01/01/2023 - 06:13

Thủ tục cấp giấy phép cho thuê lại lao động mới nhất

Theo Điều 3, Nghị định số 55/2013/NĐ-CP quy định cho thuê lại lao động là doanh nghiệp có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động nhưng không trực tiếp sử dụng lao động mà cung ứng lao động của mình sang làm việc cho người sử dụng lao động khác, người lao động này sẽ chịu sự điều phối của người sử dụng lao động đã được cung ứng lao động. Theo quy định của luật đầu tư cho thuê lại lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện vì thế doanh nghiệp muốn hoạt động phải xin giấy phép kinh doanh thì mới được thực hiện hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật. Trong bài viết này, Luật Hùng Phát sẽ hướng dẫn bạn thủ tục cấp giấy phép cho thuê lại lao động. Mời bạn theo dõi !

Cơ sở pháp lý cấp giấy phép cho thuê lại lao động

Nghị định số 55/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Thông tư số Số:1858/QĐ-LĐTBXH quy định điều kiện cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

Cơ sở pháp lý cấp giấy phép cho thuê lại lao động

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Theo khoản k, Điều 1, Thông tư số Số: 1858/QĐ-LĐTBXH quy định điều kiện cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động như sau:

 • Đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng;
 • Bảo đảm vốn pháp định theo quy định là 2.000.000.000 đồng. Doanh nghiệp cho thuê phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định trong suốt quá trình hoạt động.
 • Có trụ sở theo quy định: địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cho thuê phải ổn định và có thời hạn ít nhất từ 02 năm trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký kinh doanh thì trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 02 năm trở lên.
 • Người đứng đầu doanh nghiệp phải bảo đảm các điều kiện như sau: có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng; có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 03 năm trở lên (xác định bởi hợp đồng về việc quản lý, điều hành hoạt động cho thuê lại lao động hoặc hợp đồng về việc quản lý, điều hành hoạt động cung ứng lao động); trong 03 năm liền kề trước khi đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, không đứng đầu doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc không tái phạm hành vi giả mạo hồ sơ xin cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ xin cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Trình tự thủ tục đề nghị cấp giấy phép cho thuê lại lao động

Theo Quyết định số 1858/QĐ – LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương Binh và xã hội

Cơ quan thực hiện: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở lao động thương binh xã hội

Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc

Lệ phí: không

Cách thức thực hiện:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Vụ Pháp chế).
 • Nhận kết quả tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trình tự thủ tục đề nghị cấp giấy phép cho thuê lại lao động

Trình tự thủ tục đề nghị cấp giấy phép cho thuê lại lao động

Hồ sơ cấp giấy phép cho thuê lại lao động

Văn bản đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Văn bản chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định

Đối với doanh nghiệp thành lập mới thì hồ sơ xác nhận vốn pháp định quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 53/2013/NĐ-CPgồm:

 • Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên; quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân;
 • Đối với số vốn được góp bằng tiền phải có văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam, nơi doanh nghiệp gửi vốn góp bằng tiền về mức vốn được gửi;
 • Đối với số vốn góp bằng tài sản phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.”
  Đối với doanh nghiệp đang hoạt động có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh cho thuê lại lao động:
 • Hồ sơ xác nhận vốn pháp định phải có văn bản xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập về mức vốn hiện có thuộc sở hữu của doanh nghiệp đó được ghi trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất (năm đăng ký hoặc năm trước liền kề năm đăng ký), đảm bảo lớn hơn hoặc bằng mức vốn pháp định theo quy định tại Nghị định 55/2013/ND-CP (2 tỷ đồng)

Tham khảo bài viết khác: Dịch vụ kế toán giá rẻ

Giấy chứng nhận việc đã thực hiện ký quỹ theo quy định (bản sao chứng thực)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp (bản sao chứng thực)

Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu doanh nghiệp, theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH (bản chính)

Hợp đồng về việc quản lý, điều hành hoạt động cho thuê lại lao động hoặc hợp đồng về việc quản lý, điều hành hoạt động cung ứng lao động để chứng minh về việc có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động của người đứng đầu doanh nghiệp cho thuê .

Hồ sơ cấp giấy phép cho thuê lại lao động

Thủ tục cấp giấy phép cho thuê lại lao động

Bước 1: Doanh nghiệp nộp trực tiếp 01 bộ Hồ sơ theo quy định đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị thẩm định, đồng thời gửi 01 Hồ sơ trên về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Vụ Pháp chế) để đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. Khi nhận hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội vào sổ theo dõi và có giấy biên nhận trao cho doanh nghiệp, trong giấy biên nhận phải ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ, những văn bản có trong hồ sơ và thời hạn trả lời.

Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định Hồ sơ và gửi kết quả thẩm định cùng 01 bản sao Hồ sơ của doanh nghiệp về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Vụ Pháp chế).
Trường hợp Hồ sơ của doanh nghiệp nộp không đầy đủ các văn bản theo quy định, thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận Hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp về việc đề nghị bổ sung các văn bản còn thiếu.

Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, tiến hành việc cấp Giấy phép; trường hợp không cấp có văn bản trả lời doanh nghiệp, đồng thời gửi cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi tiến hành thẩm định Hồ sơ.

Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, trước ngày bắt đầu hoạt động cho thuê lại lao động, doanh nghiệp cho thuê phải thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở, chi nhánh về địa điểm đặt trụ sở, địa bàn hoạt động; thời gian bắt đầu hoạt động; kèm theo bản sao Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và danh sách những người quản lý, người giữ các chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê; niêm yết công khai bản sao Giấy phép tại trụ sở chính của doanh nghiệp. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp hoặc đổi Giấy phép, doanh nghiệp phải đăng nội dung Giấy phép trên một báo điện tử trong 05 ngày liên tiếp.”

Như vậy để đề nghị cấp giấy phép cho thuê lại lao động doanh nghiệp cần: 2 bộ hồ sơ, 1 bộ gửi đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, bộ còn lại gửi đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Vụ Pháp chế), khoảng 60 ngày sau sẽ đến Bộ lao động thương binh và xã hội để nhận Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. sau đó trong thời hạn 10 ngày làm việc trước ngày đi vào hoạt động phải thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.Bạn có thể xem thêm bài viết thành lập công ty trọn gói để biết thêm nhiều thông tin hữu ít hơn nữa

Lời kết

Trên đây là tư vấn của công ty Luật Hùng Phát về thủ tục cấp giấy phép cho thuê lại lao động. Hi vọng bạn có thể vận dụng những kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn, bạn vui lòng gọi điện đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của Công ty Luật Hùng Phát để gặp Luật sư, chuyên gia pháp lý.

Trên đây là những tư vấn của Luật Hùng Phát. Nếu bạn vẫn còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn tận tình và hoàn toàn miễn phí qua Hotline: 0869.666.247
Trân trọng./.

5/5 - (773 bình chọn)

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay