01/01/2023 - 23:16

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh xử lý chất thải chi tiết nhất

Mỗi ngày, hoạt động sản xuất, kinh doanh và hoạt động của con người thải ra môi trường hàng trăm tấn rác thải. Để xử lý lượng rác thải lớn này, nhiều công ty xử lý rác thải mới đã được thành lập. Vậy thủ tục thành lập công ty kinh doanh xử lý chất thải cần những bước gì?

Luật Hùng Phát xin gửi tới Quý khách hàng thông tin về việc thành lập công ty kinh doanh xử lý chất thải

Xử lý chất thải là gì?

Rác thải là những chất thải sau khi sử dụng sẽ được thải ra môi trường. Rác thải được phân loại thành chất thải hữu cơ, chất thải vô cơ, chất thải có thể tái chế, chất thải rắn, v.v.

Xử lý chất thải là gì?

Xử lý chất thải là quá trình sử dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật (không phải là sơ chế) để giảm thiểu, loại bỏ, phân lập, cô lập, thiêu hủy, tiêu hủy, chôn lấp chất thải và các yếu tố khác có hại trong chất thải.

Một số lưu ý khi thành lập công ty xử lý chất thải?

Khi thành lập doanh nghiệp xử lý chất thải, cá nhân, tổ chức cần lưu ý những vấn đề sau:

 • Phương tiện, công nghệ, thiết bị xử lý chất thải nguy hại cần đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm tiêu chuẩn quy định.
 • Nơi xử lý chất thải không gần khu dân cư đông đúc, có nguồn nước sinh hoạt và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Doanh nghiệp cũng phải soạn thảo báo cáo đánh giá tác động của hoạt động xử lý chất thải nguy hại đến môi trường, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường rồi chờ phê duyệt.

Thủ tục mở công ty xử lý chất thải

Chuẩn bị trước khi thành lập công ty xử lý chất thải

Soạn tên công ty xử lý chất thải:

Theo quy định tại Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2020, tên công ty sản xuất nhựa bao gồm hai yếu tố: Loại hình doanh nghiệp và tên riêng của doanh nghiệp:

 • Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty trách nhiệm hữu hạn” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty cổ phần CP” trong trường hợp là công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” trong trường hợp hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “doanh nghiệp tư nhân” hoặc “doanh nghiệp tư nhân” đối với doanh nghiệp tư nhân.
 • Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Ngoài ra, tên doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện không vi phạm quy định tại Điều 38 và Điều 39 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Chuẩn bị trụ sở công ty xử lý chất thải:

 • Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới của đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và email (nếu có).

Lưu ý: Các công ty xử lý chất thải không được phép đăng ký trụ sở tại chung cư, nhà tập thể vì theo quy định của Luật Nhà ở, chung cư và nhà tập thể chỉ để ở, không dùng để kinh doanh.

Chuẩn bị trước khi thành lập công ty xử lý chất thải

Chuẩn bị ngành nghề kinh doanh của công ty xử lý chất thải

Việc kinh doanh liên quan đến xử lý chất thải được quy định như sau:

 • 3811 : Thu gom chất thải không nguy hại;
 • 3812 : Thu gom chất thải nguy hại;
 • 3821 : Xử lý và tiêu hủy chất thải không nguy hại;
 • 3822 : Xử lý và tiêu hủy chất thải nguy hại;
 • 3830 : Tái chế phế liệu;
 • 3900 : Xử lý ô nhiễm và các hoạt động quản lý chất thải khác.

Ngoài ra, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xử lý chất thải có thể lựa chọn một số ngành, nghề kinh doanh để đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Chuẩn bị vốn điều lệ:

Vốn được phép góp vốn của chủ sở hữu doanh nghiệp và đối với lĩnh vực xử lý chất thải không yêu cầu vốn pháp định.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, các thành viên phải góp vốn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu sau thời hạn 90 ngày mà doanh nghiệp chưa góp đủ vốn điều lệ phải đăng ký thủ tục thay đổi thông tin cổ đông sáng lập hoặc giảm vốn điều lệ đã góp trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày. Vốn điều lệ của công ty xử lý chất thải có ảnh hưởng đến mức thu lệ phí môn bài.

Thành phần hồ sơ và thủ tục thành lập công ty xử lý chất thải

Tùy theo loại hình doanh nghiệp mà thành phần hồ sơ thành lập công ty xử lý chất thải mới có thể khác nhau như sau:

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

 • Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu.
 • Quy định công ty.
 • Bản sao các giấy tờ sau: Giấy tờ hợp pháp của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Giấy tờ hợp pháp của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ hợp pháp của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Văn bản hợp pháp của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản chỉ định người đại diện theo ủy quyền.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên và công ty cổ phần:

 • Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu.
 • Quy định công ty.
 • Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
 • Bản sao các giấy tờ sau: Giấy tờ hợp pháp của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Giấy tờ hợp pháp của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ hợp pháp của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ hợp pháp của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Thành phần hồ sơ và thủ tục thành lập công ty xử lý chất thải

Đối với các công ty độc quyền:

 • Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Đối với công ty hợp danh:

 • Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu.
 • Quy định công ty.
 • Danh sách thành viên.
 • Bản sao các giấy tờ sau: Giấy tờ hợp pháp của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ hợp pháp của tổ chức đối với thành viên của công ty là tổ chức; Văn bản hợp pháp của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản chỉ định người đại diện theo ủy quyền.

Trình tự thực hiện:

 • Doanh nghiệp sẽ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ trên.
 • Sau khi hồ sơ thành lập công ty hoàn thiện, doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ qua trang Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.
 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ, chuyên viên của Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong vòng 3 ngày làm việc. Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo từ chối hoặc sửa đổi hồ sơ.
 • Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục xin giấy phép xử lý chất thải nguy hại

Ngoài việc thành lập công ty xử lý chất thải theo thủ tục trên, đối với công ty có hoạt động thu gom, xử lý chất thải, hoạt động xử lý chất thải nguy hại cần phải xin giấy phép xử lý chất thải nguy hại sau khi thành lập doanh nghiệp. Để được cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại, doanh nghiệp cần đáp ứng:

Điều kiện thành lập công ty xử lý chất thải nguy hại

 • Có báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt;
 • Địa điểm đặt cơ sở xử lý chất thải nguy hại (trừ trường hợp cơ sở sản xuất có hoạt động đồng xử lý chất thải nguy hại) thuộc quy hoạch tổng thể quản lý, xử lý chất thải được cấp có thẩm quyền phê duyệt. thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên phê duyệt theo quy định của pháp luật;
 • Hệ thống, thiết bị xử lý (bao gồm xử lý sơ cấp, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng), thiết bị đóng gói, bảo quản, khu lưu giữ tạm thời hoặc trung chuyển, phương tiện vận chuyển (nếu có) phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định;
 • Có công trình bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý chất thải nguy hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định;
 • Có quy trình vận hành an toàn các phương tiện, hệ thống, thiết bị thu gom, vận chuyển (nếu có) và xử lý (bao gồm cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý và thu hồi năng lượng) chất thải nguy hại. ;
 • Có kế hoạch bảo vệ môi trường bao gồm các nội dung: Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường; kế hoạch an toàn vệ sinh lao động; kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố; kế hoạch đào tạo, tập huấn định kỳ; chương trình quan trắc môi trường, giám sát vận hành xử lý và đánh giá hiệu quả xử lý chất thải nguy hại;
 • Có phương án kiểm soát ô nhiễm và phục hồi môi trường khi chấm dứt hoạt động;

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ xử lý chất thải nguy hại

Sau khi doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện trên, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ tại Bộ Tài nguyên và Môi trường bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 (A.1) ban hành kèm theo Thông tư 36/2015 / TT-BTNMT ;
 • 01 bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đối với dự án đầu tư cơ sở xử lý chất thải hoặc hồ sơ, tài liệu thay thế quy định tại Phụ lục 5 (B. 1) ban hành kèm theo Thông tư 36/2015 / TT. -BTNMT ;
 • 01 (một) bản sao văn bản quy hoạch quản lý và xử lý chất thải được cấp có thẩm quyền cấp tỉnh trở lên phê duyệt;
 • Hồ sơ pháp lý đối với trạm trung chuyển chất thải nguy hại (nếu có) được quy định tại Phụ lục 5 (B.1) ban hành kèm theo Thông tư này. Thông tư 36/2015 / TT-BTNMT .
 • Mô tả và hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 (B.1) ban hành kèm theo Thông tư 36/2015 / TT-BTNMT .
 • Phương án vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 (C) ban hành kèm theo Thông tư 36/2015 / TT-BTNMT . Kế hoạch vận hành thử được ràng buộc riêng với hồ sơ đăng ký.

Thủ tục xin giấy phép xử lý chất thải nguy hại

Trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại

 • Tổ chức, cá nhân nộp 02 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ nêu trên cho Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tổ chức, cá nhân được lựa chọn nộp 02 bản Kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại cùng lúc hoặc sau thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại.
 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép xem xét phương án vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại và thông báo cho tổ chức, cá nhân để sửa đổi, bổ sung nếu nội dung chưa phù hợp. các công trình xử lý chất thải nguy hại không đầy đủ và phù hợp. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc xem xét kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại, Cơ quan cấp Giấy phép có văn bản chấp thuận theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 (D) ban hành. đính kèm Thông tư 36/2015 / TT-BTNMT với thời gian thử nghiệm không quá 6 tháng.
 • Sau khi được cơ quan cấp phép chấp thuận bằng văn bản, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại tiến hành vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại. Sau khi hoàn thành việc vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại, tổ chức, cá nhân phải nộp báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm.
 • Sau đó, cơ quan cấp phép sẽ lấy ý kiến ​​của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi đặt cơ sở xử lý chất thải nguy hại. Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại và văn bản đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan cấp Giấy phép tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở. xử lý chất thải nguy hại, trạm trung chuyển chất thải nguy hại (nếu có) đồng thời lựa chọn tiến hành một trong hai hoạt động sau để thẩm định điều kiện và cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại.

Các thủ tục cần thực hiện sau khi có giấy chứng nhận nhập khẩu xử lý chất thải

Sau khi thành lập công ty xử lý chất thải, doanh nghiệp cần thực hiện các công việc sau:

 • Dấu hiệu khắc-in
 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử và tài khoản ngân hàng
 • Khai thuế ban đầu

Lời kết

Dưới đây là phần tư vấn của chúng tôi để giải đáp thắc mắc của bạn thủ tục mở công ty xử lý chất thải. Luật Hùng Phát là đơn vị chuyên thực hiện và hỗ trợ khách hàng thủ tục thành lập công ty kinh doanh xử lý chất thải với chi phí hợp lý trong thời gian nhanh nhất.

5/5 - (559 bình chọn)

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay