02/01/2023 - 08:53

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên

Cá nhân – Người đại diện cho công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của công ty, đại diện cho công ty với tư cách là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ, người có liên quan trước Tòa án và có các quyền và nghĩa vụ khác như được pháp luật quy định gọi là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Theo quy định của pháp luật, người đại diện theo pháp luật là một trong những nội dung được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Vì vậy, khi thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên, doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Ai là người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên?

Theo Luật Doanh nghiệp hiện hành, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách là nguyên đơn. , bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể là một hoặc nhiều người. Một trong những người đại diện theo pháp luật được ghi nhận trong Điều lệ công ty có thể là:

  • Chủ tịch Hội đồng thành viên
  • Giám đốc, Tổng giám đốc
  • Các chức danh khác nếu Điều lệ công ty quy định

Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên chỉ có hai thành viên mà người đại diện theo pháp luật bị tạm giam, bị kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú … thì thành viên còn lại đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của Công ty cho đến khi có cuộc bầu cử mới.

Ai là người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên?

Điều kiện thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên

Doanh nghiệp được thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên khi có đủ các điều kiện sau đây:

  • Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật
  • Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
  • Ngành, nghề đăng ký kinh doanh theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
  • Thông tin đầy đủ về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế có trên Hệ thống thông tin doanh nghiệp quốc gia
  • Thông tin số điện thoại liên hệ kinh doanh đã đăng ký

Điều kiện thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên

Căn cứ pháp lý để thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện công ty TNHH 2 thành viên

Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014 / QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh nghiệp);

Nghị định số 78/2015 / NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định số 78/2015 / NĐ-CP);

Thông tư số 20/2015 / TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (Thông tư số 20/2015 / TT-BKHĐT);

Thông tư số 176/2012 / TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp (Thông tư số 176/2012) / TT- BTC).

Chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Giám đốc / Tổng Giám đốc công ty.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty.

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Bước 1: Đại diện công ty nộp hồ sơ đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – nơi đặt trụ sở chính của công ty.

Bước 2: Khi nhận Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Theo quy định tại Điều 38 Nghị định 78/2015 / NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, khi thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH cần chuẩn bị các thủ tục sau:

+ Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

+ Quyết định bằng văn bản kèm theo bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị công ty về việc thay đổi người đại diện của công ty.

+ Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

(i) Đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Thẻ căn cước công dân / Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

(ii) Đối với cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu.

+ Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

+ Bản khai thông tin của người làm đơn.

Giấy ủy quyền cho cá nhân / tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Luật Hùng Phát

Trong quá trình cung cấp dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật, chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ sau:

– Tư vấn cho khách hàng về điều kiện người đại diện theo pháp luật của công ty, tư vấn chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty phù hợp với nhu cầu của Công ty.

– Soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị hồ sơ thay đổi người đại diện Công ty;

– Chúng tôi sẽ đại diện khách hàng nộp hồ sơ và theo dõi quá trình thực hiện cho đến khi có kết quả và bàn giao cho khách hàng;

– Luật Hùng Phát sẽ đại diện Quý khách hàng thực hiện thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp;

– Tư vấn cho khách hàng các thủ tục sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, thông báo cho khách hàng và thay đổi giấy phép với thông tin của người đại diện theo pháp luật cũ.

Luật Hùng Phát tư vấn cho khách hàng các thủ tục sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật như thông báo cho khách hàng, đối tác, ngân hàng và thay đổi giấy phép con có thông tin của người đại diện theo pháp luật.

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay