01/01/2023 - 11:53

Thủ tục thành lập công ty kiểm toán tư vấn miễn phí 100%

Công ty kiểm toán được thành lập để kiểm soát các gian lận tài chính và phát hiện các sai lệch trong số liệu kinh doanh của các cơ quan, tổ chức. Công ty kiểm toán độc lập được thành lập để kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo tính công bằng của các báo cáo tài chính.

Tuy nhiên, các yêu cầu để thành lập công ty kiểm toán là gì? Thủ tục và hồ sơ để mở công ty kiểm toán có khó không? Để trả lời các câu hỏi trên Luật Hùng Phát mời bạn theo dõi bài viết dưới đây.

Thủ tục thành lập công ty kiểm toán

Thủ tục thành lập công ty kiểm toán

Phạm vi áp dụng: Thành lập công ty 100% vốn trong nước (thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh).

Các loại hình công ty kiểm toán:

Doanh nghiệp kiểm toán được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật dưới 3 hình thức: công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.

Điều kiện thành lập:

Doanh nghiệp kiểm toán chỉ được thành lập khi có ít nhất ba người có Chứng chỉ kiểm toán viên gồm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc nếu là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty đại chúng hoặc công ty đại chúng. Công ty. Công ty hợp danh phải sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp kiểm toán phải có thời gian làm việc trong lĩnh vực kiểm toán ít nhất 03 năm, kể từ khi được cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và không được đồng thời tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp kiểm toán phải thông báo cho Bộ Tài chính về việc thành lập doanh nghiệp kiểm toán và danh sách kiểm toán viên đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp. .

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp kiểm toán phải đảm bảo có ít nhất 3 kiểm toán viên hành nghề ký hợp đồng lao động toàn thời gian với doanh nghiệp. Nếu sau 6 tháng liên tục mà doanh nghiệp kiểm toán không đáp ứng điều kiện này thì doanh nghiệp kiểm toán phải ngừng cung cấp dịch vụ kiểm toán;

Thành viên hợp danh trực tiếp kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải có Chứng chỉ kiểm toán viên. Trường hợp công ty hợp danh kiểm toán được đăng ký để cung cấp các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề (như dịch vụ kế toán, dịch vụ định giá tài sản, …) thì thành viên hợp danh trực tiếp thực hiện các dịch vụ đó phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp theo quy định của pháp luật.

Địa điểm nộp hồ sơ thành lập công ty:

Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh / thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Hồ sơ thành lập công ty:

Đơn đăng ký kinh doanh;

Dự thảo điều lệ công ty. Dự thảo Điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của người đại diện theo pháp luật của thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; của người đại diện theo pháp luật, của cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Các thành viên sáng lập và các cổ đông phải liên đới chịu trách nhiệm về việc tuân thủ pháp luật Điều lệ công ty;

Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, quan hệ đối tác; danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập phải có:

  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010 / NĐ-CP đối với trường hợp thành viên sáng lập, cổ đông sáng lập là cá nhân;
  • Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010 / NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với người đại diện theo ủy quyền. trường hợp thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân.
  • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định theo quy định của pháp luật;
  • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh của một hoặc một số cá nhân, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, đối với công ty kinh doanh cùng ngành, nghề. kinh doanh. mà pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề.

Ghi chú:

1.Giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Nghị định số 102/2010 / NĐ-CP)

Điều 24. Giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

đầu tiên. ID quốc gia Hộ chiếu còn giá trị sử dụng đối với công dân Việt Nam.

2. Một trong các giấy tờ sau đây còn hiệu lực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài:

a) Hộ chiếu Việt Nam;

b) Hộ chiếu nước ngoài (hoặc hộ chiếu nước ngoài có giá trị thay thế) và một trong các giấy tờ chứng minh là người gốc Việt Nam ở nước ngoài.

3. Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

4. Hộ chiếu hợp lệ đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam.

Căn cứ pháp lý khi thành lập công ty kiểm toán

Căn cứ pháp lý khi thành lập công ty kiểm toán

Nghị định 16/2011 / NĐ-CP sửa đổi Nghị định 105/2004 / NĐ-CP về kiểm toán độc lập;

Nghị định số 30/2009 / NĐ-CP ngày 30/03/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004 / NĐ-CP;

Thông tư số 60/2006 / TT-BTC Hướng dẫn các tiêu chuẩn, điều kiện thành lập và hoạt động của doanh nghiệp kiểm toán;

Thông tư 64/2004 / TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 105/2004 / NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập

Luật Doanh nghiệp số 60/2005 / QH11 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Nghị định số 43/2010 / NĐ-CP Ngày 15 tháng 4 năm 2010 về việc đăng ký kinh doanh;

Nghị định số 102/2010 / NĐ-CP ngày 01/10/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Lời kết

Như vậy, Luật Hùng Phát đã giới thiệu đến Quý khách hàng trình tự, thủ tục thành lập công ty kiểm toán theo quy định mới nhất. Quý khách hàng có thể liên hệ với Công ty Luật Hùng Phát để biết thêm thông tin chi tiết và sẽ được sự hỗ trợ tận tâm từ bộ phận tư vấn viên của công ty chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay