01/01/2023 - 14:31

Thành lập công ty kế toán theo Luật Doanh Nghiệp

Bạn đang có ý định mở công ty kế toán nhưng lại lo lắng và không biết điều kiện thành lập công ty kế toán ra sao? Các bước chuẩn bị hồ sơ và thủ tục thành lập công ty dịch vụ kế toán như thế nào sao cho đúng quy định của pháp luật? Thấu hiểu điều này, Luật Hùng Phát đã đúc kết và chia sẻ về những kinh nghiệm thành lập công ty kế toán thành công thông qua bài viết dưới đây giúp bạn thành lập công ty dịch vụ kế toán dễ dàng và nhanh chóng nhất!

Điều kiện mở công ty dịch vụ kế toán

Điều kiện mở công ty dịch vụ kế toán

Căn cứ luật kế toán 2015 thì doanh nghiệp có thể thành lập công ty dịch vụ kế toán khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

1.Có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên

Người có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của Luật kiểm toán độc lập được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hộ kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Có năng lực hành vi dân sự;
 • Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên kể từ thời điểm tốt nghiệp đại học;
 • Tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức theo quy định.

2. Có giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

3. Khi mở công ty dịch vụ kế toán, doanh nghiệp chỉ được thành lập theo các loại hình sau:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 • Công ty hợp danh
 • Doanh nghiệp tư nhân.

4. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán không được góp vốn để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán khác, trừ trường hợp góp vốn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam.

5. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài thực hiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam dưới các hình thức sau đây:

 • Góp vốn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán đã được thành lập và hoạt động tại Việt Nam để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán;
 • Thành lập chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài;
 • Cung cấp dịch vụ qua biên giới theo quy định của Chính phủ.

6. Doanh nghiệp chỉ được thành lập công ty dịch vụ kế toán khi bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đã nêu trên và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở nên

Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật

Có ít nhất hai thành viên góp vốn là kế toán viên hành nghề

Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kế toán viên hành nghề

Bảo đảm tỷ lệ vốn góp của kế toán viên hành nghề trong doanh nghiệp, tỷ lệ vốn góp của các thành viên là tổ chức theo quy định của Chính phủ.

Đối với công ty hợp danh

Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

Có ít nhất hai thành viên hợp danh là kế toán viên hành nghề;

Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty hợp danh phải là kế toán viên hành nghề.

Đối với công ty tư nhân

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;
 • Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân là kế toán viên hành nghề và đồng thời là giám đốc.

\Ngoài 3 loại hình trên, doanh nghiệp có thể thành lập công ty dịch vụ kế toán theo phương thức đăng ký kinh doanh hộ cá thể. Với loại hình này, điều kiện mở công ty dịch vụ kế toán đó là:

 • Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
 • Cá nhân, đại diện nhóm cá nhân thành lập hộ kinh doanh phải là kế toán viên hành nghề.
 • Hộ kinh doanh dịch vụ kế toán không cần có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Kinh nghiệm thành lập công ty dịch vụ kế toán – Thủ tục cần chuẩn bị

Kinh nghiệm thành lập công ty dịch vụ kế toán – Thủ tục cần chuẩn bị

Kinh nghiệm chuẩn bị người đại diện pháp luật

Người đại diện pháp luật của công ty tổ chức dịch vụ kế toán sẽ là người chịu trách nhiệm đối với những công việc quan trọng của công ty, dó đó, cần chọn một người có đủ kinh nghiệm, năng lực. Công ty có thể chọn một hoặc nhiều người đại diện pháp luật (đối với loại hình cổ phần và trách nhiệm hữu hạn).

Doanh nghiệp có thể để cho chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc… làm người đại diện hoặc thuê nhân viên đảm nhận chức vụ người đại diện cho công ty dịch vụ kế toán. Người đại diện pháp luật có thể thay thế sau khi thành lập công ty.

Kinh nghiệm chọn và đăng ký ngành nghề kinh doanh

Công ty dịch vụ kế toán cần chọn ngành nghề và đăng ký mã ngành kinh doanh khi thành lập công ty dịch vụ kế toán. Doanh nghiệp cần chọn ngành nghề phù hợp, phục vụ được mục đích kinh doanh của công ty. (Tham khảo chi tiết: Danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh).

Nếu doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề không có điều kiện thì không cần đảm bảo điều kiện và có thể đi vào hoạt động kinh doanh khi được cấp phép.

Trường hợp doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện thì cần đảm bảo đủ điều kiện cần thiết và xin giấy phép đủ điều kiện đầy đủ, sau đó mới được đi vào kinh doanh.

Kinh nghiệm chọn loại hình doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể tùy vào số lượng thành viên công ty, mong muốn của doanh nghiệp… để chọn loại hình công ty phù hợp. Các loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay bao gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên, công ty cổ phần, công ty tư nhân và công ty hợp danh. Mỗi loại hình có những ưu điểm và hạn chế riêng, nên doanh nghiệp hãy xem xét kỹ lưỡng trước khi chọn loại hình. (Tham khảo thêm: Ưu điểm và nhược điểm các loại hình doanh nghiệp).

Kinh nghiệm đặt địa chỉ hợp lệ cho công ty

Công ty dịch vụ kế toán cần có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Địa chỉ công ty dịch vụ kế toán phải đặt trên lãnh thổ Việt Nam và không được sử dụng địa chỉ giả, không đặt địa chỉ ở nhà chung cư, tập thể. (Tham khảo thêm: Cách đặt địa chỉ công ty).

Kinh nghiệm chuẩn bị vốn

Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ vốn khi thành lập công ty dịch vụ kế toán. Số vốn tối thiểu doanh nghiệp cần có sẽ tùy thuộc vào yêu cầu ngành nghề, khả năng tài chính và mức góp vốn của doanh nghiệp. Những loại vốn cần chuẩn bị gồm vốn pháp định, vốn điều lệ, vốn ký quỹ…(Tham khảo ngay: Vốn tối thiểu để thành lập công ty là bao nhiêu?).

Kinh nghiệm đặt tên cho công ty

Khi đặt tên cho công ty dịch vụ kế toán, doanh nghiệp tốt nhất nên tra cứu tên công ty để tránh xảy ra tình trạng trùng lặp tên với công ty đã đăng ký trước đó.

Tên riêng công ty phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu

Hơn nữa, tên công ty không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

Tên riêng của công ty dịch vụ kế toán nếu chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt và các chữ cái F, J, Z, W ngay sau tên riêng của doanh nghiệp thì được xem là không hợp lệ, doanh nghiệp cần hết sức lưu ý.

Kinh nghiệm kê khai vốn điều lệ

Khi thành lập công ty dịch vụ kế toán, doanh nghiệp cần tiến hành kê khai vốn điều lệ tùy vào khả năng cũng như quy định của ngành nghề kinh doanh. (Tham khảo thêm: Vốn điều lệ là gì?)

Nếu doanh nghiệp đăng ký ngành nghề không yêu cầu về vốn thì có thể đăng ký vốn điều lệ tùy thích. Tuy nhiên, không nên đăng ký vốn điều lệ quá thấp, bởi nó sẽ ảnh hưởng đến uy tín công ty trong mắt khách hàng và đối tác. Ngoài ra, mức vốn điều lệ doanh nghiệp kê khai sẽ quyết định mức thuế môn bài cần đóng mỗi năm.

 • Vốn điều lệ trên trên 10 tỷ sẽ cần đóng 3 triệu VNĐ thuế môn bài mỗi năm.
 • Vốn điều lệ dưới 10 tỷ sẽ cần đóng 2 triệu VNĐ thuế môn bài mỗi năm.

Nếu doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề yêu cầu vốn pháp định thì sẽ cần đăng ký vốn điều lệ tối thiểu bằng hoặc cao hơn so với vốn pháp định.

Kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty dịch vụ kế toán

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty dịch vụ kế toán bao gồm:

 • Giấy đề nghị Phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty dịch vụ kế toán.
 • Danh sách cổ đông sở hữu cổ phần hoặc thành viên góp vốn trong công ty dịch vụ kế toán.
 • Hộ chiếu, thẻ căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân (bản sao có công chứng) nếu là cá nhân.
 • Quyết định thành lập, giấy phép đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương nếu là tổ chức.

Kinh nghiệm nộp hồ sơ và lấy kết quả

Doanh nghiệp sau khi hoàn tất hồ sơ thì cần mang hồ sơ lên nộp cho Phòng đăng ký kinh doanh trực thuộc nơi mà doanh nghiệp đặt địa chỉ công ty.

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, thì doanh nghiệp sẽ được cấp giấy phép sau 3 – 5 ngày. Còn nếu hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan quản lý sẽ thông báo đến doanh nghiệp bằng văn bản.

>>> Để tránh việc hồ sơ sai sót, doanh nghiệp có thể ủy quyền cho Luật Hùng Phát tiến hành thay.

Sau khi đăng ký thành lập công ty dịch vụ kế toán, doanh nghiệp cần làm gì?

Sau khi đăng ký thành lập công ty dịch vụ kế toán, doanh nghiệp cần làm gì?

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh thành lập công ty dịch vụ kế toán thành công thì doanh nghiệp cần tiến hành:

Mở tài khoản ngân hàng

Chủ công ty dịch vụ kế toán mang theo giấy đăng ký doanh nghiệp, con dấu và chứng minh nhân dân đến ngân hàng để đăng ký mở tài khoản giao dịch cho công ty. Sau đó, làm thủ tục báo cáo số tài khoản ngân hàng lên cho Sở Kế hoạch và đầu tư theo quy định.

Khắc con dấu doanh nghiệp

Số lượng và hình thức con dấu sẽ do doanh nghiệp quyết định. Tuy nhiên, con dấu chính của công ty dịch vụ kế toán cần có hình tròn và thể hiện được tên công ty cũng như mã số doanh nghiệp.

Công bố thông tin công ty

Sau khi có giấy phép đăng ký kinh doanh thì công ty dịch vụ kế toán cần thực hiện công bố nội dung đăng ký công ty lên cổng thông tin điện tử quốc gia trong vòng tối đa là 30 ngày. Bởi theo như quy định, nếu doanh nghiệp không công bố thông tin công ty đúng thời hạn thì sẽ bị xử phạt hành chính từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng.

Góp vốn vào công ty dịch vụ kế toán

Doanh nghiệp sau khi có giấy phép thành lập công ty dịch vụ kế toán thì cần tiến hành góp đủ số vốn đã cam kết trong vòng tối đa 90 ngày. Có thể góp vốn bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác.

Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ.

Đóng thuế sau khi thành lập công ty

Sau khi thành lập công ty thì doanh nghiệp sẽ cần đóng đầy đủ những loại thuế cơ bản như: Thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi kết thúc năm tài chính; Thuế giá trị gia tăng theo quý báo cáo của doanh nghiệp; Thuế môn bài (mức đóng thuế môn bài phụ thuộc vào mức vốn điều lệ mà công ty đăng ký).

Công ty cần nộp tờ khai thuế môn bài và đóng thuế môn bài sau khi có giấy phép đăng ký kinh doanh trong vòng 30 ngày, nêu không sẽ bị xử phạt hành chính.

Đăng ký chữ ký số điện tử và đóng thuế online

Để đóng thuế trực tuyến và nộp báo cáo thuế, thì doanh nghiệp phải mua chữ ký số điện tử.

Doanh nghiệp cũng cần yêu cầu ngân hàng kích hoạt chức năng đóng thuế online cho tài khoản ngân hàng của công ty. Kế toán viên của doanh nghiệp sẽ sử dụng chữ ký số này để đóng thuế cho công ty dịch vụ kế toán.

Có nên mở công ty dịch vụ kế toán không?

Hầu hết những công ty hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh thì đều có nhu cầu dịch vụ kế toán, đặc biệt là những đơn vị kinh doanh mới thành lập. Để có thể đưa ra quyết định có nên mở công ty dịch vụ kế toán không thì trước tiên bạn nên nắm rõ những điều kiện và các thủ tục pháp lý mà Luật Hùng Phát đã nêu trên. Cần chuẩn bị nguồn vốn và đưa ra các chiến lược kinh doanh, giải quyết rủi ro hiệu quả. Nếu đáp ứng được những điều này, bạn hoàn toàn có thể thành lập công ty dịch vụ kế toán thành công. Ngoài ra, để tiết kiệm chi phí tốt nhất, bạn nên sử dụng dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại Luật Hùng Phát sẽ giúp bạn mở công ty kế toán nhanh chóng và đúng luật

Các bước thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán

Các bước thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán

Bước 1: Chuẩn bị các tài liệu và thông tin cần thiết về doanh nghiệp bạn muốn thành lập

 • Hồ sơ cần chuẩn bị: Chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc căn cước công dân (sao y bản chính có thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày công chứng).
 • Thông tin cần thiết:
 • Tư vấn khách hàng lựa chọn loại hình doanh nghiệp để thành lập doanh nghiệp;
 • Tư vấn cho khách hàng lựa chọn tên công ty phù hợp với quy định của luật doanh nghiệp. Tư vấn cho khách hàng lựa chọn địa chỉ trụ sở chính, địa điểm hoạt động (nếu có), các đơn vị trực thuộc (nếu có) theo quy định của luật doanh nghiệp ..
 • Tư vấn xác định vốn điều lệ của công ty;
 • Tư vấn xác định người đại diện theo pháp luật của công ty, chức danh của người đại diện theo quy định của pháp luật.
 • Luật Hùng Phát tư vấn giúp Quý khách hàng lựa chọn ngành, nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với mã ngành kinh tế và các quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp. Tư vấn kỹ lưỡng về điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán

Luật Hùng Phát sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán trong thời gian từ 04 – 08 giờ làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ thông tin của khách hàng. Sau đó, hồ sơ sẽ được giao tận nơi hoặc gửi qua email để khách hàng kiểm tra và ký tên.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán bao gồm:

 • Đơn đăng ký thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán;
 • Quy chế của Doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên Công ty tnhh 2 thành viên trở lên hoặc danh sách các thành viên hợp danh;
 • Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của cá nhân thành viên; bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thành viên là tổ chức; bản sao có công chứng Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó;
 • Giấy ủy quyền cho Luật Hùng Phát ;
 • Một số tài liệu khác (trong trường hợp cần thiết).

Bước 3: Nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (BRC)

 • Luật Hùng Phát sẽ thay mặt khách hàng nộp và nhận hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy phép kinh doanh. Luật Hùng Phát sẽ giao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho khách hàng.

Bước 4: Khắc dấu và nộp thông báo mẫu dấu

Luật Hùng Phát sẽ đăng ký khắc dấu pháp nhân cho công ty.

Bước 5: Làm thủ tục kê khai thuế ban đầu

 • Mở một tài khoản ngân hàng;
 • Nộp tờ khai thuế môn bài;
 • Nộp tờ khai thuế ban đầu cho cơ quan thuế;
 • Nộp và nhận thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT;
 • Nộp hồ sơ và nhận kết quả “Yêu cầu sử dụng hóa đơn đặt in”;
 • Chuẩn bị hồ sơ để Cục quản lý thuế kiểm tra trụ sở:
 • Đặt biển công ty nếu khách hàng có yêu cầu…

Bước 6: Đặt in hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn

 • Thiết kế hóa đơn và in hóa đơn;
 • Gửi thông báo phát hành hóa đơn bằng chữ ký số;

Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

 • Ngày 22 tháng 11 năm 2016, Quốc hội đã ban hành Luật số 03/2016 / QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư. Theo quy định của luật này, kinh doanh dịch vụ kế toán là một trong những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Đồng thời, theo quy định tại Khoản 11 Điều 13 Luật Kế toán 2015 thì hành vi kinh doanh dịch vụ kế toán khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hành nghề dịch vụ kế toán khi không bảo đảm đủ điều kiện theo quy định đều bị nghiêm cấm. hành vi.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên và công ty hợp danh

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 60 Luật Kế toán thì:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương;
 • Có ít nhất hai thành viên hợp danh / thành viên góp vốn là kế toán viên hành nghề;
 • Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải là kế toán viên hành nghề;

Riêng đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, tỷ lệ vốn góp được quy định như sau: (Căn cứ Điều 26 và Khoản 1 – Điều 27 – Nghị định 174/2016 / NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Kế toán 2015)

Đối với thành viên là tổ chức: góp tối đa 35% vốn điều lệ. Trường hợp có nhiều thành viên là tổ chức thì vốn góp của thành viên là tổ chức tối đa là 35% vốn điều lệ;

Có ít nhất 02 thành viên góp vốn là kế toán viên hành nghề tại công ty. Vốn góp của kế toán viên hành nghề trong công ty là trên 50%.

Ghi chú: Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên: Kế toán viên hành nghề không được đồng thời đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán tại hai đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán trở lên cùng một lúc (Khoản 2 – Điều 27 – Nghị định 174/2016 / NĐ-CP quy định chi tiết Luật Kế toán 2015)

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh dịch vụ kế toán doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định tại khoản 3 Điều 60 Luật Kế toán thì:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương;
 • Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân là kế toán viên hành nghề đồng thời là giám đốc.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Theo Điều 61 Luật Kế toán:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán của người hành nghề kế toán;
 • Hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp và kế toán viên hành nghề;
 • Giấy tờ chứng minh việc góp vốn đối với công ty TNHH hai thành viên;
 • Điều lệ công ty hợp danh hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên;

Nơi nộp hồ sơ: Tài chính.

Khoảng thời gian: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Lời kết

Hy vọng những kinh nghiệm mà Luật Hùng Phát chia sẻ trên đây sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về điều kiện thành lập công ty kế toán cũng như thủ tục pháp lý cần thiết theo đúng quy định của pháp luật. Nếu còn thắc mắc nào cần tư vấn, hãy liên hệ ngay đến Luật Hùng Phát để được hỗ trợ miễn phí.

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay