quy trách nhiệm chương trình, loại bỏ hoặc thay thế, đứng thứ trưởng phụ cấp kế toán, giám đốc kế toán và thuê một kế toán trưởng cho các đơn vị kế toán thuộc Bộ quản lý. Nội dung Đề án có ứng dụng linh hoạt các quy định của Thông tư liên tịch số 50/2005 / TTLT / BTC-BNV, Nghị định số 204/2004 / NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về tiền lương chế độ đối với cán bộ, công công chức và lực lượng vũ trang, Quyết định số 43/2004 / QĐ-BTC ngày 2004/04/26 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành “Quy chế về tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ kế toán trưởng” quy định các nội dung liên quan đến việc bổ nhiệm, loại bỏ hoặc thay thế, xếp phụ cấp kế toán trưởng, giám đốc kế toán phụ trách, thuê một kế toán trưởng. Tuy nhiên, trong 6 năm qua, một số tài liệu làm cơ sở pháp lý cho các nội dung quy định tại chương trình này đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế như sau:
– Nghị định số 204/2004 / NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2009 / NĐ CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004 / NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về tiền lương đối với cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 14/2012 / NĐ-CP ngày 2012/7/3 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004 / NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương cho cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang và mục I bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu hoặc bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị của nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số
“Tu chính án 10 Phần phụ cấp chức vụ lãnh đạo I Bảng (bầu và bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004 / NĐ-CP như sau:  
Tiêu đề lãnh đạo lãnh đạo hệ số phụ cấp Bộ Tư pháp quy định càng tốt sau khi có sự đồng ý của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính ”  
các chức danh lãnh đạo từ giám đốc hoặc ít thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự 0,15-1,0 
quy định về căn cứ để nghiên cứu Bộ Tư pháp, xây dựng vị trí lãnh đạo phụ cấp Bảng cho cán bộ lãnh đạo từ Giám đốc hoặc ít thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự để làm căn cứ để xác định các khoản phụ cấp kế toán trưởng, kế toán trong hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự. 
– Quyết định số 43/2004 / QĐ-BTC ngày 2004/04/26 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành “Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và giám giấy chứng nhận kế toán” được thay thế bằng Quyết định số 98/2007 / QĐ-BTC ngày 03 / 12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành “Quy chế về tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ kế toán trưởng”. Hiện nay, theo Quyết định số 98/2007 / QĐ-BTC đã được thay thế bởi Thông tư số 199/2011 / TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về việc bồi dưỡng kế toán trưởng chứng nhận.
Một số tài liệu được phát hành án dân sự mới Enforcement Act năm 2008, Nghị định số 93/2008 / NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Tư pháp Thông tư số 91 tổ chức / 2010 / TT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghiệp vụ kế toán thi hành án dân sự, … ảnh hưởng trực tiếp đến sự thay đổi của bộ máy kế toán cấu trúc của Bộ. 
Trên cơ sở rà soát văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan, chương trình này được dựa trên cơ sở pháp lý sau:  
– Luật Kế toán năm 2003 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
– Nghị định số 128/2004 / NĐ-CP ngày 31/5/2004 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Kế toán của lĩnh vực kế toán nhà nước của Chính phủ;
– Nghị định số 204/2004 / NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang; 
– Nghị định số 76/2009 / NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004 / NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/12/2004 chế độ tiền lương đối với cán bộ , công chức và lực lượng vũ trang; 
– Thông tư liên tịch số 50/2005 / TTLT / BTC-BNV ngày 2005/06/15 giữa Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chí, điều kiện và thủ tục bổ nhiệm, miễn, phụ tùng thay thế và xếp hạng mức độ Kế toán trưởng, Kế toán trưởng trong tình trạng kế toán đơn vị lĩnh vực kế toán; 
– Thông tư số 199/2011 / TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về việc bồi dưỡng kế toán trưởng được chứng nhận;
– Thông tư số 91/2010 / TT-BTC ngày 16 tháng bảy năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghiệp vụ kế toán thi hành án dân sự; 
II. Thực hành xây dựng cơ sở Đề án  
1. Practices thực hiện Quyết định số 93 / QĐ-BTP ngày 2006/10/03 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án bổ nhiệm, miễn hoặc thay thế, xếp hạng các khoản phụ cấp kế toán trưởng, kế toán trưởng và thuê một giám đốc kế toán cho các đơn vị kế toán thuộc Bộ quản lý  
1.1. những thành tựu
Thực hiện Quyết định số 93 / QĐ-BTP ngày 2006/03/10 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án bổ nhiệm, miễn hoặc thay thế, xếp phụ cấp kế toán trưởng, kế toán trưởng và thuê người làm kế toán trưởng cho các đơn vị kế toán thuộc quyền quản lý của mình (sau đây gọi tắt là Quyết định 93 / QĐ-BTP), đội ngũ kế toán trưởng, kế toán trưởng tại các đơn vị kế toán do Bộ quản lý Tư pháp đã phát triển cả về số lượng và chất lượng: 
về số lượng, đơn vị kế toán của Bộ đã bổ nhiệm 11 kế toán trưởng, kế toán trưởng 15. Trong hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự, đã bổ nhiệm 91 kế toán trưởng, kế toán trưởng 17 phụ trách tại Sở Thi hành án dân sự; 499 bổ nhiệm Kế toán trưởng, Kế toán 156 Sở Thi hành án Dân sự.
Chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế toán tổng hợp, kế toán trưởng, kế toán trưởng nói riêng thường xuyên do Bộ có liên quan, tạo điều kiện. Từ năm 2006, Bộ Tư pháp phối hợp với Học viện Tài chính tổ chức 02 khóa đào tạo kế toán trưởng chứng nhận cho hơn 700 cán bộ công chức thực tập sinh và người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Cho đến nay, hầu hết các môn đã được đào tạo đã được bổ nhiệm vào vị trí Kế toán trưởng và Trưởng dự toán đơn vị hạch toán kế toán, kế toán doanh nghiệp đơn vị thực hiện. 
Các chế độ, chính sách đối với Kế toán trưởng, Kế toán bảo đảm và thực hiện một cách nghiêm túc theo quy định tại Quyết định số 93 / QĐ-BTP với phụ cấp như sau:  
đối tượng TT mức phụ cấp  
kế toán trưởng Kế toán
Tôi đơn vị thuộc Bộ 0,7 0,6  
II Hệ thống THADS cơ quan  
1 tỉnh  
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh 0,6 0,5  
Các tỉnh còn lại 0,5 0,4  
2 huyện  
thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh 0,35 0,25  
huyện của Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ, các thị trấn vốn 0,3 0,2  
các huyện còn lại 0,2
Có thể nói, Quyết định 93 / QĐ-BTP đã tạo điều kiện cho công tác kế toán dần vào nề nếp, có hệ thống, để giúp Thủ trưởng các đơn vị kế toán để quản lý chặt chẽ tiền bạc, tài sản nhà nước, Thủ trưởng thi hành án dân sự quản lý chặt chẽ bộ sưu tập chặt chẽ – tiêu tiền, nhập khẩu – tài sản xuất và trưng bày thực thi lề đường chiếm dụng thực thi bất động sản, góp phần quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, và động lực để làm việc, tình yêu của đội ngũ kế toán chuyên nghiệp trong đơn vị. 
1.2. Hạn chế và thiếu sót trong việc thực hiện Quyết định 93 / QĐ-BTP  
1.2.1. Những hạn chế tồn tại
Bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên, hơn 06 năm thực hiện, Quyết định 93 / QĐ-BTP đã tiết lộ điểm không còn phù hợp với việc tổ chức thực tế và quản lý của Bộ Tư pháp ngày hôm nay, cụ thể là:  
a) về vấn đề quy định :  
Quyết định 93 / QĐ-BTP được xác định phạm vi áp dụng là:  
+ mức đơn vị kế toán I, chế độ II, III hành chính và kế toán chuyên nghiệp; 
+ Các cơ quan thực thi hệ thống và bản án dân sự được áp dụng chiếm thực hiện hoạt động chế độ bao gồm:  
Trung ương: Sở Thi hành án dân sự – Bộ Tư pháp  
tỉnh: các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh  
huyện: cơ quan hành án dân sự huyện Thực hiện
Tuy nhiên, sau khi Quốc hội ban hành án dân sự thực thi Đạo luật năm 2008, hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự đã được tổ chức theo chiều dọc thống nhất từ ​​Trung ương đến địa phương. cấp trung ương là Tổng cục Thi hành án dân sự; Tỉnh Cục Thi hành là một tòa án dân sự; cấp huyện Sub thi hành án dân sự.
Mặt khác, trong những năm gần đây, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp đã ngày càng tăng cường đòi hỏi thành lập đơn vị mới như bồi thường nhà nước Sở, Trung tâm Chủ tịch Lý Quốc gia tư pháp, trường Trung cấp Luật, quản lý dự án hội đồng quản trị để thực hiện nhiệm vụ nhất định. Trong cơ cấu của một số đơn vị thuộc Bộ cũng thành lập các đơn vị trực thuộc hoạt động chiếm một cách độc lập (các đơn vị sự nghiệp của Cục Trợ giúp pháp lý, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Ngoại giao Hoa Compensation) và dự kiến ​​được thành lập thêm đơn vị trực thuộc có hoạt động hạch toán độc lập tại một số đơn vị kinh doanh có quy mô lớn như Đại học Luật Hà Nội, học viện Tư pháp. 
Với những thay đổi trên, phạm vi áp dụng của Quyết định 93 / QĐ-BTP không còn phù hợp với công tác quản lý thực tế của Bộ Tư pháp. 
b) Đối với kế toán trưởng, kế toán trưởng tại đơn vị:  
Quy định về bố trí Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán theo Quyết định số 93 / QĐ-BTP là không thực sự rõ ràng và đầy đủ:  
– cho các cơ quan dân sự thi hành án:  
+ Thi hành trung ương dân sự án: Thực hiện hành án dân sự Bộ – Bộ Tư pháp phải được sắp xếp theo quy định của Luật kế toán kế toán trưởng theo; 
+ THADS các cơ quan tỉnh: Sắp xếp 02 Kế toán trưởng chịu trách nhiệm về 02 đơn vị hạch toán độc lập là hành chính sự nghiệp kế toán và kinh doanh kế toán thi hành án dân sự;
+ Thi hành văn phòng huyện án dân sự thi hành dân sự bản án thành phố, thị trấn và thủ phủ của tỉnh và các cơ quan THADS huyện khác mức mà số lượng các dự án để thực hiện lớn, người lớn biên chế: Bố cục 01 Kế toán trưởng kiêm cả kế toán hành chính sự nghiệp và thực thi kế toán hoạt động; trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm sau đó giao Kế toán trưởng Kế toán hoặc thuê kế toán trưởng. Với các cơ quan thực thi pháp và tòa án dân sự cấp huyện khác đã kết án số nợ lớn, biên chế lớn nhất, Bộ đã xem xét hoàn cảnh cụ thể để bổ nhiệm Kế toán trưởng.
Với việc tăng cường các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế của việc thi hành án dân sự ngày hôm nay, sự sắp xếp của Kế toán trưởng, Kế toán trên không đáp ứng được yêu cầu của công tác kế toán tại dịch vụ thực thi. Qua thực tế thống kê tỷ lệ trung bình trong những năm 2009 – 2011 [1], các huyện dân kế toán đơn vị mức độ thực hiện hoạt động của con nợ từ 750 đến / năm đến dưới 1.500 công việc / năm là: 153 đơn vị và 1.500 việc / năm trở lên là : 115 đơn vị. Sau khi thực hiện Đề án “củng cố, kiện toàn đội ngũ kế toán chuyên nghiệp thực hiện hành án dân sự” theo Quyết định phê duyệt số 519 / QĐ-BTP, số lượng nhân viên làm việc trong kế toán đã được tăng cường đáng kể: đơn vị của con nợ trung bình từ 750 đến / năm trở lên được bố trí chiếm 02 (01 kế toán hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp chiếm 01 thực hiện), các đơn vị phải thực hiện 1. 500 việc làm / năm trở lên được bố trí từ 03 kế toán viên hoặc nhiều trong số đó ( 01 sự nghiệp kế toán hành chính và từ 02 chiếm thi hành án chuyên nghiệp ở trên), trước mà không cần nhân sự bổ sung, Tư pháp Bộ đã phân bổ kinh phí để thuê hợp đồng lao động chiếm làm việc chuyên nghiệp thực hiện nhiệm vụ. Trong một số đơn vị được giao kế toán kiêm nhiệm cả hai đơn vị kế toán thực hiện hoạt động và sự nghiệp kế toán hành chính, công tác quản lý tài chính của 02 đơn vị kế toán là luộm thuộm, không thực sự chuyên bây giờ, không có hòa giải giữa 02 đơn vị hạch toán dữ liệu, dữ liệu thanh toán giữa 02 đơn vị của sự mâu thuẫn kế toán. Do đó, bản án đơn vị khối lượng nợ lớn, chỉ có 01 kế toán trưởng bố trí / hoặc bán thời gian phụ trách kế toán của 02 đơn vị kế toán là không còn phù hợp.
– Đối với đơn vị kế toán của Bộ theo Quyết định 93 / QĐ-BTP chỉ quy định bổ nhiệm Kế toán trưởng tại các đơn vị của tổ chức kế toán theo hình thức phòng / ban và chưa kể đến kế toán trưởng của cha, Trưởng phòng kế toán tại các đơn vị kế toán theo quy Bộ hoặc các cơ sở đào tạo được thành lập tại Bộ Tư pháp để mở rộng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn. Nên thực hiện thực tế vẫn còn một số thiếu sót, chẳng hạn như việc bổ nhiệm kế toán trưởng tại các đơn vị kế toán trực thuộc Cục không đồng đều, thậm chí đơn vị kế toán của Bộ cho đến nay vẫn chưa bổ nhiệm Kế toán trưởng / Phụ kiện kế toán. 
c) thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế, kế toán trưởng, kế toán trưởng; thuê một Kế toán trưởng:
Theo điểm a, 1, Mục IV của Thông tư liên tịch số 50/2005 / TTLT / BTC-BNV, mức đơn vị kế toán tôi hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Kế toán trưởng bổ nhiệm Bộ trưởng; đơn vị kế toán II, III hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng, kế toán trưởng có thẩm quyền bổ nhiệm Phó Trưởng ban bổ nhiệm hoặc đơn vị với nhiệm vụ. Theo đó, Quyết định 93 / QĐ-BTP xác định thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, kế toán, thuê một kế toán trưởng như sau:  
– Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, loại bỏ hoặc thay thế:  
+ Kế toán tiêu đề chính của Bộ Tư pháp (đơn vị chi phí ước tính mức độ I) cho Sở Kế hoạch – Tài chính; 
+ Kế toán trưởng Tiêu đề, kế toán trưởng cho đơn vị kế toán trực thuộc Bộ Tư pháp (dự toán đơn vị II và III). 
+ Tiêu đề Kế toán trưởng, Kế toán cho cơ quan thi hành án dân sự và cấp tỉnh. 
– Bộ trưởng Bộ Tư pháp Sở Tư pháp giao Giám đốc bổ nhiệm kế toán trưởng, kế toán trưởng cho các đơn vị CJE cấp huyện theo đề nghị của người đứng đầu thi hành án dân sự cấp tỉnh. 
Quy định về thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, Kế toán ở trên là không còn phù hợp với sự thay đổi trong tổ chức và phân cấp của cơ quan thực thi hệ thống và bản án dân sự hiện hành.
Mặt khác, theo khoản 3, Điều 4 của Thông tư số 17/2010 / TT-BTP ngày 11/10/2010 quy định phân cấp của cán bộ công chức và lãnh đạo cộng đồng, cơ quan quản lý và thực thi cưỡng chế dân sự của bản án dân sự, Tổng giám đốc phụ trách: “quyết định phê duyệt quy hoạch, huy động, luân chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, cho dịch vụ, cách chức Kế toán trưởng từ chức, Cục trưởng Cục và tương đương thi hành án dân sự và Chi Chi cục hành án dân sự Chấp hành “. Như vậy, thẩm quyền bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với chức danh Kế toán trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2005 / TTLT / BTC – BNV, Quyết định 93 / QĐ-BTP của Bộ trưởng Thông tư tư pháp số
d) Kế toán trưởng phụ cấp, Kế toán. 
Quyết định 93 / QĐ-BTP xác định trợ cấp trưởng hệ số kế toán tại đơn vị kế toán của Bộ vị trí hệ số phụ cấp quản lý 0,1 phụ cấp cộng với trách nhiệm công việc; Hệ số phụ cấp Kế toán trưởng trong đơn vị kế toán của Bộ phụ cấp chức vụ quản lý hệ số. Việc áp dụng các quy định này trong đơn vị kế toán của Bộ là thích hợp. 
Tuy nhiên, trên thực tế, một số đơn vị kế toán không có cơ cấu tổ chức dưới phòng / ban / tổ / nhóm (ví dụ: các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục Trợ giúp pháp lý, Cục Công nghệ thông tin , tình trạng cục Bồi thường), không có cơ sở để áp dụng các nguyên tắc trên. 
Mặt khác, theo Quyết định 93 / QĐ-BTP Thu nhập được xác định trước kế toán trưởng, kế toán trưởng trong việc thi hành án dân sự cấp tỉnh và cấp huyện trên cơ sở của việc áp dụng hệ số phụ cấp của Trưởng và Phó Trưởng Chi cục trực thuộc Cục bởi thời điểm đó không quy định về cơ cấu tổ chức của cơ quan tòa án dân sự thi hành án cấp tỉnh và huyện.
Bên cạnh những bất cập của không phù hợp giữa quy định của Quyết định 93 / QĐ-BTP với sự thay đổi trong cấu trúc và yêu cầu quản lý tổ chức của Bộ Tư pháp, các quy định tại Quyết định 93 / QĐ -BTP cũng cung cấp cứu trợ tâm lý đã không làm việc trong nhân viên làm việc trong kế toán kế toán đặc biệt là chuyên nghiệp huyện thực thi dân sự. Hiện tượng kế toán trưởng, kế toán trưởng tại cơ quan CJE làm việc theo ca hoặc chuyển lớp để làm việc trong các bộ phận khác vẫn còn phổ biến bởi vì khối lượng công việc là rất lớn, trách nhiệm đòi hỏi rất cao khi không phù hợp trách nhiệm trợ cấp (các bất hợp lý phụ cấp trách nhiệm và kế toán trưởng phụ cấp trách nhiệm công việc của dân công chức trong cùng một văn phòng). 
1.2.2. Nguyên nhân  
a) Nguyên nhân chủ quan:
Khi xây dựng theo Quyết định 93 / QĐ-BTP, đơn vị soạn thảo chứa dữ liệu của tất cả sự phát triển, mở rộng cơ cấu tổ chức và chính sách phân cấp hành chính trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; chưa kể đến số lượng giải quyết trong đơn vị kế toán tăng do nhiều nhiệm vụ mới phát sinh từ việc tăng cường các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp. 
b) Mục tiêu gây ra:
– Sự thay đổi trong chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp là sự phát triển tất yếu. Đối với việc thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, đặc biệt là hệ thống các cơ quan thực thi ở tất cả các cấp hành án dân sự; thiết lập đơn vị trực thuộc mới với tư cách pháp nhân và tự chủ là phù hợp với chủ trương, chính sách cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước nói chung, đặc biệt là Bộ Tư pháp. Những thay đổi trong tổ chức và phân cấp của các đơn vị của nó ảnh hưởng trực tiếp đến phạm vi áp dụng, thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng, kế toán trưởng, thuê một kế toán trưởng được quy định tại Quyết định số 93 / QĐ-BTP.
– Sau khi thực hiện tăng thẩm quyền cho huyện Toà án nhân dân, số lượng việc thi hành án để giải quyết việc thi hành án dân sự tăng (Tòa án cấp sơ thẩm phải tổ chức đánh giá sự cạnh tranh), trong khi thực thi tỉnh nói chung giảm (giảm khoảng nhưng làm không làm giảm số tiền). Chuyên nghiệp thực hiện công tác kế toán trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt đối với các Sở Thi hành án dân sự thường chấp nhận và xử lý khối lượng dịch vụ thực thi lớn. Vì vậy, để sửa đổi các quy định tại Quyết định 93 / QĐ-BTP về Kế toán trưởng nhóm nghiên cứu bố trí, kế toán trưởng tại đơn vị, đặc biệt là ở Execution Chi nhánh hành án dân sự đối với yêu cầu công việc dịch vụ tốt hơn.
– Mức phụ cấp kế toán trưởng, kế toán trưởng trong các cơ quan của Bộ Tư pháp quản lý theo Quyết định 93 / QĐ-BTP được đánh giá là thấp và không tương xứng với khối lượng công việc của kế toán Kế toán trưởng, Trưởng phòng đang xử lý hiện nay nên đã dẫn đến một số đơn vị không tuyển đủ số người làm kế toán hoặc các trường hợp sau khi bổ nhiệm, kế toán trưởng, kế toán trưởng tại các đơn vị chuyển giao cho các đơn vị khác ngoài chi nhánh. 
Để khuyến khích, động lực để làm việc, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích của đội ngũ Kế toán trưởng, Kế toán, đặc biệt là kế toán trưởng quân đội, Kế toán trưởng tại đơn vị kế toán III quy định cần thiết phụ cấp kế toán trưởng chịu trách nhiệm phù hợp với các quy tắc và tính chất công việc của mỗi nhắm mục tiêu thực tế.
2. Tổ chức bộ máy kế toán của Bộ Tư pháp ngày nay
Theo quy định tại Nghị định 93/2008 / NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp: Bộ Tư pháp là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước: xây dựng và thi hành pháp luật; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thực thi pháp dân sự; hành chính tư pháp; bổ trợ tư pháp và công tác tư pháp khác trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Tổ chức bộ máy của Bộ 24 đơn vị trực thuộc. Trải qua quá trình phát triển, cùng với việc tăng cường các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cho đến nay, các tổ chức của Bộ Tư pháp có lên đến 34 đơn vị. Trong đó khối đơn vị có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện các đơn vị quản lý nhà nước 22; chặn đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ 12 đơn vị. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp được thành lập 05 đơn vị tổ chức bộ máy hạch toán độc lập bao gồm: 03 Ban Quản lý các dự án viện trợ; 01 Chương trình Ủy ban Quản lý, 01 thi đua khen thưởng Quỹ Công nghiệp.
Hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự cũng đã được củng cố. Theo quy định tại Nghị định số 74/2009 / NĐ-CP ngày 2009/9/9 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự thực thi cơ quan thi hành dân sự hành án dân sự và dân dụng công chức làm việc trong thi hành án dân sự, hệ thống tổ chức thi hành án dân sự mà cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp được tổ chức và quản lý tập trung, thống nhất bao gồm:  
– ở trung ương: Tổng cục thi hành án dân sự là cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp; 
– Ở cấp tỉnh: Sở Thi hành án dân sự thành phố thuộc tỉnh thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh) là thi hành án dân sự thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự; 
– Ở cấp huyện: Sở CJE mức các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Sub CJE huyện) là thi hành án dân sự quận Sở cấp tỉnh thi hành án dân sự. 
Tương ứng với cơ cấu tổ chức đã nói ở trên, hệ thống các đơn vị kế toán của Bộ như sau: 
– Đơn vị dự toán cấp II là đơn vị nhận được ước tính từ một đơn vị kế toán I và phân bổ cho các đơn vị kế toán trực thuộc bao gồm: Registry giao giao dịch an ninh quốc gia, Cục Công nghệ thông tin, Sở trợ giúp pháp lý Cục Bồi thường của các đơn vị nhà nước và khác trong tổ chức có một đơn vị kế toán theo quy; 
– Đơn vị III ước tính các đơn vị lập dự toán từ một đơn vị kế toán cấp I, cấp II chỉ đạo chi tiêu bao gồm: 
+ Cơ quan Quản lý con dấu Bộ và tài khoản riêng biệt, không có tổ chức độc lập liên kết với các tổ chức kế toán: Văn phòng, DIA, Sở Kiểm tra văn bản luật pháp, Thanh tra, các cơ quan đại diện Bộ Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh; 
+ Cơ quan Quản lý con dấu Bộ và tài khoản riêng biệt (bao gồm cả các tài khoản chi phí của Văn phòng độc lập với tài khoản nhận được ước tính của Bộ để phân bổ lại các đơn vị trực thuộc bao gồm các cơ quan Bộ): Văn phòng [2] Cục Trợ giúp pháp lý, Văn phòng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Văn phòng Sở công nghệ thông tin, Văn phòng của Cục Bồi thường nhà nước; 
+ Các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ; 
+ Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ, các đơn vị kế toán tổ chức bộ máy kế toán độc lập khác;
Hệ thống các cơ quan hành và vụ án dân sự, bằng cách đồng thời áp dụng cả chế độ kế toán: sự nghiệp kế toán hành chính Chế độ quản lý và sử dụng kinh phí từ cấp ngân sách nhà nước và kế toán hệ thống hiện nay dịch vụ thi hành án dân sự để quản lý tiền bạc và tài sản để thi hành, thực thi, và cũng có phải thi hành án trong mỗi quyết định thực hiện dự án; quản lý tình hình quản lý tiền bạc, tang vật và tình hình thanh toán trong và ngoài đơn vị thực thi dân sự. Hai chế độ của hệ thống kế toán này tài khoản, chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính riêng nên các đơn vị kế toán của cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự được quy định như sau:  
+ Đơn vị dự toán cấp II: Tổng cục dân sự thi hành án;
Như quản lý đơn vị của Nhà nước, Tổng cục Thi hành án dân sự là mức đơn vị kế toán II của Bộ Tư pháp, việc thực hiện ngân sách được phân bổ được phân bổ cho các Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Văn phòng Tổng cục Thực hiện hành án dân sự. 
+ Đơn vị ước tính III: Sở CJE cấp tỉnh, được giao dự toán từ Execution Tổng cục hành án dân sự và phân bổ ngân sách được phân bổ cho Văn phòng Bộ và các Sở Thi hành án dân sự huyện;
+ Các đơn vị sử dụng ngân sách trực tiếp: Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự, Văn phòng Thi hành án dân sự tỉnh Sở và Sub CJE địa bàn huyện. Bao gồm cả Văn phòng Sở Thi hành án dân sự cấp tỉnh là tên tài khoản để phân biệt giữa các tài khoản để nhận dự toán của đơn vị kế toán cấp 3 đơn vị chi tiêu tài khoản trực tiếp sử dụng thực hiện cục quyền ngân sách hành án dân sự chủ tài khoản tỉnh đơn vị lập dự toán vẫn là Giám đốc dân sự án tỉnh thực hiện và sử dụng con dấu của Cục thi hành án dân sự cấp tỉnh trong giao dịch.
Với cơ sở pháp lý và căn cứ thực tiễn nêu trên, việc xây dựng chương trình mới của cuộc hẹn, loại bỏ hoặc thay thế, đứng kế toán trưởng phụ cấp, Kế toán trưởng và thuê một kế toán trưởng cho các đơn vị kế toán đơn thuộc quyền quản lý của mình là cần thiết, phù hợp với xu hướng phát triển, và tạo ra một cơ sở pháp lý để đảm bảo rằng công tác kế toán được thực hiện một cách chuyên nghiệp, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chuyên môn. Giúp Thủ trưởng đơn vị quản lý chặt chẽ tiền bạc, tài sản nhà nước, doanh thu và chi phí khác trong quá trình hoạt động nghiệp vụ của đơn vị. 
Phần II  
PHẠM VI, MỤC TIÊU VÀ QUAN ĐIỂM HÀNH ĐỀ ÁN XÂY DỰNG  
I. Phạm vi của đề án
Đề án quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, loại bỏ hoặc thay thế, đứng kế toán trưởng phụ cấp, Kế toán trưởng và thuê một kế toán trưởng trong các đơn vị và trực tiếp Sở hoạt động Tư pháp và tổ chức công tác kế toán theo quy định của kế toán chiếm Luật bao gồm :  
1. một đơn vị của chế độ kế toán áp dụng hành chính sự nghiệp  
– soạn thảo mức Unit I – Bộ Tư pháp. 
– Đơn vị dự toán cấp II: các đơn vị trực thuộc đơn vị kế toán cấp I, là một đơn vị kế toán cấp I giao dự toán và phân bổ ngân sách được phân bổ cho đơn vị kế toán III; 
– Đơn vị chi phí ước tính III: là việc sử dụng trực tiếp của ngân sách, mà là một cấp độ đơn vị kế toán I hoặc cấp II dự toán ngân sách được giao  
– Các đơn vị kế toán của cơ cấu tổ chức của Tổng cục Judgment Thi hành dân sự: 
+ Ước lượng đơn vị cấp II: tổng cục Thi hành án dân sự; 
+ Đơn vị Ước III: Xây Thi hành án Bộ ở cấp tỉnh; 
+ Các đơn vị sử dụng ngân sách trực tiếp: Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự, Văn phòng Thi hành án dân sự tỉnh Sở và Sub CJE địa bàn huyện. 
– Các đơn vị khác thành lập do Bộ Tư pháp tổ chức, hoạt động kế toán nhưng không được phân bổ cho các dự toán ngân sách Nhà nước. 
2. Các đơn vị quy định kế toán chuyên nghiệp áp dụng đối với việc thực thi dân sự  
– Cấp Trung ương: Tổng cục Thi hành án Dân sự  
– Tỉnh: Sở Thi hành án Dân sự  
– Cấp huyện: Cục Thi hành án dân sự  
II. Mục tiêu của chương trình này đặt ra 
các kế hoạch xây dựng về việc bổ nhiệm, loại bỏ hoặc thay thế, xếp phụ cấp kế toán trưởng, kế toán trưởng và thuê một kế toán trưởng cho đơn vị kế toán của công tác quản lý Bộ Tư pháp nhằm: 
– Thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật về bổ nhiệm, miễn, thay thế, xếp phụ cấp kế toán trưởng và thuê một kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán của Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật và phù hợp với đặc điểm của tình hình thực tế. Cho phép người đứng đầu đơn vị kế toán quản trị của thắt chặt tiền tệ, tài sản nhà nước, thu, chi tiền và tài sản trong quá trình hoạt động nghề nghiệp; 
– Tạo cơ sở cho việc bố trí, tiếp tục củng cố đội ngũ Kế toán trưởng, Kế toán, từng bước chuẩn hóa đội ngũ kế toán trong đơn vị; 
– Đảm bảo quyền lợi của cán bộ công chức làm việc trong kế toán tại các đơn vị kế toán do Bộ Tư pháp quản lý phù hợp với các quy định hiện hành. 
III. Chương trình xây dựng quan điểm 
– Đề án Xây dựng bổ nhiệm, miễn hoặc thay thế, đứng thứ trưởng phụ cấp kế toán, kế toán trưởng và thuê một kế toán trưởng cho đơn vị kế toán do Bộ Tư pháp quản lý phải tuân thủ các quy định của pháp luật về chính sách tiền lương, công tác kế toán của Nhà nước ; gắn bó và định hướng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực; 
– Để tăng cường công tác kế toán đội trưởng, kế toán trưởng phải căn cứ vào yêu cầu công việc, chức năng thanh, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức và hoạt động thực tế của đơn vị, không spike biên chế;
– Đảm bảo việc bổ nhiệm, loại bỏ hoặc thay thế giám đốc kế toán, kế toán trưởng và thuê một kế toán trưởng được thực hiện một cách hợp lý, các điều kiện thích hợp, các tiêu chuẩn quy định, tạo điều kiện để thúc đẩy năng lực, sở trường cá nhân, tránh xáo trộn không cần thiết; 
– bồi dưỡng Quy chế Kế toán trưởng, Kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành về chính sách tiền lương, bảo đảm trợ cấp hợp lý, phù hợp với vị trí và khối lượng công việc của vị trí đơn vị. 
Phần III  
NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN  
I. Bố trí kế toán trưởng, kế toán trưởng và thuê một kế toán trưởng
Dựa trên cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 50/2005 / TTLT / BTC-BNV ngày 2005/06/15 giữa Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, loại bỏ hoặc thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, kế toán trưởng trong đơn vị kế toán của nhà nước lĩnh vực kế toán, việc bố trí kế toán trưởng, kế toán và thuê một kế toán trưởng được xác định như sau:  
1. cho các đơn vị trực thuộc Bộ Tư pháp thực hiện sự nghiệp chế độ kế toán hành chính (không bao gồm các cơ quan Thi hành án dân sự)  
– dự toán đơn vị cấp I: Sở kế hoạch – Tài chính và kế toán trưởng của đơn vị kế toán I. mức  
– dự toán đơn vị cấp II, III:
+ Với các đơn vị kế toán trong cơ cấu tổ chức đã thành lập bộ phận độc lập thực hiện kế toán theo hình thức phòng, ban và có danh hiệu trưởng, Chủ tịch: Đối với những người hiện đang giữ chức vụ Trưởng phòng / head nếu đủ tiêu chuẩn theo quy định , bổ nhiệm làm kế toán trưởng. Nếu Trưởng / Trưởng là không đủ điều kiện để được bổ nhiệm, Bộ sẽ xem xét và bổ nhiệm Kế toán trưởng trên cơ sở đề nghị của Thủ trưởng đơn vị cho người khác đủ tiêu chuẩn kế toán theo quy định.
Trường hợp đơn vị kế toán trưởng với người đứng đầu đơn vị kế toán đã đề xuất bố trí đúng người làm kế toán trưởng. Trong trường hợp không có người đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định dưới để bố trí như kế toán trưởng được phép bố trí người phụ trách kế toán. Chỉ cần sắp xếp của các phụ trách kế toán trong một khoảng thời gian tối đa là 1 năm tổ chức tài chính, sau đó sắp xếp bên phải của kế toán trưởng. Các trường hợp sau 1 năm để bố trí người phụ trách kế toán mà kế toán không đủ điều kiện và tiêu chí phân bổ kế toán trưởng phải tìm một ai đó có năng lực, điều kiện để bố trí làm kế toán trưởng hoặc thuê một kế toán trưởng.
Trong trường hợp các đơn vị vẫn chưa bổ nhiệm Trưởng nhưng được bổ nhiệm làm kế toán trưởng hoặc kế toán trưởng, các đơn vị không được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Kế toán trưởng và kế toán sẽ đồng thời thực hiện các nhiệm vụ quy định đối với Trưởng phòng. 
+ Với các đơn vị kế toán của Bộ (đơn vị quy định tại các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp và các đơn vị được quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho các đơn vị kinh doanh danh sách chính thuộc Bộ Tư pháp) không có cơ cấu tổ chức mô hình phòng kế toán / ủy ban độc lập được bổ nhiệm làm kế toán trưởng;
+ Với các đơn vị kế toán III không có bộ máy kế toán tổ chức khác trong sự độc lập mô hình phòng / ban đã không được bổ nhiệm làm kế toán trưởng chỉ xả phụ trách kế toán, trừ trường hợp đơn vị kế toán có cấu trúc quy mô lớn như công tác kế toán tiền lương từ 02 người trở lên. 
+ Với Ban Quản lý dự án được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, việc bố trí kế toán trưởng, kế toán trưởng theo Quyết định của Chính phủ. 
2. Đối với hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự (chế độ kế toán áp dụng và các hoạt động thực thi pháp và chế độ kế toán, hành chính sự nghiệp)  
2.1. Trung ương: Tổng cục Thi hành án dân sự 
– Sở Kế hoạch – Tài chính (Tổng cục Thi hành án dân sự) kiêm Giám đốc kinh doanh hạch toán kế toán hành chính của Tổng cục Thi hành án dân sự; 
– Kế hoạch Lãnh đạo – Tài chính (Tổng cục Thi hành án dân sự) kế toán kiêm trưởng chiếm thực thi dân sự chuyên nghiệp của Tổng cục Thi hành án dân sự; 
– Bố trí tại Văn phòng Cục Quản lý 01 thực thi dân kế toán trưởng để thực hiện chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. 
2.2. Sở Thi hành án Dân sự  
bổ nhiệm 02 giám đốc kinh doanh hạch toán kế toán kế toán hành chính và giám đốc chiếm thực hiện chuyên nghiệp hành án dân sự, cụ thể là: 
– Các đơn vị có 2 chiếm trở lên, đủ điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng của quá trình tố tụng bổ nhiệm hai kế toán trưởng. 
– Các đơn vị mới chỉ có 1 người làm việc bố trí sau đó được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng Kế toán trưởng, người làm kinh doanh hành chính kế toán kế toán các hoạt động thực thi pháp kiêm nếu đủ điều kiện bổ nhiệm. Tiếp tục triển khai thực hiện của cán bộ kế toán đào tạo hoặc tuyển dụng nhân viên kế toán có trình độ để thực hiện bổ nhiệm Trưởng hoạt động thực thi Kế toán. 
– Các đơn vị đã được thành lập Tài chính – Kế toán hoặc Kế hoạch – Trưởng phòng Tài chính sẽ là kế toán trưởng.
Trường hợp đơn vị kế toán không đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị kế toán đã đề xuất người bố trí đúng làm kế toán trưởng. Trong trường hợp không có người đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định dưới để bố trí như kế toán trưởng được phép bố trí người phụ trách kế toán. Chỉ cần sắp xếp của các phụ trách kế toán trong một khoảng thời gian tối đa là 1 năm tổ chức tài chính, sau đó sắp xếp bên phải của kế toán trưởng. Các trường hợp sau 1 năm để bố trí người phụ trách kế toán mà kế toán không đủ điều kiện và tiêu chí phân bổ kế toán trưởng phải tìm một ai đó có năng lực, điều kiện để bố trí làm kế toán trưởng hoặc thuê một kế toán trưởng. 
2.3. Quận: Thi hành án Dân sự Cục
– Đối với Execution Sub hành án dân sự phải giải quyết trung bình của 750 công việc / năm (tính cho 03 năm liên tiếp do thời gian quyết định phê duyệt Đề án có hiệu quả) và đã bố trí 02 biên chế công chức kế toán được bổ nhiệm 02 kế toán trưởng, trong đó có 01 kế toán trưởng phụ trách kế toán chuyên nghiệp án-01 kế toán trưởng chịu trách nhiệm về sự nghiệp kế toán hành chính:  
+ các đơn vị có 2 hoặc nhiều kế toán viên, có trình độ bổ nhiệm kế toán trưởng của quá trình tố tụng bổ nhiệm hai kế toán trưởng.
+ Các đơn vị mới chỉ có 1 kế toán bố trí sẽ chỉ định người này là kế toán trưởng của doanh nghiệp hạch toán kế toán hành chính hoạt động thực thi pháp kiêm nếu đủ điều kiện bổ nhiệm. Tiếp tục triển khai thực hiện của cán bộ kế toán đào tạo hoặc tuyển dụng nhân viên kế toán có trình độ để thực hiện bổ nhiệm Trưởng hoạt động thực thi Kế toán. 
– Đối với Sub giải quyết trung bình CJE dưới 750 việc / bố trí 01 năm Kế toán trưởng kiêm nhiệm cả hai chuyên nghiệp thực hiện lĩnh vực kế toán, kế toán hành chính sự nghiệp.
Trường hợp đơn vị kế toán không đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị kế toán đã đề xuất người bố trí đúng làm kế toán trưởng. Trong trường hợp không có người đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định dưới để bố trí như kế toán trưởng được phép bố trí người phụ trách kế toán. Chỉ cần sắp xếp của các phụ trách kế toán trong một khoảng thời gian tối đa là 1 năm tổ chức tài chính, sau đó sắp xếp bên phải của kế toán trưởng. Các trường hợp sau 1 năm để bố trí người phụ trách kế toán mà kế toán không đủ điều kiện và tiêu chí phân bổ kế toán trưởng phải tìm một ai đó có năng lực, điều kiện để bố trí làm kế toán trưởng hoặc thuê một kế toán trưởng. Đối với các đơn vị hạch toán điều khiển từ xa;
II. Tiêu chuẩn và điều kiện để được bổ nhiệm làm kế toán trưởng, kế toán trưởng, kế toán trưởng thuê  
1. Tiêu chuẩn và điều kiện để được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng  
1.1 Tiêu chuẩn bổ nhiệm  
a) phẩm chất đạo đức:  
– Đạt tiêu chuẩn quy định phẩm chất đạo đức cho cán bộ, công chức, viên chức; 
– Có đạo đức nghề nghiệp trung thực, liêm chính, có ý thức chấp hành và bảo vệ cuộc đấu tranh chính sách, hệ thống kinh tế, tài chính và pháp luật của Nhà nước. 
b) trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
– Đối với đơn vị kế toán của Bộ, Sở Thi hành án dân văn phòng cấp tỉnh của Execution Tổng cục án dân sự, Cục Thi hành án dân ở các huyện của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, loại đô thị I, loại II: kế toán trưởng phải có trình độ chuyên môn kế toán từ trình độ đại học trở lên. Quy định về trình độ chuyên môn của Chi nhánh Kế toán trưởng dân huyện Thi hành án thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, đô thị loại I, loại II chỉ áp dụng cho các cuộc hẹn mới. 
– Đối với đơn vị kế toán còn lại: Kế toán trưởng / Kế toán phải có trình độ chuyên môn kế toán từ trình độ trung cấp hoặc cao hơn. 
c) kế toán thời gian làm việc thực tế
– Đối với các vị trí kế toán trưởng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ kế toán từ trình độ đại học trở lên, thời gian làm việc thực tế chiếm ít nhất 2 năm; 
– Đối với các vị trí kế toán trưởng đòi hỏi trình độ chuyên môn, trung cấp chuyên nghiệp hoặc cao hơn, thời gian làm việc thực tế chiếm ít nhất 3 năm. 
1.2. Điều kiện được bổ nhiệm  
– Có đủ điều kiện quy định tại khoản 1.1 nêu trên; 
– Có chứng chỉ đào tạo kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính; 
– Không có vấn đề không được thực hiện kế toán theo quy định tại Điều 51 của Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành
– Phải là công chức trong các cơ quan hành chính, viên chức trong các đơn vị kinh doanh trừ trường hợp Ban Quản lý các dự án đã được ký kết hợp đồng lao động cho người lao động chiếm (không công chức). 
2. Tiêu chuẩn và điều kiện để được bổ nhiệm làm kế toán trưởng  
, người được bổ nhiệm làm kế toán trưởng phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định về đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn và quy trình nghiệp vụ để cho các kế toán trưởng nhưng không đủ điều kiện về thời gian làm việc thực tế trong kế toán hoặc không có giấy chứng nhận bồi dưỡng các tiêu chuẩn kế toán trưởng hoặc đủ điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng, nhưng làm việc trong các đơn vị bạn chỉ cần bố trí người phụ trách kế toán. 
3. Tiêu chuẩn và điều kiện của người được thuê làm kế toán trưởng
– Có giấy chứng nhận hành nghề kế toán theo quy định tại Điều 57 của Luật Kế toán hoặc kiểm toán viên được chứng nhận theo quy định tại Điều 13 của Nghị định số 105/2004 / NĐ-CP của Chính phủ ngày 2004/03/30 ty kiểm toán độc lập; 
– Giấy chứng nhận có đào tạo Kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính; 
– Có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán, đã đăng ký thực hành kế toán hoặc hành nghề kiểm toán đã đăng ký trong các dịch vụ kế toán doanh nghiệp, kiểm toán; 
– Không có vấn đề không được thực hiện kế toán theo quy định tại Điều 51 của Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
III. Thẩm quyền bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, kế toán trưởng; thuê và chấm dứt việc thuê hợp đồng của Kế toán trưởng
1. Thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và loại bỏ, giám đốc thay thế kế toán, kế toán trưởng  
1.1. Bộ trưởng Bộ Tư pháp có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế với:  
– Vị trí kế toán trưởng của Bộ Tư pháp (đơn vị dự toán cấp 1) cho Sở Kế hoạch – Tài chính; 
– Vị trí kế toán trưởng, kế toán trưởng cho các cấp đơn vị kế toán 2 và 3 của Bộ và Ban quản lý dự án được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng có thể hoạt động hạch toán độc lập trừ trường hợp quy định tại khoản 1.4 của thời điểm này; 
1.2. Tổng giám đốc của Thi hành án dân sự có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế với: Chức danh Kế toán trưởng, kế toán trưởng cho Sở cấp tỉnh Thi hành án Dân sự. 
1.3. Tổng giám đốc của Thi hành án dân sự có thẩm quyền tỉnh bổ nhiệm, miễn hoặc thay thế cho: Tiêu đề Kế toán trưởng, Judgment cấp huyện Thực hiện Kế toán Cục Dân sự; 
1.4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có thẩm quyền bổ nhiệm phụ trách kế toán / kế toán trưởng cho các đơn vị kế toán trực thuộc nếu tướng phân cấp bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị trực thuộc. 
2. Cơ quan tuyển dụng và chấm dứt việc thuê hợp đồng của Kế toán trưởng
Thuê một giám đốc đặt ra kế toán trong trường hợp các đơn vị không bố trí kế toán trưởng, kế toán trưởng. Căn cứ quy định của Bộ luật Dân sự, Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành, việc thuê kế toán trưởng được định nghĩa dưới hình thức pháp lý là hợp đồng lao động ký kết trực tiếp với các cá nhân chiếm hợp đồng thực hành hoặc dịch vụ đã ký kết với các doanh nghiệp thực hiện dịch vụ kế toán , kiểm toán. 
Thủ trưởng các đơn vị kế toán của Bộ, Thủ trưởng các Thi hành án dân sự cấp độ, Giám đốc Quản lý dự án được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng có thể hoạt động hạch toán độc lập có thể được thuê, và chấm dứt hợp đồng thuê một kế toán trưởng.
IV. Thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và loại bỏ, giám đốc thay thế kế toán, Kế toán trưởng; thuê và chấm dứt việc thuê hợp đồng của Kế toán trưởng  
1. Thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng, kế toán trưởng  
1.1. Đối với vị trí kế toán trưởng của Bộ Tư pháp: Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng cho Sở Kế hoạch – Tài chính theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. 
1.2. Đối với đơn vị kế toán của Bộ Tư pháp: Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, kế toán trưởng tại Thủ trưởng đề nghị các đơn vị và các cán bộ Vụ Tổ chức sau khi ý kiến bằng văn bản của Sở Kế hoạch – Tài chính.
1.3. Đối với Sở Thi hành án dân khoa tỉnh Giám đốc Sở Thi hành án dân sự đã ký quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, kế toán trưởng theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi hành án dân sự các quan chức tổ chức Sở Tổng cục Thực hiện hành án dân sự sau khi các ý kiến ​​bằng văn bản của Sở Kế hoạch – Tài chính và Tổng cục Thi hành án dân sự.
1.4. Đối với Sub CJE huyện: Sở CJE tỉnh đã ký quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, kế toán trưởng theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự huyện, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và giám đốc đơn vị hạch toán kế toán / kế toán tương ứng với tỉnh (kế toán trưởng chiếm ý tưởng ngân sách tỉnh bổ nhiệm ngân sách kế toán trưởng và kế toán trưởng huyện tương tự để thực hiện kế toán chuyên nghiệp). 
2. Thủ tục tái bổ nhiệm kế toán trưởng, kế toán trưởng  
2.1. Thời hạn bổ nhiệm lại 
Hạn trưởng tái bổ nhiệm kế toán, kế toán trưởng tại các đơn vị kế toán do Bộ Tư pháp quản lý là 5 năm. Timeout 5 năm, kế toán trưởng, kế toán trưởng phải được xem xét để được bổ nhiệm lại, miễn nhiệm. 
Đối với Kế toán trưởng, Kế toán, mà còn đầy đủ 2 năm đến dưới 5 năm làm việc trước khi đến tuổi nghỉ hưu, nếu tái bổ nhiệm, nhiệm kỳ của hẹn là thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. 
Đối với Kế toán trưởng, Kế toán ít hơn 2 năm làm việc trước khi đến tuổi nghỉ hưu, cấp có thẩm quyền quy định tại điểm 1, mục III Phần III xem xét kế hoạch này đã quyết định mở rộng bộ thời gian giữ đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. 
2.2. Điều kiện bổ nhiệm lại  
– nhiệm vụ Hoàn thành trong thời gian phục vụ; 
– Kế toán trưởng Qualified, Kế toán trưởng vào thời điểm đó quy định xem xét bổ nhiệm lại theo quy định tại Mục II Phần III của Đề án này, đáp ứng yêu cầu công việc trong tương lai; 
– Các đơn vị có nhu cầu; 
– Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm được giao. 
2.3. Thủ tục bổ nhiệm lại  
thủ tục tái bổ nhiệm kế toán trưởng, kế toán trưởng được thực hiện như thủ tục quy định đối với lãnh đạo đơn vị bổ nhiệm lại. 
3. Thủ tục loại bỏ hoặc thay thế Kế toán trưởng, Kế toán  
người có thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng, kế toán trưởng ở mỗi cấp có thẩm quyền từ bỏ, thay thế kế toán trưởng, toán kế toán ở cấp đó. 
Trình tự, thủ tục để loại bỏ hoặc thay thế giám đốc kế toán, phụ trách kế toán được thực hiện theo trình tự, thủ tục bổ nhiệm Kế toán trưởng, Kế toán  
4. Thủ tục và thuê chấm dứt Kế thuê giám đốc Kế toán 
các đơn vị kế toán, quản lý dự án được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng có thể hoạt động hạch toán độc lập nếu không đủ điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán, sự phát triển cá nhân kế toán thuê là các dịch vụ hành nghề kế toán hoặc kế toán doanh nghiệp. Việc thuê Kế toán trưởng được thực hiện theo hình thức hợp đồng. 
Trước khi ký hợp đồng, các đơn vị có thể cần phải thuê người để làm kế toán trưởng lập hồ sơ để trình thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách giao kế toán theo quy định tại điểm 1, mục III của chính nói. 
Trong trường hợp đơn vị sự nghiệp thuê một kế toán trưởng có trách nhiệm đã không ký hợp đồng làm việc hợp đồng lao động chỉ được ký kết, trong đó quy định các điều khoản liên quan đến việc thuê kế toán trưởng tại đơn vị theo luật. 
Trưởng chi phí thuê kế toán theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê một kế toán trưởng. 
Thuê làm kế toán trưởng nào vi phạm các quy định của hợp đồng phải chịu đến việc chấm dứt hợp đồng thuê như Kế toán trưởng. Thủ tục chấm dứt việc thuê hợp đồng của Kế toán trưởng thực hiện như thủ tục ký hợp đồng thuê làm kế toán trưởng với trực tiếp kinh doanh cá nhân hoặc thuê dịch vụ kế toán, kiểm toán được thuê. 
VI. Lợi nhuận kế toán trưởng, kế toán  
1. Thu nhập kế toán trưởng, kế toán trưởng tại các đơn vị cấu trúc đơn vị trực thuộc là phòng / ban 
Trưởng phụ cấp kế toán bằng mức phụ cấp của Trưởng văn phòng / ban công của phụ cấp trách nhiệm đơn vị cộng với công việc theo tỷ lệ 1 trong tổng số 0,1 so với mức lương tối thiểu theo quy định của pháp luật; phí trợ cấp tương ứng với vị trí kế toán phụ cấp của Trưởng / ban công. 
Ví dụ, Cục Đăng ký quốc gia bảo đảm các giao dịch. Trợ cấp của vị trí cục trưởng là 0,6. 
Thu nhập tại Kế toán trưởng của Bộ: 0,6 + 0,1 = 0,7. 
Lợi nhuận kế toán tại Sở là: 0,6  
2. Thu nhập kế toán trưởng, kế toán trưởng tại đơn vị không có cơ cấu tổ chức dưới
Trong một số đơn vị thuộc Bộ, THADS huyện Sub không có tổ chức chi nhánh là không có cơ sở để xác định người đứng đầu phụ cấp phụ trách kế toán / kế toán. Những trường hợp này, theo quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2005 / TTLT / BTC – BNV đang áp dụng kế toán trưởng phụ cấp quy định, kế toán trưởng phù hợp với hoạt động của đơn vị. Theo quyết trưởng phụ cấp Kế toán / Kế toán tại đơn vị không có cơ cấu tổ chức dưới được thực hiện như sau:  
+ phụ cấp Cấp Kế toán trưởng bằng với phụ cấp chức vụ Phó Trưởng hương vị tổ chức; 
+ Các khoản phụ cấp Kế toán tương đương với phụ cấp chức vụ Phó Thủ trưởng đơn vị trừ 0,1
Ví dụ 1: Tại Trung tâm hỗ trợ việc thực hiện các quyền đòi bồi thường Văn phòng Nhà nước, Phó Giám đốc Trung tâm được hưởng phụ cấp chức vụ là 0,4. Theo đó:  
Thu nhập Kế toán trưởng tại Trung tâm là = 0,4. 
Lợi nhuận kế toán tại Trung tâm = 0,4-0,1 = 0,3  
Ví dụ 2: Trong trung tâm đăng ký giao dịch bảo đảm tại Hà Nội, Phó Giám đốc Trung tâm được hưởng phụ cấp chức vụ 0,5. Theo đó:  
Thu nhập Kế toán trưởng tại Trung tâm là = 0,5  
Lợi nhuận kế toán tại Trung tâm = 0,5-0,1 = 0,4  
Ví dụ 3: Thu nhập của Chi nhánh Kế toán trưởng THADS thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại I và Phó Thủ trưởng cơ quan THADS phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số là 0,4, theo đó: 
Bộ phụ cấp trong Kế toán trưởng là = 0,4 
Lợi nhuận kế toán Sở = 0,4-0,1 = 0,3  
3. Thu nhập kế toán trưởng, kế toán trưởng tại Ban quản lý dự án được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng có thể chiếm hoạt động một cách độc lập  
phụ cấp cho kế toán trưởng, kế toán trưởng tại Ban quản lý dự án được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng có thể hoạt động hạch toán độc lập do Bộ trưởng quyết định theo đề nghị của Sở kế hoạch – Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ dựa trên quy mô và tính chất của từng ban quản lý dự án. 
Kế toán trưởng, kế toán trưởng bên cạnh những trợ cấp nói trên được hưởng một số chế độ, chính sách sau:
– Trong trường hợp của Kế toán trưởng, Kế toán và đồng thời là lãnh đạo cấp phòng ban, mức Phòng / Ban kế toán, Kế toán trưởng, kế toán trưởng đóng bảo hiểm xã hội trên cơ sở các khoản phụ cấp chức vụ lãnh đạo tương ứng, bao gồm trợ cấp trách nhiệm công việc 0.1. 
– Trong trường hợp của Kế toán trưởng, Kế toán và đồng thời là lãnh đạo cấp phòng ban, mức Phòng / Ban (không cục / Hội đồng quản trị kế toán), các khoản phụ cấp khác biệt giữa các chức danh phụ cấp Bộ trưởng Kế toán / kế toán với lãnh đạo phụ cấp chức vụ tương ứng với phí bảo hiểm trừ xã hội; 
– Để giữ cho Kế toán trưởng phụ cấp, Kế toán đang được hưởng trong công việc thời gian nghỉ phép cấp phát chế độ hưu trí (không bao gồm phụ cấp trách nhiệm công việc 0.1);
– Những người đồng thời được hưởng phụ cấp lãnh đạo cấp và phụ cấp Bộ phận Kế toán trưởng, Kế toán, chỉ được hưởng một mức trợ cấp cao nhất. 
Phần IV  
PHÂN CHIA CÁC ĐƠN VỊ TRÁCH NHIỆM  
1. Phòng Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm:  
– Dẫn đầu nghiên cứu và hướng dẫn các đơn vị trong việc thực hiện Đề án này; 
– Phối hợp với các cán bộ tổ chức trong việc thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, miễn hoặc thay thế kế toán trưởng, kế toán hoặc thuê một kế toán trưởng cho đơn vị kế toán của Bộ.
2. Tổ chức và cán bộ phụ trách, phối hợp với Sở Kế hoạch – Tài chính thực hiện rà soát, tài liệu về cán bộ công chức và người lao động kế toán có trình độ, điều kiện để đề nghị thủ tục giám đốc bổ nhiệm kế toán, kế toán hoặc đề xuất việc thuê kế toán trưởng cho trường hợp bổ nhiệm kế toán trưởng, kế toán trưởng thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 
3. Cán bộ và Vụ Tổ chức và Tổng cục hành án dân sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị khác thuộc Bộ, Sở Thi hành án Dân sự huyện tỉnh Cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm:
– Thực hiện trình độ kiểm tra của Kế toán trưởng, Kế toán, nhu cầu biên chế của kế toán trưởng, kế toán trưởng của các đơn vị thuộc Bộ, các CJE quá trình tổng hợp địa phương với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ, năng lực của kế toán trưởng, theo kế toán với các yêu cầu theo quy định của Đề án; 
– Thực hiện rà soát và biên chế tổng cầu của Kế toán trưởng, kế toán trưởng của các đơn vị thuộc Bộ, các CJE là địa phương để đề xuất với Bộ Nội vụ xem xét, trình sắp xếp cán bộ có thẩm quyền;
4. Các đơn vị kế toán thuộc phạm vi áp dụng của Đề án này có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định của Đề án, phối hợp với Sở Kế hoạch – Tài chính, cán bộ và Vụ Tổ chức, Tổng cục Thi hành án dân sự trong việc rà soát và đưa ra công chúng hồ sơ và các quan chức kế toán đủ điều kiện, có điều kiện để các thủ tục đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng, kế toán hoặc đề xuất việc thuê kế toán trưởng tại các đơn vị kế toán do Bộ Tư pháp quản lý.

________________________________________  
[1] Báo cáo của Tổng cục tại công văn số 4499 THADS / TCTHADS-DPF ngày 26/12/2011  
[2] Văn phòng chỉ là tên tài khoản để phân biệt giữa các tài khoản để nhận dự toán của đơn vị cấp ước tính chi tiêu tài khoản II đơn vị kế toán III, chủ sở hữu tài khoản cấp 3 đơn vị kế toán vẫn giám đốc và con dấu được sử dụng trong các giao dịch vẫn là con dấu của Cục.

Văn bản liên quan đến Quyết định 328/QĐ-BTP năm 2013 phê duyệt Đề án “Bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế, xếp phụ cấp Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán và thuê người làm Kế toán trưởng cho đơn vị kế toán do Bộ Tư pháp quản lý”

Quyết định 1132/QĐ-BTC năm 2014 về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư 17/2010/TT-BTP quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành

Nghị định 74/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự về Cơ quan quản lý thi hành án dân sự, Cơ quan thi hành án dân sự và Công chức làm công tác thi hành án dân sự

Bài viết khác

Comments are closed.