02/01/2023 - 08:03

Tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên được thực hiện khi công ty có nhu cầu thay đổi điều kiện về vốn trong quá trình hoạt động. Bài viết dưới đây của Luật Hùng Phát sẽ cung cấp cho bạn thủ tục, hồ sơ và những lưu ý trong quá trình huy động vốn có điều kiện.

Hình thức tăng vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp mới nhất, chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có thể quyết định tăng vốn điều lệ theo một trong hai hình thức: chủ sở hữu đầu tư thêm vốn góp (góp thêm vốn) hoặc huy động thêm vốn góp của các tổ chức và cá nhân khác. Chủ sở hữu có quyền quyết định hình thức tăng và tỷ lệ tăng vốn điều lệ.

Hình thức 1: Nhà đầu tư góp vốn (góp vốn)

Đối với hình thức này, chủ sở hữu là thành viên duy nhất của công ty nên tăng vốn điều lệ bằng cách bổ sung thêm vốn đầu tư. Đây là một cách hiệu quả để tăng vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên. Chủ sở hữu công ty vẫn là thành viên duy nhất của công ty mình. Tránh trường hợp công ty bị mua lại cổ phần như công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên. Khi huy động vốn bằng cách tự bổ sung vốn. Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định.Hình thức tăng vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên

Hình thức 2: Huy động thêm vốn góp của tổ chức, cá nhân khác.

Đối với hình thức này, Công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ. Doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển đổi hình thức doanh nghiệp thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc chuyển đổi thành công ty cổ phần.

  • Chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên. Công ty phải thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ.
  • Chuyển đổi từ công ty TNHH thành công ty cổ phần, thành viên góp vốn bổ sung có thể là tổ chức, cá nhân (theo quy định tại Điều 202 Luật Doanh nghiệp 2020).

>>> Lưu ý: Trường hợp công ty TNHH này tăng vốn điều lệ bằng cách huy động vốn của người khác thì phải làm thủ tục chuyển đổi sang loại hình công ty khác. Công ty có thể khắc con dấu mới, sau đó thông báo thay đổi mẫu con dấu và nộp trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký.

Công ty TNHH MTV có cơ cấu tổ chức đơn giản, được đánh giá là phù hợp với những người chưa có nhiều kinh nghiệm hoặc mới thành lập doanh nghiệp. Do đó, khi quyết định tăng vốn điều lệ và thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên cũng sẽ khá đơn giản, đặc biệt nếu chủ doanh nghiệp đầu tư thêm để tăng vốn điều lệ.

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp tại phòng đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành thủ tục tăng vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký. . Doanh nghiệp. Hồ sơ bao gồm:

1. Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông báo bao gồm:

Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Tỷ lệ vốn góp của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc vốn huy động của các thành viên khác.

Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn;

Họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký biên bản họp,

2. Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty; Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, tăng vốn điều lệ.

3. Giấy ủy quyền (trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không trực tiếp nộp hồ sơ);

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Bước 2: Nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. qua mạng. theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như sau:

Bước 2.1: Nộp hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh và nhận giấy hẹn

Hồ sơ tăng vốn cho công ty được lập và nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở.
Khi đến nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy hẹn của Sở Kế hoạch và Đầu tư và chờ kết quả nếu hồ sơ hợp lệ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì phải điều chỉnh sau khi nhận được thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2.2: Nhận kết quả

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Trường hợp công ty tăng vốn điều lệ từ việc huy động vốn của người khác thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần. . . Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ghi chú:

Sau khi tăng điều kiện vốn của Công ty TNHH Một thành viên, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện thủ tục công bố thông tin trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

Nếu tăng vốn thì phải thay đổi số thuế phải nộp của năm sau. Chủ sở hữu công ty phải khai thuế môn bài cho năm tiếp theo.
Thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm có thay đổi. Bộ phận kế toán sẽ phải điều chỉnh vốn mục tiêu trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

Bước 2.3: Tiến hành thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Khi thực hiện thay đổi định mức vốn tại công ty, công ty phải sắp xếp nội dung thông tin thay đổi qua cổng thông tin quốc gia trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thay đổi. Khi doanh nghiệp hoàn thành thủ tục công bố nội dung thông tin thay đổi mức vốn điều lệ tại công ty qua Cổng thông tin quốc gia, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy phép cho công ty. Công ty Biên nhận thực hiện công việc đăng ký kinh doanh. Nội dung bao gồm thông điệp:

Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp.

Đã đăng ký điều lệ vốn và thay đổi điều kiện về vốn;

Bước 2.4: Hoàn thiện các thủ thuật khác sau khi có điều kiện tăng vốn cho công ty

Khai thuế đối tượng bổ sung. Hoàn thiện bổ sung hồ sơ khai thuế môn bài theo quy định của pháp luật như sau: Trường hợp người đi: nộp thuế có thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế, thay đổi mức thuế suất. Nếu năm sau phải nộp thuế thì nộp hồ sơ khai thuế môn bài của năm sau, thời điểm khai thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm có thay đổi.

Công ty cần lưu ý kê khai trên báo cáo tài chính rằng có sự thay đổi chủ sở hữu của khoản mục tài nguyên.

Một số câu hỏi thường gặp khi tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 TV

Làm thế nào để tăng vốn điều lệ của công ty?

Để tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp có thể bổ sung vốn bằng tài sản cố định hoặc bằng tiền.

Tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên dễ hay khó?

Vốn điều lệ của công ty TNHH khi có nhu cầu tăng rất đơn giản, chỉ cần doanh nghiệp đáp ứng được thời hạn và phương thức góp vốn là doanh nghiệp có thể tăng vốn điều lệ bất cứ khi nào mình muốn.

Sau khi hoàn thành thủ tục tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp phải làm gì?

Sau khi tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp phải đăng thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thay đổi.

Tăng vốn điều lệ có làm tăng thuế môn bài không?

Có thể. Trường hợp tăng vốn điều lệ làm tăng mức thuế môn bài cho năm sau thì doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế môn bài và nộp bổ sung số thuế môn bài. Thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm có thay đổi.

Lợi ích của việc tăng vốn điều lệ đối với doanh nghiệp là gì?

Tăng vốn điều lệ giúp doanh nghiệp có thêm vốn để đầu tư và phát triển quy mô, đồng thời tăng uy tín với các đối tác và chủ nợ.

Lời kết

Trên đây là những chia sẻ của công ty Luật Hùng Phát chúng tôi về “thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên” mới nhất. Mong rằng quý khách hàng sẽ có những kiến thức mới nhất về nội dung tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên. Nếu bạn còn chưa rõ vấn đề gì hoặc muốn được tư vấn cụ thể về trường hợp của doanh nghiệp mình, đừng ngần ngại liên hệ với công ty luật Luật Hùng Phát chúng tôi để được các chuyên viên giàu kinh nghiệm giải đáp. nhiệt tình và nhanh chóng

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay