Thuế môn bài doanh nghiệp mới thành lập mới nhất hiện nay #1

Thuế môn bài doanh nghiệp mới thành lập mới nhất hiện nay #1

Thuế môn bài doanh nghiệp mới thành lập là loại thuế mà doanh nghiệp cần phải nộp dựa trên số vốn đăng ký của doanh nghiệp. Các quy định về thuế này đã được trình bày rất rõ ràng trong nhiều văn bản liên quan. Tuy nhiên, các doanh nghiệp mới thành lập còn nhiều … Đọc tiếp