01/01/2023 - 11:05

Tư vấn thành lập công ty cung ứng lao động chi tiết

Gần đây có nhiều bạn gọi điện đến công ty Luật Hùng Phát để nhờ tư vấn thành lập công ty cung ứng lao động thì điều kiện ra sao, cần bao nhiêu vốn, có khó không?

Thực lòng mà nói, khi nhận được những cuộc gọi và email này, tôi rất bối rối không biết trả lời như thế nào, sâu trong lòng tôi đang băn khoăn, tại sao người đó lại hỏi tôi, tôi không muốn trả lời như vậy. điều này. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì cũng có lý do họ gọi là Công ty Luật Hùng Phát , vì hiện tại, dịch vụ cung ứng lao động mà Công ty Luật Hùng Phát đang cung cấp đã có mặt trên toàn quốc và được nhiều người biết đến.

Vì vậy, hôm nay mình xin tổng hợp những yêu cầu thành lập công ty cung ứng lao động để các bạn có cái nhìn toàn diện và hiểu rõ hơn về các thủ tục cần thiết khi thành lập công ty cung ứng lao động.

Để thành lập công ty cung ứng lao động thì cần bao nhiêu vốn?

Email đề nghị tư vấn: Thưa ông, tôi muốn thành lập một công ty cung ứng lao động quy mô nhỏ với khoảng 3 người do tôi và 2 người bạn làm chủ để tìm việc cho lao động phổ thông và cung ứng cho họ. cung ứng lao động cho một số công ty mà chúng tôi biết, bạn có cần nhiều vốn không?

Trả lời:

Khi bạn có nhu cầu thành lập công ty để tìm kiếm việc làm cho lao động phổ thông và cung ứng lao động; Thì bạn cần lựa chọn loại hình doanh nghiệp bao gồm: Công ty TNHH một thành viên do một cá nhân làm chủ sở hữu, Luật Doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) quy định thủ tục hồ sơ thành lập như sau:

Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 cá nhân làm chủ sở hữu

Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 cá nhân làm chủ sở hữu

“Điều 21. Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH

1. Đơn đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ của công ty.

3. Danh sách thành viên.

4. Bản sao các giấy tờ sau:

a) Giấy tờ hợp pháp của cá nhân đối với thành viên là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của họ;

b) Văn bản pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ hợp pháp của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ hợp pháp của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm theo Nghị định 52/2014 / NĐ-CP

Như vậy, sau khi thành lập doanh nghiệp, bạn sẽ thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm theo Nghị định 52/2014 / NĐ-CP về điều kiện và thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

“Điều 6. Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

1. Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm (sau đây viết tắt là giấy phép) do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cấp. cấp độ. cấp độ. trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm) đối với doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và có đủ các điều kiện cần thiết. bộ. . các điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định này.

Giấy phép theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Giấy phép có thời hạn tối đa là 05 năm (60 tháng) ”.

Mẫu giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm

“Điều 7. Điều kiện cấp phép

1. Có trụ sở chính theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.

2. Có bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

3. Việc ký quỹ đã được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định này ”.

“Điều 10. Tiền gửi và quản lý tiền ký quỹ

1. Khoản tiền ký quỹ được sử dụng để giải quyết các rủi ro, bù đắp có thể xảy ra trong quá trình hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp phải ký quỹ 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính (sau đây gọi là ngân hàng).

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục nộp tiền ký quỹ theo quy định của ngân hàng và pháp luật.

Các ngân hàng có trách nhiệm xác nhận tiền gửi của doanh nghiệp và cung cấp dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp được hưởng lãi tiền gửi theo thỏa thuận với ngân hàng.

4. Sau khi hoàn thành các nghĩa vụ tài chính liên quan đến hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp, doanh nghiệp được hoàn trả tiền ký quỹ trong các trường hợp sau đây:

a) Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm về việc doanh nghiệp không được cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép;

b) Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm về việc doanh nghiệp nộp lại hoặc thu hồi giấy phép.

5. Rút tiền ký quỹ trong trường hợp nhận được văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm xác nhận đã giải quyết rủi ro hoặc bồi thường thiệt hại xảy ra trong quá trình hoạt động. . hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp ”.

Ngân hàng không được tự ý cho phép doanh nghiệp rút tiền ký quỹ khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

Điều kiện xin giấy phép hoạt động cho thuê lao lao động (mà bạn mô tả là cung ứng lao động) theo NĐ 29/2019/NĐ-CP

Đồng thời, sau khi thành lập doanh nghiệp, bạn sẽ thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động công ty cho thuê lại lao động theo Nghị định 52/2014 / NĐ-CP về điều kiện và thủ tục cấp giấy phép kinh doanh. kinh doanh cho thuê lại lao động

Mẫu giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Căn cứ Điều 5 Nghị định 29/2019 / NĐ-CP quy định về điều kiện cấp Giấy phép cho thuê lại lao động được quy định cụ thể như sau:

“Điều 5. Điều kiện cấp phép

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động phải có các điều kiện sau đây:

a) Là người quản lý doanh nghiệp;

b) Không có tiền án, tiền sự;

c) Đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động, cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong 05 năm liên tục trước khi đề nghị cấp Giấy phép.

2. Doanh nghiệp ký quỹ 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng) tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Theo quy định của pháp luật, để được cấp giấy phép hoạt động cho hoạt động cho thuê lại lao động phải ký quỹ 2.000.000.000 đồng; (Hải tỷ) Phải đảm bảo vốn pháp định đối với hoạt động kinh doanh cho thuê lại lao động là 2.000.000.000 đồng; (hai tỷ đồng)

Địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của bên cho thuê phải ổn định và có thời hạn ít nhất 02 năm trở lên. Nếu là tài sản nhà của người sử dụng đứng tên doanh nghiệp thì đơn đề nghị nâng cấp hoặc thời hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại phải có giấy tờ hợp lệ. có hợp đồng thuê nhà với thời hạn thuê từ 2 năm trở lên.

Người đứng đầu doanh nghiệp phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, lý lịch rõ ràng. Hơn 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cho thuê lại lao động. Trong 03 năm liên tục trước khi đề nghị cấp Giấy phép cho thuê lại lao động mà không phải là người đứng đầu doanh nghiệp thì bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc không tái phạm hành vi giả mạo tài liệu. phát hành, sau đó nộp Giấy chứng nhận doanh nghiệp. Đăng ký, đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn Giấy phép cho thuê lại lao động.

Như vậy, có thể tóm tắt như sau

Để đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp tư vấn giới thiệu việc làm và cung ứng lao động, bạn phải có năng lực hành vi dân sự và; a) Là người quản lý doanh nghiệp; b) Không có tiền án, tiền sự; c) Đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động, cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong 05 năm liên tục trước khi đề nghị cấp Giấy phép.

Về số vốn bạn cần vốn pháp định là 2 tỷ đồng, số vốn bạn cần ký quỹ để cấp 2 giấy phép là 2,3 tỷ đồng; Ngoài ra, bạn cần có vốn để trả trước lương cho người lao động, đóng các khoản đóng BHXH cho cơ quan BHXH trước khi nhận tiền của khách hàng; Số tiền này phụ thuộc vào số lượng lao động bạn cung cấp và thời hạn thanh toán của khách hàng với công ty bạn, chưa kể chi phí, máy móc, thiết bị, vật tư, dụng cụ, đồ bảo hộ. lao động và các chi phí hành chính khác để doanh nghiệp hoạt động.

Lời kết

Nếu cần tìm hiểu và tư vấn thành lập công ty cung cấp lao động chuyên sâu hơn thì có thể liên lạc đến văn phòng luật sư của Luật Hùng Phát để nhận thêm sự tư vấn.

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay