01/01/2023 - 21:19

Thành lập công ty phân bón nhanh nhất tại Việt Nam

Nước ta là nước phát triển từ nền nông nghiệp và có nền nông nghiệp làm vườn rất lâu đời, ngày nay việc trồng trọt đã phát triển không còn thô sơ như trước, nhờ đó mà các đơn vị sản xuất kinh doanh phân bón mọc lên. . . , xuất hiện và cung cấp trên thị trường nhiều loại phân bón khác nhau để người tiêu dùng lựa chọn. Phân bón là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến năng suất, chất lượng cây trồng, đem lại những vụ mùa bội thu, đảm bảo đời sống của người nông dân.

Vậy thành lập công ty phân bón cần những gì? Bài viết dưới đây có thể giúp bạn phần nào giải đáp thắc mắc trên.

Định nghĩa phân bón

Phân bón là những chất, hợp chất hữu cơ, vô cơ có chứa một hoặc nhiều chất dinh dưỡng cần thiết được đưa vào sử dụng trong sản xuất nông nghiệp với mục đích chính là cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng, giúp sinh vật phát triển. phát triển. phát triển sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao.

Định nghĩa phân bón

Thành lập công ty phân bón cần những gì?

Trước hết, đối với đơn vị sản xuất kinh doanh phân bón, trước tiên đơn vị bạn cần phải có Giấy chứng nhận đăng ký hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có lĩnh vực kinh doanh phân bón. . . .

Sau đó, công thức phân bón của đơn vị phải đáp ứng điều kiện đăng ký danh mục phân bón lưu hành trên thị trường theo Thông tư số 50/2009 / TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009.

Để có thể sản xuất, đơn vị của bạn cần đáp ứng các điều kiện sau để được cấp Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ hoặc Giấy phép sản xuất phân bón hữu cơ:

Đối với cơ sở vật chất: Cửa hàng, địa điểm bán phân bón phải đảm bảo chất lượng, vệ sinh phân bón; có kho bảo quản phân bón riêng đảm bảo chất lượng; Máy móc thiết bị sản xuất phải có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp.

Đối với hệ thống: Phải có hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn quốc gia; Phải có hệ thống báo cháy và các dụng cụ phòng cháy; Đảm bảo an toàn lao động cho người lao động, báo cáo đánh giá tác động môi trường sản xuất phân bón

Đối với sản phẩm: Sản phẩm phải đảm bảo chất lượng, có nhãn mác rõ ràng thuộc danh mục phân bón do Nhà nước ban hành;

Phòng thí nghiệm phải có khả năng phân tích các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn.

Chứng nhận ISO 9001 là bắt buộc đối với các nhà sản xuất phân bón

Nguyên liệu đầu vào phải đáp ứng tiêu chuẩn quản lý chất lượng phân bón

Đối với doanh nghiệp chưa có phòng kiểm nghiệm phải có hợp đồng với phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc được công nhận để kiểm soát chất lượng sản phẩm phân bón.

Thành lập công ty phân bón cần những gì?

Đơn vị cần thực hiện khảo nghiệm phân bón theo Thông tư 52/2010 – BNNPTNT để tiến hành công bố hợp chuẩn, TCCS đối với phân bón và chứng nhận hợp quy phân bón theo Thông tư số 50/2009 / TT-BNNPTNT. Phân bón phải công bố hợp quy bao gồm:

 • Urê
 • Supe phốt phát
 • Phân lân nhập khẩu, DAP, phân lân nung chảy
 • Phân bón hữu cơ
 • Phân hữu cơ sinh học
 • Phân hữu cơ khoáng
 • Phân vi sinh
 • Phân vi sinh
 • Phân bón có bổ sung chất điều hòa sinh trưởng
 • Phân bón: Hữu cơ, Hữu cơ khoáng, Hữu cơ vi sinh, Hữu cơ sinh học được sản xuất từ ​​các nguồn nguyên liệu như rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp nông sản, thực phẩm,… rác thải chăn nuôi.

Doanh nghiệp nhập khẩu phân bón phải xin giấy phép nhập khẩu trong trường hợp nhập khẩu để khảo nghiệm (sản phẩm phải ghi rõ “hàng mẫu”, “hàng dùng thử” không phải để kinh doanh). Trường hợp sản phẩm đã được chứng nhận hợp quy thì chỉ cần có giấy phép nhập khẩu tự động.

Đơn vị lưu ý, đối với phân hữu cơ, phân bón khác, phân bón lá nếu không có trong danh mục phân bón từ tháng 8 năm 2008 đến năm 2013 thì phải khảo nghiệm hoặc chuyển giao công nghệ sản xuất. Sản phẩm mới được phép sản xuất theo Nghị định 202/2013 / NĐ-CP và Thông tư 41/2014 / TT-BNNPTNT, bạn có thể lựa chọn giữa hai phương thức sau:

Chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón:

Phương án này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng, doanh nghiệp có thể bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm.
Tuy nhiên, trong trường hợp này, doanh nghiệp không được phép thay đổi nhãn hiệu sản phẩm, thời hạn chuyển nhượng trong vòng 5 năm, sau 5 năm nếu doanh nghiệp tiếp tục sản xuất thì phải đăng ký lại.

Thay đổi công thức phân bón:

Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng, doanh nghiệp được độc quyền sử dụng sản phẩm này, đổi tên và công bố hợp quy theo tên nhãn hiệu mới đăng ký.

Phương án này cũng tiết kiệm được nhiều thời gian vì sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng chỉ cần làm thủ tục công bố hợp quy là có thể sản xuất.

Việc thành lập công ty phân bón dựa trên văn bản pháp lý nào ?

Điều 1. Thành lập “Tổng công ty Phân bón và Hóa chất cơ bản” (gọi tắt là Tổng công ty Hóa chất I) trên cơ sở các đơn vị khai thác, tuyển chọn nguyên liệu sản xuất phân lân. đơn vị chế biến phân bón hóa học, đơn vị hóa chất bảo vệ thực vật, đơn vị sản xuất hóa chất cơ bản và các đơn vị nghiên cứu, đào tạo, dịch vụ trong lĩnh vực này.

Tổng công ty Hóa chất I là tổ chức sản xuất kinh doanh, có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng (kể cả ngân hàng ngoại thương), có trụ sở chính tại Hà Nội và chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Tổng công ty Hóa chất I được tổ chức và hoạt động theo quy chế của Liên hiệp sản xuất kinh doanh được quy định tại Điều lệ Liên hiệp các doanh nghiệp Nhà nước (ban hành kèm theo Nghị định số 27-HĐBT ngày 22-3). 1989 của Hội đồng Bộ trưởng).

Các đơn vị của Tổng công ty Hóa chất I là đơn vị sản xuất kinh doanh, có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế, sử dụng con dấu riêng, mở tài khoản tại Ngân hàng và hoạt động theo điều lệ. xí nghiệp công nghiệp quốc doanh (ban hành kèm theo Nghị định số 50-HĐBT ngày 22-3-1988 của Hội đồng Bộ trưởng).

Điều 3. Tổng công ty có nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh và xuất nhập khẩu trực tiếp các loại mặt hàng thuộc các ngành: nguyên liệu, hóa chất sản xuất phân bón, phân bón các loại, hóa chất bảo vệ thực vật, hóa chất cơ bản. Quyền hạn, nhiệm vụ cụ thể và quy chế hoạt động của Tổng công ty và của các đơn vị thành viên được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng ban hành.

Việc thành lập công ty phân bón dựa trên văn bản pháp lý nào ?

Điều 4. Tổng công ty Hóa chất I chịu sự quản lý Nhà nước trực tiếp của Bộ Công nghiệp nặng, đồng thời chịu sự quản lý Nhà nước của các Bộ, Ủy ban Nhà nước về các vấn đề có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Người đứng đầu Tổng công ty Hóa chất I là Tổng giám đốc do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng bổ nhiệm; giúp việc Tổng Giám đốc có một số Phó Tổng Giám đốc do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng bổ nhiệm. Kế toán trưởng Tổng công ty do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm.

Điều 6. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các Bộ, Ủy ban Nhà nước, cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công Thương. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Hồ sơ thành lập công ty phân bón

Hồ sơ thành lập công ty phân bón

Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu;

Dự thảo Điều lệ Công ty. Dự thảo Điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của người đại diện theo pháp luật của thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; của người đại diện theo pháp luật, của cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Các thành viên sáng lập và các cổ đông phải liên đới chịu trách nhiệm về việc tuân thủ pháp luật Điều lệ công ty;

Quy trình cung cấp dịch vụ thành lập công ty phân bón tại Luật Hùng Phát

Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh; danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập phải có:

 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010 / NĐ-CP đối với trường hợp thành viên sáng lập, cổ đông sáng lập là cá nhân;
 • Bản sao hợp lệ quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010 / NĐ-CP của người có thẩm quyền. người đại diện và quyết định ủy quyền tương ứng trong trường hợp thành viên sáng lập, cổ đông sáng lập là pháp nhân.

Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định theo quy định của pháp luật;

Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh của một hoặc một số cá nhân, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, đối với công ty kinh doanh cùng ngành, nghề. kinh doanh. mà pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề.

Quy trình cung cấp dịch vụ thành lập công ty phân bón tại Luật Hùng Phát

Bước 1: Tư vấn và tiếp nhận thông tin thành lập doanh nghiệp

 • Tiếp nhận thông tin thành lập và cử chuyên gia tư vấn qua các kênh trực tiếp tại văn phòng hoặc trực tuyến qua Skype.
 • Các nhà tư vấn phải thảo luận về toàn bộ chi phí thiết lập để khách hàng nắm vững ngay từ đầu

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ

 • Hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty theo yêu cầu của khách hàng

Bước 3: Gửi hồ sơ để khách hàng ký

 • Nhân viên Luật Hùng Phát sẽ gửi hồ sơ để quý khách ký trực tiếp vào hồ sơ.

Bước 4: Thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục theo quy định

 • Các Phòng ban sẽ trực tiếp làm việc theo sự ủy quyền của khách hàng một cách độc lập cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ

Bước 5: Bàn giao bản chính GPLX và con dấu

 • Công ty sẽ gửi bản chính giấy phép và con dấu cho khách hàng và thu phí dịch vụ.
  Nếu khách hàng có nhu cầu làm dịch vụ thuế, dịch vụ làm sổ đăng ký thành viên, biển tên, mã số thuế, hóa đơn… thì chuyển sang bước 6.

Bước 6: Làm thủ tục thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập

 • Công ty Luật Hùng Phát sẽ hỗ trợ và tư vấn giúp bạn tự mình hoặc thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục thuế ban đầu khi thành lập công ty (tùy thuộc vào gói dịch vụ mà bạn đã lựa chọn).

Bước 7: Lưu hồ sơ

 • Bộ phận kiểm soát nội bộ và các chuyên viên trực tiếp lưu giữ hồ sơ cho dịch vụ đã hoàn thành.

Nếu bạn gặp khó khăn hoặc không có thời gian chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty, hãy tham khảo dịch vụ thành lập công ty của Luật Hùng Phát. Là đơn vị uy tín trong việc tư vấn thành lập công ty, chúng tôi sẽ thay mặt bạn hoàn thành các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Quyền lợi được hưởng khi sử dụng dịch vụ tại công ty Luật Hùng Phát

Luật Hùng Phát tư vấn pháp luật miễn phí các vấn đề liên quan đến thành lập công ty:

 • Tư vấn về mô hình và cơ cấu tổ chức của công ty;
 • Tư vấn đặt tên Công ty;
 • Tư vấn phương thức điều hành và hoạt động của công ty;
 • Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh;
 • Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của thành viên / cổ đông;
 • Tư vấn về tỷ lệ và phương thức góp vốn;
 • Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

Luật Hùng Pháthỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, bao gồm:

 • Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp cổ phần;
 • Hồ sơ trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên;
 • Hồ sơ thành lập công ty hợp danh;
 • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân;
 • Hồ sơ thành lập và đăng ký hộ kinh doanh;
 • Hồ sơ chứng chỉ hành nghề, vốn pháp định, điều kiện kinh doanh.

Luật Hùng Phát thay mặt thực hiện các thủ tục sau:

 • Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh và đăng ký mã số thuế doanh nghiệp;
 • Theo dõi tiến độ xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
 • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bao gồm mã số thuế) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp;
 • Nhận giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu, con dấu công ty.

Lời kết

Thông tin này chúng tôi cung cấp về tất cả các vấn đề. Khi thực hiện, hãy liên hệ ngay với Luật Hùng Phát để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ tối đa về thủ tục, hồ sơ, quy trình thành lập công ty phân bón để tiết kiệm thời gian và chi phí nhất có thể. Luật Hùng Phát rất hân hạnh được hợp tác cùng Quý khách.