01/01/2023 - 05:09

Có cần xin giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án lớn hơn 10 tỷ đồng?

Có cần xin giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án lớn hơn 10 tỷ đồng?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Luật đầu tư 2014 có quy định như sau: Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.” Đối với từng dự án sẽ có những thủ tục khác nhau để được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận đầu tư. Đối với dự án có vốn đầu tư là 10 tỷ đồng không đủ điều kiện để xem xét có cần phải làm thủ tục đầu tư hay không. Vì dự án này không đủ điều kiện để xét, áp dụng

Điều 36 Luật đầu tư 2014 quy định như sau:

Tham khảo Dịch vụ của Luật Hùng Phát
Mở công ty
Dịch vụ kế toán tp hcm
Làm giấy phép kinh doanh ở đâu

Điều 36. Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này.

Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;
b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này;
c) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

Đối với dự án đầu tư quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật này, nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2

Điều 23 của Luật này thực hiện dự án đầu tư sau khi được quyết định chủ trương đầu tư.

Trường hợp có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này.”

Trường hợp 1: Khoản 1 Điều 36 quy định về các trường hợp cần phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư có dự án của nhà đầu tư nước ngoài, theo đó nếu dự án 10 tỷ đồng có nhà đàu tư nước ngoài thực hiện vào hoạt động đầu tư thì sẽ phải tiến hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 như sau:

Điều 37. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật này, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật này, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định sau đây:

a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật này cho cơ quan đăng ký đầu tư;
b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.”

Trường hợp 2: Nếu dự án đầu tư 10 tỷ đồng là dự án của nhà đầu tư trong nước thì không cần phải tiến hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 36.

Xem thêm: Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Trên đây là những tư vấn của Luật Hùng Phát. Nếu bạn vẫn còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn tận tình và hoàn toàn miễn phí qua Hotline: 0869.666.247
Trân trọng./.

Liên hệ với chúng tôi

CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ

Hotline: 0869.666.247
Chat Zalo
Gọi ngay