01/01/2023 - 07:16

Thủ tục bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư

Hiện nay, đối với các ngành nghề kinh doanh khi đăng ký đầu tư kinh doanh phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật. Để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cần thực hiện thủ tục để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Vậy các trường hợp bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư được quy định như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Hùng Phát xin hướng dẫn thủ tục bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư.

Giấy chứng nhận đầu tư ?

Giấy chứng nhận đầu tư là văn bản giấy hoặc văn bản điện tử ghi thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, bao gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Giấy chứng nhận đầu tư ?

Giải quyết vấn đề khi bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư

Các trường hợp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

 • Khi nhà đầu tư có sự thay đổi một hoặc một số nội dung sau đây thì nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
 • Mã số dự án đầu tư;
 • Thông tin của nhà đầu tư: Tên, địa chỉ, email, số điện thoai, website…;
 • Tên dự án đầu tư;
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
 • Diện tích đất sử dụng cho dự án;
 • Mục tiêu, quy mô dự án;
 • Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động); tiến độ góp vốn và huy động vốn;
 • Thời hạn hoạt động của dự án;
 • Tiến độ thực hiện dự án, tiến độ thực hiện mục tiêu hoạt động;
 • Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ áp dụng;
 • Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án;
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh;
 • Một số trường hợp khác.

Xem thêm: Thành lập công ty trọn gói

Điều kiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án

 • Các dự án sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư phải thỏa mãn những điều kiện sau:
 • Các dự án có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện với số vốn thấp hơn 300 tỷ (VNĐ);
 • Các dự án đầu tư trong nước không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (trừ một số trường hợp quy định phải thẩm tra lại dự án đầu tư);
 • Các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng không điều chỉnh mục tiêu và vẫn đáp ứng các điều kiện ban đầu theo quy định của nhà nước;
 • Vậy việc bổ sung ngành nghề kinh doanh sẽ phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Tham khảo bài viết: Thủ tục đăng ký kinh doanh

Giải quyết vấn đề khi bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư

Đăng ký / Yêu cầu sửa đổi Giấy chứng nhận đầu tư

Bản sao giấy chứng nhận đầu tư

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của doanh nghiệp;

Sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có).

Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp và dự án đầu tư đến thời điểm đăng ký điều chỉnh.

Quyết định bổ sung, thay đổi ngành nghề và biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề thì phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc nhiều cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành (giấy chứng nhận công việc nước ngoài không có hiệu lực tại Việt Nam trừ trường hợp khác được quy định bởi luật chuyên ngành hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.

Chủ đề liên quan: Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

Hướng dẫn thủ tục bổ sung ngành nghề trong Giấy chứng nhận đầu tư

Hướng dẫn thủ tục bổ sung ngành nghề trong Giấy chứng nhận đầu tư

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cách thức nộp hồ sơ: Doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký đầu tư nộp hồ sơ tại quầy tiếp nhận, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ của Phòng Đăng ký đầu tư kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ). đúng thủ tục, kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận hồ sơ và trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

Bước 3: Căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký đầu tư để nhận kết quả hồ sơ.

Lưu ý: Trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính thì người làm thủ tục nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp. phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và các giấy tờ sau đây:

 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp với tổ chức dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó đối với cá nhân đến nộp hồ sơ và nhận kết quả; hoặc
 • Giấy ủy quyền cho cá nhân đến nộp hồ sơ và nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

 • Bản đăng ký / đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
 • Bản sao giấy chứng nhận đầu tư
 • Sửa đổi, bổ sung Điều lệ doanh nghiệp;
 • Các nội dung sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có).
 • Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp và dự án đầu tư đến thời điểm đăng ký điều chỉnh.
 • Quyết định bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành (chứng chỉ hành nghề). ). nghề nghiệp được cấp ở nước ngoài không có giá trị tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia có quy định khác;

Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.- Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành (chứng chỉ hành nghề) nghề nghiệp được cấp ở nước ngoài không có giá trị tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia có quy định khác;

Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.

So sánh sự khác biệt giữa Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đầu tư

Tiêu chí Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Giấy chứng nhận đầu tư
Mục đích Đây là giấy khai sinh của doanh nghiệp, giúp cơ quan chức năng dễ dàng quản lý doanh nghiệp Đây là giấy phép hoạt động được cấp cho các tổ chức, cá nhân có năng lực, thường gắn với các dự án đầu tư quy mô lớn cho cả doanh nghiệp trong và ngoài nước..
Đối tượng được cấp Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp 2014. Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện trong và ngoài nước. Tuy nhiên, hầu hết đối tượng được cấp giấy chứng nhận đầu tư này là tổ chức / cá nhân có yếu tố nước ngoài.
Cơ quan cấp Phòng đăng ký kinh doanh – Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Cơ quan đăng ký đầu tư – Phòng đăng ký đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh nơi thực hiện dự án đầu tư. Khu kinh tế (đối với các dự án đầu tư vào các khu vực này).
Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung sau:

 

Vốn điều lệ;

 

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

 

Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;

 

Tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

 

Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân;

 

Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn. công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm các nội dung sau:

 

Tên dự án đầu tư;

 

Thời hạn hoạt động của dự án;

 

Mục tiêu và quy mô của dự án đầu tư;

 

Mã dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư;

 

Vị trí của dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng

 

Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có);

 

Vốn đầu tư dự án, tiến độ góp vốn và huy động vốn;

 

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào khai thác (nếu có);

 

Tiến độ thực hiện các mục tiêu và hoạt động chính của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn thì phải xác định rõ mục tiêu, thời hạn và nội dung hoạt động của từng giai đoạn;

 

Điều kiện nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có)

Lời kết

Trên đây là nội dung chúng tôi cung cấp về vấn đề thủ tục bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư và các thông tin pháp lý khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là những tư vấn của Luật Hùng Phát. Nếu bạn vẫn còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn tận tình và hoàn toàn miễn phí qua Hotline: 0869.666.247
Trân trọng./.

5/5 - (906 bình chọn)

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay