01/01/2023 - 17:51

Thành lập công ty thu hồi nợ theo Luật Doanh Nghiệp

Thủ tục thành lập công ty thu hồi nợ như thế nào? Để mở công ty đòi nợ thuê thì phải đáp ứng những điều kiện gì? Nếu bạn đang băn khoăn về những vấn đề này, hãy tham khảo bài viết sau của Luật Hùng Phát để tìm câu trả lời chi tiết qua đó nắm được trình tự để thành lập doanh nghiệp đòi nợ thuê thành công.

Thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập công ty đòi nợ thuê

Doanh nghiệp đòi nợ thuê cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty và nộp lên Phòng đăng ký kinh doanh để được cấp giấy phép đăng ký hoạt động đòi nợ. Các thủ tục chi tiết bao gồm:

  • Văn bản đề nghị cấp Giấy phép đăng ký doanh nghiệp thu hồi nợ.
  • Điều lệ công ty đòi nợ
  • Danh sách thành viên sở hữu vốn góp hoặc danh sách cổ đông sở hữu cổ phần của công ty thu hồi nợ.
  • Bản sao hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân đối với cá nhân. Hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập… một bản cho tổ chức.

Thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập công ty đòi nợ thuê

Hồ sơ hợp lệ sau khi nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ được cấp giấy phép sau 3 đến 6 ngày.

Để tránh trường hợp hồ sơ đăng ký thành lập công ty đòi nợ thuê không đúng, không hợp lệ, doanh nghiệp có thể ủy quyền cho Luật Hùng Phát đại diện cho doanh nghiệp soạn thảo hồ sơ.

Các điều kiện cần đáp ứng khi thành lập công ty đòi nợ

Khi thành lập công ty đòi nợ, doanh nghiệp cần đăng ký ngành nghề phù hợp và liên quan để có thể kinh doanh dịch vụ đòi nợ, đó là dịch vụ hỗ trợ thanh toán và tín dụng. Nhóm này gồm: Hoạt động thu hồi nợ và chuyển tiền đã thu hồi cho khách hàng, chẳng hạn như vận đơn hoặc dịch vụ thu hộ. Mã ngành 8291 – 82910.

Ngoài ra, dịch vụ đòi nợ thuê là một ngành kinh doanh cần có điều kiện. Vì vậy, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện liên quan như:

  • Vốn pháp định tối thiểu là 2 tỷ đồng.
  • Giám đốc, người điều hành công ty đòi nợ thuê cần có trình độ đại học trở lên, đảm bảo năng lực hành vi dân sự. Cần đăng ký hộ khẩu thường trú tại nơi mở công ty.
  • Nhân viên của công ty đòi nợ thuê phải có trình độ từ trung cấp trở lên, không có tiền án, tiền sự và phải ký hợp đồng được xác định theo quy định của pháp luật.
  • Ngoài ra, công ty cần đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự và xin giấy phép đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự thì mới được đi vào hoạt động.

Các điều kiện cần đáp ứng khi thành lập công ty đòi nợ

Những điều cần lưu ý khi thành lập doanh nghiệp

Khi thành lập công ty đòi nợ, doanh nghiệp cần lưu ý những vấn đề sau:

Ngành, nghề kinh doanh của công ty đòi nợ thuê

Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh phù hợp và áp dụng đúng mã ngành, nghề kinh doanh đòi nợ.

Doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề không có điều kiện thì có thể không cần chuẩn bị điều kiện ngành và có thể đi vào hoạt động kinh doanh ngay sau khi có giấy phép.

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có điều kiện thì doanh nghiệp phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kinh doanh và xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh trước khi đi vào hoạt động.

Đặt tên công ty đòi nợ

Tên công ty thu hồi nợ không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức. tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp thực hiện toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp được cơ quan, đơn vị, tổ chức đó chấp thuận.

Tên công ty đòi nợ không được trùng lặp, nhầm lẫn với các công ty khác.

Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký không được trùng với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký.

Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký không được phát âm giống với tên doanh nghiệp đã đăng ký.

Tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký không được trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký.

Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký không trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký.

Tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bằng số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt và các chữ F, J, Z, W liền sau. Tên riêng của doanh nghiệp sẽ không được đăng ký.

Tên riêng của doanh nghiệp xin đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bằng chữ “tan” ngay trước hoặc chữ “mới” ngay sau hoặc trước tên riêng đã đăng ký.

Kê khai vốn điều lệ khi thành lập công ty thu hồi nợ

Doanh nghiệp cần kê khai vốn điều lệ phù hợp với khả năng và điều kiện của công ty mình hoặc theo quy định của ngành đăng ký kinh doanh.

Nếu doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh không cần vốn thì có thể đăng ký kê khai vốn điều lệ tùy theo nguyện vọng hoặc tài chính của công ty.

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định hoặc vốn ký quỹ thì doanh nghiệp phải đăng ký vốn điều lệ theo quy định, nghĩa là vốn điều lệ tối thiểu phải bằng vốn pháp định. hoặc đăng ký nhiều hơn, nhưng không ít hơn, vốn pháp định.

Loại hình kinh doanh của công ty đòi nợ

Công ty đòi nợ thuê cần lựa chọn loại hình kinh doanh phù hợp với công ty mình. Hiện nay, có các loại hình doanh nghiệp phổ biến như sau: Công ty tư nhân, công ty TNHH (1 thành viên hoặc 2 thành viên trở lên), công ty hợp danh và công ty cổ phần. Mỗi loại hình công ty đều có những đặc điểm riêng. Hãy xem và chọn một trong những phù hợp cho công ty của bạn.

Người đại diện theo pháp luật của công ty đòi nợ

Các công ty đòi nợ thuê cần lựa chọn người đại diện theo pháp luật có năng lực và bản lĩnh, vì đây là người quan trọng, quyết định các công việc liên quan đến công ty.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của doanh nghiệp. và các nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Lưu ý về địa chỉ công ty đòi nợ thuê

Địa chỉ công ty đòi nợ thuê điện tử phải đảm bảo không nằm trong khu vực cấm, không sử dụng chung cư, tập thể làm địa chỉ công ty.

Trụ sở chính của doanh nghiệp là nơi liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp; phải nằm trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ xác định gồm số nhà, tên đường (ngõ) hoặc tên xã, phường, thị trấn, quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc tỉnh. Trung tâm; số điện thoại, số fax và email (nếu có).

Khắc dấu công bố con dấu công ty

Công ty thu hồi nợ khắc dấu riêng sau khi có mã số thuế. Trên con dấu nhất thiết phải có tên công ty và mã số doanh nghiệp. Con dấu có dạng tròn và hình dạng trên con dấu có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành việc khắc dấu, doanh nghiệp phải công khai mẫu dấu.

Những điều cần lưu ý khi thành lập doanh nghiệp

Công bố thông tin đăng ký đại lý đòi nợ đúng hạn

Theo quy định tại Điều 33 Luật Doanh nghiệp về công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải thực hiện thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nghiệp. Nghiệp. đúng trình tự, thủ tục và phải nộp phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau: Ngành, nghề kinh doanh; Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Thời hạn thông báo công khai thông tin về doanh nghiệp là 30 ngày, kể từ ngày thông báo công khai.

Tiến hành thông báo phát hành hóa đơn GTGT

Công ty đòi nợ thuê cần thực hiện thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định. Sau đó đặt in hóa đơn hoặc đăng ký mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng hợp lý.

Công ty cần đăng ký mở tài khoản ngân hàng giao dịch

Sau khi đi vào hoạt động, công ty đòi nợ thuê cần đăng ký mở tài khoản ngân hàng giao dịch cho công ty. Người đại diện theo pháp luật hoặc chủ sở hữu công ty mang CMND + Giấy chứng nhận doanh nghiệp + Con dấu doanh nghiệp đến ngân hàng để mở tài khoản. Sau đó, thực hiện thủ tục thông báo số tài khoản ngân hàng lên Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thuê nhân viên hoặc dịch vụ kế toán

Công ty đòi nợ thuê có thể thuê kế toán riêng cho công ty để làm báo cáo thuế, nộp thuế, lập sổ sách, xuất hóa đơn chứng từ. Hoặc để tiết kiệm chi phí, doanh nghiệp có thể thuê dịch vụ kế toán tại Luật Hùng Phát.

Doanh nghiệp đăng ký chữ ký số

Doanh nghiệp có nhu cầu mua chữ ký số để kê khai thuế, nộp thuế. Kế toán của công ty đòi nợ thuê sử dụng chữ ký này để nộp thuế qua mạng cho doanh nghiệp.

Các loại thuế phải nộp sau khi mở công ty đòi nợ

Doanh nghiệp cần đóng thuế đầy đủ sau khi mở công ty thu hồi nợ. Các loại thuế cụ thể bao gồm:

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi kết thúc năm tài chính.

Thuế giá trị gia tăng do doanh nghiệp báo cáo hàng quý.

Thuế Môn bài, Công ty đòi nợ phải nộp thuế Môn bài trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Góp vốn mở công ty đòi nợ đúng hạn

Các thành viên, cổ đông của công ty phải góp đủ vốn và đúng loại tài sản vào công ty theo cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký. Doanh nghiệp.

Các thành viên, cổ đông của công ty có thể góp vốn vào công ty bằng tài sản cầm cố. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với số vốn đã góp theo cam kết góp. Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định chuyên nghiệp định giá và thể hiện bằng Đồng Việt Nam.

Lời kết

Hi vọng những chia sẻ về điều kiện thành lập công ty thu hồi nợ và thủ tục thành lập công ty đòi nợ thuê trên đây sẽ hữu ích với các doanh nghiệp. Nếu còn vướng mắc và cần tư vấn, Quý khách vui lòng liên hệ Luật Hùng Phát để được hỗ trợ tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay