02/01/2023 - 04:22

Điều kiện thành lập công ty vận chuyển hàng hoá mới nhất

Ai có thể mở công ty vận chuyển hàng hoá? Thủ tục thành lập công ty vận chuyển hàng hoá như thế nào? Trong bài viết dưới đây, Luật Hùng Phát sẽ hướng dẫn bạn điều kiện thành lập công ty vận chuyển hàng hoá.

Công ty vận chuyển hàng hoá là gì?

Công ty vận chuyển hàng hóa là một loại hình doanh nghiệp phổ biến ở Việt Nam, mà trong đó ngành nghề kinh doanh Vận chuyển hàng hóa là ngành nghề chính của công ty này.

Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Có 2 loại hình vận chuyển hàng hoá đó là: vận chuyển hàng hóa nội địa (trong nước) và vận chuyển hàng hóa quốc tế. Hiện nay nhiều công ty cũng kết hợp 2 loại hình này với nhau.

Công ty vận chuyển hàng hoá là gì?

Điều kiện thành lập công ty vận chuyển hàng hoá

Điều kiện về chủ sở hữu

Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tổ chức cá nhân mở công ty xây dựng phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị nhà nước cấm thành lập hoặc tham gia công ty. Cụ thể:

Nếu là cá nhân: là công dân đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (không thuộc các trường hợp mất năng lực hành vi; có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; hạn chế năng lực hành vi dân sự); nếu là tổ chức thì phải có tư cách pháp nhân.

Theo quy định tại Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020, tổ chức và cá nhân được thành lập và quản lý doanh nghiệp, trừ một số trường hợp sau:

 • Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 • Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

 • Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Như vậy, nếu tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp trên thì đã đủ điều kiện thành lập công ty.

Điều kiện về ngành nghề đăng ký

Cá nhân tổ chức được quyền kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm.

Tuy nhiên, việc lựa chọn ngành nghề kinh doanh mà công ty dự kiến đăng ký kinh doanh phải khớp theo mã ngành trong Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam được ghi nhận tại Phụ lục I Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.

Cụ thể, đối với ngành nghề vận chuyển hàng hoá cũng có mã ngành riêng tương ứng với lựa chọn ban đầu của công ty vận chuyển hàng hoá.

Ví dụ: đối với vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ – Mã ngành: 4933; vận chuyển hàng hóa bằng đường thuỷ nội địa – 5022 (Cấp 4);…

Điều kiện về tên công ty

Để tên công ty được hợp lệ, đúng quy định pháp luật thì tên công ty phải không thuộc vào các trường hợp vi phạm quy định đặt tên được quy định tại Điều 38 của Luật doanh nghiệp 2020: tên công ty không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên các doanh nghiệp khác đã đăng ký; sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc,…

Căn cứ vào khả năng, điều kiện, tính chất của doanh nghiệp để chọn loại hình phù hợp nhất. Một số loại hình công ty phổ biến có thể chọn gồm: công ty tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hay công ty cổ phần. Cụ thể đối với công ty vận chuyển hàng hoá, tên thường gắn với loại hình công ty và cụm từ “dịch vụ vận tải” hay “vận tải thương mại”, “vận tải quốc tế”. Ví dụ: Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Thống Nhất, hay đơn giản là Công ty vận tải Thành Công,…

Trước khi đăng ký tên công ty, bạn nên tham khảo tên các công ty trước đó đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để tránh trường hợp tên công ty của mình không hợp lệ vì vi phạm quy tắc đặt tên.

Điều kiện về trụ sở chính

Theo quy định tại Điều 42 Luật Doanh nghiệp năm 2020:

Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Địa chỉ trụ sở chính phải được đăng ký trong giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Địa chỉ trụ sở chính công ty phải chính xác, rõ ràng và thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp.

Trụ sở chính được coi là tài sản hợp pháp của doanh nghiệp.

Khi thay đổi trụ sở, sẽ không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với quan hệ hợp đồng, dân sự và pháp luật doanh nghiệp.

Lưu ý: Không đặt trụ sở công ty tại địa chỉ là căn hộ chung cư hoặc nhà tập thể vì vừa trái với quy định của pháp luật lại vừa tạo ra sự khó khăn cho doanh nghiệp khi kinh doanh theo loại hình này.

Nên chọn địa chỉ đặt trụ sở ổn định, lâu dài tránh trường hợp phải thay đổi địa chỉ trụ sở nhiều lần gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều kiện về vốn

Thông thường để thành lập một công ty thì sẽ có điều kiện về vốn bao gồm là: vốn điều lệ và vốn pháp định.

Hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng hóa không có yêu cầu về vốn pháp định.

Tuy nhiên khi thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm, công ty vận chuyển hàng hóa phải lý quỹ 300 triệu đồng.

Do đó, vốn điều lệ công ty nên để từ 300 triệu đồng trở lên.

Điều kiện về con dấu

Con dấu là phương tiện đặc biệt do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký, quản lý, được sử dụng để đóng trên văn bản, giấy tờ của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước.

Điều này được thể hiện tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu.

Con dấu rất quan trọng với mọi công ty.

Nó thể hiện ý chí của công ty đó trong mọi giao dịch.

Do vậy, khi thành lập công ty vận chuyển hàng hoá cũng phải tuân thủ các quy định về kích thước, kiểu dáng của con dấu sao cho phù hợp với quy định của pháp luật cũng như tạo ra sự đồng nhất và thuận tiện.

Điều kiện thành lập công ty vận chuyển hàng hoá

Hồ sơ thành lập công ty vận chuyển hàng hoá

Giấy tờ hồ sơ thành lập công ty vận chuyển hàng hóa bạn phải chuẩn bị bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty vận chuyển hàng hóa.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên/cổ đông của công ty vận chuyển hàng hóa (khi thành lập công ty vận chuyển hàng hóa là công ty tnhh 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh hoặc công ty cổ phần).
 • Bản sao chứng minh thư/căn cước công dân/hộ chiếu đối với thành viên, cổ đông công ty vận chuyển hàng hóa là cá nhân, bản sao giấy đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập đối với thành viên công ty vận chuyển hàng hóa là tổ chức.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (khi thành lập công ty vận chuyển hàng hóa 100 vốn nước ngoài hoặc công ty có vốn nước ngoài).
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty vận chuyển hàng hóa (nếu có).

Hồ sơ thành lập công ty vận chuyển hàng hoá

Thủ tục mở công ty vận chuyển hàng hoá

Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Cá nhân, tổ chức muốn thành lập công ty vận chuyển hàng hóa chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm các văn bản giấy tờ như trên đã được các thành viên/cổ đông công ty ký, đóng dấu hợp lệ vào hồ sơ.

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết yêu cầu

Người đại diện theo pháp luật của công ty thiết bị hoặc người được ủy quyền nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký thành lập công ty vận chuyển hàng hóa đến phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty vận chuyển hàng hóa có địa chỉ trụ sở hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 • Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký thành lập công  ty vận chuyển hàng hóa. Trường hợp hồ sơ đăng ký thành lập công ty vận chuyển hàng hóa chưa hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Công ty vận chuyển hàng hóa sửa đổi, bổ sung  hồ sơ theo yêu cầu của phòng đăng ký kinh doanh và nộp lại hồ sơ đã sửa đổi, bổ sung đến phòng đăng ký kinh doanh.
 • Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký thành lập công  ty vận chuyển hàng hóa. Trường hợp hồ sơ đăng ký thành lập công ty vận chuyển hàng hóa đã hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty vận chuyển hàng hóa.

Thủ tục mở công ty vận chuyển hàng hoá

Các công việc phải thực hiện sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty vận chuyển hàng hóa mới thành lập cần thực hiện những công việc sau:

 • Treo bảng hiệu công ty;
 • Khắc con dấu công ty;
 • Góp vốn vào công ty;
 • Đăng ký tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp;
 • Đăng ký sử dụng chữ ký số online (Token) để phục vụ mục đích đóng thuế cũng như nộp tờ khai thuế trực tuyến;
 • Thông báo phát hành hóa đơn GTGT;
 • Tiến hành kê khai và đóng thuế sau khi mở doanh nghiệp;
 • Thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải.

Lệ phí thành lập công ty vận chuyển hàng hoá

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp là mức chi phí thành lập công ty mà người chủ doanh nghiệp cần phải nộp ban đầu.

Mức chi phí này được quy định tại Điều 32 Nghị định 78/2015/NĐ-CP và yêu cầu phải nộp vào thời điểm nộp hồ sơ thành lập công ty, chủ doanh nghiệp nộp mức lệ phí này trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh.

Trường hợp người đăng ký thực hiện việc đăng ký qua mạng điện tử sẽ không cần phải nộp mức phí này.

Mức lệ phí đăng ký kinh doanh mới nhất đã được cập nhật tại Thông tư 47/2019/TT-BTC là 50.000 đồng.

Số tiền này sẽ không được hoàn trả lại cho người đăng ký thành lập công ty trong trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Phí công bố nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp, mức lệ phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Thông tư 47/2019/TT-BTC là 100.000 đồng.

Chi phí khắc con dấu doanh nghiệp, mức chi phí khắc dấu doanh nghiệp trên thị trường hiện nay đang giao động trong khoảng 450.000 – 500.000 đồng tùy thuộc vào loại dấu và đơn vị cung cấp.

Phí mua chữ ký số (Token), Token có thể được mua tại các đơn vị cung cấp uy tín như Viettel, FPT-CA, NC-CA,… Mức chi phí mua Token hiện tại đang giao động trong khoảng từ 1.500.000 đồng – 2.500.000 đồng tùy thuộc vào thời hạn của Token.

Mở tài khoản ngân hàng và nộp thông báo tài khoản ngân hàng, Việc mở tài khoản là hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, để duy trì tài khoản, chủ doanh nghiệp phải trả thêm một mức phí duy trì tài khoản, khoảng 1.000.000 đồng.

Lệ phí môn bài, căn cứ các văn bản quy định về lệ phí môn bài còn hiệu lực gồm: Thông tư 302/2016/TT-BTC, Nghị định 139/2016/NĐ-CP, Nghị định 22/2020/NĐ-CP và mới nhất là Thông tư 65/2020/TT-BTC ngày 09/07/2020. Mức lệ phí môn bài được niêm yết cụ thể tương ứng theo năm:

 • Trên 10 tỷ đồng ~ 3.000.000 đồng/năm
 • Từ 10 tỷ đồng trở xuống ~ 2.000.000 đồng/năm

Phát hành hóa đơn điện tử – Hóa đơn Giá trị gia tăng, hiện nay có rất nhiều đơn vị cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử như MISA, Easy Invoice,…

Chi phí hóa đơn điện tử dao động từ 860.000 – 3.000.000 đồng tùy thuộc vào số lượng hóa đơn đăng ký và không giới hạn thời gian sử dụng.

Bên cạnh các mức chi phí thành lập công ty nêu trên, chủ doanh nghiệp còn phải chi trả thêm một số khoản chi phí khác bao gồm:

 • Chi phí thiết kế, in ấn bộ nhận diện thương hiệu công ty.
 • Chi phí dịch vụ kê khai và đăng ký thuế lần đầu.
 • Chi phí cơ sở vật chất.

Nhìn chung, toàn bộ phần chi phí thành lập công ty vận chuyển hàng hoá sẽ nằm trong khoảng trên dưới 10 triệu, chưa tính chi phí cơ sở vật chất.

Lệ phí thành lập công ty vận chuyển hàng hoá

Thời gian thành lập công ty vận chuyển hàng hoá là bao lâu?

Như đã phân tích ở trên, thời gian được tính từ khi nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cho cơ quan có thẩm quyền xem xét và ra quyết định.

Nếu công ty vận chuyển hàng hóa được thành lập mà có vốn đầu tư của nước ngoài thì doanh nghiệp sẽ cần thời gian cụ thể như sau: thời gian xin cấp giấy chứng nhận đầu tư là khoảng 15 – 30 ngày và thời gian xin cấp giấy phép thành lập công ty từ 03 – 07 ngày.

Nếu công ty vận chuyển hàng hóa được thành lập từ hoàn toàn vốn của Việt Nam thì thời gian cần để mở công ty là: khoảng 03 – 07 ngày bao gồm thời gian làm hồ sơ và xin giấy phép đăng ký thành lập công ty.

Dịch vụ thành lập công ty vận chuyển hàng hóa – Luật Hùng Phát

Về lý thuyết, việc thành lập công ty vận chuyển hàng hoá là không quá khó.

Tuy nhiên nếu bạn không nắm được các quy định của pháp luật, không nắm được trình tự thủ tục thành lập công ty vận chuyển hàng hoá và cũng không rõ những công việc bắt buộc phải thực hiện sau khi thành lập công ty vận chuyển hàng hoá thì sẽ rất dễ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Để tránh được những điều này thì Luật Hùng Phát chính là đơn vị có thể giúp bạn thực hiện việc thành lập công ty vận chuyển hàng hoá một cách dễ dàng.

Ngoài ra, với Luật Hùng Phát hỗ trợ khách hàng không chỉ dừng lại ở việc khách hàng cầm trên tay Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà còn tư vấn, hỗ trợ cho các công ty vận chuyển hàng hóa mới thành lập thực hiện những công việc mang tính bắt buộc của pháp luật sau khi thành lập như kê khai thuế, hóa đơn, token (chữ ký số) và các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội, người lao động….

Có thể nói, Luật Hùng Phát là đơn vị uy tín, hỗ trợ cho các công ty vận chuyển hàng hóa vượt qua những khó khăn ban đầu để có thời gian tập trung chuyên môn cho hoạt động kinh doanh sản xuất để tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Và đây cũng chính là lý do rất nhiều đơn vị doanh nghiệp luôn muốn Luật Hùng Phát là nơi hậu thuẫn phía sau về các vấn đề pháp lý để họ có thể yên tâm kinh doanh sản xuất mà không gặp phải bất kỳ rủi ro gì về pháp lý.

Khi bạn sử dụng dịch vụ, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các thủ tục theo yêu cầu, theo ủy quyền của các bạn.Chúng tôi sẽ:

 • Tư vấn sơ bộ về tên Doanh nghiệp; vốn điều lệ; ngành nghề kinh doanh; địa chỉ trụ sở chính;
 • Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp;
 • Thực hiện thủ tục tại Phòng Đăng ký kinh doanh;
 • Khắc dấu, in biển tên công ty;
 • Mua hóa đơn, chữ ký số;

Bạn sẽ không mất công đi lại nhiều lần. Thời gian thực hiện chỉ từ 03 – 05 ngày làm việc.

Lời kết

Trên đây là toàn bộ thông tin về việc thành lập công ty vận chuyển hàng hoá mà chúng tôi cung cấp đến bạn.

Nếu còn thắc mắc về các vấn đề liên quan đến việc mở công ty vận chuyển hàng hoá hoặc mong muốn sử dụng dịch vụ tư vấn thành lập công ty vận chuyển hàng hoá trọn gói của Luật Hùng Phát, vui lòng liên hệ Hotline của chúng tôi để được hỗ trợ.

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay