Thủ tục bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư

Căn cứ pháp lý:
Luật đầu tư 2014 số 67/2014/QH 13
Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
Giải quyết vấn đề:
Các trường hợp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
Khi nhà đầu tư có sự thay đổi một hoặc một số nội dung sau đây thì nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
Mã số dự án đầu tư;
Thông tin của nhà đầu tư: Tên, địa chỉ, email, số điện thoai, website…;
Tên dự án đầu tư;
Địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
Diện tích đất sử dụng cho dự án;
Mục tiêu, quy mô dự án;
Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động); tiến độ góp vốn và huy động vốn;
Thời hạn hoạt động của dự án;
Tiến độ thực hiện dự án, tiến độ thực hiện mục tiêu hoạt động;
Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ áp dụng;
Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án;
Thay đổi ngành nghề kinh doanh;
Một số trường hợp khác.
Xem thêm: Thành lập công ty trọn gói
thu-tuc-bo-sung-nganh-nghe-trong-giay-chung-nhan-dau-tu
Điều kiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án
Các dự án sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư phải thỏa mãn những điều kiện sau:
Các dự án có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện với số vốn thấp hơn 300 tỷ (VNĐ);
Các dự án đầu tư trong nước không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (trừ một số trường hợp quy định phải thẩm tra lại dự án đầu tư);
Các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng không điều chỉnh mục tiêu và vẫn đáp ứng các điều kiện ban đầu theo quy định của nhà nước;
Vậy việc bổ sung ngành nghề kinh doanh sẽ phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do thay đổi ngành nghề kinh doanh.
Tham khảo bài viết: Thủ tục đăng ký kinh doanh
Hồ sơ bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:
Đăng ký / Yêu cầu sửa đổi Giấy chứng nhận đầu tư
Bản sao giấy chứng nhận đầu tư
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của doanh nghiệp;
Sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có).
Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp và dự án đầu tư đến thời điểm đăng ký điều chỉnh.
Quyết định bổ sung, thay đổi ngành nghề và biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
– Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề thì phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc nhiều cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành (giấy chứng nhận công việc nước ngoài không có hiệu lực tại Việt Nam trừ trường hợp khác được quy định bởi luật chuyên ngành hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
– Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.
Chủ đề liên quan: Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

Trên đây là những tư vấn của Luật Hùng Phát. Nếu bạn vẫn còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn tận tình và hoàn toàn miễn phí qua Hotline: 0869.666.247
Trân trọng./.

Rate this post