01/01/2023 - 17:35

Điều kiện thành lập công ty kiểm toán độc lập đầy đủ

Điều kiện thành lập công ty kiểm toán độc lập là gì? Thời gian thành lập công ty kiểm toán độc lập là bao lâu? Tham khảo bài viết sau của chúng tôi để có câu trả lời chi tiết và đầy đủ

Các loại hình kinh doanh kiểm toán

Điều 20 Luật Kiểm toán độc lập quy định về các loại hình doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể như sau:

Các loại hình doanh nghiệp sau đây được phép cung cấp dịch vụ kiểm toán:

 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Quan hệ đối tác
 • Doanh nghiệp tư nhân

Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam được cung cấp dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp không đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán không được sử dụng cụm từ “kiểm toán” trong tên doanh nghiệp.

Các loại hình kinh doanh kiểm toán

Doanh nghiệp kiểm toán không được góp vốn thành lập doanh nghiệp kiểm toán khác, trừ trường hợp góp vốn với doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài để thành lập doanh nghiệp kiểm toán tại Việt Nam.

* Số đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm toán:

692 – 6920 – 69200: Hoạt động kế toán, kiểm toán và tư vấn thuế

Trong nhóm mã ngành này, doanh nghiệp kiểm toán được phép cung cấp các dịch vụ kiểm toán sau:

 • Biên bản giao dịch thương mại của thương nhân
 • Lập hoặc kiểm toán các tài khoản tài chính
 • Kiểm tra tài khoản và chứng nhận tính chính xác của chúng
 • Khai thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp
 • Tư vấn và đại diện (trừ đại diện theo pháp luật) thay mặt khách hàng trước cơ quan thuế.

Các loại trừ (công ty kiểm toán không được phép kinh doanh):

 • Hoạt động lập bảng và xử lý dữ liệu được phân vào nhóm 63110 (Xử lý và cho thuê dữ liệu và các hoạt động liên quan)
 • Tư vấn quản lý như thiết kế hệ thống kiểm toán, chương trình chi phí kiểm toán, cơ chế kiểm soát quỹ được phân vào nhóm 70200 (Hoạt động tư vấn quản lý)
 • Thu hối phiếu được phân vào nhóm 82910 (Dịch vụ hỗ trợ thanh toán và tín dụng).

Điều kiện thành lập doanh nghiệp kiểm toán độc lập

Việc nắm rõ các điều kiện thành lập công ty kiểm toán độc lập sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc tiếp cận và xin giấy phép hoạt động.

Điều kiện thành lập công ty kiểm toán

Có ít nhất 5 kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trở lên, trong đó:

 • Đối với loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Pháp luật quy định người đại diện theo pháp luật của công ty phải có Giấy phép hành nghề kiểm toán và ít nhất 2 thành viên góp vốn có Giấy phép hành nghề kiểm toán. . .
 • Đối với loại hình công ty hợp danh: Pháp luật quy định người đại diện theo pháp luật của công ty phải có Giấy phép hành nghề kiểm toán và ít nhất 2 thành viên hợp danh có Giấy phép hành nghề kiểm toán.
 • Đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân: Quy định bắt buộc chủ doanh nghiệp tư nhân phải có Giấy phép hành nghề kiểm toán.

Chủ doanh nghiệp tư nhân và người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh, công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải là người có đủ quyền công dân và năng lực hành vi dân sự.

Riêng công ty TNHH bắt buộc phải đăng ký vốn điều lệ tối thiểu là 5 tỷ đồng và phải đảm bảo duy trì số vốn này trong suốt quá trình hoạt động. Tổng vốn góp của các thành viên là tổ chức tối đa là 35% vốn điều lệ của công ty.

Ngoài Giấy phép đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp kiểm toán còn phải xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán để được hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Điều kiện thành lập công ty kiểm toán

Điều kiện thành lập chi nhánh công ty kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam

Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải có đủ các điều kiện sau đây:

Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài được cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật nước nơi doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài đặt trụ sở chính.

Có ít nhất hai kiểm toán viên hành nghề, trong đó có Giám đốc chi nhánh hoặc Tổng giám đốc.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài không được giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài phải có văn bản gửi Bộ Tài chính để đảm bảo chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.

Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài phải đảm bảo mức vốn của mình không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp kiểm toán độc lập

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp kiểm toán bao gồm:

 • Văn bản đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp.
 • Danh sách thành viên góp vốn có đầy đủ chữ ký (đối với công ty TNHH) / thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh).
 • Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp / công ty
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định (đối với công ty TNHH)
 • Bản sao có công chứng của 5 chứng chỉ hành nghề kiểm toán
 • Bản sao có công chứng CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của cá nhân thành viên.
 • Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thành viên là tổ chức.

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp kiểm toán độc lập

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo mẫu quy định tại Thông tư 203/2012 / TT-BTC.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.
 • Hợp đồng lao động toàn thời gian của kiểm toán viên hành nghề theo mẫu quy định tại Thông tư 203/2012 / TT-BTC.
 • Giấy tờ chứng minh phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Bản sao quyết định của Hội đồng thành viên về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh.
 • Bản sao Điều lệ công ty.
 • Danh sách tổ chức, cá nhân góp vốn, danh sách thành viên hợp danh theo mẫu quy định tại Thông tư 203/2012 / TT-BTC.

* Nơi nộp hồ sơ: Bộ Tài chính

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Lời kết

Nếu bạn có đủ các điều kiện theo quy định trên, bạn có thể làm hồ sơ đăng ký trở thành doanh nghiệp kiểm toán và xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Nếu bạn cần tư vấn chuyên sâu về thành lập doanh nghiệp kiểm toán đọc lập, hãy liên hệ với Luật Hùng Phát để được đáp ứng và thực hiện nhanh chóng.

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay