02/01/2023 - 01:40

Thủ tục thành lập công ty môi giới chứng khoán chi tiết nhất

Vậy thủ tục thành lập công ty môi giới chứng khoán là gì, điều kiện, hồ sơ, thủ tục thành lập công ty môi giới chứng khoán như thế nào? Nếu bạn đọc có thắc mắc trên thì đừng bỏ qua bài viết này; Luật Hùng Phát sẽ chia sẻ với bạn đọc những thông tin đầy đủ và chi tiết về quy chế môi giới chứng khoán và điều kiện thành lập công ty môi giới chứng khoán. Giúp bạn có thêm những thông tin pháp lý quan trọng trong quá trình thành lập công ty môi giới chứng khoán.

Nhà môi giới chứng khoán là gì?

Ngày nay, các công ty chứng khoán luôn coi hoạt động môi giới chứng khoán là một nghiệp vụ quan trọng trên thị trường chứng khoán. Chính vì vậy mà nghề môi giới chứng khoán đã và đang trở thành một nghề được nhiều người yêu thích và tham gia bởi mức thu nhập và giá trị mà nó mang lại.

Nhà môi giới chứng khoán là gì?

Vậy môi giới chứng khoán là gì, theo quy định của Luật chứng khoán 2019, môi giới chứng khoán là hoạt động trung gian mua bán chứng khoán cho khách hàng. Nói cách khác, các nhà môi giới chứng khoán sẽ ký hợp đồng với khách hàng và hướng dẫn họ thực hiện các hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán và nhận hoa hồng từ các giao dịch.

Hình thức thành lập công ty môi giới chứng khoán

Hiện nay, công ty môi giới chứng khoán thường được thành lập dưới hình thức công ty kinh doanh chứng khoán. Theo quy định tại Khoản 28 Điều 3 Luật Chứng khoán 2019, Kinh doanh chứng khoán là hoạt động môi giới chứng khoán, kinh doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và quản lý quỹ đầu tư. đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và cung cấp dịch vụ chứng khoán theo quy định tại Điều 86 của Luật này. Như vậy, đây là loại hình công ty chứng khoán được thực hiện nhiều nghiệp vụ và nghiệp vụ môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán là một trong số đó.

Cách thứ hai mà công ty lựa chọn là thành lập công ty môi giới chứng khoán và chỉ kinh doanh lĩnh vực này.

Công ty môi giới chứng khoán có thể được thành lập dưới dạng công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn.

Hình thức thành lập công ty môi giới chứng khoán

Điều kiện thành lập công ty môi giới chứng khoán

Trước khi đăng ký thành lập công ty chứng khoán, công ty môi giới chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện thành lập công ty môi giới chứng khoán và phải được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động.

Yêu cầu về vốn bao gồm:

 • Vốn điều lệ thực góp tối thiểu là 25 tỷ đồng Việt Nam;
 • Tất cả tài sản của một nhà môi giới chứng khoán đại chúng phải được gửi vào một ngân hàng giám sát.
 • Điều kiện đối với cổ đông, thành viên góp vốn bao gồm:
 • Cổ đông, thành viên góp vốn là cá nhân không thuộc các trường hợp sau đây không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 • Cổ đông, thành viên góp vốn là tổ chức phải có tư cách pháp nhân và đang hoạt động hợp pháp; hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm liền kề trước năm đề nghị cấp Giấy phép; báo cáo tài chính năm gần nhất phải được kiểm toán với ý kiến ​​không đủ điều kiện;
 • Cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên của công ty chứng khoán và người có liên quan của họ (nếu có) không sở hữu trên 5% vốn điều lệ. của 01 công ty chứng khoán khác;
 • Cổ đông, thành viên góp vốn là nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 77 của Luật này.

Điều kiện về cơ cấu cổ đông, thành viên góp vốn bao gồm:

 • Có ít nhất 02 cổ đông sáng lập và thành viên góp vốn là tổ chức. Trường hợp công ty chứng khoán được tổ chức theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì chủ sở hữu phải là doanh nghiệp bảo hiểm hoặc ngân hàng thương mại, tổ chức nước ngoài đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này;
 • Tổng tỷ lệ góp vốn của các tổ chức ít nhất là 65% vốn điều lệ, trong đó tổ chức là doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại nắm giữ ít nhất 30% vốn điều lệ.

Điều kiện thành lập công ty môi giới chứng khoán

Điều kiện cơ sở vật chất bao gồm:

 • Có trụ sở đảm bảo cho hoạt động kinh doanh chứng khoán;
 • Có đủ cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị văn phòng và hệ thống công nghệ phù hợp với quy trình nghiệp vụ của hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Yêu cầu về nhân sự bao gồm:

 • Có Tổng Giám đốc (Giám đốc), ít nhất 03 nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với từng nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán được cấp phép và ít nhất 01 kiểm soát viên tuân thủ. Tổng giám đốc (Giám đốc) phải có các tiêu chuẩn sau:
 • Không thuộc trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật;
 • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận nghiệp vụ của các tổ chức thuộc lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc bộ phận tài chính, kế toán và đầu tư tại các doanh nghiệp khác;
 • Có Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hoặc Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ;
 • Chưa bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong 06 tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
 • Như vậy, ngoài các kỹ năng của nhân viên môi giới chứng khoán, các vị trí lãnh đạo cũng cần đáp ứng các yêu cầu luật định.
 • Tất cả nhân viên làm công việc môi giới chứng khoán phải có chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán.
 • Trường hợp có Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) phụ trách điều hành thì phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại các điểm a, b và d khoản này và có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với chuyên môn.

Hồ sơ thành lập công ty môi giới chứng khoán

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động môi giới chứng khoán

Đơn xin cấp phép theo mẫu.

Biên bản thỏa thuận thành lập công ty của các cổ đông, thành viên dự kiến ​​góp vốn hoặc quyết định của chủ sở hữu công ty, trong đó ghi rõ: tên công ty (họ và tên giao dịch bằng tiếng Việt và tiếng Việt). Tiếng Việt và tiếng Việt). Tiếng Anh, tên viết tắt);

Địa chỉ trụ sở chính; các hoạt động kinh doanh; Vốn điều lệ; cấu trúc sở hữu; việc thông qua dự thảo Điều lệ công ty; người đại diện theo pháp luật đồng thời là người đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục thành lập công ty.

Hợp đồng thuê trụ sở, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu trụ sở, quyền sử dụng trụ sở; giải thích cơ sở vật chất

Danh sách nhân sự, bản sao thông tin cá nhân, tiền án của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc) được ban hành trong thời hạn 06 tháng. tháng kể từ ngày nộp đơn.

Danh sách cổ đông, thành viên góp vốn theo Mẫu số 68 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này kèm theo các tài liệu sau:

 • Đối với cá nhân: bản sao thông tin cá nhân; Lý lịch tư pháp được cấp trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ của cổ đông sáng lập hoặc thành viên là cá nhân góp trên 5% vốn điều lệ;
 • Đối với tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương; Quy chế Công ty; quyết định của cấp có thẩm quyền theo Điều lệ công ty về việc góp vốn thành lập và cử người đại diện theo ủy quyền; thông tin cá nhân của người đại diện theo ủy quyền; báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 02 năm liền kề trước năm đề nghị cấp giấy phép của tổ chức tham gia. Tổ chức góp vốn là công ty mẹ phải bổ sung báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán; văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ngân hàng thương mại, Bộ Tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm về việc góp vốn thành lập (nếu có);
 • Văn bản cam kết của tổ chức, cá nhân về việc đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của cổ đông:

Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản lý rủi ro.

Dự thảo Điều lệ Công ty.

Hồ sơ thành lập công ty môi giới chứng khoán

Hồ sơ đăng ký kinh doanh môi giới chứng khoán

Hồ sơ thành lập công ty môi giới chứng khoán bao gồm:

 • Giấy phép thành lập và hoạt động môi giới chứng khoán
 • Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu.
 • Quy chế công ty.
 • Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Bản sao của các tài liệu sau:

 • Hồ sơ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Giấy tờ hợp pháp cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ hợp pháp của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Văn bản pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
  Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ hợp pháp của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thành lập hoặc tham gia thành lập theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản quy phạm pháp luật khác. các quy định pháp luật khác. khác có liên quan.

Thủ tục thành lập công ty môi giới chứng khoán

Bước 1: Xin giấy phép thành lập và hoạt động công ty môi giới chứng khoán

Chuẩn bị hồ sơ: Như mục 4.1

Nơi nộp hồ sơ: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 2: Đăng ký doanh nghiệp của bạn

Chuẩn bị hồ sơ: chuẩn bị hồ sơ như đã liệt kê ở mục 4.2

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở của công ty môi giới chứng khoán

Cách thức nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc nộp trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Thời hạn giải quyết: không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Chi phí thành lập công ty môi giới chứng khoán: theo quy định về phí và lệ phí của Nhà nước

Những câu hỏi thường gặp khi thành lập công ty môi giới chứng khoán

Chi phí thành lập công ty môi giới chứng khoán là bao nhiêu?

Bên cạnh các khoản phí và lệ phí của Chính phủ, Luật Hùng Phát cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ thành lập doanh nghiệp chất lượng và tiết kiệm.

Người thành lập công ty chứng khoán có cần chứng chỉ môi giới chứng khoán không?

Người sáng lập không bắt buộc phải có chứng chỉ môi giới chứng khoán. Tuy nhiên, nhân viên làm môi giới chứng khoán phải có chứng chỉ môi giới chứng khoán. Ngoài ra, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Thành lập công ty môi giới chứng khoán cần những giấy phép gì?

Tổ chức, cá nhân thành lập công ty môi giới chứng khoán phải có Giấy phép thành lập và hoạt động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thành lập công ty môi giới cần bao nhiêu vốn?

Vốn tối thiểu để thành lập công ty môi giới chứng khoán là 25 tỷ.

 Luật Hùng Phát có dịch vụ tư vấn thành lập công ty môi giới chứng khoán không?

Luật Hùng Phát  sẽ tư vấn cách thức, trình tự và tất cả các vấn đề liên quan đến thành lập công ty môi giới chứng khoán cho khách hàng.

Lời kết

Luật Hùng Phát là công ty chuyên cung cấp các gói dịch vụ thành lập công ty chuyên nghiệp và nhanh chóng. Khách hàng có nhu cầu thành lập công ty môi giới chứng khoán hoặc có thắc mắc , vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời và tận tình nhất.

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay