Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp

Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp

Hầu hết các hoạt động trong xã hội hiện đại đều phải đóng thuế, việc thành lập doanh nghiệp cũng không ngoại lệ. Một thực thể kinh doanh được sinh ra sẽ chịu trách nhiệm về thuế. Sau đây là các loại thuế mà các doanh nghiệp cần phải trả khi thành lập.
Thứ nhất, doanh nghiệp phải nộp lệ phí cấp giấy phép theo quy định tại Điều 2 Nghị định 139/2016 / NĐ-CP quy định phí giấy phép:
Điều 2 đối tượng nộp lệ phí cấp giấy phép
Đối tượng nộp lệ phí cấp giấy phép là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 của Nghị định này, bao gồm:
Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã.
Các đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và đơn vị vũ trang nhân dân.
Các tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).
Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Khoản 1 Điều này quy định doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật phải nộp lệ phí cấp giấy phép.
cac-loai-thue-doanh-nghiep-phai-nop

Tham khảo Dịch vụ của Luật Hùng Phát
Luật thành lập doanh nghiệp
Giấy phép kinh doanh
Thay đổi giấy phép kinh doanh

Thứ hai, thu nhập chính của công ty là từ hoạt động kinh doanh, là thu nhập chịu thuế theo quy định tại Điều 3 của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp phải nộp thuế Nhập vào doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp:
2. Doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:
a) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam;
b) Doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú của Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam liên quan đến hoạt động của cơ sở thường trú đó;
c) Doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú của Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam không liên quan đến hoạt động của cơ sở thường trú;
d) Doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.
Thứ ba, Điều 4 Luật thuế giá trị gia tăng số 106 / QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế Luật quản lý thuế , có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, cung cấp những điều sau:
Điều 4. Người nộp thuế
Người nộp thuế giá trị gia tăng là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hoá thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi tắt là cơ sở kinh doanh). Thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi tắt là nhà nhập khẩu)
Điều này quy định rằng các tổ chức kinh doanh hàng hóa và dịch vụ phải nộp thuế giá trị gia tăng.
Ngoài ra, các doanh nghiệp còn phải nộp các loại thuế khác như thuế bảo vệ môi trường, thuế phi nông nghiệp, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nếu doanh nghiệp thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu theo quy định của pháp luật để nộp thuế.
Xem thêm: Dịch vụ báo cáo thuế

Trên đây là những tư vấn của Luật Hùng Phát. Nếu bạn vẫn còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn tận tình và hoàn toàn miễn phí qua Hotline: 0869.666.247
Trân trọng./.

Rate this post