02/01/2023 - 02:15

Điều kiện thành lập công ty đo đạc đầy đủ nhất hiện nay

Đo đạc là ngành kinh doanh có điều kiện; thương nhân phải có giấy phép kinh doanh khi chào bán loại hình này. Để giúp bạn đọc hiểu thêm về ngành này. Bài viết dưới đây, Luật Hùng Phát sẽ chia sẻ về điều kiện thành lập công ty đo đạc theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cơ sở pháp lý để thành lập công ty đo đạc

 • Luật Doanh nghiệp 2014
 • Luật Đo đạc và Bản đồ 2018
 • Nghị định 78/2015 NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2018 NĐ-CP
 • Nghị định 27/2019 / NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo đạc và Bản đồ

Đo đạc và phân tích các thông số đo đạc, phân tích bản đồ dường như là một nghề khá mới đối với các doanh nghiệp, nhưng ứng dụng của nó vào thực tế là rất lớn, không chỉ đối với nghiên cứu địa chất mà còn phục vụ cho mục đích nghiên cứu. là cơ sở để phân chia hạ tầng, hỗ trợ các lĩnh vực khác như xây dựng, giao thông, … Với tính ứng dụng cao, nhiều doanh nghiệp đo lường đã được thành lập trong thời gian gần đây.

Cơ sở pháp lý để thành lập công ty đo đạc

Nội dung hoạt động khảo sát khi thành lập công ty khảo sát

Điều tra là việc thu nhận và xử lý thông tin, dữ liệu để xác định vị trí, hình dạng, kích thước và các thông tin thuộc tính của đối tượng địa lý. Các hoạt động đo lường bao gồm:

 • Thiết lập hệ thống dữ liệu trắc địa quốc gia, hệ tọa độ quốc gia, hệ thống độ cao quốc gia và hệ thống trọng lực quốc gia.
 • Thiết lập hệ thống dữ liệu mạng lưới đo lường quốc gia.
 • Xây dựng hệ thống dữ liệu ảnh hàng không và hệ thống dữ liệu ảnh viễn thám.
 • Xây dựng, vận hành và cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia; thành lập và cập nhật hệ thống bản đồ địa hình quốc gia.
 • Đo đạc và bản đồ biên giới quốc gia.
 • Đo đạc và lập bản đồ địa giới hành chính.
 • Tiêu chuẩn hóa các địa chỉ.
 • Xây dựng và vận hành các công trình hạ tầng đo đạc cơ bản.

Điều kiện thành lập công ty đo đạc

Điều kiện thành lập công ty đo đạc 

Để có thể hoạt động kinh doanh dịch vụ trắc địa một cách hợp pháp, doanh nghiệp cần có hai điều kiện: phải được thành lập hợp pháp (có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) và được cấp giấy phép hoạt động trắc địa.

Thành lập công ty khảo sát

Quý khách hàng có nhu cầu thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đo lường, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả nhất. Luật Hùng Phát trực tiếp thực hiện toàn bộ quy trình thành lập doanh nghiệp cho khách hàng:

 • Soạn thảo hồ sơ thành lập: Trên cơ sở thông tin khách hàng cung cấp, chúng tôi sẽ soạn thảo đầy đủ hồ sơ, tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp khách hàng dự định thành lập, sau đó gửi cho khách hàng. kiểm tra hàng hóa và ký chứng từ.
 • Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước: Luật Hùng Phát đại diện khách hàng đến cơ quan nhà nước để nộp hồ sơ và nộp phí, lệ phí. Đồng thời, theo sát quá trình xử lý hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền, và nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Giao kết quả thành lập có con dấu pháp nhân: Chúng tôi sẽ tiến hành bàn giao kết quả thành lập cho khách hàng trong thời gian sớm nhất, đồng thời hỗ trợ đặt con dấu, công bố mẫu con dấu pháp nhân cho doanh nghiệp. doanh nghiệp có thể đi. vào kinh doanh sớm và hợp pháp.

Ghi chú: Để kinh doanh hoạt động trắc địa, doanh nghiệp cần đăng ký mã ngành:

7110 – Hoạt động kiến ​​trúc và tư vấn kỹ thuật liên quan Chi tiết: Hoạt động đo đạc và bản đồ

Trên đây là các điều kiện thành lập công ty đo lường, quý khách hàng tham khảo và cân nhắc.

Thủ tục xin giấy phép hoạt động khảo sát

Điều kiện cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Theo quy định tại Điều 52 Luật Đo đạc và Bản đồ 2018, để được cấp Giấy phép hoạt động đo đạc, doanh nghiệp cần có các điều kiện sau:

Với tổ chức:

 • Là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ;
 • Người phụ trách công tác đo đạc và bản đồ phải có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành đo đạc và bản đồ; có thời gian hoạt động thực tế tối thiểu 5 năm phù hợp với ít nhất một nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức đề nghị cấp giấy phép; không được đồng thời là người phụ trách kỹ thuật đo đạc và bản đồ của tổ chức khác;
 • Có một số nhân viên kỹ thuật được đào tạo về đo đạc và bản đồ đáp ứng yêu cầu thực hiện các nội dung đề nghị cấp giấy phép theo quy định của Chính phủ;
 • Có phương tiện, thiết bị, công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với quy định trong định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc và bản đồ để thực hiện một sản phẩm đo đạc và bản đồ trong nội dung đề nghị cấp. giấy phép.

Với nhà thầu nước ngoài:

 • Có quyết định trúng thầu hoặc được chủ đầu tư lựa chọn là nhà thầu trong đó có hoạt động đo đạc và bản đồ.
 • Có lực lượng kỹ thuật, phương tiện, thiết bị, công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với hồ sơ trúng thầu hoặc hồ sơ được chọn.

Thủ tục xin giấy phép hoạt động khảo sát

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Hồ sơ của tổ chức trong nước:

 • Đơn đề nghị hoặc hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 10 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 27/2019 / NĐ-CP;
 • Bản sao hoặc bản chụp bản chính quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Bản sao hoặc photo bản chính bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành đo đạc và bản đồ trở lên, bản khai hoặc hồ sơ quá trình công tác của người phụ trách kỹ thuật.
 • Bản sao hoặc photo bản chính văn bằng, chứng chỉ chuyên môn đo đạc và bản đồ, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng kỹ thuật viên đo đạc và bản đồ;
 • Bản sao hoặc tệp tin có ảnh chụp hóa đơn gốc hoặc giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng phương tiện đo, thiết bị, phần mềm, công nghệ đo đạc và bản đồ.

Hồ sơ của nhà thầu nước ngoài:

 • Đơn đề nghị hoặc hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 11 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 27/2019 / NĐ-CP;
 • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chính quyết định trúng thầu (hoặc quyết định lựa chọn nhà thầu) của chủ đầu tư, trong đó có nội dung về đo đạc và bản đồ thuộc danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ phải kèm theo một bản sao của tài liệu. sự cho phép
 • Bản chính hoặc bản sao chụp bản chính văn bằng, chứng chỉ chuyên môn đo đạc và bản đồ, giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. với đội ngũ kỹ thuật nước ngoài;
 • Bản sao hoặc tệp photo hóa đơn gốc hoặc giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng phương tiện đo, thiết bị, phần mềm, công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với hồ sơ trúng thầu hoặc hồ sơ dự thầu được lựa chọn.

Nộp đơn và nhận giấy phép khảo sát

Nơi nhận hồ sơ: Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được kết nối với Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường. gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Xử lý hồ sơ:

 • Trong thời hạn 11 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định có trách nhiệm xem xét hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép hoạt động khảo sát.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa phù hợp với quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản hoặc email cho người đề nghị cấp phép về việc hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Lời kết

Quý khách hàng có nhu cầu thành lập công ty hoặc tìm hiểu thêm về điều kiện thành lập công ty đo đạc hoặc muốn sử dụng dịch vụ, vui lòng liên hệ với công ty Luật Hùng Phát của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay