01/01/2023 - 07:04

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty Cổ phần thành công 100%

Ai cũng có thể thấy rằng rất nhiều công ty, doanh nghiệp hay đơn giản là các doanh nghiệp nhỏ mọc lên ngày càng nhiều và cạnh tranh nhau để chiếm lĩnh thị trường. Để đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng ở khắp mọi nơi, việc mở rộng sản xuất kinh doanh là vô cùng quan trọng. Đó vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với người chủ của mỗi công ty, doanh nghiệp. Chính vì vậy công ty Luật Hùng Phát ra đời nhằm tư vấn và hỗ trợ các công ty, doanh nghiệp thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty Cổ phần cũng chính là mở rộng kinh doanh và phân phối sản phẩm một cách nhanh chóng và tiết kiệm nhất.

Thành lập chi nhánh công ty đồng nghĩa với việc mở rộng hoạt động kinh doanh và phát triển thương hiệu của chính mình. Nếu bạn quá bận rộn với công việc quản lý và lập kế hoạch kinh doanh cho chi nhánh mới, hãy để Luật Hùng Phát giải quyết các vụ việc pháp lý phát sinh khi thành lập chi nhánh.

Sau đây chúng tôi xin chia sẻ một số thông tin hữu ích cho bạn. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào về thủ tục hồ sơ cần được giải đáp, bạn có thể liên hệ với Luật Hùng Phát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về dịch vụ thành lập chi nhánh công ty.

Căn cứ pháp lý thành lập chi nhánh công ty Cổ phần

Căn cứ pháp lý thành lập chi nhánh công ty Cổ phần

Nghị định 78/2015/NĐ- CP;

Luật doanh nghiệp 2014

Hiện tại, việc thực hiện thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh công ty cổ phần mới có thể được thực hiện dễ dàng theo quy định của pháp luật. Để thực hiện thủ tục này, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 78/2015 / NĐ-CP quy định thủ tục mở chi nhánh như sau:

 • Thông báo thành lập chi nhánh;
 • Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần về việc thành lập chi nhánh;
 • Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần về việc thành lập chi nhánh;
 • Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận danh tính của người đứng đầu chi nhánh;

Nếu người đại diện của Công ty Cổ phần không thể thực hiện thủ tục này, thì có thể ủy quyền cho người khác thực hiện thay. Như vậy, hồ sơ sẽ có Giấy ủy quyền. Đồng thời, khi thực hiện các thủ tục, cần có một tờ khai thông tin của người thực hiện thủ tục.

Tham khảo Dịch vụ của Luật Hùng Phát
Dịch vụ thành lập công ty
Xin giấy phép kinh doanh
Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

Thành lập chi nhánh công ty là gì?

Chi nhánh công ty là gì?

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Chi nhánh phải mang tên doanh nghiệp, kèm theo phụ lục xác định chi nhánh tương ứng.
 • Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh trong và ngoài nước. Doanh nghiệp có thể thành lập một hoặc nhiều chi nhánh trên địa bàn theo địa giới hành chính. Trình tự, thủ tục thành lập chi nhánh công ty do Chính phủ quy định.

Các loại thuế mà chi nhánh công ty phải nộp

Các loại thuế mà chi nhánh công ty phải nộp

Đối với các loại thuế chi nhánh phải nộp, chúng tôi sẽ phân loại thành 02 hình thức hạch toán độc lập hoặc hạch toán phụ thuộc như sau:

Nộp thuế môn bài cho chi nhánh

Trường hợp 1: Chi nhánh hạch toán độc lập

 • Kê khai và nộp thuế môn bài tại cơ quan quản lý chi nhánh.

Trường hợp 2: Chi nhánh hạch toán phụ thuộc

 • Trường hợp chi nhánh cùng tỉnh với trụ sở chính thì nộp hồ sơ khai thuế môn bài tại cơ quan thuế nơi đặt trụ sở chính.
 • Trường hợp chi nhánh khác tỉnh với trụ sở chính thì kê khai nộp thuế môn bài tại chi nhánh.

Nộp thuế giá trị gia tăng cho chi nhánh

Trường hợp kê khai thuế GTGT thì cả chi nhánh hạch toán độc lập hoặc hạch toán phụ thuộc tự khai thuế giá trị gia tăng.

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho chi nhánh

Trường hợp chi nhánh hạch toán độc lập thì chi nhánh nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp trực tiếp tại cơ quan thuế nơi đăng ký trụ sở chính của chi nhánh (không thông qua công ty mẹ).

Trường hợp chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì chi nhánh không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, trụ sở chính nộp tờ khai thuế bao gồm cả thu nhập tại chi nhánh.

Quy định của pháp luật đối với Chi nhánh Công ty Cổ phần

Quy định của pháp luật đối với Chi nhánh Công ty Cổ phần

Thứ nhất :Theo quy định tại Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp. Vậy, chi nhánh công ty cổ phần không có tư cách pháp nhân do không đủ điều kiện pháp lý theo quy định của BLDS 2015: không có tài sản độc lập, không nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật. Sự độc lập.

Thứ hai: Chi nhánh có các nhiệm vụ và chức năng sau:

Có chức năng tương tự như công ty mẹ; kinh doanh đúng ngành, nghề phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp;
Địa điểm kinh doanh là nơi diễn ra các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

Doanh nghiệp có quyền đặt chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp được thành lập một hoặc nhiều chi nhánh trên địa bàn theo địa giới hành chính;

Định kỳ gửi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt chi nhánh.

Thứ ba: theo quy định tại Điều 41 Luật Doanh nghiệp 2014 về đặt tên chi nhánh thì phải đáp ứng các ĐIỀU KIỆN sau:

 • Tên chi nhánh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.
 • Tên chi nhánh phải mang tên doanh nghiệp và cụm từ “chi nhánh”.
 • Tên chi nhánh phải được viết hoặc dán tại trụ sở chính
 • Tên chi nhánh được in hoặc viết bằng phông chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, tài liệu, ấn phẩm do chi nhánh phát hành.

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty Cổ phần

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty Cổ phần

 • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Tên chi nhánh được thành lập, địa chỉ chi nhánh;
 • Nội dung chi nhánh;
 • Thông tin đăng ký thuế;
 • Họ và tên, nơi cư trú, chứng nhận cá nhân của người đứng đầu chi nhánh;
 • Họ và tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật.
 • Khi hồ sơ đã được chuẩn bị, người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được uỷ quyền nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh cho chi nhánh công ty.

Thủ tục chung sau khi thành lập chi nhánh công ty

Thông báo với cơ quan thuế để kê khai, nộp thuế

Nộp thuế môn bài cho chi nhánh

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký kinh doanh, chi nhánh phải kê khai và nộp thuế môn bài.

Kê khai thuế Giá trị gia tăng cho chi nhánh

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị kinh doanh trực thuộc không nộp thuế trên địa bàn tỉnh nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Mức độ thấp hơn; Trường hợp đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

Treo bảng hiệu tại chi nhánh

Thực hiện treo biển hiệu tại chi nhánh.

Biển hiệu có các thông tin sau: Tên chi nhánh, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, cơ quan chủ quản.

Thay đổi thông tin chi nhánh

Trường hợp có thay đổi liên quan đến nội dung hoạt động và nội dung thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh thì phải làm thủ tục thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Lời kết

Thành lập chi nhánh công ty Cổ phần là một bước quan trọng trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty bạn. Với kinh nghiệm nhiều năm tư vấn thành lập chi nhánh cho hàng nghìn doanh nghiệp, am hiểu các quy định, quy trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng như các luật thuế, Luật Hùng Phát là đối tác đáng tin cậy tốt nhất bạn nên thành lập chi nhánh cho doanh nghiệp của mình.

Trên đây là những tư vấn của Luật Hùng Phát. Nếu bạn vẫn còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn tận tình và hoàn toàn miễn phí qua Hotline: 0869.666.247
Trân trọng./.

5/5 - (867 bình chọn)

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay