Thủ tục thực hiện báo cáo hoạt động đầu tư

Thủ tục thực hiện báo cáo hoạt động đầu tư

Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. Theo điểm a khoản 2 Điều 71 của Luật Đầu tư năm 2014 quy định: “Nhà đầu tư hàng tháng, quý và năm, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan thống kê địa phương về tình hình thực hiện dự án đầu tư (gọi tắt là “báo cáo hoạt động đầu tư”).”
Cơ sở pháp lý:
– Luật Đầu tư số 67/2014 / QH13
– Thông tư số 16/2015 / TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam
Xem thêm bài viết:
Thành lập công ty uy tín
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói
Đăng ký giấy phép kinh doanh ở đâu?
Cách đăng ký tài khoản và đăng ký thủ tục đầu tư
– Cách đăng ký tài khoản của bạn:
+ Doanh nghiệp trực tiếp nộp mẫu đăng ký tài khoản của công ty trên hệ thống đầu tư tại cửa hàng một cửa của Phòng Đăng ký đầu tư.
+ Nhận thông tin tài khoản bao gồm tên người dùng và mật khẩu. Doanh nghiệp đăng nhập, thay đổi mật khẩu và gửi báo cáo đầu tư
thu-tuc-thuc-hien-bao-cao-hoat-dong-dau-tu Báo cáo hoạt động đầu tư:
Trong Phụ lục III, Thông tư số 16/2015 / TT-BKHTT quy định mẫu báo cáo định kỳ của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư, kể cả báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư theo tháng, quý, năm.
Thời gian báo cáo:
Đối với báo cáo hàng tháng về tình hình thực hiện dự án đầu tư (áp dụng đối với dự án đầu tư có vốn đầu tư phát sinh trong tháng), ngày lập báo cáo là ngày thứ mười hai của tháng tiếp theo báo cáo. trong Phụ lục 1, Phụ lục III của Thông tư 16/2015 / TT-BKHĐT
Đối với báo cáo quý về tình hình thực hiện dự án đầu tư được báo cáo vào ngày 12 của tháng đầu quý tiếp theo (đối với doanh nghiệp có nhiều dự án, mỗi dự án báo cáo một báo cáo riêng)
Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư (đối với các doanh nghiệp có nhiều dự án, mỗi dự án báo cáo theo lộ trình riêng). Ngày báo cáo là ngày 31 tháng 3 của năm báo cáo.
Báo cáo nội dung:
Đối với báo cáo hàng tháng về tình hình thực hiện dự án đầu tư: Vốn đầu tư thực hiện dự án
Đối với báo cáo quý về thực hiện dự án đầu tư: Vốn đầu tư thực hiện, doanh thu thuần, xuất nhập khẩu, lao động, thuế và nộp ngân sách, sử dụng đất, mặt nước.
Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư: các chỉ tiêu báo cáo quý, chỉ tiêu về lợi nhuận, thu nhập, chi phí của người lao động và đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; bảo vệ môi trường và nguồn gốc của công nghệ được sử dụng.
Hình thức nộp báo cáo: Doanh nghiệp gửi báo cáo trực tuyến thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.
Tất cả các mẫu nêu trên có thể tải xuống từ Thông tư số 16/2015 / TT-BKHDT
Bài viết liên quan: Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Trên đây là những tư vấn của Luật Hùng Phát. Nếu bạn vẫn còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn tận tình và hoàn toàn miễn phí qua Hotline: 0869.666.247
Trân trọng./.