01/01/2023 - 21:21

Thành lập công ty sản xuất rượu không phải ai cũng biết

Thành lập công ty sản xuất rượu là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư năm 2016. Đối tượng sản xuất rượu thủ công chủ yếu là các cá nhân, hộ gia đình kinh doanh, buôn bán rượu thủ công theo hình thức tự phát, không đăng ký theo quy định của pháp luật. Nếu bạn muốn mở rộng sản xuất, hãy nâng cao uy tín của mình với khách hàng bằng cách thành lập công ty sản xuất rượu.Mời các bạn tham khảo bài viết sau của công ty Luật Hùng Phát.

Quy định về thành lập công ty sản xuất rượu

Doanh nghiệp chỉ được hoạt động sản xuất kinh doanh rượu kể từ ngày được cấp Giấy phép.

Trường hợp mở cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh thì điều kiện và hồ sơ theo quy định tại Điều 11 Nghị định 94/2012 / NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu, cụ thể như sau:

Về điều kiện cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công để kinh doanh:

 • Có đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất rượu thủ công;
 • Đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường, chất lượng, an toàn thực phẩm, nhãn mác sản phẩm rượu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Về việc xin cấp Giấy phép kinh doanh rượu thủ công để kinh doanh:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (theo mẫu);
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao Giấy tiếp nhận công bố hợp quy; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
 • Danh mục sản phẩm rượu kèm theo bản sao nhãn sản phẩm rượu mà tổ chức, cá nhân dự kiến ​​sản xuất.

Cơ quan cấp Giấy phép là Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công thương (sau đây gọi chung là Phòng Công thương) thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất rượu thủ công để kinh doanh. là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

Giấy phép sản xuất rượu thủ công vì mục đích thương mại có thời hạn 5 năm. Trước khi Giấy phép hết hạn 30 ngày, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh phải có văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép đến cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp mở cơ sở sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu, thủ tục thực hiện như sau:

 • Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu phải đăng ký với chính quyền địa phương nơi sản xuất.
 • Ủy ban nhân dân xã, phường nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu là cơ sở để tổ chức, cá nhân đến tham quan. đăng ký sản xuất rượu.
 • Sau 01 năm, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu phải đăng ký. với chính quyền địa phương nơi sản xuất.
 • Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu có trách nhiệm tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất rượu của mình”.

Quy định về thành lập công ty sản xuất rượu

Hồ sơ đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại bao gồm:

 • Giấy chứng nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại theo mẫu tại Phụ lục 16;
 • Bản sao hợp đồng mua bán giữa tổ chức, cá nhân đề nghị đăng ký sản xuất rượu thủ công và doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu;
 • Giấy chứng nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại có thời hạn 05 năm.

Như vậy, tùy theo mục đích kinh doanh mà để mở xưởng sản xuất rượu thì bạn phải thực hiện các trình tự, thủ tục như trên.

Điều kiện cấp giấy phép thành lập công ty sản xuất rượu

Điều kiện cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

 • Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh sản xuất rượu.
 • Sản xuất cồn công nghiệp phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển ngành bia – rượu – nước giải khát đã được phê duyệt.
 • Có dây chuyền máy móc, thiết bị và quy trình công nghệ sản xuất rượu. Tất cả các máy móc, thiết bị sản xuất rượu phải có nguồn gốc hợp pháp.
 • Đảm bảo các điều kiện theo quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.
 • Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn sản phẩm rượu tại Việt Nam.
 • Có đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.
 • Người trực tiếp sản xuất rượu phải đảm bảo sức khỏe, không mắc các bệnh truyền nhiễm.

Điều kiện cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công để kinh doanh.

 • Có đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất rượu thủ công;
 • Đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường, chất lượng, an toàn thực phẩm, nhãn mác của sản phẩm rượu theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công là thành viên của làng nghề sản xuất rượu thủ công không phải xin Giấy phép sản xuất rượu thủ công để kinh doanh. Tổ chức, cá nhân đại diện cho làng nghề phải xin giấy phép sản xuất rượu thủ công cho làng nghề và chịu trách nhiệm về điều kiện sản xuất rượu áp dụng chung cho các thành viên trong làng nghề.

Điều kiện sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

 • Hoạt động này phải đăng ký với Ủy ban nhân dân xã, phường nơi tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu chế biến lại và đề nghị cơ quan này xác nhận. sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép kinh doanh rượu.
 • Chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất rượu của mình
 • Chỉ bán rượu do mình sản xuất cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu. Trường hợp không bán rượu cho doanh nghiệp đã có Giấy phép sản xuất rượu thì phải xin Giấy phép sản xuất rượu theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 94/2012 / NĐ-CP.

Thành lập công ty sản xuất rượu - Everestlaw

Làm thế nào để bắt đầu một công ty sản xuất rượu?

Để thành lập công ty sản xuất rượu, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng ký thành lập công ty với ngành nghề sản xuất rượu

Bước 2: Xin giấy phép sản xuất rượu

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu bao gồm:

a) Đơn đăng ký

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu (theo Mẫu)

b) Các giấy tờ liên quan

 • Bản sao hợp lệ giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận mã số thuế;

c) Các tài liệu liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và con người:

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 5 năm gần nhất của doanh nghiệp, trong đó nêu rõ chỉ tiêu sản lượng sản xuất của từng nhóm sản phẩm rượu, các loại thuế đã nộp, lợi nhuận (đối với cơ sở …). nhà máy rượu đang hoạt động);
 • Dự kiến ​​kết quả sản xuất kinh doanh (sản lượng của từng nhóm sản phẩm, nộp thuế, lợi nhuận) trong 5 năm tiếp theo kể từ năm đề nghị cấp Giấy phép;
 • Danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các công đoạn chính như nấu, lên men, chưng cất, chiết rót …;
 • Danh mục thiết bị chuyên dụng đo, kiểm tra chất lượng men rượu, độ đường, nồng độ cồn;
 • Danh mục máy móc, thiết bị kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm; thiết kế của hệ thống kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm;
 • Bảng kê khu vực, sơ đồ thiết kế nhà xưởng, nhà kho, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác. Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà xưởng, công trình và quyền sử dụng đất (hợp đồng thuê, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất …);
 • Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận sức khỏe và hợp đồng lao động với công nhân kỹ thuật, người trực tiếp sản xuất.

d) Các tài liệu liên quan đến chất lượng, an toàn thực phẩm:

 • Bản sao hợp lệ hồ sơ đăng ký chất lượng, bản công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm;
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

e) Bản sao các tài liệu khác

 • Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp nhãn hiệu đối với sản phẩm rượu;

f) Các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ:

 • Bản sao hợp lệ quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền;
 • Bản sao hợp lệ văn bản thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền;
 • Hồ sơ thiết kế và danh mục các phương tiện, thiết bị của hệ thống phòng cháy và chữa cháy.

Làm thế nào để bắt đầu một công ty sản xuất rượu?

Lời kết

Để được tư vấn chính xác và cụ thể hơn về thành lập công ty sản xuất rượu, quý khách vui lòng liên hệ với các luật sư chuyên gia của Luật Hùng Phát để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay