Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Trong xu thế hội nhập toàn cầu hóa cùng với sự phát triển của thương mại và chuyển giao công nghệ sản xuất, Việt Nam đang dần trở thành điểm đầu tư hấp dẫn, thu hút nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đa quốc gia. Qua đó nhu cầu thành lập văn phòng đại diện công … Đọc tiếp