01/01/2023 - 12:05

Thành lập công ty đấu giá tài sản chi tiết A-Z

Đấu giá tài sản là một ngành nghề có điều kiện. Do vậy, để có thể thành lập công ty đấu giá tài sản (thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản) thì không chỉ tuân thủ theo các quy định của Luật doanh nghiệp mà còn phải theo các quy định của Luật đấu giá. Luật Hùng Phát xin cung cấp tới quý khách hàng thủ tục thành lập công ty đấu giá như sau:

Cơ sở pháp lý

Luật đấu giá 2016Luật doanh nghiệp 2014

Công ty đấu giá tài sản là gì ?

Công ty đấu giá tài sản là gì ?

Theo quy định của Luật đấu giá tài sản thì Đấu giá viên có thể hành nghề theo các hình thức sau đây: Hành nghề tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản; Hành nghề tại doanh nghiệp đấu giá tài sản; Hành nghề tại tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng.

Do đó, công ty đấu giá tài sản là một trong ba nơi mà đấu giá viên có thể hành nghề

Lựa chọn loại hình công ty khi thành lập công ty đấu giá tài sản

Lựa chọn loại hình công ty khi thành lập công ty đấu giá tài sản

Hiện nay, có các loại hình doanh nghiệp là: doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. Tuy nhiên bạn chỉ có thể lựa chọn 02 loại hình doanh nghiệp để thành lập công ty đấu giá là: doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty hợp danh.

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Mỗi cá nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân và không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty TNHH hoặc công ty cổ phần.

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (được gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn:

 • Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;
 • Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
 • Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Ưu nhược điểm của hai loại hình doanh nghiệp của công ty đấu giá là gì ?

Ưu nhược điểm của hai loại hình doanh nghiệp của công ty đấu giá là gì ?

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân do một một cá nhân làm chủ và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình nên doanh nghiệp có thể tự quản lý, tự chủ việc hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc chỉ do một cá nhân làm chủ sẽ hạn chế về việc huy động vốn trong doanh nghiệp.

Công ty đấu giá hợp danh phải có ít nhất hai thành viện hợp danh làm chủ sở hữu, ngoài ra công ty còn có thể có thêm thành viên góp vốn nên việc huy động vốn rất dễ dàng, việc chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty cũng nằm trong phạm vi số vốn đã góp đối với các thành viên góp vốn. Chính vì vậy công ty đấu giá hợp danh khó quản lý hơn doanh nghiệp đấu giá tư nhân và việc thống nhất, quyết định ý kiến giữa các thành viên hợp danh và thành viên góp vốn.

Điều kiện khi thành lập công ty đấu giá tài sản là gì ?

Điều kiện khi thành lập công ty đấu giá tài sản là gì ?

Công ty đấu giá tài sản có hai điều kiện chính là:

 • Doanh nghiệp đấu giá tư nhân có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên, đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp; Công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một thành viên hợp danh là đấu giá viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh là đấu giá viên;
 • Có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản

Chủ sở hữu khi thành lập công ty đấu giá tài sản

Công ty đấu giá tài sản phải đáp ứng điều kiện về chủ sở hữu như sau:

 • Doanh nghiệp đấu giá tư nhân có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên, đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp;
 • Công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một thành viên hợp danh là đấu giá viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh là đấu giá viên.

Tiêu chuẩn của đấu giá viên

Đấu giá viên phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

 • Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng;
 • Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 11 của Luật đấu giá, trừ trường hợp được miễn đào tạo nghề đấu giá
 • Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

Tên doanh nghiệp đấu giá tài sản

Tên của công ty đấu do chủ doanh nghiệp hoặc các thành viên hợp danh thỏa thuận lựa chọn nhưng phải bao gồm cụm từ “doanh nghiệp đấu giá tư nhân” (đối với doanh nghiệp tư nhân) hoặc “công ty đấu giá hợp danh” (đối với công ty hợp danh)

Các trường hợp cấm trong đặt tên doanh nghiệp đấu giá:

 • Doanh nghiệp không được đặt tên doanh nghiệp trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc, trừ những doanh nghiệp đã giải thể hoặc phá sản
 • Doanh nghiệp không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp
 • Doanh nghiệp không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội

Trụ sở chính công ty đấu giá tài sản đặt ở đâu ?

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).Không đặt địa chỉ trụ sở công ty không đúng chức năng hoạt động như Căn hộ chung cư có mục đích để ở; Nhà tập thể có diện tích sử dụng chung; Trên diện tích đất đang quy hoạch hay đất không đúng mục đích sử dụng như đất rừng, đất nông nghiệp…

Vốn điều lệ để thành lập công ty đấu giá tài sản

Về số vốn: Đối với việc thành lập công ty đấu giá thì doanh nghiệp tự chủ trong việc đăng ký vốn điều lệVề thời hạn góp vốn: Thời hạn góp vốn là 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tài sản góp vốn: Có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Người đại diện theo pháp luật công ty đấu giá tài sản

Người đại diện theo pháp luật công ty đấu giá tài sản

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp.Điều kiện người đại diện theo pháp luật: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật

Đối với doanh nghiệp tư nhân hành nghề đấu giá: chủ sở hữu là người đại diện theo pháp luật đồng thời là đấu giá viên

Thành lập công ty đấu giá tài sản thì mã ngành nghề là gì ?

Để có thể thành lập công ty đấu giá tài sản thì điều quan trọng là cần phải đăng ký ngành nghề đấu giá theo quy định của pháp luật.

Cụ thể doanh nghiệp phải đăng ký một trong hai hoặc cả hai ngành nghề như sau

 

STT

 

 

Tên ngành nghề

 

 

Mã ngành

 

 

1

 

 

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa

 

(Chi tiết: Đấu giá hàng hóa)

 

 

4610

 

 

2

 

 

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

 

(Chi tiết: Đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất)

 

 

6820

 

Công ty đấu giá tài sản có những quyền và nghĩa vụ gì ?

Công ty đấu giá tài sản có các quyền sau đây:

 • Cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật này;
 • Tuyển dụng đấu giá viên làm việc cho tổ chức theo quy định của pháp luật;
 • Yêu cầu người có tài sản đấu giá cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, giấy tờ có liên quan đến tài sản đấu giá;
 • Nhận thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản theo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;
 • Cử đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá;
 • Thực hiện dịch vụ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, quản lý tài sản và dịch vụ khác liên quan đến tài sản đấu giá theo thỏa thuận;
 • Xác định giá khởi điểm khi bán đấu giá tài sản
 • Phân công đấu giá viên hướng dẫn người tập sự hành nghề đấu giá;
 • Đơn phương chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản hoặc yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản vô hiệu
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Công ty đấu giá tài sản có các nghĩa vụ sau đây:

 • Thực hiện việc đấu giá tài sản theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định tại Luật này và chịu trách nhiệm về kết quả đấu giá tài sản;
 • Ban hành Quy chế cuộc đấu giá
 • Tổ chức cuộc đấu giá liên tục theo đúng thời gian, địa điểm đã thông báo, trừ trường hợp bất khả kháng;
 • Yêu cầu người có tài sản đấu giá giao tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá cho người mua được tài sản đấu giá; trường hợp được người có tài sản đấu giá giao bảo quản hoặc quản lý thì giao tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá cho người mua được tài sản đấu giá;
 • Bồi thường thiệt hại khi thực hiện đấu giá theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;
 • Lập Sổ theo dõi tài sản đấu giá, Sổ đăng ký đấu giá;
 • Đề nghị Sở Tư pháp nơi tổ chức có trụ sở cấp, thu hồi Thẻ đấu giá viên;
 • Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên của tổ chức
 • Báo cáo Sở Tư pháp nơi tổ chức có trụ sở danh sách đấu giá viên đang hành nghề, người tập sự hành nghề đấu giá tại tổ chức;
 • Báo cáo Sở Tư pháp nơi tổ chức có trụ sở về tổ chức, hoạt động hàng năm hoặc trong trường hợp đột xuất theo yêu cầu; đối với doanh nghiệp có chi nhánh thì còn phải báo cáo Sở Tư pháp nơi chi nhánh của doanh nghiệp đăng ký hoạt động;
 • Chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc kiểm tra, thanh tra;

Thủ tục thành lập công ty đấu giá tài sản

Thủ tục thành lập công ty đấu giá tài sản như nào ?

Doanh nghiệp nộp một bộ hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động đấu giá tài sản đến Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản.

Doanh nghiệp đấu giá tài sản hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của công ty đấu giá tài sản. Chúng tôi sẽ tiến hành khắc dấu và công bố mẫu dấu thời gian 3 ngày làm việc.

Hồ sơ thành lập công ty đấu giá tài sản cần những gì ?

Giấy đề nghị đăng ký hoạt động;Điều lệ của doanh nghiệp đối với công ty đấu giá hợp danh;

Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân, Chứng chỉ hành nghề đấu giá của thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh;

Giấy tờ chứng minh về trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản, cam kết bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động đấu giá tài sản.

Thành lập công ty đấu giá tài sản ở đâu ?

Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở sẽ là nơi tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy chứng nhận hoạt động cho công ty đấu giá

Thời gian thành lập công ty đấu giá tài sản mất lâu thời gian không ?

10 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ lên trên Sở tư pháp.

Thành lập công ty đầu giá cần cung cấp những gì ?

Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân, Chứng chỉ hành nghề đấu giá của thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh;Giấy tờ chứng minh về trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản, cam kết bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động đấu giá tài sản.

Tên Công ty

Địa điểm đặt trụ sở chính

Số vốn điều lệ dự kiến đăng ký

Người đại diện công ty.

Biểu mẫu khi thành lập công ty đấu giá tài sản

Thông thường có hai hình thức Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản thành lập; theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Doanh nghiệp đấu giá kín

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ sở hữu; tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp; Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành chứng khoán dưới bất kỳ hình thức nào. Mỗi cá nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân; không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên của công ty hợp danh. Doanh nghiệp tư nhân không được góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần; góp vốn trong công ty hợp danh; công ty TNHH hoặc công ty cổ phần.

Công ty hợp danh đấu giá

Công ty hợp danh là doanh nghiệp trong đó có ít nhất 2 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty; cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh phải là cá nhân; chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty; Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân; kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty hợp danh không được phát hành chứng khoán dưới bất kỳ hình thức nào.

Điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

 • Doanh nghiệp đấu giá tư nhân có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên; đồng thời là giám đốc doanh nghiệp;
 • Công ty hợp danh đấu giá có ít nhất một thành viên hợp danh là đấu giá viên; Tổng giám đốc hoặc Giám đốc công ty đấu giá hợp danh là đấu giá viên;
 • Có trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản.

Như vậy, ngoài việc phải có trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho hoạt động đấu giá thì doanh nghiệp đấu giá tư nhân, chủ doanh nghiệp, giám đốc doanh nghiệp phải là đấu giá viên và đấu giá viên. Công ty hợp danh phải có ít nhất một thành viên là đấu giá viên.

Đơn đăng ký hoạt động sau khi thành lập công ty đấu giá tài sản

 • Đơn đăng ký hoạt động;
 • Điều lệ của doanh nghiệp đối với công ty hợp danh đấu giá;
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá viên của chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân, Chứng chỉ hành nghề đấu giá viên của thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc công ty đấu giá hợp danh;
 • Giấy tờ chứng minh trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản, cam kết bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động đấu giá tài sản.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; Trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp đấu giá tài sản hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

Giấy phép được cấp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh / thành phố.

Dịch vụ thành lập công ty bán đấu giá tài sản Luật Hùng Phát

Khách hàng cung cấp: Chỉ cần chứng minh thư có công chứng

Phí dịch vụ trọn gói: liên hệ

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ của ACC:

 • Tư vấn điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản;
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, thông tin để hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản;
 • Soạn thảo hồ sơ và phương án hoạt động cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản;
 • Thay mặt doanh nghiệp thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản;
 • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong quá trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản;
 • Nhận và giao cho khách hàng Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản;
 • Tư vấn các thủ tục pháp lý sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Lời kết

Công ty Luật Hùng Phát đi đầu trong dịch vụ tư vấn thành lập công ty đấu giá tài sản, giúp doanh nghiệp của bạn dễ dàng hơn trong việc đăng ký giấy tờ thành lập công ty. Vì vậy, nếu có bất kì thắc mắc gì thì đừng ngần ngại mà liên hệ ngay với công ty Luật Hùng Phát để được tư vấn miễn phí.

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay