01/01/2023 - 09:48

Điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập công ty luật đầy đủ từ A-Z

Công ty luật là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ pháp lý nhằm hỗ trợ cá nhân, tổ chức khác thực hiện pháp luật, bảo đảm an toàn pháp lý và phòng ngừa rủi ro. Nhưng thủ tục thành lập công ty luật như thế nào để đáp ứng đầy đủ quy trình và nguyên tắc hành nghề luật sư?

Các bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây, Luật Hùng Phát sẽ hướng dẫn thủ tục thành lập công ty luật.

Điều kiện thành lập công ty luật

Điều kiện thành lập công ty luật

Điều kiện về loại hình công ty

Điều 34 Luật Luật sư năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2012 (sau đây gọi chung là Luật Luật sư) quy định:

 • Công ty luật bao gồm công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Thành viên của công ty luật phải là luật sư.

Như vậy, pháp luật quy định loại hình công ty luật có thể tồn tại dưới hai hình thức là công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn.

Điều kiện sở hữu

Luật tương tự quy định về chủ sở hữu công ty luật tại khoản 2 và khoản 3. Theo đó:

 • Một công ty luật hợp danh do ít nhất hai luật sư thành lập
 • Công ty luật trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do ít nhất hai luật sư thành lập.

Với công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do luật sư thành lập và làm chủ

Điều kiện về ngành, nghề kinh doanh

Ngành, nghề kinh doanh của công ty luật là hành nghề luật sư thuộc Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 tại Phụ lục IV. .

Điều kiện hành nghề luật sư bao gồm:

Thứ nhất, phải có luật sư đủ tiêu chuẩn theo quy định

Theo quy định tại Điều 10 Luật Luật sư năm 2016 sửa đổi, bổ sung năm 2012 thì:

 • Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có tư cách đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo về nghiệp vụ luật sư, đã trải qua thời gian hành nghề luật sư, nếu có. sức khỏe tốt để hành nghề luật sư, bạn có thể trở thành luật sư.

Thứ hai, phải có giấy phép hành nghề luật sư

Người trúng tuyển kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đến Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư.

Chứng chỉ hành nghề luật sư do Bộ Tư pháp cấp, thẻ hành nghề luật sư do Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp.

Thứ ba, phải tham gia đoàn luật sư

Người có Chứng chỉ hành nghề luật sư có quyền lựa chọn gia nhập Đoàn luật sư để hành nghề luật sư.

Người tham gia Đoàn luật sư phải làm việc theo hợp đồng lao động đối với tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân hành nghề theo hợp đồng lao động đối với cơ quan, tổ chức hoặc thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức đó. tổ chức hành nghề luật sư theo quy định của Luật luật sư tại địa phương nơi Đoàn luật sư đặt trụ sở chính.

Điều kiện về tên công ty

Tên công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do các thành viên thỏa thuận lựa chọn, tên công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu lựa chọn và theo quy định. do Luật Doanh nghiệp quy định nhưng phải có cụm từ “luật hợp danh”, “công ty luật trách nhiệm hữu hạn”, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề luật sư đã đăng ký. hoạt động, không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Điều kiện đặt trụ sở chính của doanh nghiệp

Công ty luật phải có văn phòng.

Cũng giống như các doanh nghiệp khác, luật sư khi thành lập công ty luật phải ghi rõ địa chỉ trụ sở chính của công ty và chắc chắn rằng địa chỉ đó là có thật.

Điều này nhằm tạo điều kiện tốt cho công ty và đảm bảo rằng khách hàng tránh được những vụ lừa đảo thường xảy ra nhằm hạ thấp uy tín của công ty.

Địa chỉ công ty là nơi diễn ra các hoạt động kinh doanh. Địa chỉ kinh doanh của công ty cũng quyết định cơ quan thuế nào sẽ quản lý trực tiếp.

Vì vậy, việc lựa chọn địa chỉ thành lập công ty là vô cùng quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của công ty.

Địa chỉ đó là nơi giao dịch, nơi làm việc của cán bộ, công nhân viên trong công ty.

Luật Doanh nghiệp 2020 cũng quy định cụ thể về địa chỉ công ty như sau:

 • Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới của đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và email (nếu có).

Theo quy định tại Điều 3 và Điều 6 Luật Nhà ở 2014 và Công văn số 2544 / BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành ngày 19/11/2009 thì doanh nghiệp không được phép có địa chỉ. tại các khu chung cư, nhà tập thể.

Điều kiện về vốn và con dấu

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định doanh nghiệp được tự do quyết định nội dung con dấu mà mình sử dụng mà không bị ràng buộc bởi các quy định pháp luật và doanh nghiệp sẽ không cần thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu.

Pháp luật không quy định về vốn khi thành lập công ty luật. Điều đó có nghĩa là thành viên công ty luật có toàn quyền quản lý vốn của công ty

Hồ sơ thành lập công ty luật

Điều 35 Luật Luật sư quy định, hồ sơ đăng ký hoạt động của công ty luật bao gồm:

 • Đơn đăng ký hoạt động theo mẫu thống nhất;
 • Dự thảo Điều lệ công ty luật;
 • Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư của luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập công ty luật;
 • Giấy tờ chứng minh về trụ sở của công ty luật

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết yêu cầu thành lập công ty luật

Công ty luật được đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp nơi có Đoàn luật sư mà Giám đốc công ty luật là thành viên. Công ty luật do luật sư thuộc các Đoàn luật sư khác nhau thành lập đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp nơi công ty đặt trụ sở chính.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết yêu cầu thành lập công ty luật

Thủ tục thành lập công ty luật

Chuẩn bị và nộp hồ sơ thành lập công ty luật

Công ty luật chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ trên để nộp cho cơ quan đăng ký đề nghị thành lập công ty luật.

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý yêu cầu thành lập công ty luật

Sở Tư pháp là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ đề nghị thành lập công ty luật.

Nếu đủ điều kiện, Sở Tư pháp sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho Công ty Luật.

Các công việc cần thực hiện sau khi có giấy phép đăng ký hoạt động công ty luật

Công ty luật được phép hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, Giám đốc công ty luật phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao Giấy đăng ký hoạt động cho Đoàn luật sư mà mình là thành viên.

Khi đó công ty luật cần thực hiện những việc sau:

 • Gửi tờ khai thuế ban đầu
 • Treo bảng hiệu công ty
 • Mở tài khoản công ty và thông báo số tài khoản ngân hàng
 • Mua chữ ký điện tử
 • Thủ tục xuất hóa đơn
 • Tham gia bảo hiểm cho người lao động trong doanh nghiệp…

Chi phí và lệ phí thành lập công ty luật

Điều 8 Nghị định 123/2013 / NĐ-CP quy định:

 • Tổ chức hành nghề luật sư phải nộp lệ phí đăng ký hoạt động theo tỷ lệ lệ phí đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo đó, lệ phí đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp theo Thông tư 47/2019 / TT-BTC là 50.000 đồng / lần.

Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng / lần.

Thời gian thành lập công ty luật là bao lâu?

Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho công ty luật.

Tổ chức hành nghề luật sư được hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

Như vậy, thời gian thành lập công ty luật là 10 ngày làm việc.

Nhưng trước đó, công ty luật cần có một quá trình lâu dài để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc thành lập công ty luật.

Dịch vụ thành lập công ty luật – Luật Hùng Phát

Về lý thuyết, thành lập công ty luật không quá khó.

Tuy nhiên, nếu không nắm rõ các quy định của pháp luật, không hiểu trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp và cũng không nắm rõ các công việc bắt buộc sau khi thành lập doanh nghiệp thì rất dễ bị phạt. Vi phạm hành chính.

Để tránh những điều này, Luật Hùng Phát chính là đơn vị có thể giúp bạn thành lập công ty luật một cách dễ dàng.

Ngoài ra, với Luật Hùng Phát, việc hỗ trợ khách hàng không chỉ dừng lại ở việc khách hàng cầm giấy đăng ký hoạt động mà còn tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập thực hiện các công việc bắt buộc. của pháp luật sau khi thành lập như kê khai thuế, hóa đơn, token (chữ ký số) và các vấn đề liên quan đến BHXH, người lao động….

Có thể nói, Luật Hùng Phát là đơn vị uy tín, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn ban đầu để có thời gian tập trung vào hoạt động nghiệp vụ tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Và đây cũng là lý do mà rất nhiều đơn vị doanh nghiệp luôn mong muốn Luật Hùng Phát là nơi hỗ trợ họ về các vấn đề pháp lý để họ có thể yên tâm kinh doanh mà không gặp phải rủi ro nào. pháp lý.

Khi bạn sử dụng dịch vụ, chúng tôi sẽ thực hiện mọi thủ tục theo yêu cầu, theo ủy quyền của bạn. Chúng tôi sẽ:

 • Tư vấn sơ bộ về tên công ty luật; Vốn điều lệ; việc kinh doanh; Địa chỉ trụ sở chính;
 • Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty luật;
 • Làm thủ tục tại Sở Tư pháp;
 • Khắc dấu, in biển tên công ty;
 • Hóa đơn mua hàng và chữ ký số;

Bạn sẽ không mất thời gian đi lại nhiều lần. Thời gian giải quyết chỉ từ 03 – 05 ngày làm việc.

Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ Luật Hùng Phát để được tư vấn miễn phí!

Cơ sở pháp lý

 • Luật doanh nghiệp 2020
 • Luật Luật sư 2006, sửa đổi, bổ sung 2012
 • Nghị định 123/2013 / NĐ-CP
 • Thông tư 47/2019 / TT-BTC

Lời kết

Trên đây là toàn bộ những giải đáp của chúng tôi về thủ tục thành lập công ty luật. Nếu còn thắc mắc hoặc chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua website công ty Luật Hùng Phát để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay