01/01/2023 - 09:30

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam mới nhất

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam dưới các hình thức: Công ty cổ phần và công ty TNHH một thành viên 100% vốn nước ngoài. Để thành lập doanh nghiệp và cấp phép đầu tư thuận lợi, hợp pháp, nhà đầu tư nước ngoài cần nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật, môi trường đầu tư cũng như các thủ tục liên quan. Về vấn đề này, Công ty Luật Hùng Phát tư vấn cụ thể như sau:

Điều kiện thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài

Để thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài phải làm đơn xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư và gửi đến Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Đối với dự án đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký tại cơ quan quản lý Nhà nước. Quốc gia. Dân tộc. đầu tư cấp tỉnh để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Trong trường hợp này, hồ sơ bao gồm:

 • Tư cách pháp lý của chủ đầu tư;
 • Mục tiêu, quy mô và địa điểm của dự án đầu tư;
 • Vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án;
 • Nhu cầu sử dụng đất và cam kết bảo vệ môi trường;
 • Đề xuất các ưu đãi đầu tư nếu có;
 • Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Hợp đồng liên doanh, điều lệ doanh nghiệp hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Đối với dự án có quy mô từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, ngoài các thủ tục trên, nhà đầu tư nước ngoài còn phải thực hiện thủ tục thẩm tra để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Vốn của doanh nghiệp là 100% vốn đầu tư nước ngoài

Vốn của doanh nghiệp là 100% vốn đầu tư nước ngoài

Vốn pháp định cũng như vốn đầu tư hoàn toàn do nhà đầu tư nước ngoài góp và xử lý.

Vốn pháp định của doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tối thiểu phải bằng 30% vốn đầu tư. Đối với các dự án đầu tư vào miền núi, vùng sâu, vùng xa, trồng rừng, xây dựng kết cấu hạ tầng ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, tỷ lệ vốn pháp định có thể thấp đến 20%. . . vốn đầu tư nhưng phải được cơ quan chủ quản chấp thuận. Giấy chứng nhận đầu tư.

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài không được giảm vốn pháp định, nhưng có quyền tăng vốn pháp định và vốn đầu tư. Việc tăng vốn pháp định hoặc vốn đầu tư do doanh nghiệp quyết định và phải được cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư chấp thuận.

Đối với các dự án quan trọng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư nước ngoài thỏa thuận chuyển nhượng vốn cho doanh nghiệp Việt Nam để sau này chuyển đổi thành hình thức liên doanh. Điều kiện, tỷ lệ và thời điểm chuyển nhượng cổ phần được nêu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Quản lý và hoạt động của doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài

Việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền của nhà đầu tư nước ngoài. Người đại diện của doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài là Tổng giám đốc doanh nghiệp. Trường hợp Tổng giám đốc không cư trú tại Việt Nam thì phải ủy quyền cho người đại diện của mình và người đại diện này phải là người thường trú tại Việt Nam.

Hình thức tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Luật Hùng Phát

Hình thức tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp cho các cá nhân và doanh nghiệp nước ngoài, nếu quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ có thể lựa chọn một trong các hình thức sau:

 • Tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài trực tiếp và cung cấp dịch vụ pháp lý tại văn phòng;
 • Tư vấn qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến;
 • Tư vấn qua Email bằng cách liên hệ hộp thư Luật Hùng Phát

Một số loại hình doanh nghiệp cần lựa chọn khi thành lập công ty 100% vốn nước ngoài:

 • Công ty Cổ phần
 • Công ty TNHH một thành viên
 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Tư vấn trước khi thành lập doanh nghiệp

 • Tư vấn mô hình và cơ cấu tổ chức cho các loại hình doanh nghiệp (công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên);
 • Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của nhà đầu tư;
 • Tư vấn pháp lý về vốn đầu tư và địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty và địa điểm thực hiện dự án;
 • Tư vấn pháp luật các quy định về thuế;
 • Tư vấn pháp luật về ưu đãi đầu tư;
 • Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh của nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài;
 • Tư vấn các quy định pháp luật khác có liên quan;
 • Vốn điều lệ / vốn pháp định (phù hợp với từng ngành nghề và loại hình doanh nghiệp);
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp đối với từng loại hình, mô hình công ty khác nhau (Mô hình và cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động và điều hành, mối quan hệ giữa các chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của thành viên / cổ đông, tỷ lệ và phương thức vốn đóng góp, các nội dung khác có liên quan).

Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

 • Hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, dự án đầu tư bao gồm: Tư vấn và hoàn thiện biên bản họp sáng lập viên trước khi thành lập doanh nghiệp, đơn xin phép đầu tư, soạn thảo danh sách thành viên / cổ đông, các tài liệu khác có liên quan.
 • Luật sư tại Luật Hùng Phát soạn thảo, giải thích và hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty cổ phần có vốn nước ngoài bao gồm những giấy tờ sau:
 • Luật sư tư vấn, soạn thảo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài theo từng loại hình doanh nghiệp đăng ký (Công ty cổ phần, công ty TNHH …)
 • Tư vấn soạn thảo Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư; Soạn thảo hồ sơ pháp lý của nhà đầu tư chủ đầu tư:
 • Tư vấn, chuẩn bị các bản dịch thuật công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự số dư tài khoản của nhà đầu tư góp vào dự án;
 • Tư vấn và hướng dẫn chủ đầu tư cung cấp báo cáo tài chính của chủ đầu tư; Bản sao có công chứng chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của công ty dự kiến ​​thành lập;
 • Luật sư tư vấn soạn thảo dự thảo điều lệ công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Tư vấn, soạn thảo danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, thành viên sáng lập đối với công ty TNHH 100% vốn nước ngoài;
 • Tư vấn, hướng dẫn soạn thảo văn bản thỏa thuận về nguyên tắc thuê nhà, đất làm địa điểm thực hiện dự án và lập bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nơi thực hiện dự án;
 • Xây dựng thuyết minh Kinh tế – Kỹ thuật (Áp dụng trong trường hợp dự án thành lập liên quan đến sản xuất, có quy mô lớn theo quy định hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện);
 • Tư vấn chủ đầu tư cung cấp xác nhận đặt cọc của ngân hàng (Áp dụng trong trường hợp kinh doanh dự án, ngành, nghề mà pháp luật quy định phải có vốn pháp định).
 • Tư vấn và soạn thảo các tài liệu liên quan khác.

Thực hiện theo ủy quyền thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Công ty Luật Hùng Phát thực hiện công việc do khách hàng ủy quyền tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đăng ký thành lập công ty 100% vốn nước ngoài theo yêu cầu, cụ thể như sau:

 • Đại diện cho khách hàng nộp, rút ​​và nhận hồ sơ đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan;
 • Nhận Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Thực hiện thủ tục nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Nhận Giấy chứng nhận mẫu dấu và dấu công ty;
 • Thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế, chức năng xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp và các thủ tục hành chính cần thiết khác (tùy theo ngành nghề kinh doanh, loại hình doanh nghiệp là công ty TNHH, hay công ty cổ phần). thủ tục đăng ký không giống nhau).

Tư vấn sau thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Sau khi khách hàng hoàn thành thủ tục thành lập công ty và chính thức đi vào hoạt động. Để quá trình kinh doanh diễn ra thuận lợi và nhanh chóng hòa nhập vào môi trường kinh doanh tại Việt Nam, Công ty Luật Hùng Phát sẽ hỗ trợ và tư vấn các vấn đề sau:

 • Hỗ trợ các thủ tục pháp lý kinh doanh (Các công việc cần làm của một doanh nghiệp mới, bước đầu xây dựng thương hiệu thống nhất…);
 • Cung cấp các văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email);
 • Soạn thảo các văn bản nội bộ của doanh nghiệp, bao gồm: Điều lệ, Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật, Quyết định bổ nhiệm giám đốc, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, Sổ thành viên, Thông báo thành lập sổ thành viên …;
 • Hướng dẫn và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến thuế, kế toán trong thời gian đầu sau khi thành lập.

Lời kết

Trên đây là toàn bộ thông tin về thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài. Mọi thắc mắc khác cần được giải đáp quý khách hàng vui lòng liên hệ với Luật Hùng Phát để được tư vấn chi tiết hơn!

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay