01/01/2023 - 18:05

Thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài chi tiết A-Z

Trong những năm gần đây, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đã tạo ra những bước phát triển mới, từng bước chiếm vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế Việt Nam, từ đó thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ. phát triển mạnh mẽ kinh tế – xã hội của đất nước.

Trong bối cảnh Việt Nam đang gia nhập mạnh mẽ vào thị trường quốc tế thông qua các hiệp định, thỏa thuận song phương và đa phương, cùng với chính sách mở cửa trong nước, ngày càng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến các nhà đầu tư nước ngoài. đầu tư và phát triển kinh doanh tại Việt Nam.

Từ đó, nhu cầu thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài  ngày một tăng cao. Nhằm giúp các nhà đầu tư nước ngoài cũng như các đối tác trong nước hiểu rõ hơn về loại hình doanh nghiệp này và các chính sách, thủ tục pháp lý liên quan đến các công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật Hùng Phát xin giải đáp những thắc mắc trên qua bài viết này.

Phân biệt giữa công ty nước ngoài và công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Hiện nay, vẫn còn một số nhà đầu tư chưa hiểu đầy đủ về khái niệm và có sự nhầm lẫn giữa công ty nước ngoài và công ty có vốn đầu tư nước ngoài, dẫn đến không xác định hoặc xác định không chính xác các chính sách pháp luật. Pháp luật Việt Nam áp dụng cho từng loại hình doanh nghiệp.

Công ty nước ngoài là loại hình tổ chức nước ngoài được quy định tại Khoản 32 Điều 3 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

“32. Tổ chức nước ngoài là tổ chức được thành lập ở nước ngoài theo pháp luật nước ngoài.

Mặt khác, công ty có vốn đầu tư nước ngoài là loại hình tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam dưới hình thức doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh và có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên, cổ đông.

Từ đó có thể thấy, hai loại hình công ty này có những điểm khác biệt chủ yếu dựa trên luật điều chỉnh về quá trình thành lập của mỗi loại hình. Cụ thể, công ty nước ngoài được thành lập theo thủ tục, quy trình theo quy định của pháp luật nước ngoài, còn công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là công ty được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. Luật việt nam.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đi sâu vào các quy trình, thủ tục và chính sách pháp lý hiện hành đối với việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Phân biệt giữa công ty nước ngoài và công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài, kể cả cá nhân, tổ chức nước ngoài được phép thành lập công ty tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau:

Sở hữu vốn điều lệ không giới hạn, trừ các trường hợp sau:

 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, chuyển đổi sang hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa, chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;
 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc hai trường hợp trên được thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và các điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Như vậy, việc nhà đầu tư nước ngoài có được thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hay không còn phụ thuộc vào ngành nghề mà nhà đầu tư dự định kinh doanh tại Việt Nam. Chẳng hạn, với ngành, nghề kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, nhà đầu tư không được phép thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài để kinh doanh vì pháp luật hiện hành chỉ quy định doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp do tổ chức, cá nhân Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ được cấp phép hoạt động (theo Điều 6 Nghị định 38/2020 / NĐ-CP). Hay với ngành kinh doanh dịch vụ sản xuất phim, nhà đầu tư nước ngoài chỉ được phép đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh với đối tác Việt Nam để thành lập công ty và phần vốn góp của nhà đầu tư. Vốn đầu tư nước ngoài không được vượt quá 51% vốn điều lệ của công ty (theo điểm a, phân ngành D. Dịch vụ nghe nhìn, Mục 2. Dịch vụ thông tin, Cam kết 318 / WTO / Services CK).

Quy trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Quy trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài được phòng đầu tư nước ngoài của công ty Luật Hùng Phát thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Bản sao hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân hoặc bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu giải trình năng lực tài chính của nhà đầu tư (có thể cung cấp xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư do ngân hàng nước ngoài phát hành);
 • Hợp đồng cho thuê địa điểm mà nhà đầu tư dự định đặt trụ sở chính;
 • Giấy ủy quyền của chủ đầu tư cho Công ty Luật Hùng Phát thực hiện và nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền.

Quy trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trường hợp hồ sơ không đủ hoặc bị từ chối, Cơ quan đăng ký đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do. Công ty Luật Hùng Phát sẽ thay mặt nhà đầu tư tiếp nhận Thông báo và điều chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước 3: Soạn thảo và nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

 • Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu;
 • Quy định công ty;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật, các thành viên góp vốn (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn) hoặc cổ đông sáng lập (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn). với Công ty Cổ phần);
 • Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp nhân đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Danh sách thành viên công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (cấp tại Bước 2);
 • Văn bản cử cá nhân làm đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông là tổ chức (nếu có);
 • ủy quyền cho Công ty Luật Hùng Phát thực hiện và nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền.

Bước 4: Nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Đối với hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Lời kết

Trên đây là toàn bộ phần tư vấn của chúng tôi đối với thắc mắc của bạn, hy vọng sẽ hữu ích cho bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng Công ty Luật Hùng Phát.

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay