02/01/2023 - 06:50

Thay đổi địa chỉ công ty khác quận theo quy định luật mới nhất hiện nay

Mặc dù, thủ tục thay đổi địa chỉ công ty từ quận, huyện khác, chuyển trụ sở công ty sang quận, huyện khác, chuyển địa chỉ kinh doanh sang quận, huyện khác (cùng tỉnh, thành phố) có nhiều điểm tương đồng với việc thay đổi địa chỉ. Công ty. cùng một quận. Tuy nhiên bạn cần làm thêm thủ tục đóng thuế chuyển quận, làm lại con dấu công ty,… nên sẽ phức tạp hơn.

Trong bài viết này, Luật Hùng Phát sẽ hướng dẫn bạn thay đổi địa chỉ công ty sang quận khác hoàn toàn, nhanh chóng và hợp pháp.

Hồ sơ, thủ tục thay đổi địa chỉ công ty sang các huyện khác

Để thay đổi địa chỉ công ty ở quận khác, thay đổi trụ sở công ty ở quận khác,… bạn cần thực hiện thủ tục tương tự với cơ quan đăng ký thuế và phòng đăng ký kinh doanh, chi tiết 2 bước như sau:

Bước 1: Làm hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty ở quận khác với cơ quan thuế

1. Hồ sơ chuyển quận, huyện khi thay đổi địa chỉ công ty sang quận, huyện khác.

Đầu tiên, bạn làm thủ tục nộp thuế chuyển quận với Chi cục thuế quận, huyện cũ (thủ tục chuyển cơ quan thuế).

Chi tiết hồ sơ chuyển quận gồm:

 • Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty với cơ quan thuế (mẫu số 08-MST);
 • Giấy ủy quyền (trường hợp người đại diện theo pháp luật của công ty không trực tiếp nộp hồ sơ);
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản sao có công chứng (2 bản).

2. Thời gian và quy trình thay đổi địa chỉ công ty từ quận khác

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bạn nộp trực tiếp tại chi cục thuế quận / huyện cũ và chờ thông báo chuyển sang cơ quan quản lý thuế. Sau đó bạn mới tiến hành nộp thông báo tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (bước 2).

Thời gian Chi cục Thuế giải quyết hồ sơ nộp thuế chuyển huyện: từ 10 – 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ cho Chi cục Thuế.

Lưu ý: Để quá trình diễn ra thuận tiện hơn, hầu hết các doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục thuế, mặc dù quy trình vẫn có thể được thực hiện trực tuyến.

Hồ sơ, thủ tục thay đổi địa chỉ công ty sang các huyện khác

Bước 2: Làm hồ sơ chuyển địa chỉ công ty từ quận, huyện khác đến Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Hồ sơ chuyển trụ sở công ty sang quận khác

Như đã chia sẻ ở bước 1, sau khi nhận được thông báo chuyển địa điểm của chi cục thuế quận / huyện cũ, bạn tiến hành làm hồ sơ gửi Sở kế hoạch và đầu tư.

Chi tiết hồ sơ chuyển trụ sở chính từ quận, huyện khác theo từng loại hình doanh nghiệp bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, cụ thể là thông báo thay đổi địa chỉ công ty từ quận, huyện khác;
 • Giấy ủy quyền (trường hợp người đại diện theo pháp luật của công ty không trực tiếp nộp hồ sơ);
 • Bản sao có công chứng giấy tờ tùy thân của người đó;
 • Thông báo chuyển địa điểm (mẫu 09-MST) do cơ quan thuế bàn giao tại bước 1;
 • Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi trụ sở chính của công ty từ quận, huyện khác (đối với công ty TNHH một thành viên, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân);
 • Quyết định của Hội đồng thành viên / Hội đồng quản trị về việc thay đổi trụ sở chính của công ty từ quận, huyện khác (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần);
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên / Hội đồng quản trị về việc thay đổi trụ sở công ty từ quận, huyện khác (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần).

Lưu ý: Chi nhánh công ty, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thuộc loại hình doanh nghiệp nào thì đơn xin chuyển địa điểm phải tương ứng với loại hình doanh nghiệp đó.

2. Thời gian giải quyết hồ sơ chuyển địa chỉ công ty sang quận, huyện khác của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ mới cho công ty.

Sau đó bạn tiến hành khắc dấu tại địa chỉ mới. Những vấn đề cần lưu ý sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi trụ sở công ty sẽ được Luật Hùng Phát trình bày chi tiết trong nội dung sau.

Lưu ý khi làm thủ tục thay đổi địa chỉ công ty sang các khu vực khác

Các lưu ý xử lý hóa đơn khi thay đổi địa chỉ công ty khác quận

Không được xuất hóa đơn trong quá trình lập hồ sơ chuyển quận, huyện;

Trường hợp vẫn còn hóa đơn tại địa chỉ cũ, nếu:

 • Nếu muốn tiếp tục sử dụng, doanh nghiệp phải làm thông báo đóng hóa đơn tại quận cũ. Sau đó khắc dấu vuông của địa chỉ mới, đóng dấu lên hóa đơn và làm mẫu TB04 / AC để nộp cho chi cục thuế quận, huyện mới;
 • Nếu không muốn tiếp tục sử dụng thì phải lập Thông báo hủy hóa đơn theo mẫu TB03 / AC trên phần mềm HTKK và nộp trực tuyến trên trang Thuế điện tử. Khi đó, khi đặt in hóa đơn mới với địa chỉ mới, doanh nghiệp phải làm thông báo phát hành hóa đơn mới.

Lưu ý khi làm thủ tục thay đổi địa chỉ công ty sang các khu vực khác

Các ghi chú chung như tờ khai, báo cáo …

Trong thời gian nộp hồ sơ nộp thuế chuyển về quận cũ, quận cũ sẽ rà soát lại tình hình nộp thuế, tình hình nộp báo cáo của công ty ngành thực hiện công nghiệp hoàn thiện;

Song song với thủ tục chuyển quận thuế, doanh nghiệp thực hiện nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý gần nhất bằng hình thức trực tuyến có chữ ký số của công ty;

Thay dấu mới bằng địa chỉ mới vừa được thay đổi;

Cập nhật địa chỉ mới với các bên liên quan như ngân hàng, khách hàng, đối tác, phần mềm BHXH điện tử …

Những câu hỏi thường gặp khi chuyển địa chỉ công ty đi các huyện khác

Làm gì sau khi thay đổi địa chỉ công ty?

Sau khi hoàn thành thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty, bạn cần lưu ý những vấn đề sau:

 • Về việc xử lý hóa đơn, tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn với địa chỉ cũ hoặc ngừng sử dụng mà cách thức xử lý sẽ khác nhau;
 • Làm lại biển hiệu với địa chỉ mới vừa thay đổi và đặt tại trụ sở chính của công ty;
 • Thông báo cho ngân hàng, khách hàng, đối tác, cơ quan bảo hiểm xã hội … về việc thay đổi địa chỉ công ty …

Quy trình thay đổi địa chỉ công ty từ quận, huyện khác bao gồm mấy bước?

Thay đổi địa chỉ công ty, chuyển trụ sở công ty sang quận khác bao gồm 2 bước:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ chuyển quận, huyện đến chi cục thuế quận, huyện cũ;
 • Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty đến Sở kế hoạch và đầu tư.

Lưu ý trong quá trình chuyển trụ sở công ty sang quận khác bạn không được xuất hóa đơn.

Thủ tục nộp thuế chuyển huyện như thế nào?

Hồ sơ chuyển quận gồm:

 • Mẫu 08-MST thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi cơ quan thuế;
 • Giấy ủy quyền;
 • 2 bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bạn nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục thuế quận / huyện cũ và trong thời hạn 10-15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Chi cục thuế sẽ ra thông báo chuyển hồ sơ đến cơ quan quản lý thuế.

Khi chuyển quận, huyện có được xuất hóa đơn không?

Trong quá trình quyết toán thuế chuyển nhượng với cơ quan thuế, bạn không được xuất hóa đơn.

Thay đổi địa chỉ công ty dẫn đến chuyển quận thì quận, huyện có phải quyết toán thuế không?

Không phải quyết toán thuế nhưng khi làm thủ tục thay đổi địa chỉ công ty hoặc chuyển trụ sở công ty sang quận khác thì bạn phải làm thủ tục với cơ quan thuế. Theo đó, trong khi làm hồ sơ chuyển quận, nếu bạn chưa hoàn thành nghĩa vụ với cơ quan thuế như nộp thuế, nộp báo cáo thuế… thì cơ quan thuế sẽ yêu cầu bạn hoàn thiện.

Đồng thời, bạn phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý gần nhất dưới dạng điện tử có chữ ký số.

Lời kết

Quá trình thay đổi địa chỉ công ty khác quận khá phức tạp nên nếu bạn không có thời gian cũng như kinh nghiệm, đặc biệt là việc chuẩn bị hồ sơ hoặc các vấn đề liên quan đến xử lý hóa đơn tiền điện nếu bạn chuyển địa chỉ công ty từ quận khác. Mời bạn tham khảo dịch vụ chuyển địa chỉ công ty đầy đủ tại Luật Hùng Phát.

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay