02/01/2023 - 04:21

Điều kiện thành lập công ty xuất nhập khẩu nông sản

Hiệp định EVFTA có hiệu lực đã tạo cú hích mạnh mẽ trong xuất khẩu nông sản với những nội dung chung và cam kết mở cửa thị trường: xóa bỏ hàng rào thuế xuất nhập khẩu, hàng rào kỹ thuật trong thương mại. ; các biện pháp về vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS);… Trước những cơ hội trên, việc thành lập các công ty sản xuất nông nghiệp ngày càng nhiều; Số lượng các công ty sản xuất nông sản tham gia thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu nông sản cũng như sử dụng dịch vụ của bên thứ ba chuyên hỗ trợ xuất nhập khẩu hàng hóa ngày càng tăng. Nắm bắt được xu hướng này, Luật Hùng Phát kính mời quý độc giả tham khảo bài viết điều kiện thành lập công ty xuất nhập khẩu nông sản như sau:

Cơ sở pháp lý thành lập công ty xuất nhập khẩu nông sản

 • Luật thương mại 2005
 • Luật Quản lý ngoại thương 2017
 • Luật hải quan 2018
 • Luật doanh nghiệp 2020
 • Nghị định 69/2018 / NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương
 • Nghị định 01/2021 / NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
 • Thông tư 12/2015 / TT-BTC quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề khai hải quan; cấp, thu hồi mã số đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
 • Thông tư 22/2019 / TT-BTC sửa đổi Thông tư 12/2015 / TT-BTC hướng dẫn về chứng chỉ hành nghề khai hải quan; cấp, thu hồi mã số đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
 • Quyết định 27/2018 / QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
 • Quyết định 1325 / QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Cơ sở pháp lý thành lập công ty xuất nhập khẩu nông sản

Điều kiện xuất nhập khẩu nông sản

Đối với xuất nhập khẩu, phải có Giấy chứng nhận bán tự do (CFS)

Đối với nông sản xuất khẩu theo giấy phép hoặc có điều kiện phải cấp giấy phép hoặc có đủ điều kiện, xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định riêng.

Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa, đại lý làm thủ tục hải quan;

Có nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan;

Có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện khai hải quan điện tử và các điều kiện khác theo quy định.

Điều kiện xuất nhập khẩu nông sản

Nội dung cần chuẩn bị trước khi mở công ty xuất nhập khẩu nông sản

Chọn loại công ty: Tùy theo mục đích của chủ thể thành lập công ty mà công ty có thể lựa chọn các loại hình công ty sau: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, công ty cổ phần.

Tên công ty: Tên công ty bao gồm hai yếu tố: loại hình công ty (trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, cổ phần) và tên riêng (tên riêng này sau này có thể trở thành thương mại của công ty). Các cá nhân, tổ chức thành lập công ty có thể tra cứu tại – https://dangkytinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx tên công ty để tránh sử dụng tên công ty đã đăng ký trước đó. .

Trụ sở công ty: Trừ các khu chung cư, doanh nghiệp có thể đặt trụ sở chính tại bất kỳ địa chỉ nào đã được xác định địa giới hành chính (bao gồm số nhà, ngách, ngõ, ngách, đường, phố, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) có số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Việc kinh doanh: Trừ trường hợp thương nhân là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Thương nhân Việt Nam có quyền kinh doanh xuất nhập khẩu và thực hiện các hoạt động khác có liên quan không phân biệt ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Bên cạnh đó, theo quy định của pháp luật hải quan, công ty kinh doanh dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan cần có mã ngành nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hoặc đại lý làm thủ tục hải quan. Do đó, tùy theo hướng hoạt động trong việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các khâu trong quy trình cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu, công ty sẽ đăng ký một số mã ngành khác. liên quan đến nông sản hoặc liên quan đến các hoạt động hỗ trợ xuất nhập khẩu sau:

 • 5210 Lưu kho và bảo quản hàng hóa
 • 5224 Bốc xếp hàng hóa
 • 5229 Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • 8292 Dịch vụ đóng gói
 • 8299 Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (uỷ thác và uỷ thác xuất nhập khẩu hàng hoá)

Chuẩn bị vốn điều lệ: Theo quy định của pháp luật hiện hành, công ty xuất nhập khẩu nông sản cũng như công ty sản xuất nông sản không bắt buộc phải có vốn pháp định. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động của công ty và làm căn cứ tính lệ phí môn bài, cá nhân, tổ chức thành lập công ty cần lựa chọn mức vốn điều lệ phù hợp với khả năng tài chính cũng như quy định của pháp luật. hướng phát triển trong tương lai.

Nội dung cần chuẩn bị trước khi mở công ty xuất nhập khẩu nông sản

Hồ sơ thành lập công ty xuất khẩu nông sản

Số lượng: (01 bộ)

Tùy thuộc vào loại hình kinh doanh đã chọn, hồ sơ công ty sản xuất nhập khẩu tương ứng:

 1. Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu;
 2. Quy định công ty;
 3. Danh sách thành viên / cổ đông (cổ đông sáng lập; cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài);
 4. Bản sao giấy tờ hợp pháp của cá nhân đối với / thành viên / cổ đông (cổ đông sáng lập; cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài) là cá nhân hoặc người đại diện;
 5. Bản sao giấy tờ hợp pháp của thành viên / cổ đông là tổ chức (nếu thành viên / cổ đông là tổ chức nước ngoài thì giấy tờ hợp pháp phải được hợp pháp hóa lãnh sự);
 6. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư;
 7. Bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền (nếu có).
 8. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Quy trình thành lập công ty xuất khẩu nông sản

Quy trình thành lập công ty xuất khẩu nông sản

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, cá nhân, tổ chức đăng ký thành lập công ty tiến hành nộp một bộ hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính của công ty theo phương thức trực tuyến (https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/) hoặc trực tiếp.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo toàn bộ nội dung cần sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa hợp lệ. Không hợp lệ.

Các trường hợp đặc biệt:

Riêng trường hợp doanh nghiệp xuất nhập khẩu kinh doanh dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan phải làm thủ tục công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Hồ sơ: 01 bộ

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư
 • Văn bản đề nghị công nhận đủ điều kiện làm đại lý làm thủ tục hải quan
 • Hồ sơ đề nghị cấp mã số đại lý làm thủ tục hải quan

Trình tự thực hiện

 • Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, công ty nộp một bộ hồ sơ đến Tổng cục Hải quan qua hình thức trực tuyến hoặc nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định công nhận đại lý làm thủ tục hải quan và cấp mã số đại lý làm thủ tục hải quan và cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Phong tục. Hoặc văn bản trả lời công ty nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

Lời kết

Trên đây là tư vấn của chúng tôi giải đáp thắc mắc về thủ tục thành lập công ty xuất khẩu nông sản. Luật Hùng Phát đơn vị chuyên thực hiện và hỗ trợ khách hàng mở công ty thành lập công ty xuất khẩu nông sản với chi phí hợp lý trong thời gian nhanh nhất. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hotline để được tư vấn và giải đáp.

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay