01/01/2023 - 06:57

Thủ tục thông báo, đăng ký thực hiện khuyến mại theo quy định

Để tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại, thương nhân phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo việc thực hiện khuyến mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc bắt buộc thông báo với cơ quan nhà nước không áp dụng cho tất cả các chương trình khuyến mãi mà chỉ áp dụng trong một số trường hợp nhất định.

Những chương trình nào bắt buộc phải thực hiện thủ tục thông báo, đăng ký thực hiện khuyến mại? Bài viết dưới đây của Luật Hùng Phát sẽ giải đáp những thắc mắc này cho quý khách hàng.

Thủ tục thông báo thực hiện chương trình khuyến mại như thế nào?

Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ nhằm mang lại cho khách hàng những lợi ích nhất định. Có thể thấy, hoạt động khuyến mại là hoạt động phổ biến và được Luật Thương mại điều chỉnh rõ ràng, có hành lang pháp lý rõ ràng. Hoạt động khuyến mại không nhằm mục đích khác mà nhằm khuyến khích người tiêu dùng, người sử dụng dịch vụ tăng nhu cầu mua và sử dụng dịch vụ. Thủ tục thông báo thực hiện chương trình khuyến mại là doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan quản lý để cơ quan nhà nước biết về nội dung và chương trình khuyến mại.

Thủ tục thông báo thực hiện chương trình khuyến mại như thế nào?

Nguyên tắc khi thực hiện khuyến mại

Chương trình khuyến mại phải được thực hiện hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, thương nhân, tổ chức, cá nhân khác.

Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại phải đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trúng thưởng và có nghĩa vụ giải quyết khiếu nại (nếu có) liên quan đến chương trình khuyến mại.

Thương nhân thực hiện khuyến mại có trách nhiệm bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

Khuyến mại phải đảm bảo:

 • Không tạo điều kiện để khách hàng được hưởng khuyến mại như bỏ, từ chối, đổi hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức khác;
 • Không so sánh trực tiếp hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác.

Kết quả xổ số không được sử dụng để xác định kết quả trúng thưởng, làm căn cứ để tặng quà, nhận thưởng trong các chương trình khuyến mại theo hình thức quy định tại các khoản 5, 6 và 9 Điều 92 Luật Thương mại.

Các trường hợp phải thông báo, đăng ký thực hiện khuyến mại

Các trường hợp phải thông báo, đăng ký thực hiện khuyến mại

Theo khoản 1 Điều 15 Nghị định số 37/2006/ND-CP quy định chỉ những thương nhân thực hiện hình thức khuyến mại quy định tại Mục 2 Chương II mới phải gửi thông báo bằng văn bản đến Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại, tức bao gồm các trường hợp khuyến mại như sau:

 • Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
 • Tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền; không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự chương trình khuyến mại mang tính may rủi
 • Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
 • Khuyến mại hàng hóa, dịch vụ thông qua internet và các phương tiện điện tử khác

Theo khoản 1 Điều 16 Nghị định số 37/2006 thì chỉ những thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại sau đây mới phải đăng ký gồm:

 • Chương trình khuyến mại mang tính may rủi, giá trị giải thưởng từ 100 triệu đồng trở lên
 • Chương trình khuyến mại với việc trúng thưởng được xác định trên cơ sở bằng chứng trúng thưởng kèm theo hàng hóa
 • Chương trình khuyến mại mang tính may rủi có phát hành vé số dự thưởng
 • Như vậy nếu trường hợp chương trình khuyến mại, cung ứng dịch vụ không thuộc các trường hợp phải đăng ký hoặc phải thông báo thì thương nhân không cần phải thông báo đến cơ quan có thẩm quyền về việc thực hiện chương trình khuyến mại.

Tham khảo Dịch vụ của Luật Hùng Phát
Thành lập cty
Làm giấy phép kinh doanh
Thay đổi giấy phép kinh doanh

Thủ tục thông báo, đăng ký thực hiện khuyến mại

Bước 1: Thực hiện đăng ký chương trình khuyến mại

 Chương trình khuyến mại bằng hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủiChương trình khuyến mại bằng hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ khác
Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận–  Đối với chương trình thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố: Sở Thương mại
–     Đối với chương trình thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trở lên: Bộ Thương mại
Bộ Thương mại
Hồ sơ đăng kýa) Văn bản đề nghị thực hiện chương trình khuyến mại theo mẫu của Bộ Thương mại. Nội dung đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại, bao gồm: tên chương trình khuyến mại; địa bàn khuyến mại; hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại; hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại; thời gian khuyến mại; khách hàng của chương trình khuyến mại;
b) Thể lệ chương trình khuyến mại;
c) Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng;
d) Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại;
đ) Mẫu bằng chứng trúng thưởng (nếu có);
e) Bản sao giấy xác nhận về chất lượng của hàng hóa khuyến mại, hàng hóa dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có).
Theo khoản 2 Điều 16 Nghị định
a) Văn bản đề nghị thực hiện chương trình khuyến mại theo mẫu của Bộ Thương mại. Nội dung đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại, bao gồm: tên chương trình khuyến mại; địa bàn khuyến mại; hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại; hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại; thời gian khuyến mại; khách hàng của chương trình khuyến mại;
b) Thể lệ chương trình khuyến mại;
c) Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng;
d) Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại;
đ) Mẫu bằng chứng trúng thưởng (nếu có);
e) Bản sao giấy xác nhận về chất lượng của hàng hóa khuyến mại, hàng hóa dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có).
Theo khoản 2 Điều 17 Nghị định
Thời hạn giải quyết07 ngày làm việc07 ngày làm việc

Bước 2: Thực hiện thông báo chương trình khuyến mại

Cơ quan tiếp nhận thông báo: Sở Thương mại nơi có chương trình khuyến mại

Nội dung thông báo: (Theo khoản 2 Điều 15 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP

 • Tên chương trình khuyến mại;
 • Địa bàn thực hiện khuyến mại; địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại;
 • Hình thức khuyến mại;
 • Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại;
 • Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc chương trình khuyến mại;
 • Khách hàng của chương trình khuyến mại;
 • Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại.

Văn bản kèm theo: Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại có trách nhiệm gửi văn bản thông báo cho Sở Thương mại nơi thực hiện chương trình khuyến mại kèm theo bản sao văn bản xác nhận của Bộ Thương mại trước khi thực hiện chương trình khuyến mại.

Thời gian thực hiện thông báo: Thương nhân gửi thông báo bằng văn bản về chương trình khuyến mại đến Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại chậm nhất 7 (bảy) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.

Bước 3: Thông báo kết quả sau khi thực hiện chương trình khuyến mại

Đối với thương nhân hiện chương trình khuyến mại bằng hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự chương trình mang tính may rủi: Trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng của chương trình khuyến mại, thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại phải có văn bản báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này về kết quả chương trình khuyến mại và việc xử lý 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng (nếu có).

Đối với thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại bằng hình thức khác: Trong vòng 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn trao giải thưởng của chương trình khuyến mại, thương nhân thực hiện khuyến mại phải có văn bản báo cáo Bộ Thương mại về kết quả chương trình khuyến mại.

Đối với tất cả các hình thức thực hiện chương trình khuyến mại thương nhân phải thông báo công khai kết quả trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi tổ chức chương trình khuyến mại và tại các địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại.

Xem thêm bài viết: Thủ tục thông báo khuyến mại với hình thức dự thưởng

Lời kết

Qua bài viết trên, các tổ chức, doanh nghiệp đã phần nào hiểu rõ về các chương trình phải thực hiện thủ tục thông báo, đăng ký thực hiện khuyến mại theo quy định của pháp luật về khuyến mại. Ngoài sự khác biệt về trường hợp thực hiện, thông báo khuyến mại và đăng ký khuyến mại có sự khác biệt lớn về thủ tục nên gây nhiều khó khăn trong việc triển khai. Để hoàn tất thủ tục thông báo khuyến mại hoặc đăng ký nhận khuyến mại nhanh chóng, bạn có thể liên hệ với Luật Hùng Phát để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ.

Trên đây là những tư vấn của Luật Hùng Phát. Nếu bạn vẫn còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn tận tình và hoàn toàn miễn phí qua Hotline: 0869.666.247
Trân trọng./.

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay