01/01/2023 - 13:54

Thủ tục thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng đầy đủ

Khi xây dựng cơ sở hạ tầng là nền tảng cho sự phát triển kinh tế xã hội, sự xuất hiện của các công ty xây dựng ngày càng nhiều. Đây cũng là lý do trong thời gian gần đây hàng loạt công ty tư vấn giám sát xây dựng sinh ra. Tuy nhiên, việc thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng không hề đơn giản khi đây là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật.

Luật Hùng Phát với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có kinh nghiệm thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng lâu năm cam kết mang đến cho khách hàng sự hài lòng khi lựa chọn dịch vụ của công ty chúng tôi.

Quy định về nghề tư vấn giám sát xây dựng

Quy định về nghề tư vấn giám sát xây dựng

Theo danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV Luật Đầu tư 2014 thì nghề tư vấn giám sát xây dựng là một trong những ngành nghề có điều kiện, phải đáp ứng một số tiêu chí nhất định để kinh doanh.

Hiện nay, việc cấp phép liên quan đến lĩnh vực này được quy định tại Nghị định số 59/2015 / NĐ-CP. Để công ty tư vấn giám sát đi vào hoạt động bạn cần thực hiện 2 thủ tục là thành lập doanh nghiệp và xin giấy phép hoạt động nghề.

Thủ tục thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng

Thủ tục thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng

Thủ tục 1: Thành lập doanh nghiệp tư vấn giám sát xây dựng

Trước khi thành lập, khách hàng lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với khả năng và nhu cầu kinh doanh của mình. Hiện nay, các loại hình doanh nghiệp bao gồm: Công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh hoặc doanh nghiệp tư nhân …

Sau khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp, bạn thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định. Đặc biệt:

Chuẩn bị hồ sơ bao gồm

 • Đơn đăng ký kinh doanh: Đơn đăng ký kinh doanh là văn bản thể hiện những thông tin cơ bản nhất của doanh nghiệp. Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, cần đảm bảo tính chính xác của thông tin trên mẫu đơn, làm cơ sở thể hiện thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đơn đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định.
 • Quy định công ty: Điều lệ công ty bao gồm các quy định cụ thể, hình thức, chức năng và phương thức hoạt động của doanh nghiệp. Điều lệ công ty là nền tảng và cơ sở hoạt động của doanh nghiệp. Điều lệ công ty không được trái với quy định của
 • Danh sách thành viên: Danh sách thành viên hợp danh phải thể hiện đầy đủ và chi tiết các thông tin về các thành viên trong công ty, bao gồm: tên / tuổi / địa chỉ / giấy tờ tùy thân / vốn góp…
 • Hồ sơ chứng thực: Đối với cá nhân (CMND / Căn cước công dân / Hộ chiếu) hoặc tổ chức (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh / Giấy chứng nhận đầu tư).

Nộp

Vị trí nộp đơn: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phương thức gửi: Hiện nay, có hai hình thức xin phép thành lập doanh nghiệp, bao gồm:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp: Cá nhân có nhu cầu thành lập doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh.
 • Gửi đơn đăng ký của bạn trực tuyến; Hiện nay, các Phòng Đăng ký kinh doanh đã triển khai áp dụng hình thức trực tuyến để tiết kiệm thời gian, giảm chi phí. Khách hàng có thể nộp hồ sơ trực tuyến theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thời gian tiếp tân và giải quyết: 03 ngày làm việc.

Trả hồ sơ và nhận kết quả

Khi trả kết quả, cá nhân là đại diện doanh nghiệp nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh. Trường hợp hồ sơ có sai sót sẽ có thông báo của Phòng Đăng ký kinh doanh về việc sửa đổi, bổ sung.

Ghi chú: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định 78/2015 / NĐ-CP, khi thực hiện đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp không cần phải nộp cùng một mẫu chứng chỉ hành nghề với cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong quá trình doanh nghiệp hoạt động sẽ có sự kiểm tra, giám sát để xác định doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh.

Thủ tục 2: Xin chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Doanh nghiệp sau khi được thành lập hoàn thiện hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng

Điều kiện chứng nhận

 • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
 • Cá nhân giữ chức vụ chủ chốt phải có hợp đồng lao động với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng;
 • Đối với các dự án, công trình có tính chất đặc thù như: nhà máy điện hạt nhân, nhà máy sản xuất hóa chất độc, sản xuất vật liệu nổ, cá nhân giữ chức vụ chủ chốt không bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề tương ứng với loại công việc thực hiện, đồng thời phải được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ. lĩnh vực cụ thể của dự án.

Có thể đăng ký 3 lớp chứng chỉ

Hiện nay, chứng chỉ hành nghề của tổ chức, giám sát thi công xây dựng công trình được xếp vào hạng III. Bao gồm:

a) Có ít nhất 10 người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I phù hợp với loại công việc đăng ký chứng chỉ năng lực;

b) Có ít nhất 15 người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công việc đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

c) Đã giám sát thi công xây dựng ít nhất 01 công trình cấp I hoặc 02 công trình cấp II cùng loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

a) Có ít nhất 10 người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

b) Có ít nhất 15 người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công việc đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

c) Đã giám sát thi công xây dựng ít nhất 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III cùng loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

a) Có ít nhất 05 người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III phù hợp với loại công việc đăng ký chứng chỉ năng lực;

b) Có ít nhất 10 người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công việc đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

**Ghi chú: Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức có thời hạn tối đa là 05 (năm) năm. Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày thay đổi hoặc hết giá trị phải làm thủ tục cấp lại.

Hồ sơ chứng nhận

Đơn xin cấp chứng chỉ năng lực

Hồ sơ có ảnh màu chụp từ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập tổ chức; quy trình quản lý thực hiện công việc; hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.

File gồm ảnh màu chụp từ bản chính Danh sách các cá nhân, nhân viên, công nhân kỹ thuật chủ chốt (nếu có) tham gia và bản kê khai kinh nghiệm thi công của tổ chức theo quy định đính kèm. văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động của cá nhân, công nhân kỹ thuật chủ chốt (nếu có) liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ năng lực; hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành đã thực hiện (đối với mỗi lĩnh vực, loại hình không quá 03 hợp đồng, 03 biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc tiêu biểu đã thực hiện).

File gồm ảnh màu chụp từ bản chính Bản kê khai năng lực tài chính trong thời hạn 3 năm tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực, máy móc, thiết bị, phần mềm tin học liên quan đến lĩnh vực. yêu cầu chứng chỉ của tổ chức.

Trình tự thực hiện

 • Phương thức thanh toán: Người dự tuyển chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
 • Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc.
 • Kết quả: Chứng chỉ Năng lực Xây dựng. Trường hợp hồ sơ còn thiếu sót sẽ có thông báo bổ sung, thay đổi.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng

Khi đã đáp ứng đủ các điều kiện, doanh nghiệp cần tiến hành làm hồ sơ đăng ký kinh doanh. Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh (thành lập doanh nghiệp tư vấn giám sát xây dựng và giám định xây dựng).
 • Danh sách cổ đông, thành viên sở hữu cổ phần và sẽ góp vốn vào Công ty tư vấn giám sát và kiểm định xây dựng.
 • Điều lệ công ty tư vấn giám sát và kiểm định xây dựng
 • Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, căn cước công dân bản sao công chứng đối với cá nhân và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập … đối với tổ chức.

Doanh nghiệp mang hồ sơ đến nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét và cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp sau 3-6 ngày nếu hồ sơ hợp lệ.

Lời kết

Hy vọng những chia sẻ về thủ tục thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng sẽ hữu ích với bạn. Mọi thắc mắc liên quan đến việc thành lập công ty vui lòng liên hệ Luật Hùng Phát nếu bạn cần thêm thông tin.

5/5 - (181 bình chọn)

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay