01/01/2023 - 14:43

Thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng mới nhất

Công ty tư vấn giám sát xây dựng là mô hình công ty có chức năng tư vấn, giám sát các hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật. Vậy thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng như thế nào theo đúng quy định và tiêu chuẩn quy trình thực hiện? Dưới đây, Luật Hùng Phát giới thiệu đến quý khách hàng thông tin thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng. Mời quý khách hàng cùng tìm hiểu.

Cơ sở pháp lý

Luật doanh nghiệp 2014

Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Luật xây dựng 2014.

Nghị định 100/2018/NĐ-CP.

Công ty tư vấn giám sát xây dựng là gì?

Công ty tư vấn giám sát xây dựng là gì?

Công ty tư vấn giám sát xây dựng là doanh nghiệp được thành lập để thực hiện các hoạt động kinh doanh sau: Nghiệm thu, xác nhận khi công trình đã được thi công xây dựng đảm bảo theo đúng thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và đảm bảo chất lượng, tiến độ. ; Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng công trình thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng; Từ chối nghiệm thu khi công trình không đạt yêu cầu chất lượng; Kiến nghị với chủ đầu tư xây dựng những thiết kế chưa hợp lý để kịp thời sửa đổi.

Một nhà tư vấn giám sát cần có những kỹ năng gì?

Một nhà tư vấn giám sát cần có những kỹ năng gì?

Bất cứ công việc nào cũng có những yêu cầu nhất định để đảm bảo công việc diễn ra suôn sẻ. Và đối với các nhà tư vấn giám sát cũng vậy. Họ cần phải có kỹ năng mềm và kỹ năng kỹ thuật.

Kỹ năng mềm cho tư vấn giám sát

 • Kỹ năng giao tiếp thể hiện bằng lời để có thể trao đổi với đơn vị thi công và chủ đầu tư những ý kiến ​​đóng góp và báo cáo kịp thời.
 • Kỹ năng giao tiếp thông qua văn bản và tài liệu
 • Kỹ năng hình thành và duy trì một nhóm làm việc hay còn gọi là xây dựng nhóm
 • Đảm bảo tính khách quan trong mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động.
 • Có kỹ năng quản lý nhân sự và lãnh đạo, xử lý rủi ro, giải quyết vấn đề.

Kỹ năng kỹ thuật của tư vấn giám sát

 • Kỹ năng quản lý hiệu quả tại công trường, đảm bảo an toàn lao động.
 • Nghiên cứu kỹ và sử dụng các hợp đồng dịch vụ của nhà thầu và chủ đầu tư làm tiêu chí quản lý.
 • Quản lý xuất nhập vật tư, vật tư, giá thành, chất lượng.
 • Kiểm tra tiêu chuẩn xây dựng các hạng mục công trình, tiến độ thi công …

Quy định về vai trò của công ty tư vấn giám sát xây dựng

Quy định về vai trò của công ty tư vấn giám sát xây dựng

Căn cứ Điều 155 Luật Xây dựng 2014 quy định các điều kiện sau đây đối với công ty tư vấn giám sát xây dựng mà chủ sở hữu là tổ chức:

“Điều 155. Điều kiện của tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng và giám định xây dựng

Có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng.

Cá nhân tư vấn giám sát, kiểm định xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với công việc thực hiện.

Theo đó, Nghị định 100/2018 / NĐ-CP quy định về chứng chỉ năng lực như sau:

“Điều 66. Điều kiện năng lực của tổ chức giám sát thi công xây dựng

1. Tổ chức tham gia hoạt động giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng phải có đủ điều kiện tương ứng với các hạng năng lực sau đây:

a) Loại I:
Cá nhân đảm nhiệm chức danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I, giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình phù hợp với loại công trình đăng ký chứng chỉ năng lực. lực lượng. lực lượng.

Đã giám sát thi công xây dựng ít nhất 01 công trình cấp I hoặc 02 công trình cấp II trở lên cùng loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

b) Hạng II:

Cá nhân đảm nhiệm chức danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II trở lên, giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình phù hợp với loại công trình đăng ký. . trợ cấp. chứng chỉ năng lực;

Đã giám sát thi công xây dựng ít nhất 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III trở lên cùng loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

c) Hạng III: Cá nhân có chức danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III trở lên, giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình phù hợp với loại công trình.

Căn cứ Điều 158 Luật Xây dựng 2014 quy định về điều kiện của chủ sở hữu là cá nhân đối với công ty tư vấn giám sát xây dựng như sau:

“Điều 158. Điều kiện để cá nhân hành nghề độc lập”

Cá nhân hành nghề độc lập thiết kế quy hoạch xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình, định giá xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có đăng ký hoạt động trong lĩnh vực phù hợp với nội dung hành nghề;
 • Có chứng chỉ hành nghề và năng lực phù hợp với công việc thực hiện. ”

Theo đó, chứng chỉ hành nghề được quy định tại Nghị định 100/2018 / NĐ-CP như sau:

“Điều 49. Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng

1. Lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình bao gồm:

a) Giám sát thi công xây dựng công trình bao gồm:

 • Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;
 • Giám sát thi công các công trình giao thông;
 • Giám sát việc xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

b) Giám sát việc lắp đặt thiết bị đến công trường.

2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình:

a) Hạng I: Đã làm giám sát trưởng, chỉ huy trưởng công trường hoặc phụ trách thiết kế xây dựng của bộ phận có chứng chỉ hành nghề, có ít nhất 01 công trình từ hạng I trở lên hoặc 02 công trình. Hạng II trở lên cùng loại với công việc đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

b) Hạng II: Đã làm giám sát trưởng, chỉ huy trưởng công trường hoặc phụ trách thiết kế xây dựng đối với phần công việc đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình cấp II trở lên hoặc 02 công trình. Hạng III trở lên cùng loại với công việc đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

c) Hạng III: Đã tham gia giám sát thi công xây dựng công trình hoặc tham gia thiết kế xây dựng công trình thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình.

Thủ tục thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng

Thủ tục thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng.

Thủ tục 1: Thành lập doanh nghiệp tư vấn giám sát xây dựng

Trước khi thành lập, khách hàng lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với khả năng và nhu cầu kinh doanh của mình. Hiện nay, các loại hình doanh nghiệp bao gồm: Công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh hoặc doanh nghiệp tư nhân …

Sau khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp, bạn thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định. Đặc biệt:

Đơn đăng ký kinh doanh: Đơn đăng ký kinh doanh là văn bản thể hiện những thông tin cơ bản nhất của doanh nghiệp. Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, cần đảm bảo tính chính xác của thông tin trên mẫu đơn, làm cơ sở thể hiện thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đơn đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định.

Quy định công ty: Điều lệ công ty bao gồm các quy định cụ thể, hình thức, chức năng và phương thức hoạt động của doanh nghiệp. Điều lệ công ty là nền tảng và cơ sở hoạt động của doanh nghiệp. Điều lệ công ty không được trái với quy định của

Danh sách thành viên: Danh sách thành viên hợp danh phải thể hiện đầy đủ và chi tiết các thông tin về các thành viên trong công ty, bao gồm: tên / tuổi / địa chỉ / giấy tờ tùy thân / vốn góp…

Hồ sơ chứng thực: Đối với cá nhân (CMND / Căn cước công dân / Hộ chiếu) hoặc tổ chức (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh / Giấy chứng nhận đầu tư).

Thủ tục 2: Xin chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Doanh nghiệp sau khi được thành lập hoàn thiện hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Điều kiện chứng nhận:

Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
Cá nhân giữ chức vụ chủ chốt phải có hợp đồng lao động với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng;
Đối với các dự án, công trình có tính chất đặc thù như: nhà máy điện hạt nhân, nhà máy sản xuất hóa chất độc, sản xuất vật liệu nổ, cá nhân giữ chức vụ chủ chốt không bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề tương ứng với loại công việc thực hiện, đồng thời phải được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ. lĩnh vực cụ thể của dự án.

Có thể đăng ký 3 lớp chứng chỉ:

Hiện nay, chứng chỉ hành nghề của tổ chức, giám sát thi công xây dựng công trình được xếp vào hạng III. Bao gồm:

a) Có ít nhất 10 người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I phù hợp với loại công việc đăng ký chứng chỉ năng lực;

b) Có ít nhất 15 người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công việc đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

c) Đã giám sát thi công xây dựng ít nhất 01 công trình cấp I hoặc 02 công trình cấp II cùng loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

a) Có ít nhất 10 người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

b) Có ít nhất 15 người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công việc đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

c) Đã giám sát thi công xây dựng ít nhất 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III cùng loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

a) Có ít nhất 05 người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III phù hợp với loại công việc đăng ký chứng chỉ năng lực;

b) Có ít nhất 10 người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công việc đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

**Ghi chú: Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức có thời hạn tối đa là 05 (năm) năm. Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày thay đổi hoặc hết giá trị phải làm thủ tục cấp lại.

Hồ sơ chứng nhận

Đơn xin cấp chứng chỉ năng lực

Hồ sơ có ảnh màu chụp từ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập tổ chức; quy trình quản lý thực hiện công việc; hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.

File gồm ảnh màu chụp từ bản chính Danh sách các cá nhân, nhân viên, công nhân kỹ thuật chủ chốt (nếu có) tham gia và bản kê khai kinh nghiệm thi công của tổ chức theo quy định đính kèm. văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động của cá nhân, công nhân kỹ thuật chủ chốt (nếu có) liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ năng lực; hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành đã thực hiện (đối với mỗi lĩnh vực, loại hình không quá 03 hợp đồng, 03 biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc tiêu biểu đã thực hiện).

File gồm ảnh màu chụp từ bản chính Bản kê khai năng lực tài chính trong thời hạn 3 năm tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực, máy móc, thiết bị, phần mềm tin học liên quan đến lĩnh vực.

Bạn có nên thuê dịch vụ tư vấn giám sát công trình dân dụng?

Hầu hết các dự án quy mô lớn, vốn đầu tư cao đều chọn giải pháp thuê tư vấn giám sát. Đúng hơn là thuê bên thứ ba hỗ trợ giám sát công việc tại công trình. Tuy nhiên, việc thuê thêm tư vấn giám sát sẽ làm tăng chi phí. Điều này khiến các nhà đầu tư khá hoang mang. Vì họ có thể dùng số tiền này để mua sắm thêm đồ đạc, nội thất khi dọn vào nhà mới.

Với sự nghiên cứu kỹ lưỡng, bạn có thể tìm ra giải pháp phù hợp cho dự án của mình mà không tốn quá nhiều chi phí. Tùy theo quy mô công trình mà bạn có thể lựa chọn gói dịch vụ tư vấn giám sát cơ bản. Hỗ trợ và giám sát quá trình thi công. Có nghĩa là, dự án của bạn không yêu cầu giám sát liên tục. Bạn có thể thuê người giám sát làm việc bán thời gian và đảm nhận phần thô. Vấn đề là quá trình xây dựng phần thô rất quan trọng. Và đòi hỏi nhiều yếu tố kỹ thuật để đảm bảo chất lượng công trình.

Tuy nhiên, nếu có điều kiện và dự án có quy mô lớn bạn có thể cân nhắc để lựa chọn gói dịch vụ phù hợp. Thậm chí, có dự án phải thuê nhiều đơn vị tư vấn giám sát lẫn nhau hoặc phụ trách các hạng mục khác nhau.

Lời kết

Đây là thông tin cần thiết về việc thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng theo hình thức thanh tra xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành (trích các căn cứ pháp lý hợp lệ). Quý khách hàng mới bắt đầu có ý tưởng thành lập công ty hoặc có nhu cầu phát triển lĩnh vực xây dựng và đang cần thành lập nhanh hãy đến với dịch vụ của Luật Hùng Phát để đưa ra những giải pháp tối ưu và hiệu quả nhất.

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay