Hộ kinh doanh cá thể phải nộp những loại thuế nào

Hộ kinh doanh cá thể phải nộp những loại thuế nào

Thứ nhất, bạn phải nộp thuế môn bài theo quy định tại  Điểm c Khoản 2 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC, theo đó “Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 (ba trăm nghìn) đồng/năm.”
Thời hạn nộp Lệ phí môn bài: hộ gia đình thực hiện nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01hàng năm.
Như vậy bạn phải nộp 300.000 đồng mỗi năm tiền lệ phí môn bài.
Thứ hai, bạn phải nộp Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động kinh doanh theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC.
ho-kinh-doanh-ca-the-phai-nop-nhung-loai-thue-nao

Tham khảo Dịch vụ của Luật Hùng Phát
Thành lập doanh nghiệp
Dịch vụ kế toán tphcm
Dịch vụ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

Số tiền thuế phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất.
Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – (Các khoản giảm trừ gia cảnh + Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện + Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học)
Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu – Chi phí + Thu nhập khác)
Thuế suất được tính theo biểu mẫu dưới đây:

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng) Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất (%)
1 Đến 60 Đến 5 5
2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10
3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15
4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20
5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25
6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30
7 Trên 960 Trên 80 35

Thời hạn nộp thuế là ngày cuối cùng của kỳ kê khai. Trường hợp kê khai theo quý, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo sau quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý.
Xem thêm: Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Trên đây là những tư vấn của Luật Hùng Phát. Nếu bạn vẫn còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn tận tình và hoàn toàn miễn phí qua Hotline: 0869.666.247
Trân trọng./.

Rate this post