PASS:526619859

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep-tphcmdich-vu-ke-toan-tron-goi-tphcmdich-vu-thanh-lap-cong-ty-tphcm

Các gói dịch vụ đăng ký kinh doanh tại TP. HCM

Thời gian ra GPKD từ 3 - 5 ngày làm việc

Phí dịch vụ trọn gói

+ Tại TP.HCM: 1.200.000 VNĐ (đã bao gồm phí dịch vụ và lệ phí nhà nước)

+ Tại Hà Nội: từ 699.000 VNĐ (đã bao gồm phí dịch vụ và lệ phí nhà nước)

 1. Giấy phép đăng ký kinh doanh
 2. Mã số thuế + Mã số XNK
 3. Dấu tròn loại tốt
 4. Thông báo mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia
 5. Đăng bố cáo trên cổng thông tin quốc gia

Quy trình sử dụng dịch vụ

 • Bước 1
 • Khách hàng:
 1. Ghi đầy đủ thông tin vào Phiếu khai báo thông tin và gửi về Email: hungphat247@gmail.com (TPHCM) hoặc info@hungphatgroup.net (Hà Nội)
 2. Chuẩn bị CMND sao y của người đại diện theo pháp luật và các thành viên (Sao y bản chính không quá 3 tháng)
 • Bước 2
 • Luật Hùng Phát:

1. Tư vấn tất cả các vấn đề liên quan đến việc thành lập công ty của quý khách hàng

2. Soạn hồ sơ và gửi email cho quý khách để kiểm tra và xác nhận

3. In hồ sơ và gửi khách hàng ký tên

4. Nhận CMND sao y và hồ sơ khác (nếu có)

 • Bước 3
 • Luật Hùng Phát: 
1. Tiến hành nộp hồ sơ tại Sở KHĐT

2. Nhận kết quả và tiến hành khắc dấu

2. Hoàn tất hồ sơ thuế và các điều khoản liên quan của gói dịch vụ

3. Bàn giao toàn bộ hồ sơ cho khách hàng

Tải Quyết Định Số: 13/2020/QĐ-TTg Về Cơ Chế Khuyến Khích Phát Triển Điện Mặt Trời Tại Việt Nam

Tải bản PDF
Tải bản Word

Tải Quyết Định Số: 13/2020/QĐ-TTg Về Cơ Chế Khuyến Khích Phát Triển Điện Mặt Trời Tại Việt Nam

Chương I

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Quyết định này cung cấp cho cơ chế khuyến khích phát triển năng lượng mặt trời ở Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng cho các tổ chức và cá nhân liên quan đến phát triển điện mặt trời ở Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Giải thích các điều khoản

Trong Quyết định này, các điều khoản dưới đây được hiểu như sau:

1. Khách hàng mua điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên do Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc các tổ chức, cá nhân khác mua điện từ các tổ chức bán điện chấp nhận các quyền và nghĩa vụ của Tổ chức nêu trên được pháp luật quy định.

2. Người bán điện là một tổ chức hoặc cá nhân tham gia vào các hoạt động phát triển từ các nhà máy hoặc hệ thống năng lượng mặt trời hoặc một tổ chức hoặc cá nhân nhận được các quyền và nghĩa vụ của tổ chức hoặc cá nhân nói trên. theo quy định của pháp luật.

3. Đơn vị phân phối và bán lẻ điện không thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam là đơn vị điện lực không thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam được phép hoạt động điện trong lĩnh vực phân phối và bán lẻ điện, mua bán buôn điện từ các đơn vị phân phối điện để bán lẻ điện cho khách hàng sử dụng điện.

4. Điện mặt trời là điện được sản xuất từ ​​các tấm quang điện theo nguyên tắc chuyển đổi năng lượng mặt trời thành điện năng.

5. Hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà là hệ thống năng lượng mặt trời với các tấm quang điện được lắp đặt trên mái của dự án xây dựng và có công suất không quá 1 MW, được kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp với lưới điện. với điện áp từ 35 kV trở xuống của người mua Điện.

6. Dự án điện mặt trời nối lưới là dự án điện mặt trời được kết nối trực tiếp với lưới điện quốc gia, ngoại trừ các quy định tại khoản 5 Điều này.

7. Dự án điện mặt trời nổi là dự án điện mặt trời nối lưới với các tấm quang điện được lắp đặt trên một cấu trúc nổi trên mặt nước.

8. Dự án điện mặt trời mặt đất là dự án điện mặt trời nối lưới, ngoại trừ những dự án quy định tại khoản 7 Điều này.

9. Ngày vận hành thương mại của dự án hoặc một phần của dự án điện mặt trời nối lưới là ngày mà tất cả hoặc một phần của dự án điện mặt trời đã sẵn sàng bán điện cho Người mua điện và đáp ứng các điều kiện sau:

a) Hoàn thành các thử nghiệm ban đầu của tất cả hoặc một phần của công trình xây dựng theo quy định;

b) Đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện trong lĩnh vực sản xuất điện;

c) Người bán điện và người mua phải đóng công tơ để bắt đầu thanh toán.

Chương II

MẠNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG

Điều 4. Trách nhiệm mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới

1. Người mua điện có trách nhiệm mua tất cả điện được sản xuất từ ​​các dự án điện mặt trời nối lưới với lưới điện quốc gia theo các quy định về vận hành hệ thống điện và các tiêu chuẩn và quy định. kỹ thuật điện; ưu tiên điều phối để khai thác toàn bộ công suất và sản xuất điện của các dự án điện mặt trời.

2. Việc sử dụng Thỏa thuận mua điện tiêu chuẩn cho các dự án điện mặt trời nối lưới là bắt buộc trong giao dịch điện giữa Người bán điện và Người mua điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc các đơn vị trực thuộc. Điện ủy quyền của Việt Nam.

3. Thời hạn hợp đồng kinh doanh điện cho các dự án điện mặt trời nối lưới là 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại. Sau thời gian này, việc gia hạn thời hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới sẽ tuân thủ các quy định của pháp luật tại thời điểm ký gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới.

Điều 5. Giá mua điện cho các dự án điện mặt trời nối lưới

1. Các dự án điện mặt trời kết nối lưới đã được các cơ quan đầu tư quyết định trước ngày 23 tháng 11 năm 2019 và có ngày vận hành thương mại của các dự án hoặc một phần của các dự án trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. dự án hoặc một phần của dự án đó sẽ áp dụng bảng giá mua điện của các dự án điện mặt trời nối lưới tại điểm cung cấp điện được quy định trong Phụ lục của Quyết định. điều này.

2. Giá mua điện trong biểu giá mua điện không bao gồm thuế giá trị gia tăng, được điều chỉnh theo biến động của tỷ giá đồng Việt Nam và đô la Mỹ (tương đương UScents / kWh), tỷ giá hối đoái áp dụng là: tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam và đô la Mỹ sẽ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày người bán điện phát hành hóa đơn thanh toán. Giá mua điện này được áp dụng trong 20 năm kể từ ngày bắt đầu

vận hành RCial.

3. Đối với tỉnh Ninh Thuận, giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới đã có trong quy hoạch phát triển điện ở tất cả các cấp và có ngày hoạt động thương mại trước ngày 1 tháng 1 năm 2021 với tổng công suất tích lũy không quá 2.000 MW là 2.086 đồng / kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, tương đương 9,35 UScents / kWh, theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam và đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố). xuất bản vào ngày 10 tháng 4 năm 2017 là 22.316 đồng / USD), áp dụng trong 20 năm kể từ ngày hoạt động thương mại. Giá mua được điều chỉnh theo biến động của tỷ giá VND / USD. Tỷ giá áp dụng là tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam và đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày người bán điện phát hành hóa đơn than.

toán h.

4. Giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới không đáp ứng các điều kiện tại khoản 1 và 3 của Điều này được xác định thông qua cơ chế cạnh tranh.

5. Giá mua điện tại khoản 1 và 3 của Điều này được áp dụng cho các dự án có hiệu suất pin mặt trời lớn hơn 16% hoặc mô-đun lớn hơn 15%.

6. Chi phí mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới được đề cập tại khoản 1 và 3 của Điều này được hạch toán và bao gồm đầy đủ trong các thông số đầu vào của kế hoạch giá bán buôn và bán lẻ hàng năm của Xi. Điện lực Việt Nam.

Điều 6. Phát triển các dự án điện mặt trời nối lưới

1. Thiết bị chính của các dự án năng lượng mặt trời nối lưới phải đáp ứng các tiêu chuẩn Việt Nam, quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn quốc tế (IEC) hoặc tiêu chuẩn tương đương. Chất lượng điện của các dự án điện mặt trời nối lưới phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về điện áp, tần số và yêu cầu vận hành hệ thống điện quốc gia theo quy định hiện hành.

2. Đầu tư xây dựng các dự án điện mặt trời nối lưới phải tuân theo các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, an toàn điện, đất, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và các quy định khác. Các luật khác có liên quan.

3. Ưu đãi về thuế, sử dụng đất và mặt nước đối với các dự án điện mặt trời nối lưới phải tuân thủ các luật hiện hành có liên quan.

Điều 7. Kết nối các dự án điện mặt trời nối lưới với hệ thống điện

1. Người bán điện có trách nhiệm đầu tư, lắp đặt, vận hành và bảo trì các thiết bị đo điện, đường dây và trạm biến áp tăng áp (nếu có) từ nhà máy điện của Người bán đến điểm kết nối. vào lưới của Người mua điện; tổ chức kiểm tra, hiệu chuẩn và thử nghiệm thiết bị đo điện theo đúng quy định của pháp luật về đo lường.

2. Điểm kết nối được thỏa thuận bởi người bán và người mua điện theo quy hoạch được phê duyệt. Trong trường hợp điểm kết nối khác với điểm lắp đặt thiết bị đo sáng, Người bán điện phải chịu trách nhiệm về việc mất điện trên đường dây kết nối và mất máy biến áp tăng áp của nhà máy điện.

Chương III

HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG TẠI NHÀ

Điều 8. Giá mua điện và thỏa thuận mua điện mẫu

1. Hệ thống điện mặt trời trên mái nhà được phép bán một phần hoặc toàn bộ điện được sản xuất cho Người mua là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc Người mua là một tổ chức hoặc cá nhân khác trong trường hợp không sử dụng lưới điện. Điện lực điện lực Việt Nam.

2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc các đơn vị thành viên được ủy quyền phải trả lượng điện từ hệ thống điện mặt trời trên mái nhà cho lưới điện quốc gia theo giá mua điện quy định trong biểu giá mua điện cho hệ thống điện mặt trời trên mái nhà trong Phụ lục của Quyết định này. Giá mua này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, được điều chỉnh theo biến động của tỷ giá đồng Việt Nam so với đô la Mỹ (tương đương UScents / kWh), tỷ giá áp dụng là tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ được công bố do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện vào ngày cuối cùng của năm trước để tính toán hóa đơn tiền điện cho năm tiếp theo. Các Bên có trách nhiệm tuân thủ luật pháp hiện hành về thuế và phí.

3. Trong trường hợp Bên mua điện không phải là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc các đơn vị thành viên được ủy quyền mua điện và hợp đồng mua bán điện được các bên thỏa thuận theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Giá mua điện tại khoản 2 Điều này được áp dụng cho hệ thống PV năng lượng mặt trời trên mái nhà tại thời điểm phát điện và vận hành và chỉ số công tơ được xác minh từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 đến ngày 31 tháng 1 năm 2020 và 20 năm kể từ ngày đưa vào vận hành Chi phí mua điện từ các dự án điện mặt trời trên mái nhà quy định tại khoản 2 Điều này được hạch toán và bao gồm đầy đủ trong các thông số đầu vào của kế hoạch giá bán buôn và bán lẻ điện hàng năm của Điện lực Việt Nam. Nam giới. Hóa đơn thanh toán được thực hiện trên cơ sở sản lượng điện riêng biệt và sản lượng điện nhận được.

5. Hợp đồng mua bán điện mà người mua Điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc các đơn vị thành viên được ủy quyền phải tuân thủ các hợp đồng mua bán điện tiêu chuẩn. Thời hạn của một thỏa thuận mua điện cho các hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà là 20 năm kể từ ngày đưa vào vận hành. Sau thời gian này, việc gia hạn thời gian hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới sẽ tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 9. Phát triển hệ thống năng lượng mặt trời trên tầng thượng, kết nối và đo lường điện

1. Hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà có kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp

ion cho lưới điện quốc gia được đầu tư và phát triển sau khi đăng ký kết nối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được Tập đoàn Điện lực cho phép. Được ủy quyền bởi Việt Nam.

2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư, lắp đặt và bảo trì thiết bị đo điện cho hệ thống điện mặt trời trên tầng thượng ký hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc các đơn vị thành viên. được ủy quyền bởi Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

3. Hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà phải có hiệu suất của pin quang điện (pin mặt trời) lớn hơn 16% hoặc mô-đun lớn hơn 15%.

4. Nó là

c, cá nhân đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn điện, an toàn công trình xây dựng, môi trường, phòng chống cháy nổ theo quy định hiện hành.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước

1. Bộ Công Thương

a) Chủ trì và phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo dõi các dự án điện mặt trời nối lưới với ngày hoạt động thương mại để đáp ứng các yêu cầu hưởng giá điện trợ cấp khoản 3, Điều 5 của Quyết định này và theo Nghị quyết 115 / NQ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 8 năm 2018, về việc thực hiện một số cơ chế và chính sách cụ thể để hỗ trợ sự phát triển của tỉnh Ninh Thuận. kinh tế xã hội, sản xuất ổn định của người dân trong giai đoạn 2018-2023;

b) Tổ chức, hướng dẫn và phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để kiểm tra, giám sát việc thi hành Quyết định này;

c) Ban hành Thỏa thuận mua điện tiêu chuẩn áp dụng cho các dự án điện mặt trời nối lưới và Thỏa thuận mua điện chuẩn hóa áp dụng cho các hệ thống điện mặt trời trên mái nhà trong trường hợp Người mua điện là lực lượng Việt Nam của Tập đoàn Điện lực hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền;

d) Ban hành các quy định về đo lường, ghi nhận sản lượng điện và thanh toán cho các hệ thống điện mặt trời trên mái nhà với sự tham gia của các đơn vị phân phối và bán lẻ điện không thuộc Điện lực Việt Nam;

d) Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để huy động các nguồn lực để thúc đẩy phát triển chương trình năng lượng mặt trời trên tầng thượng;

e) Hoàn thành nghiên cứu cơ chế đấu thầu các dự án điện mặt trời, tiến độ thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thực hiện trên toàn quốc.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương

a) Phối hợp và hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực để đầu tư, thực hiện và phát triển các dự án điện mặt trời trong khu vực;

b) Giám sát và kiểm tra việc thực hiện các dự án điện mặt trời tại địa phương theo thẩm quyền của họ;

c) Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các hoạt động liên quan đến năng lượng mặt trời tại các địa phương theo quy định của pháp luật hiện hành.

d) Báo cáo với Bộ Công Thương về tình trạng đăng ký và đầu tư phát triển các dự án điện mặt trời trong khu vực.

Điều 11.- Điện lực Việt Nam

1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải hạch toán đầy đủ chi phí mua điện từ các dự án điện mặt trời ký hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc các đơn vị thành viên do Điện lực Việt Nam cấp. Ông ủy quyền và đưa các thông số đầu vào vào kế hoạch giá điện bán buôn và bán lẻ hàng năm của Điện lực Việt Nam.

2. Đầu tư vào các giải pháp lưu trữ năng lượng cho hệ thống để đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống điện khi tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo.

3. Thiết lập hệ thống thông tin quản lý để phát triển năng lượng mặt trời kết nối lưới và năng lượng mặt trời trên toàn quốc.

4. Xem xét tiến độ của các dự án điện để đảm bảo giải phóng mặt bằng công suất của các dự án điện mặt trời nối lưới và hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà, mà không làm quá tải hệ thống điện quốc gia.

5. Báo cáo hàng năm cho Bộ Công Thương về tình trạng kết nối điện mặt trời, tổng công suất lắp đặt điện mua từ các dự án điện mặt trời nối lưới và hệ thống điện mặt trời trên mái nhà.

Điều 12. Hiệu lực

1. Quyết định này có hiệu lực vào ngày 22 tháng 5 năm 2020.

2. Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan cấp bộ, người đứng đầu cơ quan trực thuộc chính phủ, và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh / thành phố; Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan đến việc phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.


Nguồn: Điện Mặt Trời Việt Nam SoLar

Công ty: Công TY TNHH Việt Nam Solar

MST: 0315209693

Địa chỉ: 117 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000

Email: vietnamsolar2020@gmail.com

Điện thoại: +8488.6060.660

Bài viết khác

Comments are closed.