02/01/2023 - 02:46

Thủ tục thành lập công ty thu mua phế liệu theo quy định

Thủ tục thành lập công ty thu mua phế liệu ngày càng được nhiều người quan tâm bởi việc thành lập công ty chịu ảnh hưởng của sự phát triển công nghiệp. Các tổ chức, cá nhân muốn thành lập loại hình ngành nghề này nhưng chưa nắm rõ các quy định và thủ tục thành lập công ty. Hy vọng bài viết của Luật Hùng Phát sẽ giúp ích được cho bạn!

Tổng hợp các giấy tờ cần thiết để thành lập công ty thu mua phế liệu

Công ty TNHH 1 thành viên

Hồ sơ thành lập công ty cần chuẩn bị:

 • Đơn đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên (Phụ lục I-2 Thông tư 02);
 • Quy chế công ty.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của công ty (Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân / Hộ chiếu).
 • Trường hợp chủ sở hữu là tổ chức thì phải kèm theo Quyết định thành lập / Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác và bản sao hợp lệ, chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền quản lý doanh nghiệp.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thành lập theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn Luật.
 • Giấy ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.
 • Giấy ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục

Công ty TNHH hai thành viên trở lên (từ 02 đến 50 thành viên)

Hồ sơ thành lập công ty cần chuẩn bị:

 • Đơn xin thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3 Thông tư 02);
 • Quy định của Công ty
 • Danh sách thành viên công ty (Phụ lục I-6 Thông tư 02)
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty (Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân / Hộ chiếu).
 • Trường hợp chủ sở hữu là tổ chức thì phải kèm theo Quyết định thành lập / Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác và bản sao hợp lệ, chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền quản lý doanh nghiệp; Giấy ủy quyền của tổ chức cho cá nhân quản lý phần vốn góp.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thành lập theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn Luật.
 • Giấy ủy quyền cho tổ chức / cá nhân thực hiện thủ tục.

Tổng hợp các giấy tờ cần thiết để thành lập công ty thu mua phế liệu

Công ty Cổ phần (Tối thiểu 03 cổ đông và số lượng cổ đông tối đa không hạn chế)

Hồ sơ công ty cần được chuẩn bị như sau:

 • Đơn đăng ký thành lập công ty cổ phần (Phụ lục I-4 Thông tư 02);
 • Quy định của Công ty
 • Danh sách cổ đông công ty (Phụ lục I-7 Thông tư 02)
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của cổ đông công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty (Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân / Hộ chiếu).
 • Trường hợp chủ sở hữu là tổ chức thì phải kèm theo Quyết định thành lập / Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác và bản sao hợp lệ, chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền quản lý doanh nghiệp; Giấy ủy quyền của tổ chức cho cá nhân quản lý phần vốn góp.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thành lập theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn Luật.
 • Giấy ủy quyền cho tổ chức / cá nhân thực hiện thủ tục.

Sau khi thành lập xong “KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG” phải được trình UBND Quận / Huyện phê duyệt và đưa vào hoạt động.

Thủ tục thành lập công ty thu mua phế liệu

Bước 1: Soạn thảo bộ hồ sơ thành lập công ty kinh doanh phế liệu. Tài liệu bao gồm:

Giấy phép thành lập theo Luật Doanh nghiệp 2014 (tùy theo loại hình doanh nghiệp bạn muốn thành lập mà hồ sơ cũng có những phần khác nhau. Điều này được thể hiện rõ trong quy định của Luật Doanh nghiệp 2014).

Thực hiện các cam kết về bảo vệ môi trường. Lập và đăng ký xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Giấy chứng nhận phòng cháy và chữa cháy do cơ quan có thẩm quyền cấp

Có đủ kho đủ tiêu chuẩn để chứa phế liệu

Giấy ủy quyền (áp dụng trong trường hợp ủy quyền nộp hồ sơ).

Thủ tục thành lập công ty thu mua phế liệu

Bước 2: Cách thức nộp hồ sơ.

Phương án 1:

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp trực tuyến trên Internet. Truy cập Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp Bạn đăng nhập tài khoản và làm theo hướng dẫn chi tiết theo 2 cách:

 • Sử dụng tài khoản doanh nghiệp đã đăng ký: Nếu chưa có, bạn có thể đăng ký để có được tài khoản đã đăng ký.
 • Sử dụng chữ ký số công cộng: Phương pháp này dành cho trường hợp bạn đã có chữ ký số đã đăng ký và sở hữu.

Phương pháp 2:

 • Người thành lập công ty hoặc người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký thành lập công ty phải nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty và nộp lệ phí cho Phòng đăng ký thành lập công ty nơi đặt trụ sở chính.
 • Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận.

Nếu đăng ký trực tuyến bằng chữ ký số công cộng:

 • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp điện tử hợp lệ được quy định tại Điều 36 Nghị định số 78/2015 / NĐ-CP và khoản 3, khoản 4 Điều 36 Nghị định số 108/2018 / NĐ-CP;
 • Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng sử dụng chữ ký số công cộng được quy định tại Điều 37 Nghị định số 108/2018 / NĐ-CP.

Bước 3: Thời gian giải quyết hồ sơ

Trường hợp đăng ký trực tiếp:

 • Trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc.
 • Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày.

Nếu bạn đăng ký trực tuyến bằng chữ ký số công cộng:

 • Nếu hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông tin đến cơ quan thuế để tự động tạo mã số đăng ký doanh nghiệp. Sau khi được cơ quan quản lý thuế cấp mã số doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Trong trường hợp yêu cầu không hợp lệ, Tổ chức đăng ký thương mại gửi thông báo điện tử đến doanh nghiệp yêu cầu sửa đổi và hoàn thiện hồ sơ.

Lưu ý

Hoạt động kinh doanh đúng ngành, nghề ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật khi kinh doanh hoạt động kinh doanh có điều kiện.

Khi phát hiện nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không đúng với nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh điều chỉnh cho phù hợp. Tự ý sửa đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là trái pháp luật và sẽ bị xử phạt hành chính. Mình hi vọng bài viết sẽ hữu ích cho bạn đọc!

Lời kết

Trên đây là những lời khuyên về thủ tục thành lập công ty thu mua phế liệu. Mọi thắc mắc về các thủ tục pháp lý liên quan vui lòng liên hệ với Luật Hùng Phát để được tư vấn và giải đáp.

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay