01/01/2023 - 20:21

Điều kiện thành lập công ty phân bón tại Việt Nam

Muốn thành lập công ty phân bón cần phải có giấy phép sản xuất phân bón là một trong những giấy tờ bắt buộc phải có khi kinh doanh trong lĩnh vực phân bón. Do sản xuất phân bón là một trong những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nên trên thực tế, khi sản xuất phân bón, doanh nghiệp phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón của Sở Tài nguyên và Môi trường. Luật Hùng Phát mời bạn theo dõi bài viết dưới đây để biết cách thành lập công ty phân bón.

Đăng ký thành lập công ty phân bón

Trước hết, để được sản xuất kinh doanh phân bón, chủ thể cần phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký kinh doanh phân bón, cụ thể như sau:

 • Mã ngành 2012: Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ
 • Mã ngành 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất khác dùng trong nông nghiệp

 • Mã ngành 4773: Bán lẻ hàng hóa mới khác trong các cửa hàng chuyên doanh

Trường hợp doanh nghiệp chưa đăng ký các mã ngành trên thì thực hiện bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

Đăng ký thành lập công ty phân bón

Điều kiện thành lập công ty phân bón

Lĩnh vực sản xuất phân bón

Về cơ sở vật chất:

 • Có địa điểm sản xuất, khu nhà xưởng phù hợp với quy mô sản xuất: Khu vực sản xuất có hàng rào ngăn cách với bên ngoài; có nhà xưởng kết cấu vững chắc; Tường, trần, vách ngăn và cửa phải đạt yêu cầu kiểm tra chất lượng.
 • Dây chuyền, máy móc, thiết bị sản xuất phân bón phải phù hợp với quy trình sản xuất từng loại phân bón, loại phân bón.
 • Có phòng thử nghiệm được công nhận theo tiêu chuẩn ISO 17025 hoặc có hợp đồng với tổ chức thử nghiệm được chỉ định theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, trừ cơ sở chỉ hoạt động bao bì. phân bón.
 • Có hệ thống quản lý chất lượng được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tiêu chuẩn tương đương đối với cơ sở mới thành lập trong thời hạn 01 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón.
 • Có khu bảo quản nguyên liệu, thành phẩm riêng biệt;

Về nhân sự:

 • Người trực tiếp điều hành sản xuất phải có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa đất, khoa học đất, nông học, hóa học, sinh học.
 • Kinh doanh phân bón

Điều kiện thành lập công ty phân bón

Về cơ sở sản xuất:

 • Có địa điểm giao dịch hợp pháp, rõ ràng;
 • Có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ về truy xuất nguồn gốc phân bón theo quy định;

Về nhân sự:

 • Người trực tiếp kinh doanh phân bón phải được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phân bón theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trừ trường hợp có trình độ từ trung cấp trở lên thuộc một trong các lĩnh vực sau đây. về trồng trọt, bảo vệ thực vật, hóa chất nông nghiệp, khoa học đất, khoa học đất, nông học, hóa học, sinh học.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thành lập công ty phân bón

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón như sau:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 07 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 84/2019 / NĐ-CP.
 • Bản thuyết minh điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 09 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 84/2019 / NĐ-CP.
 • Bản chụp bằng đại học trở lên của người trực tiếp quản lý sản xuất quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 41 Luật Trồng trọt.
 • Bản sao có chứng thực Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường. ngôi trường. ngôi trường. trường được chỉ định. quy định của pháp luật về môi trường.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thành lập công ty phân bón

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phân bón
 • Bản chụp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ phân bón hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên của người trực tiếp kinh doanh phân bón quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 42 Luật Trồng trọt.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thành lập công ty phân bón

Trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón

Bước 1: Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đạt yêu cầu.

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón có thời hạn 05 năm và cấp lại khi hết hạn.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phân bón

Bước 1: Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đạt yêu cầu.

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phân bón.

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phân bón

Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phân bón

Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón hết hiệu lực.

03 tháng trước khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón hết hiệu lực, tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón có nhu cầu tiếp tục sản xuất phân bón phải có đơn đề nghị cấp lại theo quy định. tại Điều 14 Nghị định này. Trường hợp hồ sơ không thay đổi thì tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 07 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 84/2019 / NĐ-CP.

Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hư hỏng.

 • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 07 hoặc Mẫu số 08 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 84/2019 / NĐ-CP;
 • Bản chính của Giấy chứng nhận đã cấp (trường hợp Giấy chứng nhận bị hư hỏng).

Trường hợp thay đổi thông tin về tổ chức, cá nhân ghi trên Giấy chứng nhận.

 • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 07 hoặc Mẫu số 08 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 84/2019 / NĐ-CP;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đã được điều chỉnh;
 • Bản chính của Giấy chứng nhận đã cấp.

Trường hợp thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh phân bón.

 • Hồ sơ đề nghị cấp lại theo quy định tại Điều 14 hoặc Điều 15 Nghị định 84/2019 / NĐ-CP;
 • Bản chính của Giấy chứng nhận đã cấp.

Trường hợp thay đổi loại phân bón, dạng phân bón, công suất sản xuất trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón.

 • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 07 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 84/2019 / NĐ-CP;
 • Bản thuyết minh điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 09 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 84/2019 / NĐ-CP;
 • Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đã được cấp.

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phân bón

Trình tự cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phân bón

Thủ tục cấp giấy chứng nhận.

Trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón như sau:

 • Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 84/2019 / NĐ-CP.
 • Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì tiến hành kiểm tra thực tế điều kiện sản xuất phân bón. nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón theo quy định tại Điểm i Khoản 2 Điều 50 Luật Trồng trọt và lập Biên bản kiểm tra theo Mẫu số 12 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 84/2019 / NĐ-CP.
 • Nếu tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón không đáp ứng các điều kiện thì phải khắc phục tình trạng. Sau khi sửa xong phải có văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra nội dung đã chỉnh sửa. Nếu kết quả khảo nghiệm đạt yêu cầu, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc khảo nghiệm, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số ban hành kèm theo Nghị định số 84/2019 / NĐ-CP. . Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phân bón như sau:

 • Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định này.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, tổ chức, cá nhân kiểm tra điều kiện kinh doanh phân bón. và lập Biên bản kiểm tra theo Mẫu số 12 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 84/2019 / NĐ-CP.
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh phân bón không đủ điều kiện thì phải có biện pháp khắc phục. Sau khi chỉnh sửa xong, có văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra nội dung đã đính chính. Nếu kết quả sát hạch đạt yêu cầu, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận.

Lời kết

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề điều kiện thành lập công ty phân bón mới nhất hiện nay. Nội dung tư vấn dựa trên những quy định pháp luật hiện hành, mục đích nhằm cung cấp cho các cá nhân và tổ chức tham khảo.

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay