02/01/2023 - 09:30

Tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên theo quy định pháp Luật

Ngày nay, các vấn đề pháp lý liên quan đến doanh nghiệp được mở rộng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể tăng vốn điều lệ đã đăng ký để phù hợp với quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do các thành viên của công ty góp theo Điều lệ đã đăng ký khi thành lập. Có thể thấy, cũng giống như các loại hình doanh nghiệp khác, công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền tăng vốn điều lệ. Với đội ngũ luật sư, chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm, Công ty Luật Hùng Phát sẽ giúp bạn hiểu và nắm rõ hơn các quy định của pháp luật về thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên.

Quy định về vốn điều lệ

Theo quy định tại Điều 48 Luật Doanh nghiệp 2014, vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên là tổng giá trị phần vốn góp mà các thành viên cam kết góp vào công ty. Tùy theo tình hình kinh doanh mà công ty có quyền tăng hoặc giảm vốn điều lệ cho phù hợp với quy mô của công ty và phù hợp hơn với ngành, nghề mà công ty đăng ký. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2014 thì công ty TNHH hai thành viên trở lên được tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

  • Tăng vốn góp của thành viên: Phần vốn góp tăng thêm trong trường hợp này được chia cho các thành viên tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty.
  • Nhận phần vốn góp của thành viên mới: Trong trường hợp này, việc nhận phần vốn góp của thành viên mới phải được sự nhất trí của tất cả các thành viên trong công ty. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014 thì cá nhân, tổ chức có quyền góp vốn vào công ty, trừ các trường hợp sau đây:
  • Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng.
  • Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Sau khi hoàn thành việc tăng vốn, công ty phải hoàn thành thủ tục thay đổi vốn điều lệ và gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày.

Quy định về vốn điều lệ

Các trường hợp tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

Tăng vốn góp của thành viên: Phần vốn góp thêm được chia cho các thành viên tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty. Thành viên được chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Điều 52 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Trường hợp thành viên không góp hoặc chỉ góp một phần thì phần vốn còn lại của phần vốn góp được giữ lại. . phần góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty, trừ trường hợp các thành viên có thoả thuận khác.

Nhận thêm vốn góp của thành viên mới: Trong trường hợp này, việc tăng vốn điều lệ phải được Hội đồng thành viên chấp thuận

Các trường hợp tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

Hồ sơ tăng vốn điều lệ theo quy định tại Điều 51 Nghị định 01/2021 / NĐ-CP như sau:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
  • Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên.
  • Văn bản chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện các thủ tục sau: thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật đầu tư
  • Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên
  • Giấy tờ xác nhận góp vốn của thành viên mới + Hồ sơ pháp lý của thành viên mới (nếu nhận thành viên mới)

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ theo quy định của pháp luật và nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trong thời hạn 03-05 ngày, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty;

Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp. Thông báo phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có);

Bước 2: Doanh nghiệp nhận kết quả gồm Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thể hiện mức vốn điều lệ đã thay đổi; Giấy xác nhận tỷ lệ vốn góp mới của thành viên mới, thành viên góp vốn.

Bước 3: Công bố thông tin về việc tăng vốn điều lệ trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia về việc tăng vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Lời kết

 

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay