Cán bộ công chức có được thành lập công ty không?

Cán bộ công chức có được thành lập công ty không?

Hiện nay, nhu cầu phát triển kinh tế của cá nhân ngày càng cao, không chỉ ở những chủ thể kinh doanh tự do mà cả công chức, viên chức cũng đang rất quan tâm đến lĩnh vực đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, bởi tính chất công việc, việc đầu tư kinh doanh của công chức được pháp luật can thiệp rất sâu và bị giới hạn rất nhiều so với các cá nhân khác.
can-bo-cong-chuc-co-duoc-thanh-lap-cong-ty

Tham khảo Dịch vụ của Luật Hùng Phát
Điều kiện kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp
Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp

Cơ sở pháp lý
Luật doanh nghiệp 2014
Luật cán bộ công chức 2008
Luật Phòng chống tham nhũng 2005
Nội dung
Công chức là gì?
Theo Luật cán bộ công chức, điều 4 khoản 2 “Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.”
Như vậy, có thể hiểu công chức là những người làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, trong biên chế và được hưởng lương từ ngận sách nhà nước, theo ngạch bậc.
Công chức có được đứng tên hoặc uỷ quyền cho người khác mở công ty được không?
Tham nhũng hiện đang là vấn đề nhức nhói trong toàn xã hội, là khối u nhọt cực kỳ lớn trong bộ máy nhà nước. Có rất nhiều cán bộ, công chức lạm dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân mà không quan tâm đến lợi ích của xã hội. Bởi vậy, pháp luật quy định rất chặt chẽ, cụ thể về những việc cán bộ, công chức, công chức không được làm để đẩy lùi tham nhũng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mỗi chủ thể.
Riêng về vấn đề công chức thành lập doanh nghiệp được pháp luật quy định tại luật phòng chống tham nhũng 2005 cụ thể tại điểm b, khoản 1, điều 37:
“Điều 37: Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm
Cán bộ, công chức, viên chức không được làm những việc sau đây:
Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;”
và theo điểm b, khoản 1, điều 18 Luật doanh nghiệp 2014:
“Điều 18: Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp
Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:
Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;”
Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, cán bộ, công chức, viên chức không được thành lập, tham gia thành lập, quản lý điều hành công ty. Do đó, nếu bạn là công chức thì không thể đứng tên hoặc uỷ quyền cho người khác mở công ty được.
Xem thêm: Các bộ công chức có thể góp vốn vào công ty cổ phần không

Trên đây là những tư vấn của Luật Hùng Phát. Nếu bạn vẫn còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn tận tình và hoàn toàn miễn phí qua Hotline: 0869.666.247
Trân trọng./.

Rate this post