01/01/2023 - 21:47

Thủ tục thành lập công ty môi giới bảo hiểm đầy đủ nhất

Thủ tục thành lập công ty môi giới bảo hiểm như thế nào? Hãy cùng phòng tư vấn luật doanh nghiệp của Luật Hùng Phát tìm hiểu nhé.

Cơ sở pháp lý thành lập công ty môi giới bảo hiểm

Văn bản hợp nhất số 06 / VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất số 08 / VBHN-BTC

Cơ sở pháp lý

Cơ sở pháp lý thành lập công ty môi giới bảo hiểm

Điều kiện thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Căn cứ Điều 6 Văn bản số 08 / VBHN-BTC; Điều kiện thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm như sau:

Tổ chức, cá nhân góp vốn thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

 • Tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn phải góp vốn bằng tiền, không được dùng vốn vay, vốn ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân khác để góp vốn;
 • Tổ chức góp từ 10% vốn điều lệ trở lên phải hoạt động kinh doanh có lãi trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép;
 • Tổ chức tham gia góp vốn kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định phải bảo đảm vốn chủ sở hữu trừ vốn pháp định tối thiểu bằng vốn dự kiến ​​góp;

Trường hợp tổ chức tham gia góp vốn là doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty chứng khoán thì tổ chức này phải đảm bảo duy trì và đáp ứng các điều kiện sau: điều kiện an toàn về tài chính và được cấp có thẩm quyền chấp thuận tham gia góp vốn. phù hợp với các quy định của pháp luật chuyên ngành.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Tổ chức nước ngoài góp vốn thành lập doanh nghiệp môi giới

Tổ chức nước ngoài góp vốn thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 6 Nghị định này và các điều kiện sau đây:

 • Là doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp phép hoạt động kinh doanh môi giới bảo hiểm tại Việt Nam;
 • Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực môi giới bảo hiểm.
 • Không vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về hoạt động môi giới bảo hiểm của nước nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời hạn 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Căn cứ Điều 91 của văn bản hợp nhất số 06 / VBHN-VPQH; Quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm như sau:

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được hưởng hoa hồng môi giới bảo hiểm. Hoa hồng môi giới bảo hiểm được bao gồm trong phí bảo hiểm.

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có nghĩa vụ:

 • Thực hiện môi giới trung thực;
 • Không được tiết lộ, cung cấp thông tin gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm;
 • Bồi thường thiệt hại cho bên mua bảo hiểm do hoạt động môi giới bảo hiểm gây ra.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ xin cấp giấy phép được lập thành 3 bộ, trong đó 1 bộ là bản chính và 2 bộ là bản sao.

 • Bản sao tiếng Việt và bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan công chứng Việt Nam chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng.

Đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép của tổ chức, cá nhân nước ngoài, mỗi bộ gồm 01 bản tiếng Việt và 01 bản tiếng Anh.

 • Các tài liệu có chữ ký, chức danh, con dấu nước ngoài trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

Nộp hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ của Bộ Tài chính.

Xử lý hồ sơ

 • Trong thời hạn 21 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Bộ Tài chính thông báo bằng văn bản về việc yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ.
 • Thời hạn bổ sung, sửa đổi hồ sơ của nhà đầu tư tối đa là 06 tháng, kể từ ngày thông báo.

Cấp giấy phép hoạt động

 • Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp Giấy phép cho doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
 • Trường hợp không cấp Giấy phép, Bộ Tài chính có văn bản giải thích rõ lý do.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Các thủ tục sau khi được cấp giấy phép thành lập công ty môi giới bảo hiểm

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải đăng báo hàng ngày trong 05 số liên tiếp về các nội dung chính sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.
 • Nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động;
 • Mức vốn điều lệ và số vốn điều lệ đã góp của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.
 • Họ, tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;
 • Số và ngày, tháng, năm của giấy phép;
 • Các nghiệp vụ bảo hiểm và môi giới bảo hiểm được cấp phép.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép

Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải hoàn thành các thủ tục sau đây để chính thức hoạt động:

 • Chuyển vốn ký quỹ thành vốn điều lệ (hoặc vốn được cấp);
 • Đăng ký mẫu dấu, đăng ký mã số thuế, mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng theo quy định của pháp luật;
 • Thiết lập hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, thiết bị, phần mềm đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp và quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm;
 • Làm thủ tục đề nghị Bộ Tài chính phê duyệt các chức danh hành chính, điều hành;

Các câu hỏi thường gặp

Sau 12 tháng được cấp phép, doanh nghiệp môi giới không hoàn thành các thủ tục theo quy định sẽ bị xử lý như thế nào?

Trường hợp trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm không hoàn thành các thủ tục theo quy định để bắt đầu hoạt động, Bộ Tài chính sẽ thu hồi Giấy phép đã cấp.

Mức vốn pháp định đối với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm?

Vốn pháp định của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm:

 • Kinh doanh bảo hiểm chính hoặc môi giới tái bảo hiểm: 4 tỷ đồng Việt Nam;
 • Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm: 8 tỷ đồng Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm?

Hồ sơ đăng ký thành lập bao gồm:

 • Đơn xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động;
 • Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp;
 • Phương án hoạt động 05 năm đầu, trong đó nêu rõ phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ, chương trình tái bảo hiểm, đầu tư vốn, hiệu quả kinh doanh, khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm và lợi ích kinh doanh. kinh tế của việc thành lập một doanh nghiệp;
 • Danh sách, lý lịch, văn bằng chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người quản trị, điều hành doanh nghiệp;

Lời kết

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về thủ tục thành lập công ty môi giới bảo hiểm. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với tổ tư vấn pháp luật của Luật Hùng Phát để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ nhanh nhất.

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay