02/01/2023 - 00:40

Thủ tục thành lập công ty âm nhạc bao gồm những gì ?

Sản xuất âm nhạc hay còn gọi là sản xuất bản ghi âm, ghi hình là một trong những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật. Bài viết này của Luật Hùng Phát sẽ cung cấp quy trình và thủ tục thành lập công ty âm nhạc. Mời các bạn theo dõi.

Căn cứ pháp lý thành lập công ty âm nhạc

 • Luật đầu tư
 • Luật Doanh nghiệp.
 • Nghị định 78/2015 / NĐ-CP.
 • Nghị định 79/2012 / NĐ-CP;
 • Nghị định 15/2016 / NĐ-CP.

Căn cứ pháp lý thành lập công ty âm nhạc

Thủ tục đăng ký mở công ty âm nhạc

Để có thể kinh doanh lĩnh vực âm nhạc, công ty cần đăng ký ngành nghề liên quan, phù hợp với lĩnh vực và kế hoạch kinh doanh.

Các ngành nghề kinh doanh có thể đăng ký để thành lập công ty âm nhạc là: Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc (592 – 5920 – 59200). Nhóm này bao gồm:

 • Sản xuất các bản ghi âm gốc như băng và đĩa CD;
 • Xuất bản, quảng cáo và phân phối băng ghi âm cho các nhà bán buôn, bán lẻ hoặc trực tiếp cho công chúng. Các hoạt động này có thể được thực hiện hoặc không cùng với việc sản xuất các băng gốc trong cùng một đơn vị. Nếu không, đơn vị thực hiện các hoạt động này phải có quyền sao chép và phân phối bản ghi âm gốc;
 • Hoạt động ghi âm cho các hoạt động trong phòng thu hoặc nơi khác, bao gồm cả việc sản xuất các chương trình phát thanh (không trực tiếp);
 • Các hoạt động xuất bản âm nhạc, chẳng hạn như đăng ký bản quyền cho các tác phẩm âm nhạc, quảng cáo, ủy quyền và sử dụng bất kỳ tác phẩm âm nhạc nào để ghi âm, phát sóng, truyền hình, điện ảnh, chương trình trực tiếp, báo in và các phương tiện thông tin đại chúng khác. Các thực thể tham gia vào các hoạt động này có thể sở hữu bản quyền hoặc tiến hành các hoạt động như quản lý quyền âm nhạc thay mặt cho những chủ sở hữu bản quyền này;
 • Xuất bản sách âm nhạc và bản nhạc.

Theo đó, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập công ty âm nhạc sẽ thực hiện đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sau đó, để có thể thực hiện việc lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình, công ty âm nhạc phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về các loại giấy phép sau:

 • Giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình;
 • Nhãn kiểm soát các bản ghi âm và video;

Thủ tục đăng ký mở công ty âm nhạc

Đơn đăng ký thành lập công ty âm nhạc

Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn một trong các loại hình công ty sau đây phù hợp với điều kiện và mục đích kinh doanh của mình:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Bản sao của các tài liệu sau:

 • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp quản lý
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức và quản lý theo quy định tại điểm a. b Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

Bản sao hợp lệ của các tài liệu sau:

 • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thành lập theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Giấy ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Đơn đăng ký thành lập công ty âm nhạc

Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty Cổ phần.

Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền cho cổ đông nước ngoài là tổ chức.

Bản sao hợp lệ của các tài liệu sau:

 • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và giấy ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thành lập hoặc tham gia thành lập theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành. hướng dẫn thực hiện.

Thủ tục đăng ký.

 • Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan quản lý sẽ thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp.

Thủ tục công bố nội dung đăng ký kinh doanh và khắc dấu công ty.

 • Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải công bố rộng rãi trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đăng.
  • Ngành, nghề kinh doanh của công ty.
  • Danh sách thành viên công ty, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
 • Trước khi sử dụng con dấu, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục cấp giấy phép lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình.

Thủ tục cấp giấy phép lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình.

Ủy quyền.

 • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy phép phê duyệt bản ghi âm, ghi hình do tổ chức trong nước sản xuất hoặc nhập khẩu.

Hồ sơ bao gồm:

 • 01 đơn đề nghị cấp giấy phép phê duyệt nội dung;
 • 01 danh sách tác giả, tác phẩm và nghệ sĩ biểu diễn;
 • 01 bản nhạc và lời hoặc kịch bản văn học (đối với tác phẩm nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt có xác nhận của công ty dịch thuật);
 • 01 bản ghi âm, ghi hình có nội dung ca múa nhạc, sân khấu;
 • 01 văn bản cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả hoặc bản sao hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả
 • 01 bản sao có chứng thực quyết định cho phép tác giả, tác phẩm, nghệ sĩ biểu diễn là người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia biểu diễn (nếu chương trình sử dụng tác phẩm sáng tác trước năm 1975 tại các tỉnh phía Bắc). Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia biểu diễn);
 • 01 bản thiết kế vỏ máy ghi âm, ghi hình;
 • 01 bản sao có chứng thực Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chức năng sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình.

Thủ tục.

 • Tổ chức đề nghị cấp Giấy phép chấp thuận nội dung gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp giấy phép phê duyệt nội dung. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Các bản ghi âm, ghi hình được cấp phép phê duyệt nội dung phải được dán nhãn kiểm soát trước khi lưu hành rộng rãi. Nhãn do tổ chức sản xuất, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình kiểm soát và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 • Thông tin trên nhãn đối chứng bao gồm: Chủ đề chương trình; số, ngày và cơ quan cấp phép phê duyệt nội dung; số lượng bản ghi âm và ghi hình được phát hành; địa chỉ, số điện thoại liên hệ và tên của tổ chức được cấp phép phê duyệt nội dung;
 • Sau khi thực hiện các thủ tục trên, công ty âm nhạc có thể tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng ngành, nghề mà mình đã đăng ký.

Lời kết

Trên đây công ty Luật Hùng Phát đã hướng dẫn thủ tục thành lập công ty âm nhạc. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề thành lập công ty vui lòng liên hệ công ty Luật Hùng Phát để được nhận sự tư vấn chi tiết và tận tâm của đội ngũ tư vấn.

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay