02/01/2023 - 02:01

Thành lập công ty hỗ trợ tài chính theo Luật Doanh Nghiệp

Thủ tục thành lập công ty hỗ trợ tài chính thu hút rất nhiều sự quan tâm của độc giả khi nền kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng mở rộng nên nhu cầu về vốn là nhu cầu cấp thiết và thường xuyên cần thiết. tiền vay của các ngân hàng. Bài viết này của Luật Hùng Phát sẽ hướng dẫn thủ tục, một trong những hình thức đó là công ty cho thuê tài chính.

Hợp đồng hỗ trợ tài chính là gì?

Công ty hỗ trợ tài chính là một khái niệm không có trong luật. Tuy nhiên, dựa vào tên gọi cũng có thể hiểu được cách vận hành của nó. Một trong những hoạt động hỗ trợ tài chính là trao thuê tài chính.

Theo quy định tại Điều 113 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (sau đây viết tắt là Luật Các tổ chức tín dụng), cho thuê tài chính là việc cấp tín dụng trung và dài hạn trên cơ sở hợp đồng. thuê và phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 • Khi kết thúc thời hạn thuê theo hợp đồng, bên thuê được chuyển quyền sở hữu tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo thỏa thuận của hai bên.
 • Khi kết thúc thời hạn thuê theo hợp đồng, bên thuê có quyền mua trước tài sản thuê với giá danh nghĩa thấp hơn giá trị thực tế của tài sản thuê tại thời điểm mua.
 • Thời hạn thuê tài sản ít nhất phải bằng 60% thời gian cần thiết để khấu hao tài sản thuê.
 • Tổng số tiền thuê tài sản quy định trong hợp đồng thuê tài chính tối thiểu phải bằng giá trị tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng.

Hợp đồng hỗ trợ tài chính là gì?

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập công ty hỗ trợ tài chính

Theo đó, công ty cho thuê tài chính được cấp Giấy phép khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 20 Luật các tổ chức tín dụng và Điều 11, 12 Thông tư 30/2015 / TT-NHNN, đó là:

 • Có vốn điều lệ, mức vốn được cấp tối thiểu bằng vốn pháp định là 150 tỷ đồng;
 • Chủ sở hữu là công ty TNHH một thành viên, các cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là pháp nhân đang hoạt động hợp pháp, có đủ năng lực tài chính để tham gia. góp vốn; Cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự, đủ năng lực tài chính để góp vốn.

Điều kiện đối với chủ sở hữu là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập thực hiện theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Thông tư 30/2015 / TT-NHNN.

 • Người quản lý, điều hành, thành viên Ban kiểm soát có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 50 Luật các tổ chức tín dụng;
 • Có Điều lệ phù hợp với quy định của Luật các tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
 • Có đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi, không ảnh hưởng đến sự an toàn và ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng; không tạo thế độc quyền hoặc hạn chế cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống tổ chức tín dụng.

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập công ty hỗ trợ tài chính

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập công ty hỗ trợ tài chính

Hồ sơ chung xin cấp Giấy phép công ty cho thuê tài chính theo quy định tại Điều 14 Thông tư 30/2015 / TT-NHNN bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp phép (theo mẫu);
 • Dự thảo điều lệ công ty;
 • Đề án thành lập công ty cho thuê tài chính do hội nghị thành lập hoặc chủ sở hữu công ty thông qua;
 • Tài liệu chứng minh năng lực của bộ máy quản lý, kiểm soát và điều hành dự kiến;
 • Biên bản họp thành lập để thông qua hoặc văn bản của chủ sở hữu thông qua dự thảo Điều lệ, Đề án thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng, danh sách dự kiến ​​các chức danh quản lý, kiểm soát, điều hành và lựa chọn Ban trù bị, Trưởng Ban trù bị.

Hồ sơ cụ thể đối với từng loại hình thực hiện theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 Thông tư 30/2015 / TT-NHNN.

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động của công ty hỗ trợ tài chính

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 30/2015 / TT-NHNN, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động công ty cho thuê tài chính được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Ban trù bị lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép theo quy định tại các Điều 13, 14, 15, 16 Thông tư 30/2015 / TT-NHNN và gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến Ngân hàng Nhà nước.

Ban trù bị gồm những người trong danh sách được bầu, bổ nhiệm làm Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty. công ty cho thuê tài chính thời hạn đầu thực hiện công việc thay mặt xin cấp phép.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước có văn bản gửi Ban trù bị xác nhận đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ để xem xét, chấp thuận về nguyên tắc. Trường hợp hồ sơ cấp Giấy phép chưa đầy đủ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản gửi Ban trù bị đề nghị bổ sung hồ sơ.

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động của công ty hỗ trợ tài chính

Bước 2: Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày gửi văn bản xác nhận đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận về nguyên tắc việc thành lập công ty cho thuê tài chính. Trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước có văn bản trả lời và nêu rõ lý do không chấp thuận.

Bước 3: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận về nguyên tắc thành lập công ty cho thuê tài chính, Ban trù bị có trách nhiệm chuẩn bị bổ sung hồ sơ theo quy định tại khoản 4 Điều 15, khoản 7 Điều 16 Thông tư này. và gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước.

Quá thời hạn trên mà Ngân hàng Nhà nước không nhận hoặc nhận không đầy đủ các tài liệu nêu trên thì văn bản chấp thuận về nguyên tắc không còn giá trị.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung, Ngân hàng Nhà nước có văn bản xác nhận đã nhận đủ hồ sơ.

Bước 4:Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung, Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép theo quy định.

Trường hợp không cấp Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước có văn bản trả lời và nêu rõ lý do không cấp Giấy phép.

Lời kết

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến vấn đề quy định thành lập công ty hỗ trợ tài chính. Nếu còn vấn đề gì chưa rõ cần tư vấn và hỗ trợ dịch vụ thành lập một doanh nghiệp vui lòng liên hệ trực tiếp công ty Luật Hùng Phát để được giải đáp.

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay