31/12/2022 - 21:25

Thủ Tục + Dịch Vụ Tăng Vốn Điều Lệ Công Ty TNHH & Cổ Phần

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty là một trong những thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh được nhiều doanh nghiệp thực hiện trong quá trình hoạt động kinh doanh, đây là một trong nhưng thủ tục tương đối phức tạp, đòi hỏi cá nhân, tổ chức thực hiện phải am hiểu những quy định pháp luật, có kinh nghiệm và chuyên môn. Khi thực hiện thay đổi vốn điều lệ, các cá nhân, tổ chức không chỉ giải quyết những vấn đề trong nội bộ mà còn phải gửi thông báo bằng văn bản đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Luật Hùng Phát chuyên cung cấp các dịch vụ sau:

🔰 Thành lập công ty✅ TNHH và Cổ Phần
🔰 Dịch vụ kế toán✅ Uy Tín TPHCM
🔰 Thay đổi GPKD✅ Nhanh Chóng và Tiết Kiệm
🔰 Giấy phép✅ Công Ty Nước Ngoài

Vốn điều lệ là gì?

Khoản 29, Điều 4, Chương 1, Luật Doanh nghiệp đã giải thích sơ bộ về thuật ngữ vốn điều lệ. Tuy nhiên, vì đối với mỗi loại hình doanh nghiệp vốn điều lệ sẽ có những khác nhau nhất định, nên mọi người khi đọc có thể chưa hiểu rõ vấn đề. Luật Hùng Phát sẽ lần lượt định nghĩa vốn điều lệ theo từng loại hình doanh nghiệp.

 • Đối với công ty TNHH 1 thành viên: Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản mà chủ sở hữu đã góp hoặc cam kết góp trong Điều lệ công ty
 • Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản mà các thành viên đã góp hoặc cam kết góp vào công ty
 • Đối với công ty cổ phần: Vốn điều lệ là tổng giá trị mệnh giá cổ phần mà các thành viên đã bán hoặc đã mua khi thành lập doanh nghiệp
 • Đối với công ty hợp danh: Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản mà các thành viên hợp danh góp hoặc cam kết góp

Tăng vốn điều lệ có lợi ích gì?

Tăng vốn điều lệ công ty là hoạt động của doanh nghiệp khi muốn mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh. Thủ tục tăng vốn điều lệ được thực hiện thông qua bởi các hình thức cơ bản sau:

 • Thực hiện kêu gọi vốn từ các thành viên/cổ đông của doanh nghiệp;
 • Gia tăng thêm số lượng thành viên góp vốn;
 • Chủ sở hữu chuyển đổi tiền cá nhân vào vốn góp công ty;

Tăng vốn điều lệ có lợi ích gì?

Hoạt động tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp là quyền của chủ sở hữu trong quá trình vận hành và hoạt động của doanh nghiệp. Trên thực tế, hoạt động này sẽ mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích nhất định, cụ thể như sau:

 • Tăng vốn điều lệ công ty phục vụ tốt nhu cầu tăng quy mô hoạt động.
 • Tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp giúp tăng mức vốn vay tại các ngân hàng;
 • Tạo độ tin cậy từ phía các đối tác với doanh nghiệp. Thông thường với mức tăng vốn điều lệ sẽ tăng khả năng chịu trách nhiệm đối với tài sản, cũng như các nghĩa vụ tài chính cần thực hiện. Từ đó tạo niềm tin về nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với đối tác trong các hoạt động giao dịch.
 • Tạo danh tiếng cho doanh nghiệp đối với người tiêu dùng. Tăng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn đến quá trình tiếp cận người tiêu dùng ngày càng lớn. Các chi nhánh phát triển, cùng với các hoạt động được mở rộng sẽ tạo niềm tin cho người tiêu dùng đối với doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm, dịch vụ.
 • Việc tăng vốn điều lệ nhờ gia tăng số lượng thành viên góp vốn có thể giảm đi rủi ro tài chính giữa các thành viên.

Hình thức tăng vốn điều lệ công ty TNHH

Hình thức tăng vốn Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Khoản 1, 2 Điều 68 Mục 1, Chương 3 Luật Doanh nghiệp 2014 đã trình bày rất chi tiết về việc tăng vốn điều lệ đối với loại hình Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Theo đó, Công ty TNHH 2 thành viên có thể tăng vốn điều lệ bằng hình thức như sau:

 • Tăng vốn góp của thành viên;
 • Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên của công ty;
 • Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

Hình thức tăng vốn điều lệ công ty TNHH

Hình thức tăng vốn điều lệ với Công ty TNHH 1 thành viên

Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH 1 thành viên vẫn có thể tăng vốn điều lệ bằng cách:

 • Chủ sở hữu tự đầu tư thêm vốn;
 • Huy động vốn góp từ người khác.

Trong trường hợp huy động vốn góp từ đối tượng khác, công ty TNHH 1 thành viên sẽ phải thay đổi tổ chức quản lý theo loại hình công ty cổ phần hoặc công ty TNHH 2 thành viên trở lên (tùy theo nhu cầu phát triển của công ty). Khi thay đổi tổ chức quản lý, chủ sở hữu cần phải thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đăng ký thành lập trong thời hạn 10 ngày tính từ thời điểm thay đổi.

Hình thức tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Các cá nhân, tổ chức có thể tăng vốn điều lệ công ty cổ phần bằng cách:

 • Phát hành cổ phiếu mới;
 • Chuyển đổi trái phiếu đã phát hành thành cổ phần; trả cổ tức bằng cổ phiếu;
 • Kết chuyển nguồn thặng dư vốn.

Mỗi hình thức đều có những quy định khác nhau. Vì thế khi thực hiện tăng vốn điều lệ công ty cổ phần các cá nhân, tổ chức cần nghiên cứu kỹ lưỡng.

Hình thức tăng, giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Các bước tăng vốn điều lệ công ty như thế nào?

Tăng vốn điều lệ công ty sẽ được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị thông tin cho việc tăng vốn điều lệ

Doanh nghiệp cần chuẩn bị thông tin cần thiết để tăng vốn điều lệ như số vốn tăng thêm, hình thức tăng vốn, tỷ lệ sở hữu vốn của thành viên/cổ đông sau khi tăng.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ tăng vốn công ty theo quy định

Sau khi chuẩn bị xong thông tin cần thiết, doanh nghiệp sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty theo đúng quy định của Luật Doanh Nghiệp. Hồ sơ tăng vốn điều lệ chúng tôi đã tư vấn chi tiết theo nội dung bên dưới.

Bước 3: Nộp hồ sơ tăng vốn tới Phòng Đăng ký kinh doanh để tăng vốn điều lệ

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ tăng vốn tới phòng đăng ký kinh doanh bằng hình thức trực tuyến (online) trên cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp.

Bước 4: Kiểm tra và xử lý hồ sơ thay đổi vốn điều lệ

Hồ sơ tăng vốn điều lệ sau khi được nộp sẽ được chuyên viên thẩm định về tính hợp lệ của hồ sơ trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi

Bước 5: Cấp đăng ký kinh doanh mới với nội dung vốn điều lệ mới sau khi tăng

Trường hợp hồ sơ tăng giảm vốn điều lệ được chấp thuận, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành cấp Giấy đăng ký kinh doanh mới

Trường hợp hồ sơ tăng giảm vốn điều lệ không được chấp thuận, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi lại thông báo lý do

Các bước tăng vốn điều lệ công ty như thế nào?

Hồ sơ tăng vốn điều lệ gồm những gì ?

Hồ sơ tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 1 thành viên

Thông báo thay đổi vốn điều lệ (Nội dung thông báo yêu cầu đúng theo quy định tại Khoản 1, Điều 44, Chương 5, Nghị định 78/2015/NĐ-CP). Mọi người không tìm thấy mẫu thông báo có thể yêu cầu Luật Hùng Phát cung cấp

Quyết định tăng vốn điều lệ bằng văn bản của chủ sở hữu công ty

Biên bản cuộc họp của chủ sở hữu công ty liên quan đến việc tăng vốn điều lệ (Bản sao)

Hồ sơ tăng vốn điều lệ gồm những gì ?

Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thông báo thay đổi vốn điều lệ (Nội dung thông báo yêu cầu đúng theo quy định tại Khoản 1, Điều 44, Chương 5, Nghị định 78/2015/NĐ-CP). Mọi người không tìm thấy mẫu thông báo có thể yêu cầu Luật Hùng Phát cung cấp

Quyết định tăng vốn điều lệ bằng văn bản của Hội đồng thành viên

Biên bản cuộc họp của Hội đồng thành viên liên quan đến việc tăng vốn điều lệ (Bản sao)

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Thông báo thay đổi vốn điều lệ (Nội dung thông báo yêu cầu đúng theo quy định tại Khoản 1, Điều 44, Chương 5, Nghị định 78/2015/NĐ-CP). Mọi người không tìm thấy mẫu thông báo có thể yêu cầu Luật Hùng Phát cung cấp

Quyết định tăng vốn điều lệ bằng văn bản của Đại hội cổ đông

Biên bản cuộc họp của Đại hội cổ đông liên quan đến việc tăng vốn điều lệ (Bản sao)

Một số hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần khác

Dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần của Luật Hùng Phát

Với những cá nhân, tổ chức không am hiểu về pháp luật Việt Nam, cũng như không có nhiều thời gian để tìm hiểu, soạn thảo các tài liệu cần thiết hay đến cơ quan nhà nước để thực hiện đăng ký thay đổi thì việc sử dụng dịch vụ tăng giảm vốn điều lệ nói chung và thủ tục tăng vốn điều lệ công ty nói riêng của Luật Hùng Phát là vô cùng hữu ích. Bởi những gì cá nhân, tổ chức cần phải làm chỉ rút gọn trong việc cung cấp thông tin và ký vào giấy ủy quyền. Còn lại mọi công việc khác sẽ do các luật sư, chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm, vững chuyên môn của chúng tôi xử lý.

Trong khi đó, gói dịch vụ thực hiện trọn gói công việc phù hợp với những khách hàng hạn chế về thời gian, muốn giải quyết vấn đề nhanh chóng, chính xác. Tùy theo nhu cầu và điều kiện mà quý khách hàng có thể cân nhắc lựa chọn gói dịch vụ phù hợp.

Trong quá trình cung cấp dịch vụ, Luật Hùng Phát sẽ thực hiện các công việc:

 • Tư vấn quy trình, thủ tục thay đổi, tăng giảm vốn điều lệ công ty;
 • Tư vấn việc tăng vốn điều lệ phù hợp với quy mô kinh doanh hoặc giảm vốn xuống mức cho phép theo quy định của pháp luật;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị tài liệu cần thiết cho việc thay đổi vốn điều lệ công ty;
 • Soạn thảo và thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh tại phòng đăng ký kinh doanh;
 • Theo dõi hồ sơ, bổ sung hoặc sửa chữa hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của chuyên viên
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới đã ghi nhận vốn điều lệ mới của công ty
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan sau khi tăng giảm vốn điều lệ

Lời kết

Như vậy, trong bài viết này Luật Hùng Phát đã cung cấp cho quý khách hàng những thông tin cần thiết về việc thủ tục tăng vốn điều lệ từ định nghĩa, quy định pháp luật, quy trình, thủ tục, hồ sơ đến dịch vụ. Nếu có vấn đề, nội dung nào chưa hiểu rõ, quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn. Luật Hùng Phát xin chân thành cảm ơn quý khách hàng, quý bạn đọc!

Sự khác biệt giữa việc tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc hai thành viên trở lên; thủ tục tăng vốn điều lệ công ty như thế nào… là những câu hỏi thường gặp. Luật Hùng Phát sẽ giúp bạn hiểu rõ về cách tăng vốn điều lệ trong bài viết sau.

Vốn điều lệ là gì ?

Đối với doanh nghiệp, vốn điều lệ là:

 • Cam kết về mức độ trách nhiệm vật chất của các thành viên đối với khách hàng, đối tác, cũng như đối với doanh nghiệp;
 • Vốn đầu tư cho hoạt động của doanh nghiệp;
 • Căn cứ để phân chia lợi nhuận cũng như rủi ro trong kinh doanh cho các thành viên góp vốn;

Vốn điều lệ là gì ?

Vốn điều lệ và các quy định khác của từng loại hình công ty là khác nhau. Do đó, thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên, hai thành viên trở lên cũng sẽ khác nhau.

Hình thức tăng hoặc giảm vốn điều lệ của công ty TNHH

Hình thức tăng vốn của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Khoản 1, 2, Điều 68, Mục 1, Chương 3, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định chi tiết về việc tăng vốn điều lệ đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên có thể tăng vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

 • Tăng vốn góp của thành viên;
 • Điều chỉnh tăng vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng thêm của công ty;
 • Nhận vốn góp của thành viên mới.

Phương thức giảm vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Ngoài việc tăng vốn điều lệ, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên còn có thể giảm vốn điều lệ nếu: Công ty mua lại phần vốn góp của một thành viên khi thành viên đó không đồng ý với việc sửa đổi, bổ sung nội dung. phân. liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các thành viên hoặc việc tổ chức lại công ty; Sau khi doanh nghiệp hoạt động liên tục 02 năm, công ty được quyền giảm vốn điều lệ để hoàn trả một phần vốn góp cho các thành viên; Các thành viên chưa góp vốn hoặc góp vốn không đúng thời hạn, số vốn đã cam kết.

Hình thức tăng vốn điều lệ đối với công ty TNHH một thành viên

Loại hình doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vẫn có thể tăng vốn điều lệ bằng cách:

 • Chủ sở hữu tự bỏ thêm vốn;
 • Huy động vốn góp của người khác.

Trường hợp huy động vốn góp của các đơn vị khác, công ty TNHH 1 thành viên sẽ phải thay đổi tổ chức quản lý theo hình thức công ty cổ phần hoặc công ty TNHH 2 thành viên trở lên (tùy theo nhu cầu phát triển của Công ty). Công ty). Công ty). Khi thay đổi tổ chức quản lý, chủ sở hữu phải thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đăng ký thành lập trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thay đổi.

Hình thức tăng hoặc giảm vốn điều lệ của công ty TNHH

Hình thức giảm vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên

Các quy định của pháp luật về việc giảm vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được trình bày tại Khoản 1, Điều 87, Mục 2, Chương 3, Luật Doanh nghiệp. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được giảm vốn điều lệ khi chủ sở hữu không góp đủ hoặc quá thời hạn ghi trong điều lệ công ty. Ngoài ra, khi công ty hoạt động liên tục trong 2 năm thì có thể được hoàn trả một phần vốn góp.

Hình thức tăng, giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần

Trường hợp tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần

Cá nhân, tổ chức có thể tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần bằng cách:

 • Phát hành cổ phiếu mới;
 • Chuyển đổi trái phiếu đã phát hành thành cổ phiếu; trả cổ tức bằng cổ phiếu;
 • Kết chuyển thặng dư tư bản.

Mỗi hình thức có những quy tắc khác nhau. Vì vậy, khi tăng vốn điều lệ công ty cổ phần, các cá nhân, tổ chức cần tìm hiểu kỹ.

Trường hợp giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần

Cũng giống như hai loại hình doanh nghiệp trước, công ty cổ phần có thể giảm vốn điều lệ bằng cách hoàn trả một phần vốn góp khi đã hoạt động được hơn hai năm và đã trả hết nợ. Cổ đông đăng ký mua cổ phần mà trong thời hạn 90 ngày không thanh toán hoặc thanh toán không quá thời hạn quy định trên thì công ty có quyền thay đổi vốn điều lệ công ty.

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

Nhu cầu tăng vốn điều lệ ngày càng nhiều tại Việt Nam trong 5 năm trở lại đây nhằm gia tăng quy mô công ty về vốn để đáp ứng nhu cầu chi tiêu và đầu tư của doanh nghiệp trong ngắn hạn cũng như dài hạn. Song song việc tăng vốn điều lệ doanh nghiệp là những thủ tục pháp lý tại cơ quan đăng ký kinh doanh (Sở KHĐT) và thông báo đến cơ quan thuế. Sau đây Luật Hùng Phát xin hướng dẫn thủ tục tăng vốn điều lệ cho công tnhh, tăng vốn điều lệ cho công ty cổ phần, tăng vốn điều lệ cho  doanh nghiệp tư nhân với những biểu mẫu, thủ tục vô cùng chi tiết nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp có thể thực hiện được một cách dễ dàng. Đặc biệt là tăng vốn điều lệ theo  Luật doanh nghiệp 2014, Nghị định 78, Thông tư 20 về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

Xem thêm: thủ tục thành lập công từ A đến Z

Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày ra quyết định tăng vốn điều lệ công ty, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh lên phòng đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ được thụ lý tại phòng đăng ký kinh doanh là 3 ngày làm việc.

Sau khi có giấy phép đăng ký kinh doanh ghi nhận tăng vốn điều lệ mới, doanh nghiệp thông báo cho cơ quan thuế chủ quản biết.

A. Thành phần, số lượnghồ sơThủ tục Đăng ký tăng VỐN điều lệ công ty tnhh một thành viênA. Thành phần hồ sơ1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
2.  Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp;
3. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
4. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
5. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thủ tục Đăng ký tăng VỐN điều lệ công ty tnhh hai thành viên trở lênA. Thành phần hồ sơ1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ (mẫu tham khảo);
3. Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ (mẫu tham khảo);
4. Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới) (mẫu tham khảo);
5. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:
5.1 Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực trường hợp thành viên mới là cá nhân;
5.2 Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp thành viên mới là tổ chức; Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và văn bản ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp);
6. Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư;
7. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
8. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
9. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác)
 
Thủ tục Đăng ký tăng VỐN điều lệ công ty cổ phầnA. Thành phần hồ sơI.Trường hợp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp thông qua việc tăng vốn điều lệ:
1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
2.  Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ (mẫu tham khảo);
3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ (mẫu tham khảo);
4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
5. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
6. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).II.Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán:
1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
2.  Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;
3. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.
4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
5. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
6. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
 
Văn bản hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp-Luật doanh nghiệp 2014 số  68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014-Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/09/2015 hướng đăng ký thành lập doanh nghiệp
-Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ban hành ngày 01/12/2015 hướng dẫn, cung cấp biểu mẫu về đăng ký thành lập doanh nghiệp
B. Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quảthực hiện– Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;- Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ
D. Lệ phí200.000 đ/ lần cấp

3 lưu ý khi tăng vốn điều lệ công ty

Doanh nghiệp cần lưu ý những điểm sau khi chuẩn bị tăng vốn điều lệ của công ty:

Doanh nghiệp có thể tăng vốn điều lệ công ty bất cứ lúc nào để phù hợp với việc thay đổi cơ cấu hoạt động, thêm thành viên hoặc tăng vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, khi công ty muốn giảm vốn thì rất khó vì phải cung cấp báo cáo tài chính ở thời điểm hiện tại, đảm bảo đủ tiền mặt để thanh toán phần vốn giảm, cũng như thanh toán các khoản nợ của công ty;

Sau khi thay đổi vốn điều lệ của công ty, doanh nghiệp phải đăng thông tin thay đổi trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư để cấp giấy phép kinh doanh mới cho công ty. xí nghiệp;

3 lưu ý khi tăng vốn điều lệ công ty

Trường hợp doanh nghiệp tăng vốn làm tăng mức thuế môn bài thì doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục sau:

1. Nộp thêm tờ khai thuế môn bài;

2. Nộp hồ sơ khai bổ sung thuế môn bài theo quy định của pháp luật.

Cụ thể: “Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế và làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm sau thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài của năm tiếp theo. Thời hạn nộp thuế chậm nhất là tháng 12. 31 của năm mà có một sự thay đổi.

Về lệ phí, mức thu lệ phí môn bài và các thông tin liên quan, doanh nghiệp có thể tham khảo bài viết dưới đây.

Dịch vụ thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

Luật Hùng Phát chuyên cung cấp dịch vụ thay đổi giấp phép kinh doanh, đặc biệt tư vấn tăng vốn điều lệ cho công ty một cách nhanh chóng, đơn giản và tiết kiệm nhiều chi phí. Quý khách hàng có thể liên hệ hotline công ty để được tư vấn thủ tục hướng dẫn và cung cấp biểu mẫu miễn phí. Đối với khách hàng không có thời gian đi lại, có thể sử dụng dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty trọn gói như sau:

Thời gian thực hiện: 3 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ tăng vốn hợp lệ)

Chi phí: 700.000 đồng (đã bao gồm lệ phí nhà nước)

Quý khách hàng sẽ không phải đi lại và không chờ đợi, nhân viên công ty Hùng Phát sẽ thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty. Sau khí có kết quả, Luật Hùng Phát sẽ giao kết quả tận nơi cho doanh nghiệp.

Lời kết

Như vậy, trong bài viết này Luật Hùng Phát đã cung cấp cho Quý khách hàng những thông tin cần thiết về thủ tục tăng vốn điều lệ công ty từ định nghĩa, quy định pháp luật, quy trình, thủ tục, hồ sơ đến dịch vụ. . . . . Nếu có vướng mắc, nội dung chưa rõ các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn. Luật Hùng Phát xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng, Quý độc giả!

Xem thêm: thành lập công ty tnhh, dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ, thủ tục thay đổi tên công ty, thanh lap cong ty bao ve

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay