01/01/2023 - 22:09

Điều kiện thành lập công ty game online mới nhất

Hiện nay, việc kinh doanh trò chơi trực tuyến đã trở nên rất phổ biến, vậy thủ tục thành lập công ty game online như thế nào cho nhanh chóng và đúng quy định? Bài viết này sẽ cung cấp đầy đủ các điều kiện và thủ tục thành lập công ty game online.

Luật Hùng Phát là đơn vị chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ thành lập công ty trò chơi trực tuyến. Vui lòng tham khảo dịch vụ này để biết thêm chi tiết.

Trò chơi trực tuyến là gì?

Trò chơi trực tuyến hay còn gọi là dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến (gọi tắt là dịch vụ trò chơi điện tử) là điều kiện cung cấp cho người chơi khả năng truy cập mạng và chơi trò chơi điện tử trực tuyến.

Trò chơi trực tuyến là gì?

Kinh doanh trò chơi trực tuyến

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng (gọi tắt là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử) là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử thông qua việc thiết lập hệ thống thiết bị và sử dụng hợp pháp phần mềm trò chơi điện tử.

Kinh doanh trò chơi trực tuyến

Phân loại trò chơi điện tử theo phương thức cung cấp và sử dụng dịch vụ

Theo đó, chúng được phân thành các trò chơi G1, trò chơi G2, trò chơi G3 và trò chơi G4.

 • Game G1: có sự tương tác giữa nhiều người chơi cùng lúc thông qua hệ thống máy chủ game của doanh nghiệp.
 • Game G2: chỉ có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ game của doanh nghiệp.
 • Game G3: có sự tương tác giữa nhiều người chơi nhưng không có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ game của doanh nghiệp.
 • Game G4: tải qua mạng, không có sự tương tác giữa người chơi với nhau và giữa người chơi với hệ thống máy chủ game của doanh nghiệp.

Phân loại trò chơi điện tử theo phương thức cung cấp và sử dụng dịch vụ

Điều kiện cung cấp dịch vụ trò chơi G1

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đã được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp.
 • Tên miền đã đăng ký dùng để cung cấp dịch vụ.
 • Có đủ nguồn lực về tài chính, kỹ thuật, nhân lực phù hợp với quy mô hoạt động và phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

Thời hạn của G1 giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử

Thời hạn theo yêu cầu của doanh nghiệp, nhưng không quá 10 năm.

Hồ sơ đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

Mẫu đơn xin giấy phép.

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Văn bản xác nhận việc sử dụng tên miền hợp pháp đối với tên miền quốc tế.

Dự án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 bao gồm các nội dung chính sau đây:

 • Phương án cung cấp dịch vụ, năng lực tài chính, tổ chức, nhân sự và kỹ thuật cung cấp dịch vụ bảo đảm đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật;
 • Sơ đồ tổng thể của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ, vị trí đặt hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ;
 • Bản mô tả chi tiết hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ cho cả phần chính và phần dự phòng, bao gồm: Tên, chức năng, cấu hình dự kiến ​​của từng thiết bị;
 • Thông tin chi tiết về phương thức và phạm vi cung cấp dịch vụ; kế hoạch kết nối Internet và mạng viễn thông (tên doanh nghiệp, tên miền, địa chỉ IP, dung lượng kênh kết nối, kênh phân phối trò chơi);
 • Bản mô tả chi tiết hệ thống thanh toán trò chơi và phương án kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán tại Việt Nam (tên doanh nghiệp, hình thức kết nối, quyền và trách nhiệm của các bên);
 • Phương án sử dụng tài nguyên Internet;
 • Phương án đảm bảo chất lượng dịch vụ và bảo đảm quyền lợi của người chơi;
 • Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị (Phần cứng, Phần mềm) giám sát hoạt động của hệ thống cung cấp dịch vụ; kế hoạch sao lưu dữ liệu và kế hoạch sao lưu thiết bị, kết nối; quy trình vận hành, khai thác, cung cấp và sử dụng dịch vụ; phương án đảm bảo bí mật và an toàn thông tin cá nhân của người chơi;
 • Mô tả chi tiết hệ thống trang thiết bị (Phần cứng, Phần mềm) đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin, bảo mật thông tin cá nhân của người chơi; quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Hồ sơ đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

Quy trình, thủ tục cấp giấy phép cung cấp G1 dịch vụ trò chơi điện tử

Doanh nghiệp nộp 01 bản chính hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử) theo một trong các hình thức sau:

 • Thanh toán trực tiếp;
 • Nộp qua đường bưu điện;
 • Thông qua Internet.

Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 theo Mẫu số 16 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. theo Nghị định này. Trường hợp từ chối cấp phép, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi G2, G3, G4

Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đã được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tên miền đã đăng ký dùng để cung cấp dịch vụ trong trường hợp cung cấp dịch vụ trên Internet.

Điều kiện về nhân sự cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử bao gồm:

 • Có trụ sở chính, địa chỉ rõ ràng và số điện thoại liên hệ;
 •  Có đội ngũ nhân sự quản lý trò chơi điện tử phù hợp với quy mô hoạt động và loại hình cung cấp dịch vụ.

Có đủ năng lực tài chính để cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử phù hợp với quy mô hoạt động.

Điều kiện kỹ thuật cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 bao gồm:

 • Hệ thống quản lý thanh toán trò chơi điện tử (nếu có) của doanh nghiệp phải được đặt tại Việt Nam và được kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán của Việt Nam, đảm bảo chính xác. , hoàn chỉnh và cho phép người chơi tra cứu thông tin chi tiết về Tài khoản thanh toán của họ;
 • Có phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi của người chơi;
 • Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

Điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi G2, G3, G4

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký G2, G3, G4. cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 bao gồm các tài liệu sau:

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử theo Mẫu số 19.

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Văn bản xác nhận việc sử dụng tên miền hợp pháp đối với tên miền quốc tế.

Đề án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử, bao gồm các nội dung sau:

 • Phương án cung cấp dịch vụ, nhân sự và tài chính phù hợp với quy mô hoạt động;
 • Sơ đồ tổng thể hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ, vị trí đặt hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ và kết nối mạng;
 • Thông tin về thiết bị cung cấp cả dịch vụ chính và dịch vụ dự phòng, bao gồm: Tên, chức năng, cấu hình;
 • Thông tin chi tiết về phương thức và phạm vi cung cấp dịch vụ: Mạng Internet (địa chỉ EP, tên miền), mạng viễn thông di động (dự kiến ​​kênh phân phối trò chơi);
 • Hình thức thanh toán dịch vụ, loại thẻ thanh toán và doanh nghiệp hợp tác thanh toán dịch vụ (tên doanh nghiệp, loại hình thanh toán);
 • Các biện pháp bảo đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi của người chơi.

Quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp G2, G3, G4. dịch vụ trò chơi điện tử

Doanh nghiệp nộp 01 bản chính hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử) theo quy định. một trong các hình thức sau:

 • Thanh toán trực tiếp;
 • Nộp qua đường bưu điện;
 • Thông qua Internet.

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử) xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ. Trò chơi điện tử dành cho doanh nghiệp.

Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử) có văn bản trả lời và nêu rõ lý do từ chối.

Cơ quan cấp phép trò chơi trực tuyến G1, G2, G3, G4

Cơ quan cấp phép trò chơi trực tuyến là Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngoài ra, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử sẽ là cơ quan tiếp nhận hồ sơ trò chơi trực tuyến.

Lời kết

Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu hoặc cần tư vấn pháp luật liên quan đến thành lập công ty game online vui lòng liên hệ Công ty Luật Hùng Phát để được hướng dẫn thêm !.

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay